archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samarbeidsmøte med kommunane om kulturminneplanarbeidet - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Samarbeidsmøte med kommunane om kulturminneplanarbeidet Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Samarbeidsmøte med kommunane om kulturminneplanarbeidet Møre og Romsdal fylkeskommune legg no i vinter opp til fem samarbeidsmøte med kommunane om lokalt og regionalt kulturminneplanarbeid Jens Peter Ringstad vil orientere om arbeidet med regional delplan leggje fram forslag til kart over kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi i dei ulike kommunane og be om innspel Kristoffer Dahle vil presentere arbeidet som fylkeskommunen gjer for å tilretteleggje for kommunane sine lokale kulturminneplanar Vi håpar også at møta vil vere eit godt utgangspunkt for samarbeid på tvers av kommunane Klikk Les meir for å sjå den førebelse møteplanen Kommunane vil også få tilsendt skriftleg invitasjon og det er mogleg det vil komme justeringar Dato Stad Kommunar 07 02 13 Skei i Surnadal Surnadal Halsa Gjemnes Sunndal Nesset Rindal og Tingvoll 14 02 13 Ørsta

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Samarbeidsmoete-med-kommunane-om-kulturminneplanarbeidet (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Fagdag om temadata 5. mars - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Fagdag om temadata 5 mars Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Fagdag om temadata 5 mars Kartverket ønsker å stimulere til auka bruk av temadata i kommunane m a gjennom å spreie kunnskap om korleis tilgjengelege kartdata kan brukast i kommunal forvaltning Dette omfattar også kulturminnedata som vil bli eit av to hovudtema på fagdagen Vi oppfordrar kommunane til å møte på fagdagen og det vil være særleg aktuelt å hekte på dei som jobbar med kart areal plan og byggesak I tillegg til å presentere tilgjengelege karttema vil det orienterast om kulturminneplanarbeidet og nye metodar for å påvise arkeologiske kulturminne LIDAR Det andre hovudtemaet er risiko og sikkerheit ROS Seminaret er gratis og det blir servert ein enkel lunsj Staden er Grandfjæra 22b 3 etasje Molde og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Fagdag-om-temadata-5.-mars (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  er viktig å bringe ut til innbyggarane i fylket Dette skjer gjennom foredrag seminar artikkelskriving og deltaking i Kultursekken Kunnskapsløftet fekk 6 millionar i statsbudsjettet for 2013 Riksantikvaren fekk gjennom statsbudsjettet for 2013 6 millionar til prosjektet Kunnskapsløftet Dermed fortsetter Riksantikvarens innsats for blant annet bedre kulturminnedatabaser for hele forvaltningen og stedsanalyser og planarbeid i kommunene Les meir på Riksantikvarens sider Publ 08 10 2012 Les meir Riksantikvaren arrangerer Utviklingsnett Riksantikvaren arrangerer 18 oktober utviklingsnett for kommuner som er i gang eller planlegger oppstart av kulturminneplan Samlingen er lagt til Sverresborg i Trondheim Les mer om Riksantikvarens Utviklingsnett Endret 24 09 2012 Les meir Kulturminnesøk App Ny app fra Riksantikvaren Riksantikvaren har nå lansert en ny app for Android telefoner der en kan få mer informasjon om kulturminner og kulturmiljø i sitt nærmiljø Publ 13 01 2013 Les meir Handbok for kulturminneregistrering Håndbok for lokal registrering av kulturminner skal være et hjelpemiddel i det praktiske registreringsarbeidet slik at kommunene både kan få god kunnskap og oversikt over lokalhistorien og kulturminnene Det er nå kommet en revidert versjon med et nytt kapittel om verdisetting og verdivekting Last ned handboka eller les meir på Riksantikvaren sine heimesider Endret 28 05 2012 Les meir Utviklingsnett Kulturminner og kulturmiljøer som verdi og ressurs i bytransformasjon Nytt Utviklingsnett vil bli arrangert i Drammen 22 januar 2013 Tema for samlingen er Kulturminner og kulturmiljøer som verdi og ressurs i bytransformasjon Publ 18 12 2012 Les meir Nye midlar til utarbeiding av lokale kulturminneplaner i 2013 Riksantikvaren har no opna for at fleire kommunar kan søke om midlar til kulturminneregistrering og utarbeiding av lokale kulturminneplanar Nytt for året er at søknaden skal gå gjennom oss i fylkeskommunen Fristen er satt til 15 februar 2013 men for at vi skal kunne utarbeide søknaden ber vi om at interesserte kommunar tek kontaktinnan 1 februar 2013 Publ 13 01 2013 Les meir Klart for kontrollregistrering av SEFRAK i Sande I samband med si lokale kulturminneplan har Sande kommune satt seg som mål å kontrollregistrere alle SEFRAK objekta sine I samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune har ein utarbeida eit skjema der ein både kan kartlegge bygninganes status tilstand og verdi Dersom andre kommunar ønskar å gjere noko tilsvarande ber vi om at de tek kontakt med oss i Kulturavdelinga Publ 13 06 2012 Les meir Planprogram for Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi Fylkesutvalet vedtok i møte 26 november 2012 sak U 168 12 planprogram for Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi Planprogrammet har vore til høyring med frist 01 oktober 2012 for innspel Endret 23 01 2014 Les meir Nettverkseminar Verdivurdering 24 mai 2012 Nettverksseminaret om lokale kulturminne og kulturmiljø blei fullteikna Det samla ein stor del av kommunane i fylket samt andre konsulenter frivillige og andre med interesse for lokalt kulturminnevern Temaet var verdivurdering Ein av dei viktige debattane gjekk på dilemmaet mellom fagkunnskap og lokal medverknad både med omsyn til å skape engasjement og for at planene skal bli nyttige verkty

