archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Framsida - Fylkesbiblioteket - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Om fylkesbiblioteket Tenester Prosjekt Bibliotek i fylket Nyheter Regionmøte bibliotek Nytt biblioteklokale i Volda og regionmøte for bibliotekene på søre Fylkeskulturkonferansen 2015 Ytringsfridom og kulturpolitikk er tema for fylkeskulturkonferansen i Biblioteka som digitale vertar for sine innbyggarar Tilbod om dagskurs i Kassering på Smøla 27 28 april vart det gjort ein stor jobb med å kassere på No vert det snart slutt på å bruke Dewey boka Frå hausten vil Norsk Marknadsføring av ebokutlån i heile fylket 11 mai I samarbeid med Nyheitsarkiv RSS Søk finn Bok og mediebasen MøreRom lokalhistoriske artiklar Samsøk Møre og Romsdal MappaMi Logg inn Kontaktinfo Fylkesbiblioteket Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 4404 Sentrum 6044 Ålesund Besøksadressa Kirkegt 10B 3 etg Tlf 70 16 22 70 Epost fylkesbiblioteket mrfylke no Fjernlån fjernlaan mrfylke no Nettsida til bokbåten http www bokbaten no Mrforum Epostforum for bibliotekfolk i Møre og Romsdal Bibliotek vgs Epostforum for bibliotekarer i videregående skole i Møre og Romsdal Kalender 3

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Fylkesbiblioteket/Framsida (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • 1,45 mill. kroner til samlokalisering for kreative næringar - Kreative næringar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kreative næringar 1 45 mill kroner til samlokalisering for kreative næringar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Angela Hagen Rådgivar 71 25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post 1 45 mill kroner til samlokalisering for kreative næringar Aura Næringshage Totjueto Filmproduksjon AS og Øygardshamna AS får midlar til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar Foto Scanstock Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å styrke grunnlaget for utvikling av ny verksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder innan kreative næringar Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunen i april lyste 1 5 mill kroner til samlokalisering av kreative næringar Det kom inn 15 søknadar og vi har prioritert prosjekt som ikkje berre er reine kontorfellesskap men som også legg vekt på samarbeidsmodellar og forretningsutvikling for næringa seier rådgivar i fylkeskommunen Carina Stokke Prosjekta som har fått støtte er Aura Næringshage Aura Kulturhage 700 000 kroner Aura Kulturhage vart starta opp hausten 2014 Satsinga har så langt vore vellukka og alle åtte kontorplassar er utleigd Aura Kulturhage har fått midlar til å vidareutvikle eit lågterskel tilbod for aktørar innafor kreative næringar I tillegg har dei ambisjonar om internasjonalt samarbeid Kontaktperson Malene Aaram Vike tlf nr 918 93 231 Totjueto Filproduksjon AS Kreative Molde 500 000 kroner Prosjektet har fått midlar til å utvikle og drive samlokalisering av frilans og småbedrifter innafor kreative næringar Kontaktperson Martin Gjellestad tlf nr 991 23 811 Øygardshamna AS Giske ØSS økonomi salg og samlokalisering 250 000 kroner Øygardshamna AS på Giske er den største samlokaliseringa av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kreative-naeringar/1-45-mill.-kroner-til-samlokalisering-for-kreative-naeringar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Vil du tene pengar på kreativiteten? - Kreative næringar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Angela Hagen Rådgivar 71 25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post Vil du tene pengar på kreativiteten Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut 1 mill kroner i etablerartilskot øyremerka kreative næringar Nystarta bedrifter innafor kreativ næring kan søke støtte Foto Coyote Grafix flickr com Kven kan søke Kreative næringar kulturnæringane er trykte medier kulturarv annonse og reklame arkitektur musikk kunstnarleg veksemd film foto og spel design og tv radio Enkeltpersonforetak eller bedrifter innafor kreative næringar som er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene for mindre enn 3 år sidan Kva kan det søkast om Det kan søkast om to typar etablerartilkot Støtte til Fase 1 Markedsavklaring tilsvarande Innovasjon Norge sine retningslinjer for etablerartilskot men her avgrensa til inntil kr 100 000 Støtte til Fase 2 Kommersialisering tilsvarande Innovasjon Norge sine retningslinjer for etablerartilskot men her avgrensa til inntil kr kr 400 000 I tillegg til retningslinjene nevnt over merk også Det vil bli sett noko lågare krav til vekst men

