archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • God Helse partnarskapet - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  www aukra kommune no Aure http www aure kommune no artikkel aspx MId1 691 AId 1 Averøy http www averoy kommune no Eide Folkehelse Eide kommune http www eide kommune no artikkel aspx MId1 322 AId 989 MId2 359 back 1 Stikk UT Eide kommune http www eide kommune no artikkel aspx MId1 417 AId 1069 back 1 Idrettslag Eide kommune http www eide kommune no liste aspx MId1 327 ListeId 114 back 1 Fræna http www frana kommune no artikkel aspx MId1 13 AId 449 back 1 MId2 58 MId3 860 Giske https www giske kommune no artikkel aspx MId1 656 AId 1691 eid 141 Gjemnes http www gjemnes kommune no artikkel aspx MId1 234 AId 214 back 1 Halsa http www halsa kommune no Haram http www haram kommune no https www facebook com haram kommune no Hareid https www hareid kommune no Herøy http www heroy kommune no Kristiansund http www kristiansund kommune no artikkel aspx MId1 1573 AId 1 Midsund http www midsund kommune no Molde www molde kommune no Nesset www nesset kommune no http www nesset kommune no artikkel aspx MId1 466 AId 1226 Norddal https www norddal kommune no artikkel aspx MId1 588 AId 316 https www norddal kommune no artikkel aspx MId1 588 AId 316 Rauma https www rauma kommune no artikkel aspx MId1 601 AId 1 Rindal http www rindal kommune no Sande http www sande mr kommune no Sandøy www sandoy kommune no Skodje http www skodje kommune no artikkel aspx MId1 266 AId 486 http www skodje kommune no Smøla http www smola kommune no http www smola kommune no helse og omsorg folkehelsekoordinator Stordal http www stordal kommune no artikkel aspx MId1 2 AId 1 http www stordal kommune no artikkel aspx MId1 438 AId 351 Stranda https

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/God-Helse-partnarskapet (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Psykisk helse - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Folkehelse fysisk aktivitet Psykisk helse Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Psykisk helse Det har dei siste åra vært ei aukande interesse for psykisk helse og arbeid med faktorar som virker inn på den psykiske helsa er viktig i folkehelsearbeidet Gjennom helsefremmande og sjukdomsførebyggande tiltak kan ein gjere mykje for å betre den psykiske helsa i befolkninga Døme på tiltak er mellom anna høg sysselsetting helsefremmande skolar høgkvalitetsbarnehagar og førebyggande tiltak på eldresentre Folkehelseinstituttet har publisert to viktige rapportar om psykisk helse i 2011 Den eine heiter Psykisk Helse i Norge og er ein tilstandsrapport med internasjonale samanlikningar Hensikten med rapporten er fyrst og fremst å gje ein systematisk oversikt over den norske befolkninga si psykiske helse Les meir Psykisk helse i Norge Bedre føre var heiter den andre rapporten som handler om kva vi gjennom helsefremmande og sjukdomsførebyggande tiltak kan gjere for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Psykisk-helse (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fysisk aktivitet - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kulturtilskot Pressebilete Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet skaper helse og trivsel Dei nasjonale anbefalingane er minimum 30 min for vaksne og 60 min for barn kvar dag For å få tips til fysisk aktivitet klikk på bilda ovanfor 90 av innbyggarane i Møre og Romsdal trives med å vere fysisk aktive og i den gruppa som er lite aktive ynskjer dei fleste å auke sitt aktivitetsnivå og kome i betre form Derfor er det eit stort potensiale for å auke den fysisk aktiviteten i vårt fylke Kulturavdelinga si hovedoppgåve innan fysisk aktivitet er å leggje til rette for og å stimulere til at folk i Møre og Romsdal skal vere fysisk aktive Ofte kan relativt små og lite ressurskrevjande tiltak gje stor utteljing Friluftsliv er den aktiviteten som er høgast prioritert hos innbyggarane derfor har tilrettelegging for friluftsliv høg prioritet også hos oss I kulturavdelinga er det er tilsett to rådgjevarar for fysisk aktivitet samt ein ressursperson for lågterskel fysisk aktivitet i samarbeid med Møre og Romsdal idrettskrets Våre rådgjevarar kan hjelpe til på desse områda Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg og friluftsliv hyperlink Kurs og fordrag om fysisk aktivitet Rådgjeving om uteområder for skular barnehagar idretts og friluftslivsanlegg Rådgjeving om oppstart og drift av Aktiv på dagtid og andre lågterskeltilbod Tilskotsordningar for fysisk aktivitet og friluftsliv Vil du være treningsvenn Gjennom å bli treningsvenn kan du bidra til å gi ein person med demens ein meir innhaldsrik kvardag og fysisk aktivitet Endret 26 09 2013 Les meir Midlar til innovasjon i det offentlege Regionalt forskningfond Midt Norge lyser ut forskingsmidlar til små og store innovasjonprosjekt i offentleg sektor Samhandling og tidleg innsats er stikkord Total ramme er på ni millionar kroner Endret 21 06 2013 Les meir Arrangér tur vinn 10 000 kroner Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker i samband