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Lokale kulturminne og kulturmiljø I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nettverksseminar den 24 mai i Molde kl 09 30 Program 3 37 MB Endret 23 05 2012 Les meir 100 8 klassingar på Minnefinnekurs i Ørsta Siste veka i april var representantar frå Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal på vitjing hjå 8 klasse ved Ørsta Ungdomsskule for å undervise i innlegging av kulturminne i Kulturminneatlas Elevane hadde førebudd seg godt gjennom prosjektarbeid i gruppe med forskjellige kulturminne frå lokalmiljøet Resultatet vart ei rekke nye spanande artiklar om kulturminne i Ørsta Endret 08 05 2012 Les meir Pilegrimsmøte på Åndalsnes 17 april 2012 Ei interkommunal arbeidsgruppe har førebudd ein søknad om godkjenning av ei pilegrimslei i Heilag Olav sine fotefar frå Valldal til Dovre og vidare derifrå til Nidaros På eit møte på Åndalsnes tysdag 17 april vart dette arbeidet presentert for fylkeskommunane og pressa Les meir på heimesidene til Rauma kommune Publ 30 04 2012 Les meir Nesten en halv million til skilting og skjøtsel av arkeologiske kulturminner i 2012 I samband med Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner BARK har Riksantikvaren gitt Møre og Romsdal fylkeskommune tilsagn på 470000 kr Midlene vil bli fordelt etter søknad og prioritering og i samråd med kommunane i fylket Publ 13 04 2012 Les meir Rydd et kulturminne Rydd et kulturminne retter seg mot barn og ungdom under 18 år Disse aksjonene kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet Barn og ungdom over hele landet inviteres gjennom dette arbeidet til innsats for bevaring av ulike kulturminner Les meir på Norsk Kulturarv sine heimesider Publ 28 05 2012 Les meir Film frå Minnefinnekurs i Hareid Kulturavdelinga arrangerte i november Minnefinnekurs for elever ved Hareid ungdomsskule Trykk her for å sjå ein film frå prosjektveka Endret 23 04 2012 Les meir Næring i verneverdige byområder Invitasjon til å søke om tilskuddsmidler i 2012 Næring i verneverdige byområder er et prosjekt under Verdiskapingsprogrammet og administreres av By og tettstedsseksjonen PBT hos Riksantikvaren Gjennom dette prosjektet ønsker kulturminnemyndighetene å øke kunnskapen om praktiske strategiske og planmessige grep som kan medvirke til å opprettholde og videreutvikle næring i verneverdige byområder De 8 kommunene i nettverket Næring i verneverdige byområder inviteres til å søke om tilskudd til å gjennomføre relevante tiltak som kan bidra til utvikling av erfaringer og kunnskap Det kan søkes om midler til et nytt prosjekt eller til videreføring av eksisterende pilotprosjekt Hver kommune kan sende inn én søknad Tilskotskriterier 83 11 kB Endret 01 04 2012 Les meir Seminar om kulturminne og verdiskaping i Ålvundfjord Kulturverneren Nils Ulvund i Sunndal kommune har tatt initiativ til seminar for å få fram hvordan kulturminner kan bidra til verdiskaping Ulvund har fått støtte fra Kulturminnefondet til en smie og han ser hvordan det å ta vare på kulturarven kan bidra til å skape attraktive lokalsamfunn for både fastboende og tilreisende Sunndal kommune har vært fødselshjelper for seminaret som har fått et veldig spennende og interessant program Les meir her