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kreative-naeringar/Vil-du-tene-pengar-paa-kreativiteten (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Lyser ut 1,5 mill. kroner til samlokalisering av kreative næringar - Kreative næringar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  til samlokalisering av kreative næringar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Angela Hagen Rådgivar 71 25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post Lyser ut 1 5 mill kroner til samlokalisering av kreative næringar Vi inviterer store og små prosjekt til å søkje støtte til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar i Møre og Romsdal Samla ramme er 1 5 mill kroner Søknadsfrist 20 april 2015 Foto Scanstock Bransjane som inngår i den nasjonale definisjonen av kreative næringar er trykte medier kulturarv annonse og reklame arkitektur musikk kunstnarleg verksemd film foto og spel design og tv radio Formålet med utlysinga er å styrke grunnlaget for utvikling av ny verksemd innan kreative næringar Samlokalisering aukar mogelegheitene for kompetansedeling faglege ressursar og tilgang på nye marknader Fylkeskommunen vil prioritere prosjekt som er meir enn berre reine kontorfellesskap Vi vil stimulere til utvikling av fagmiljø og møteplassar for kreative næringar som legg til rette for utveksling av kunnskap nye marknader og forretningsutvikling Kven kan søke midlar Enkeltmannsforetak og aksjeselskap innan kreativ næring Etablerte samlokaliseringar som ønskjer å vidareutvikle desse Samarbeidsgrupperingar kultur kreative næringar og lokalt regionalt næringsliv Samarbeidet mellom aktørane må vere forankra og synleggjort i søknaden Søkjar må ha organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene Tilskotsmottakar skal Etablere organisere og drifte samlokalisering Bidra til å utvikle nye samarbeidsformer Bidra til å skape nye arbeidsplassar og eit lokale som er synleg attraktivt og levande lokalt og regionalt Utvikle eit fagmiljø og ein møteplass for kreative næringar og stimulere til utveksling av kunnskap kontaktar og erfaringar Samarbeide med eksisterande utviklingsaktørar i Møre og Romsdal hoppid no Sunnmøre Kulturnæringshage kreativfylket no og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kreative-naeringar/Lyser-ut-1-5-mill.-kroner-til-samlokalisering-av-kreative-naeringar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Opnar tre nye sentrumsgalleri for unge kunstnarar - Kreative næringar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tenesteområde Kultur Kreative næringar Opnar tre nye sentrumsgalleri for unge kunstnarar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Randi Karin Asbjørnsen Sml leiar Regional og næringsutvalet Mob 915 31 313 Send e post Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Opnar tre nye sentrumsgalleri for unge kunstnarar I løpet av våren blir det opna tre nye galleri for unge kunstnarar eitt i kvar av dei tre byane Kristiansund Molde og Ålesund Dei første utstillingane vil vere klar før sommaren Fotomontasje Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å bidra til at kunstnarar i alderen 20 39 år skal kunne tene pengar på kunsten sin Det vart difor lyst ut midlar på kr 1 5 mill kroner som skal gå til drift av tre galleri i to år Det kom inn i alt 13 søknader og tre av desse vart plukka ut Dei som skal drive galleria er Kristiansund Nordic Light Events AS Molde Maria Sandsmark Bente Sellevoll og Hilde Brunvoll Ålesund Aldis Gunnarsdóttir Kvar av galleria vil motta kr 500 000 frå Møre og Romsdal fylkeskommune Frå gråpapir til galleri Eit av kriteria i søknaden var at galleria skal ligge i sentrum av dei tre byane Drivarane av galleria arbeider no for fullt med å skaffe ledige lokale og dei første utstillingane vil vere klar i løpet av våren Namn på galleria og opningstider vil bli annonsert seinare Viktig med satsing for unge kunstnarar Galleri for unge kunstnarar er eit tiltak i Program for kreative næringar i møre og Romsdal 2013 2016 Programmet er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge Vi ser at det er mange som tek utdanning innafor dei kreative faga men

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kreative-naeringar/Opnar-tre-nye-sentrumsgalleri-for-unge-kunstnarar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Midlar til samlokalisering av kreative næringar - Kreative næringar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kreative næringar Midlar til samlokalisering av kreative næringar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Kristin Marie Sørheim Sp leiar Kultur og folkehelseutvalet 95 28 60 60 Send e post Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Midlar til samlokalisering av kreative næringar Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1 5 millionar kroner til samlokalisering av kreative næringar i Møre og Romsdal Illustrasjonsfoto Neil Cunnings flickr com Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å styrke grunnlaget for utvikling av ny god og varig verksemd innan kreativ næring sjå faktaboks Fylkeskommunen løyver difor 1 5 mill kroner til samlokalisering Utlysinga vil bli kunngjort i løpet av våren 2015 Behov for å arbeide på tvers Vi har gjennom møte med næringa fått innspel på at det er stort behov for samlokalisering Kreative næringar er generelt innovative og nytenkande og samarbeid er ei vanleg arbeidsform Å dele arbeidsplass med andre som driv innafor kreativ næring vil gjere det lettare både å prøve ut nye idear og forretningsmodellar og dele kunnskap kostnadar og faglege ressursar seier Kristin Sørheim leiar av Kultur og folkehelseutvalet Gjennom utlysinga ønskjer vi også å stimulere til nye tverfaglege arbeidsformer og samarbeidskonstellasjonar seier Sørheim Det var Kultur og folkehelseutvalet som tysdag 3 mars løyvde 1 mill kroner frå regionale utviklingsmidlar 551 60 til samlokalisering I tillegg løyver Møre og Romsdal fylkeskommune 500 000 kroner frå fylkeskommunal ramme Kontaktpersonar Kristin Sørheim leiar for Kultur og folkehelseutvalet tlf 952 86 060 Carina Stokke rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune tlf 482 62 671 Fakta Kreative næringar kulturnæringar er ein viktig del av norsk økonomi

