archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lyser ut 1.5 millionar til skilting og merking av turløyper - Friluftsliv - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Friluftsliv Lyser ut 1 5 millionar til skilting og merking av turløyper Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Petter Jenset Rådgivar friluftsliv 71 25 89 01 Mob 922 34 244 Send e post Dokument Gjeldande Utlysing av midlar 2012 PDF dokument 617 91 kB Gjeldande søknadsskjema 2012 PDF dokument 539 27 kB Lyser ut 1 5 millionar til skilting og merking av turløyper Det er tid for ny søknadsrunde på midlar til merking skilting og gradering av turløyper på Vestlandet I Møre og Romsdal vil det i 2012 bli delt ut 1 5 millionar kroner til føremålet Arbeidet med å få implementert ein felles skiltmal for turløyper på Vestlandet vert vidareført etter at regionen i fjor fekk ei gåvepakke på 10 millionar kroner frå Gjensidigestiftinga Saman med øyremerka midlar frå fylkeskommunane skal pengane bli brukt til ei storstilt satsing på merking og gradering av turløyper i dei fire Vestlandsfylka For Møre og Romsdal sin del vil det seie 1 5 millionar kroner per år i to år Det er i hovudsak frivillige organisasjonar destinasjonar og større geografiske områder som kan søkje om støtte Det er ikkje set krav til ein gitt modell men vi legg vekt på at det skal vere eit godt samarbeid mellom det frivillige reiselivet kommunen og grunneigarar For å søkje midlar må prosjektet bygge på Nasjonal standard for merking og gradering av turløyper og eit lokalt samarbeid må ligge til grunn Det er vidare sett krav om 50 eigeninnsats i form av dugnad eller med eigne midlar I fjor kom det inn 43 søknader og det vart delt ut 1 5 millionar til ti prosjekt i Møre og Romsdal Oversikt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Friluftsliv/Lyser-ut-1.5-millionar-til-skilting-og-merking-av-turloeyper (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Arrangér tur, vinn 10.000 kroner - Friluftsliv - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Friluftsliv Arrangér tur vinn 10 000 kroner Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Dokument Konkurranse morotur DOC dokument 12 59 MB Arrangér tur vinn 10 000 kroner Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker i samband med lanseringa av www morotur no å lyse ut ei konkurranse for dei som arrangerer ein eller fleire turar den 25 og eller 26 juni 2011 Målet er å få flest mogleg ut på tur desse dagane Møre og Romsdal fylkeskommune dekker utgifter til annonsering og premiering i form av headneckers Kriterier Turen må være registrert og ligge ute på www morotur no Ulike turtypar og graderinger som ligg på www morotur no Grønne og blå turar for barn og familier tel særskild gjerne innom kulturminner og eller viktige naturelement Arrangør må være frivilleg organisasjon kommune friluftsråd og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Friluftsliv/Arranger-tur-vinn-10.000-kroner (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Midlar til merking og gradering av turløyper - Friluftsliv - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  25 89 01 Mob 922 34 244 Send e post Dokument Søknadsskjema merking gradering turløyper PDF dokument 534 38 kB Handbok merking og gradering av turløyper PDF dokument 2 68 MB Merking og gradering av turløyper prosjektskildring PDF dokument 289 34 kB Midlar til merking og gradering av turløyper Arbeidet med å få implementert ein felles skiltmal for turløyper på Vestlandet kan endeleg ta til etter at regionen fekk ei gåvepakke på 10 millioner kroner frå Gjensidigestiftinga like før jol Pengane opnar for ei storstilt satsing på merking og gradering av turløyper i dei fire Vestlandsfylka og no er tida inne for at lokale prosjekt kan søka om midlar Kva kan ein søke om støtte til Midlane skal gå til implementering av Nasjonal standard for merking og gradering av turløyper som no er under utrulling Standarden bygger på ein mal for skilting og eit verktøy for gradering som tek omsyn til vanskegrad