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  den digitale framtida sa Aasheim under lanseringsarrangementet på Sverresborg museum i Trondheim Les meir på Kulturnett Publ 07 02 2012 Les meir Kristninga av Romsdal resultat frå undersøkingane i 2011 Våren 2011 ble det gjennomført utgravninger på Villa Vestnes Nes og Horgheim Rauma i regi av Senter for Middelalderstudier ved Universitetet i Bergen Klikk her for å lese meir om kva dei fann i Rauma kommune Publ 06 02 2012 Les meir Riksantikvaren fredar M S Bilfergen Når M S Bilfergen no blir freda blir ein viktig del av transporthistoria i Noreg teke vare på Bilferja er den eldste vi har i landet og er ein flott representantant frå tida då biltrafikken og utbygginga av dei moderne landevegane var i startfasen Ferja har høg autentisitet og stor kulturhistorisk verdi seier riksantikvar Jørn Holme Les meir på Riksantikvaren sine heimesider Publ 01 02 2012 Les meir Vestnorsk fjordlandskap i New York Times I samarbeid med UNESCO har verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap fått oppslag i serien Tides of Time i globalutgaven av New York Times Artikkelen omhandlar deira satsing på Grøn Fjord 2020 der målet er å kunne oppretthalde ein berekraftig balanse mellom turisme og natur og kulturmiljø Det er også lansert ein film i denne samanhengen Endret 21 01 2012 Les meir Kurs i Kulturminneatlas for bibliotekansatte i fylket I samarbeid med fylkesbiblioteket har kulturvernseksjonen holdt kurs i Kulturminneatlas for dei tilsette ved biblioteka i fylket Kulturkonsulentane i kommunane var også inviterte til å delta Målet er at desse i større grad skal kunne rettleie lokale registratorar og historielag rundt om i fylket i å leggje inn kulturminne og kulturmiljø som dei meiner er viktige å dokumentere og ta vare på Neste kurs er på Molde 13 februar Les meir på fylkesbiblioteket sine heimesider Endret 20 01 2012 Les meir Tildeling av midlar frå Kulturminnefondet 2011 9 prosjekt i Møre og Romsdal ved siste tildeling i 2011 Dette gjaldt mellom anna Løegtunet i Giske som fekk tilskot på tre ulike prosjekt fartøyet M K TOMa LM 4369 i Gjemnes og restaurering av vinduer på Sølsnes gard i Molde Sjå heile lista på Kulturminnefondet sine heimesider Publ 08 01 2012 Les meir Digitalisering av SEFRAK I samarbeid med SEDAK har Møre og Romsdal gjennomført et pilotprosjekt i Hareid kommunemed skanning av alle SEFRAK skjema og negativa I samarbeid med kommunen har ein valt å legge ut bileta i Fylkesfotoarkivet Sjølve skjemaa vil i første omgang bli lasta opp til ein sakshandsamardatabase Bra Arkiv Dette er eit nasjonalt prosjekt som skjer i samråd med Riksantikvaren Målet er at alle ca 44000 skjema i fylket skal scannast i løpet av komande år Sande kommune er alt ferdigskanna og arbeidet er også i gang i Sunndal Vi arbeider også med å tilgjengeleggjere meir data for publikum Publ 08 01 2012 Les meir Nye verdiskapingsprosjekt Riksantikvaren vil i samarbeid med fylkeskommunane arbeide for å få ei kraftfull satsing på verdiskaping for kulturminneforvaltninga frå 2013 og ber no om å få inn gode prosjektskisse Endret 15 12 2011

