archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Workshop i samfunns- og kommuneplanlegging i eit helseperspektiv - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Folkehelse fysisk aktivitet Workshop i samfunns og kommuneplanlegging i eit helseperspektiv Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Sigri J Spjelkavik Rådgivar folkehelse 71 25 89 10 Mob 953 38 348 Send e post Dokument Handbok gjennomgåande perspektiv FP 2013 2016 okt 2014 PDF dokument 4 93 MB Workshop i samfunns og kommuneplanlegging i eit helseperspektiv Tredje dag av Plankonferansen 4 6 november 2014 var ein workshop i samfunns og kommuneplanlegging i eit helseperspektiv Dette var ei oppfølging av kurset i mars i år om planarbeid statistikk analyse og konsekvensforståelse Presentasjonane frå den 6 november finn du her Workshop i samfunns og kommuneplanlegging i et helseperspektiv Velkommen til workshop v John H Jakobsen prosjektleder KS Helse i plan data planstrategi og plansystem v Sveinung Dimmen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Helse i plan plansystemet v Johnny Loen Møre og Romsdal fylkeskommune Samordning og medverknad i oversiktsarbeidet med eksempel frå to kommunar Ørsta kommune v Ingvild Endal Ørsta kommune Averøy

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Workshop-i-samfunns-og-kommuneplanlegging-i-eit-helseperspektiv (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkeskulturkonferansen 2014 - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  aktivitet Fylkeskulturkonferansen 2014 Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Heidi Iren Wedlog Olsen Fylkeskultursjef 71 25 88 31 Mob 482 81 547 Send e post Monica Kjøl Tornes Ass fylkeskultursjef 71 25 88 54 Mob 971 95 375 Send e post Anne Lise Reitan Konsulent driftsseksjonen 71 25 88 34 Mob 980 33571 Send e post Fylkeskulturkonferansen 2014 Samhandling mellom offentleg og frivillig sektor er hovudtema på dagskonferansen den 26 11 14 i Ålesund Dr philos og samfunnsforskar Håkon Lorentzen vil presentere ny forskning om korleis frivilligsentralane bør se ut i framtida Kommunar og frivillig sektor må bli enda betre til å samarbeide Mange meiner at utan frivillig innsats vil kommunane få store problem med å opretthalde tjenestetilbod og gode servicetilbod til innbyggarane i framtida Men korleis kan det skje utan at frivillig sektor mister sin eigenart og engasjement Frivillig arbeid har sitt fundament i å vere fri og villig ikkje ei forlenga arm i det kommunale tenesteapparatet Målgruppa for konferansen er leiarar i kommuner på institusjonar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Fylkeskulturkonferansen-2014 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Introduksjonsdag for folkehelsekoordinatorar - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Folkehelse fysisk aktivitet Introduksjonsdag for folkehelsekoordinatorar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Svein Neerland Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet 71 25 88 32

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Introduksjonsdag-for-folkehelsekoordinatorar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ny og utvida rapport - "Ung på Sunnmøre" - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Folkehelse fysisk aktivitet Ny og utvida rapport Ung på Sunnmøre Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Sigri J Spjelkavik Rådgivar folkehelse 71 25 89 10 Mob 953 38 348 Send e post Ny og utvida rapport Ung på Sunnmøre Ein ny og utvida rapport under prosjektet Ung på Sunnmøre vart lagt fram under forskingsdagane 2014 Rapporten omfattar 8 kommunar på Sunnmøre og Høgskulen i Volda konkluderar mellom anna med at Funn frå rapporten gir same hovudinntrykk som i landet elles Dagens ungdom er i stor grad veltilpassa er gjerne heime hos foreldra og er pliktoppfyllande når det gjeld skulearbeid Men den psykiske helsa særleg blant unge jenter gjev grunn til uro Heile rapporten kan du lese eller laste ned her I Møre og Romsdal er det no 23 kommunar som har

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Ny-og-utvida-rapport-Ung-paa-Sunnmoere (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for folkehelse vedtatt i fylkestinget - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  delplan for folkehelse vedtatt i fylkestinget Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Svein Neerland Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet 71 25 88 32 Mob 900 99 507 Send e post Sigri J Spjelkavik Rådgivar folkehelse 71 25 89 10 Mob 953 38 348 Send e post Dokument Regional Delplan for Folkehelse PDF dokument 13 16 MB Regional delplan for folkehelse vedtatt i fylkestinget Møre og Romsdal fylke har no fått ein overordna plan for det samla arbeidet med folkehelse Den vedtekne planen har eit perspektiv fram mot 2017 og har hatt god medverknad frå sentrale aktørar i folkehelsearbeidet Planens føremål Regional delplan for folkehelse er eit grunnlag for det samla arbeidet med folkehelse i Møre og Romsdal Planen skal gi fylkeskommunen kommunale og regionale styresmakter institusjonar organisasjonar og næringsliv eit prioriterings og avgjerdsgrunnlag Innhaldet i planen Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den einskilde og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga Helse i alt vi gjer er kjernen i folkehelsearbeidet I åra framover er det nødvendig at alle sektorar set seg folkehelsemål og samarbeider for å nå desse Planen har fokus på ulike livsfasar og samfunnsområde som er viktige for helsa gjennom heile livsløpet Dei seks satsingsområda er Samfunnsutvikling for ein god start i livet Helsevennleg arbeidsliv Samfunn som fremmar aktiv trygg og frisk alderdom Trygt og helsefremmande fysisk miljø Inkludering og deltaking i kultur og frivillige organisasjonar Organisering og samhandling eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid Oppfølging av planen Regional delplan for folkehelse skal følgjast opp gjennom årlege handlingsprogram Ein sentral føresetnad for gjennomføring av planen er samarbeid med kommunar Fylkesmannen og statlege etatar på regionalt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Regional-delplan-for-folkehelse-vedtatt-i-fylkestinget (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Samling for folkehelsekoordinatorar - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Folkehelse fysisk aktivitet Samling for folkehelsekoordinatorar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Livsstilsgruppa God Helse Sosiale skilnader God Helse partnarskapet Psykisk helse Fysisk aktivitet Rusførebygging Tobakksførebygging Kosthald Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Samling for folkehelsekoordinatorar 3 og 4 desember var det samling for folkehelsekoordinatorane i Kristiansund Dag ein var ein fortsettelse frå samlinga i København med tema idrettsanlegg for alle Her var ikkje berre dei som var med til København men og andre frå fylket slik at ein fekk spreidd inspirasjonen etter denne samlinga Dag 2 hadde tema Fiskesprell og utviling av dette i Møre og Romsdal Vi hadde besøk frå Norges Sjømatråd og Telemark fylkeskommune som informerte om korleis ein kan utvikle Fiskesprell t d gjennom fase 2 kurs for barnehagane og ved kantinar ved vidaregåande skoler Under finn Dykk presentasjonane frå samlinga Bilder frå København 2 63 MB Kristiansund 03 12 13 109 03 kB Informasjon

