archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nye midlar til lokale kulturminneplanar - Lokale kulturminneplanar - Kulturminneplan - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Kulturminneplan Lokale kulturminneplanar Nye midlar til lokale kulturminneplanar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi Lokale kulturminneplanar Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Nye midlar til lokale kulturminneplanar I samband med prosjektet Kunnskapsløftet for Kulturminneforvaltninga lyser Riksantikvaren ut midlar til utarbeiding av lokale kulturminneplanar Kvar kommune kan søke om inntil kr 100 000 Det er også muleg å samarbeide med andre kommunar museer eller andre kompetansemiljø Søknad må innehalde informasjon om organiseringa av arbeidet namn på deltakarar budsjett og finansiering og sendast Møre og Romsdal fylkeskommune innan 7 februar Det er behov for styrka kompetanse i mange kommunar og det manglar gode oversikter over kulturminne og kulturmiljø som har betyding i lokalsamfunna Vi oppmodar difor alle kommunane i fylket til å utarbeide eigne kulturminneplanar Kommunedelplanar for kulturminne og kulturmiljø er gode verkty for å forvalte kulturminna og vil også bidra til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan/Lokale-kulturminneplanar/Nye-midlar-til-lokale-kulturminneplanar (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Lyser ut midlar til kreativ næring - Lokale kulturminneplanar - Kulturminneplan - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Mob 482 62 671 Send e post Frank Madsøy Ass Regional og næringssjef 71 25 81 91 Mob 971 71 493 Send e post Lyser ut midlar til kreativ næring Møre og Romsdal fylkeskommune lyser i desse dagar ut midlar til utvikling av dei kreative næringane Næringa treng nettverk og møteplassar samt meir kunnskap om forretningsdrift seier rådigvar i Møre og Romsdal fylkeskommune Carina Stokke Carina Stokke er prosjektleiar for fylkeskommunen si satsing på kreative næringar i Møre og Romsdal Kreative næringar er definert som bransjane trykte medium kulturarv annonse og reklame arkitektur musikk kunstnarleg verksemd film foto spel design tv og radio Aktørane innafor desse bransjane er ofte enten frilansarar med enkeltmannsforetak eller aksjeselskap med få tilsette Dette er ei næring som har stort behov for møteplassar og nettverk Mange har også sagt at dei ønskjer meir kunnskap om forretningsdrift Derfor lyser vi no ut midlar som er retta spesielt inn mot nettverk og kompetanse seier Stokke Her sender du inn søknad www regionalforvaltning no Søknadsfrist er 21 oktober 2013 Kven er det som kan søkje midlar I utgangspunktet kan både gründerar næringshagar og kunnskapsparkar høgskular bransjeorganisasjonar kulturmiljø og kulturinstitusjonar eller tradisjonelt næringsliv søkje Prosjektet må ha som mål å løyse kompetansebehov og behov for møteplassar og nettverk som næringa har Derfor vil det vere ein fordel om fleire går i lag om å søkje enten eksisterande nettverk eller samanslutningar Det et er viktig å presisere at utlysinga ikkje er ei kulturtilskotsordning Vi gir heller ikkje direkte bedriftsstøtte Dette er ei næringssatsing som skal bidra til å løyse utfordringane næringa samla sett har seier Stokke Må prosjektet vere regionalt eller kan dei vere lokale Prosjekta kan ha både regionalt og lokalt nedslagsfelt seier Bergljot Landstad regional og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune Vi vil prøve å finne dei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan/Lokale-kulturminneplanar/Lyser-ut-midlar-til-kreativ-naering (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utviklingsnett - Treng kommunane kulturminneplaner - Lokale kulturminneplanar - Kulturminneplan - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Kulturminneplan Lokale kulturminneplanar Utviklingsnett Treng kommunane kulturminneplaner Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi Lokale kulturminneplanar Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan/Lokale-kulturminneplanar/Utviklingsnett-Treng-kommunane-kulturminneplaner (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Handbok for kulturminneregistrering - Lokale kulturminneplanar - Kulturminneplan - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Kulturminneplan Lokale kulturminneplanar Handbok for kulturminneregistrering Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi Lokale kulturminneplanar Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan/Lokale-kulturminneplanar/Handbok-for-kulturminneregistrering (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Film frå Minnefinnekurs i Hareid - Lokale kulturminneplanar - Kulturminneplan - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Kulturminneplan Lokale kulturminneplanar Film frå Minnefinnekurs i Hareid Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi Lokale kulturminneplanar Plan og byggjesak Museum

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan/Lokale-kulturminneplanar/Film-fraa-Minnefinnekurs-i-Hareid (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kulturminneplanar utanfor fylket - ei eksempelsamling - Lokale kulturminneplanar - Kulturminneplan - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Kulturminneplan Lokale kulturminneplanar Kulturminneplanar utanfor fylket ei eksempelsamling Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi Lokale kulturminneplanar Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan/Lokale-kulturminneplanar/Kulturminneplanar-utanfor-fylket-ei-eksempelsamling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Livsstilsgruppa God Helse - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Livsstilsgruppa God Helse Frå 2013 er det etablert ei arbeidsgruppe Livsstilsgruppa God Helse som skal arbeide med tiltak som kan påverke vår livsstil for å leggje grunnlag for ei god helse for alle Dette gjeld både i kva grad vi er fysisk aktiv den maten vi spis motivasjon for å slutte å bruke tobakk eller ikkje å begynne med bruk av tobakk og vere merksam på bruk av alkohol eller andre rusmidlar Gruppa er eit drøftingsfora for å utvikle tiltak og formidle faglege retningsliner Vi arbeider for å fremje folkehelsa og endre levevanar i befolkninga i positiv retning Målet er fleire leveår med god helse i befolkninga og mindre helseforskjellar mellom sosiale lag etniske grupper og kjønn Gruppa har slik visjon God helse gjennom sunn livsstil for alle Gruppa har slik samansetting Møre og Romsdal Idrettskrets Ellen Cathrine Hammer rådgivar leiar for gruppa Fylkesmannen i Møre og Romsdal Marie Eide seniorrådgivar og Anne Mette Nerbøberg rådgivar Møre og Romsdal fylkeskommune Siri Ask Fredriksen rådgivar Inger

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Livsstilsgruppa-God-Helse (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Sosiale skilnader - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Folkehelse fysisk aktivitet Sosiale skilnader Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Sosiale skilnader Norge er eit land der likhetstanken står sterkt men data syner at det er betydelege helseforskjellar mellom sosioøkonomiske grupper Helsetilstanden aukar med høgare utdanning og inntekt Tilsvarande gjev lågare utdanning og inntekt dårlegare helse Desse helseforskjellane er sosialt skapte og heng saman med ulikheiter i levekår moglegheiter og helseåtferd Helsedirektoratet Forsking syner at det er samanhengar mellom skolepresentasjonar og levevaner Arbeidet med å redusere sosiale helseforskjellar bør derfor starte i barnehagar og må knyttast til ernæring fysisk aktivitet og førebygging av mobbing I dag er det Nasjonal strategi for å utjamne sosiale helseforskjeller St meld nr 20 2006 2007 som ligg til grunn for arbeidet med å redusere sosiale ulikheter i helse http www regjeringen no nb dep hod dok regpubl stmeld 2006 2007 Stmeld nr 20 2006 2007 html id 449531

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Sosiale-skilnader (2015-08-14)
  Open archived version from archive