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kulturvern Møre og Romsdal fylkeskommune har desse hovudoppgåvene innan kulturvern Vern og formidling av faste kulturminne Ivareta museumsvesenet i fylke Dette er oppgåver delegerte frå Miljøverndepartement Riksantikvar og oppgåver etter avtale med Kulturdepartementet Det er også oppgåver etter fylket sitt eige initiativ som til dømes rådgjeving i bygningsvern og uteskulen i Kultursekken I plan og utbyggingstiltak i fylket er vår oppgåve å medverke til at endringane fører til minst mogleg reduksjon av kulturminneverdiane Dette skjer gjennom innspel og fråsegner i plan og byggesaker på grunnlag av fagleg kartlegging og vurdering For museumsvesenet i fylket er kulturavdelinga eit styrings og samordningsorgan med viktige kontaktfunksjonar mellom musea og mot sentrale instansar Forståing og engasjement for kulturvernet oppnår ein best gjennom det enkelte individ sin kunnskap og innsikt Formidling av og tilgjenge til kulturminna og kunnskapen om objekta er viktig å bringe ut til innbyggarane i fylket Dette skjer gjennom foredrag seminar artikkelskriving og deltaking i Kultursekken Sluttrapporten for verdiskapingsprogrammet er kommet Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet som har pågått i perioden 2006 2010 med ABK som den lokale piloten er ferdigstilt Sluttrapporten ligg her Publ 09 12 2011 Les meir Møre og Romsdal er ferdig med fredningsgjennomgangen Møre og Romsdal fylkeskommune har gått gjennom alle sine fredingar frå perioden 1923 1979 Les meir i meldinga frå Riksantikvaren eller les faktaarket frå Fredningsgjennomgangen i fylket Faktaark 3 31 MB Endret 05 12 2011 Les meir Forrige 1 2 3 4 5 Kontaktpersonar Bjørn Ringstad Fylkeskonservator 71 25 88 41 Mob 414 58 971 Send e post Kulturarv på kart På GISLINK kan du finne informasjon om freda verna og verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Møre og Romsdal Du kan også finne

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/%28offset%29/40 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Rettleiar for lokale kulturminneplanar - Lokale kulturminneplanar - Kulturminneplan - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regional og næringsutvikling Kultur Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Kulturminneplan Lokale kulturminneplanar Rettleiar for lokale kulturminneplanar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi Lokale kulturminneplanar Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Dokument Rettleiar lokale kulturminneplanar PDF dokument 9 72 MB Rettleiar for lokale kulturminneplanar Riksantikvaren har utarbeidd ein rettleiar som skal gjere det lettare for kommunane å utarbeide lokale kulturminneplanar Målgruppa er kommunar som skal i gang med eller har begynt dette arbeidet Rettleiaren tek for seg alle trinn i planprosessen frå oppstart plantstrategi utarbeiding av planprogram avgrensing av planarbeidet medverknad i planprosessen og råd om utarbeiding av sjølve planen Skrive

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan/Lokale-kulturminneplanar/Rettleiar-for-lokale-kulturminneplanar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nytt verktøy til kontrollregistrering av SEFRAK - Lokale kulturminneplanar - Kulturminneplan - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Kulturminneplan Lokale kulturminneplanar Nytt verktøy til kontrollregistrering av SEFRAK Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi Lokale kulturminneplanar Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Nytt verktøy til kontrollregistrering av SEFRAK I løpet av 2013 har fleire kommunar gått i gang med å oppdatere sine SEFRAK register Mange av bygningane som blei registrert på 1970 og 1980 talet er tapt forfalt eller fullstendig ombygd Mange har mista sin verneverdi medan andre har blitt meir verdifulle I samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune har fleire kommunar nytta nettbrett til datafangst i felt Programmet er utstyrt med kart og GPS og gjer det mogleg å ta bilete og registrere informasjon i felt Etter endt arbeidsøkt vil data bli synkronisert mot ein sentral server slik at informasjonen blir tilgjengeleg på internett mot passord

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan/Lokale-kulturminneplanar/Nytt-verktoey-til-kontrollregistrering-av-SEFRAK (2015-08-14)
  Open archived version from archive