graderinga fylgjer fargane grønt blått rødt og svart Meir informasjon om standarden finn ein i heftet om merking og gradering av turløyper fortløpande oppdateringar vil ein også finna på www fjellturisme no Kven kan søka Frivillige organisasjonar destinasjonar og større geografiske områder kan stå som avsendar av ein søknad Me set ikkje krav til ein gitt modell men legg vekt på at det skal vera eit godt samarbeid mellom det frivillige reiselivet kommune og grunneigar Dette bør koma tydeleg fram i søknaden Krav til søknaden Søknaden må bygga på Nasjonal standard for merking og gradering av turløyper Det må ligga eit lokalt samarbeid til grunn for prosjektet Det er krav om 50 eigeninnsats i prosjektet i form av dugnad og eller eigne midlar Ferdig utfylt søknadsskjema inkludert plan for drift og vedlikehald Kva kan eit eventuelt tilskot nyttast til Fylgjande aktivitetar kan ein søka om støtte til Infrastruktur

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Friluftsliv/Midlar-til-merking-og-gradering-av-turloeyper (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Konkurranse om best universelle tursti - Friluftsliv - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Friluftsliv Konkurranse om best universelle tursti Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Dokument Konkurranse Universell utforming PDF dokument 60 87 kB Konkurranse om best universelle tursti Vi lyste ut konkurranse om best universelt utforma tursti veg løype i Møre og Romsdal Vinnar blei Igletjønna i Rindal Igletjønna turistanlegg i Rindal er kåra til den beste universelt utforma turstien i Møre og Romsdal foto Rindal kommune Møre og Romsdal fylkeskommune har status som pilotfylke for universell utforming I den samanheng blei det gjennomført ein konkurranse for beste tursti mål med tanke på universell utforming Ein jury avgjorde konkurransen og juryen besto av Fylkeskultursjef Arvid Blindheim Leiar eldrerådet Målfrid Mogstad Dagleg leiar NJFF Roger Hustad Rådet for likestilling av funksjonshemma Leif Elde Rådgivar likestillings eldre og funksjonshemma Åse Slatlem Prosjektleiar friluftsliv Vegar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Friluftsliv/Konkurranse-om-best-universelle-tursti (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar - Frivillig arbeid - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Frivillig arbeid Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar Lotteri og stiftelsestilsynet skal fordele 1

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Frivillig-arbeid/Momskompensasjon-til-frivillige-lag-og-organisasjonar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kommunar utan kulturkonsulent taper i kampen om spelemidlar - Frivillig arbeid - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  God saksbehandling er nøkkelen Fylkeskulturavdelinga tek initiativ til tett samhandling for å få fram godkjende søknader Målet vårt er godkjende søknader i alle kommunar Vi ser likevel at kommunar som ikkje ser seg i stand til å prioriterer å tilsette folk i kulturstillingar taper i kampen om spelemidlar Mangel på saksbehandlar for spelemiddelsøknader gjer at desse kommunane ikkje får opp nye søknadar og dei vil henge etter i utviklinga innafor fagområda idrett fysisk aktivitet og tilrettelegging for frivillig sektor i vid forstand Dette kom tydleg fram ved årets tildeling av spelemidlar Kommunar og organisasjonar som får fram gode søknader sikrar økonomiske tilskot til sin kommune Bredt samarbeid Arbeidet med fordeling av desse populære midlane er tufta på eit breidt samarbeid mellom fylkeskommunen kommunane og det frivillige Prioritering av midlar skjer på bakgrunn av planprosessar der aktørane gjennom fleire år har arbeidd fram ein felles plan for korleis midlane skal prioriterast Desse planprosessane viser seg å gje planane innhald av meir behovsprøvd karakter Kultur og folkehelseutvalet i fylkeskommunen har ansvar for den endelege prioriteringa og tildelinga kvart år Auka satsing på friluftsliv Årets søknader viser ein positiv trend