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Fysisk-aktivitet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Rusførebygging - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Rusførebygging Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Rusførebygging Ingen skal ta skade av eigen eller andre sine rusvanar Det er målet for det rusførebyggjande arbeidet i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom God Helse programmet Det er eit samarbeid med fylkesmannen frivillige organisasjonar kommunar og kompetansesenter rus Midt Norge Vi skapar samhandling i arbeidet og er ei tverrfagleg arbeidsgruppe sett saman av representantar frå det offentlege og frivillige Vi sett rusførebygging på dagsorden og koordinerer samarbeidet mellom fylkesmannen kompetansesenter rus og fylkeskommunen omkring rusførebygging som ein del av folkehelsearbeidet Kompetansesenter rus har i samarbeidet med arbeidsgruppa utvikla eit tverrfagleg samarbeid på rusområdet i kommunane i Møre og Romsdal kalla Delta Gjennom denne arbeidsgruppa ivaretek fylkeskommunen sitt ansvar for koordinering av fokehelsearbeidet på rusområdet jfr Lov om folkehelsearbeid 20 Arbeidsgruppa er styringsgruppe for programmet ansvarleg alkoholhandtering I 2014 arbeider vi med desse tema Politikaropplæring Ansvarleg alkoholhandtering Rusplan for vidaregåande skole Rus og eldre konferanse Rus og frivillige organisasjonar konferanse Arbeidsgruppa er sett saman slik Randi Asbjørnsen fylkespolitikar leiar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Rusfoerebygging (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tobakksførebygging - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Folkehelse fysisk aktivitet Tobakksførebygging Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Tobakksførebygging Som ein del av folkehelsearbeidet skal Møre og Romsdal fylkeskommune styrke den lokale innsatsen innafor det tobakksførebyggjande arbeidet I samarbeid

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Tobakksfoerebygging (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kommunekartlegging - Betre oppvekst - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Dokument Orientering frå FM og FK om arbeidet PDF dokument 875 92 kB Barnekonvensjonen PDF dokument 1 80 MB Sjumilssteget i Troms PDF dokument 663 68 kB Lenvik kommune PDF dokument 707 84 kB Rettleiing i utfylling av skjema PDF dokument 726 39 kB Kommunekartlegging Betre oppvekst Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har saman invitert kommunane i fylket til å delta på ei kommunekartlegging retta mot barn og unge mellom 0 20 år Begge har eit ansvar for å arbeide for gode oppvekstkår for barn og unge i fylket Foto ScanStock I Kommunekartlegginga har vi utarbeidd spørsmål som kan nyttast til å analysere levekår og tenestetilbodet i kommunane Kartlegginga kan kommunane bruke til å vurdere kvaliteten på dei samla oppvekstkåra og gjere kommunen i stand til å sjå i kva grad dei ulike tenestene samarbeider om å gi tilbod til barna og familiane deira Kommunane sitt ansvar for barn omhandlar heile barndommen FN sin barnekonvensjon er grunnlaget for arbeidet og skal sikre barn gode og trygge oppvekstkår og samanhengande tenester Resultata av Kommunekartlegginga

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Kommunekartlegging-Betre-oppvekst (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Folkehelseprofilane for 2015 er publisert - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Folkehelse fysisk aktivitet Folkehelseprofilane for 2015 er publisert Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Sigri J Spjelkavik Rådgivar folkehelse 71 25 89 10 Mob 953 38 348 Send e post Folkehelseprofilane for 2015 er publisert Alle kommunane i fylket har no fått nye folkehelseprofilar frå Folkehelseinstituttet Årets folkehelseprofilar har som hovudtema psykisk helse blant barn og unge Temaområda i profilane er valt ut i frå moglegheiter for helsefremmande og førebyggande arbeid Nye indikatorar i år er mellom anna utdanningsforskjellar i forventa levealder lågaste meistringsnivå i rekning og antibiotikabruk i kommunen Kommunehelsa statistikkbank bør brukast i tillegg til profilane her fins også lenker til faktaark Folkehelseprofilane frå Folkehelseinstituttet inngår som ein del av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Folkehelseprofilane-for-2015-er-publisert (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Folkehelsekoordinatorsamling 9.desember - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  næringsutvikling Kultur Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Folkehelse fysisk aktivitet Folkehelsekoordinatorsamling 9 desember Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Ann Helene Skare Rådgivar folkehelsearbeid 71 25 82 75 Mob 958 89 423 Send e post Folkehelsekoordinatorsamling 9 desember Møre og Romsdal fylkeskommune v seksjon for folkehelse og fysisk aktivitet arrangerte samling for folkehelsekoordinatorane i Møre og Romsdal den 9 desember 2014 på Vestnes Tema var mellom anna arbeid med statistikk og fylkesmannen sitt tilsyn med folkehelsearbeidet i kommunane Nedanfor finn du foredraga frå samlinga Tilsyn folkehelse Malin Piegsa 266 83 kB Risikoanalyse folkehelsearbeid 170 62 kB Om bruk og misbruk av statistikk Turid Aarseth 611 06 kB Skrive

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Folkehelsekoordinatorsamling-9.desember (2015-08-14)
  Open archived version from archive