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kreative-naeringar/Midlar-til-samlokalisering-av-kreative-naeringar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nettverk for kreative i Møre og Romsdal - Kreative næringar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kreativ næring Det skal arrangerast til saman 120 møter i Ålesund Molde og Kristiansund frå no og ut 2016 og startar med mobiliseringsmøter 9 desember på Giske 10 desember på Averøy og 11 desember i Molde Prosjektet kreativfylket no blir fysiske og virtuelle møteplassar nettside og årleg konferanse for dei kreative næringane i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune har eit ønskje om å styrke dei kreative næringane i Møre og Romsdal Kreative næringar er definert som bransjane trykte medium kulturarv annonse og reklame arkitektur musikk kunstnarleg verksemd film foto spel design tv og radio Innafor denne næringa er det mange frilansarar og bedrifter med få tilsette Behovet for møteplassar og nettverk er stort Difor lyste fylkeskommunen i haust ut midlar til nettverk og møteplassar seier Carina Stokke Stokke er prosjektleiar for fylkeskommunen si satsinga på kreative næringar Kreativfylke no eit paraplyprosjekt Prosjektet kreativfylke no fekk 1 45 mill kroner for å etablere møteplassar og nettverk både på Sunnmøre i Romsdal og på Nordmøre Målet er at gjennom møteplassar og nettverk skal fleire lære av kvarandre bygge kvarandre gode møte andre som driv innafor same eller liknande bransje og hente inspirasjon Det er eit stor potensial for vekst og arbeidsplassar innafor dei kreative næringane seier leiar for Sunnmøre Kulturnæringshage Martin Folldal Folldal har svært god erfaring med slike møteplassar frå møteserien Kreative Søre Sunnmøre No ser han fram til å møte næringa i resten av fylket Vi skal arrangere til saman 120 møter i dei tre byane i fylket i perioden 2014 2016 Vi startar med mobiliseringsmøter 9 desember på Giske 10 desember på Averøy og 11 desember i Molde I tillegg til fysiske møteplassar vil ein gjennom kreativfylket no legge til rette for virtuelle nettverk ei nettside med informasjon og ein årleg konferanse for dei kreative næringane i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kreative-naeringar/Nettverk-for-kreative-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Millionar til styrking av kreative næringar - Kreative næringar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film foto og spel tv og radio arkitektur design trykte media annonse og reklame kulturarv og kunstnarleg verksemd Vi ønskjer at fleire som driv innafor dei kreative næringa skal leve av eiga verksemd seier Carina Stokke Stokke er prosjektleiar for fylkeskommunen si fireårige satsing på kreative næringar Næringa har sjølv peika på behov for møteplassar og nettverk og meir kompetanse på sal og marknadsføring Fleire har også sakna mogelegheiter for fagleg utvikling Utlysinga var derfor spesielt retta inn for å møte desse behova seier ho Dei som kan sprette champagnen er Sunnmøre Kulturnæringshage Volda inntil kr 1 455 000 Undine AS Kristiansund inntil kr 780 000 Øygardshavna AS Giske inntil kr 540 000 Aura Næringshage Sunndal inntil kr 650 000 Teatret Vårt Molde inntil kr 1 015 000 Kreativfylke no Sunnmøre Kulturnæringshage får 1 455 000 for sitt prosjekt kreativfylke no Kulturnæringshagen vart etablert i 2012 og har allereie god erfaring med å bygge nettverk og møteplassar for kreative verksemder på Søre Sunnmøre No skal dei etablere fysiske og virtuelle møteplassar for kreative næringar i heile Møre og Romsdal med knutepunkt i alle regionar Søknaden frå Sunnmøre Kulturnæringshage er etter vår vurdering den beste av dei innkomne søknadane som gjeld nettverk og møteplassar Vi kjenner oss trygge på at dei vil få til eit godt tilbod for heile fylket Tett kopling til kreative miljø Øygardshavna AS på Giske heimstaden for Sommarfesten er ein av dei største samlingane av privat kulturnæring i Møre og Romsdal Øygardshavna blir innvilga kr 300 000 midlar til utprøving av forum for kultur og teknologi som var eitt av fire omsøkte delprosjekt Øygardshavna inngår også som ein regional node i kreativfylke no Sunnmøre Kulturnæringshage si satsing og blir for dette arbeidet løyvd kr 240 000 80 000 pr år i tre år Samlokalisering og node i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kreative-naeringar/Millionar-til-styrking-av-kreative-naeringar (2015-08-14)
  Open archived version from archive