mot større satsing på friluftsliv Tradisjonelle idrettsanlegg som kunsgrasbanar og hallar er framleis viktige men stadig fleire kommunar set friluftslivsanlegg og aktivitetsløyper høgare Trenden er i tråd med både nasjonale føringar den nye idrettsmeldinga og Fylkesplan for Møre og Romsdal Grunna auka folkehelseutfordringar som hjarte og karsjukdommar psykiske lidingar overvekt og diabetes 2 må det byggast anlegg som motiverer alle lag av befolkninga til fysisk aktivitet Look to Rauma Friluftslivsanlegga er i ei særstilling når det gjeld talet på brukarar og vert nytta jamnleg av alle aldersgrupper Frå årets tildeling ønskjer fylkeskommunen å trekke fram tildelinga av spelemidlar til turstiane Åndalsnes Aksla og i Venjesdalen Dette er parsellar av Romsdalseggen som er eit

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Frivillig-arbeid/Kommunar-utan-kulturkonsulent-taper-i-kampen-om-spelemidlar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • 47 millionar i tilskott til idrettsanlegg i fylket - Frivillig arbeid - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete 47 millionar i tilskott til idrettsanlegg i fylket Tildeling av spelemidlar for 2012 vart handsama i Kultur og folkehelseutvalet tirsdag 04 06 2013 Med i overkant av 47 millionar til utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg har Møre og Romsdal fått tildelt den 6 høgste tilskotsramma blant fylkeskommunane i landet Illustrasjonsbilete scanstockphoto com Møre og Romsdal fylkeskommune deler kvar år ut spelemidlar på vegne av Kulturdepartementet til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv Ved tildeling av spelemidlar i 2013 fekk Møre og Romsdal i overkant av 42 millionar til ordinære anlegg og i overkant av 4 millionar til nærmiljøanlegg Grunnen til den gode uttellinga på midlane er det unike samarbeidet fylkeskommunen har med Møre og Romsdal Idrettskrets kommunane og det frivillig seier fylkeskultursjef Arvid Blindheim Ved søknadsfristens utløp var det kome inn 233 søknader på Spelemidlar for 2013 der 67 søkte om nærmiljøanlegg og 166 søkte om ordinære anlegg Etter gjennomgang av søkandane har fylkeskommunen hatt ein brei prosess med både kommunar og Møre og Romsdal Idrettskrets der vi så langt som mogleg har teke omsyn til deira prioriteringar Møre og Romsda fylkeskommune har og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Frivillig-arbeid/47-millionar-i-tilskott-til-idrettsanlegg-i-fylket (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nils Tore Leivdal fekk fylkeskulturprisen - Frivillig arbeid - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Nils Tore Leivdal fekk fylkeskulturprisen Nils Tore Leivdal har arbeidd med å styrke kulturlivet i Møre og Romsdal nesten heile livet Måndag fekk han fylkeskulturprisen under fylkestingssamlinga i Geiranger Nils Tore Leivdal t h frå Gjemnes får fylkeskulturprisen 2011 av fylkesordførar Jon Aasen Foto Per Vidar Klee Kjølmoen Møre og Romsdal fylkeskommune Det er kultur og folkehelseutvalet som har tildelt fylkeskulturprisen 2011 til Nils Tore Leivdal frå Gjemnes Grunngjeving for pristildelinga kan sammenfattast i fire hovudområde der han har gjort eit omfattande og langvarig kulturarbeid Folkemusikken Nils Tore Leivdal har vore med i folkemusikklag skrive i folkemusikkblad og spela sjølv I 19 år har han arrangert nordmørshelga i Innerdalen Han har vore aktiv utøvar som folkemusikar folkedansar og organisasjonsmann Lokalhistorie Nils Tore Leivdal har samla mykje lokalt stoff gjennom sitt arbeid med gards og ettesoger og ulike jubileumsskrift Mellom anna har han skrive gard og ettesoger for Smøla Halsa og Gjemnes Restaurering av gamle bygg og anlegg Nils Tore Leivdal har mellom anna teke vare på garden Furuli ved restaurering av gammal bygningsmasse Han har restaurert Flåbergsetra i Batnfjord og halde ope setermuseum om somrane med arr av kulturdagar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Frivillig-arbeid/Nils-Tore-Leivdal-fekk-fylkeskulturprisen (2015-08-14)
  Open archived version from archive