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Samling-for-folkehelsekoordinatorar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Felles rusplan for VGS - Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Her blei det informert om offentleggjering og spreing av plana og om prosessen mot ei politisk godkjenning slik at ho forpliktar fylkeskommunen som skuleeigar Det blei og planlagt implementeringsarbeid ved dei enkelte skulane SAMAN OM HANDLINGSPLANA Marit Seljeseth Stokke fra Romsdal videregående skole Rita Valkvæ fra KoRus Berit Brudeseth fra Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen Arne Tangen fra Borgund videregående skole Rita Rødseth fra KoRus og Åshild Skaret fra Atlanten videregående skole deltok på lanseringen av handlingsplanen i Molde Skulane etterlyste kunnskap I 2010 gav Helsedirektoratet ut rettleiaren Fra bekymring til handling om tidleg intervensjon på rusområdet Rettleiaren beskriv kva som kan gi grunn til bekymring for eit rusrelatert problem Målet er å komme raskt frå bekymring til handling og henvise til nødvendig hjelp Kompetansesenter rus Midt Norge gjennomførte i 2011 ei spørjeundersøking på alle dei 23 vidaregåande skulane i Møre og Romsdal om dei kjende til innhaldet i rettleiaren og kva skulane gjer når dei er bekymra for om ein elev har eit rusproblem eller lever i ein situasjon kor dei blir negativt påverka av andre sitt rusproblem 17 skular svarte på undersøkinga og av desse oppgav 14 av skulane at dei treng meir kunnskap og metodar om rusførebyggande arbeid Skulane etterspurte og ei felles plan og tilråding i det rusførebyggjande arbeidet ved skulane Kva har blitt gjort I etterkant av undersøkinga blei det gjennomført to konferansar om rusarbeid i vidaregåande opplæring i Molde og i Ålesund Ungdomsrepresentantar frå elevråd og ungdomsråd var og til stades og kom med nyttege innspel Ungdommane understreka mellom anna at skulane må ta ansvar med å melde frå til barnevernet eller spesialisthelsetenesta ved bekymring Dei streka under at barnevernet kunne hjelpe og dei viste til sterke eksempel kor ungdom hadde fått hjelp frå barnevernet Med dette som bakteppe har Kompetansesenter rus Midt Norge sidan årsskiftet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/Felles-rusplan-for-VGS (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Helse staben er det etablert to faste arbeidsgrupper Rusførebygging God Helse Livsstilsgruppa Kommunane og dei frivillige organisasjonane er viktige samarbeidspartar for seksjonen Rådgiving og oppfølging av nettverket er ei viktig oppgåve i det daglege arbeidet Seksjonen gir også faglege råd om oppfølging av folkehelseloven Regional delplan for folkehelse til høyring og offentleg ettersyn Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok den 26 08 13 sak U 103 13 med heimel i plan og bygningslova 5 2 og 8 3 å leggje framlegg til Regional delplan for folkehelse til høyring Høyringsfristen er 7 oktober 2013 Etter høyringsperioden skal planen leggast fram for vedtak i fylkestinget i desember Endret 22 11 2013 Les meir Midlar til innovasjon i det offentlege Regionalt forskningfond Midt Norge lyser ut forskingsmidlar til små og store innovasjonprosjekt i offentleg sektor Samhandling og tidleg innsats er stikkord Total ramme er på ni millionar kroner Endret 21 06 2013 Les meir Nettverkssamling for frisklivssentralane i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Idrettskrets og Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte nettverkssamling for frisklivssentralane på Quality Hotel Ulstein i Ulsteinvik den 4 og 5 september 2013 Endret 09 10 2013 Les meir Skal undersøke ungdomshelsa Kva samanheng er det mellom idrett og helse hos ungdom og speler det nokon rolle kor ein veks opp Ei ny undersøking av ungdom i Møre og Romsdal skal prøve å finne svar Endret 08 05 2013 Les meir Arbeidsverkstader for folkehelse Fylkeskommunen inviterte til arbeidsverkstader for Regional delplan for folkehelse den 11 april i Molde og den 17 april i Ålesund Endret 18 04 2013 Les meir Partnarskapsforum God Helse Møre og Romsdal fylkeskommune v Kulturavdelinga God Helse inviterer til møte i partnarskapsforum 29 mai 2013 på Aasentunet i Ørsta kommune kl 10 00 15 30 Publ 25 03 2013 Les meir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive