archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Statstilskot til freda kulturminne og verdsarv - Kulturtilskot - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kulturtilskot Statstilskot til freda kulturminne og verdsarv Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Driftstilskot Prosjekttilskot Friluftslivstilskot Reknes Hospitalfond Fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Statstilskot til freda kulturminne og verdsarv Pressebilete Statstilskot til freda kulturminne og verdsarv Det er høve til å søke statstilskot frå Riksantikvaren til større vedlikehalds og istandsettingsarbeid til kulturminne og kulturmiljø av nasjonal verdi Ordninga gjeld følgjande kulturminnetypar og tiltak Statstilskot til vedlikehald istandsetting restaurering av freda kulturminne kulturmiljø og kulturlandskap i privat eige Statsbudsjettet kap 1429 post 71 Statstilskot til vedlikehald istandsetting restaurering av kulturminne og kulturmiljø innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap delområde Stranda og Norddal Statsbudsjettet kap 1429 post 79 Retningsliner og søknadsskjema finn du i høgre marg Tildelte midlar blir offentleggjort i brev til søkjarane Søknaden sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune Kulturavdelinga Fylkeshuset 6404 Molde NB Ny søknadsfrist er 15 august 2015 Kven kan søke Private eigarar av kulturminne freda etter Kulturminnelova sine 4 og 15 Private eigarar av kulturminne og kulturmiljø innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap delområde Stranda og Norddal Private stiftingar foreiningar organisasjonar sameige frivillige og liknande Museum som eig freda bygningar som står på sin opphavlege stad Vilkår for tilskot Omsøkte tiltak skal ikkje vere starta opp på søknadstidspunkt Allereie igangsette arbeid eller avslutta tiltak kan ikkje rekne med å få støtte Alle tiltak skal skje i tråd med antikvariske retningsliner for istandsetting materialbruk og liknande Sjå også rettleiar i menyen til høgre Bygningane må vere bevart på sin opphavlege plass Møre og Romsdal fylkeskommune har høve til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det blir gitt tilskot til Krav til søknad Eige søknadsskjema skal nyttast Retningsliner og søknadsskjema finn du i menyen til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturtilskot/Statstilskot-til-freda-kulturminne-og-verdsarv (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Bilete Kultursekken - Pressebilete - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Pressebilete Bilete Kultursekken Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Bilete Kultursekken Bilete fysisk aktivitet Bilete Kultursekken Kultursekken Skolekonsert i Kultursekken med Bjørnar Myhr Ranveig Ryeng Erlend Skei og Knut

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Pressebilete/Bilete-Kultursekken (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Bilete fysisk aktivitet - Pressebilete - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Pressebilete Bilete fysisk aktivitet Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Pressebilete/Bilete-fysisk-aktivitet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Sentrale fylkesvegprosjekt - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Sentrale fylkesvegprosjekt Fylkeskommunen har mange prosjekt knytt til fylkesvegane Statens vegvesen har prosjekt knytt til Europa og Riksvegane Under finn du nokre av prosjekta som fylkeskommunen står for samt andre viktige vegprosjekt for fylket I tillegg til desse prosjekta har fylkeskommunen også mange mindre prosjekt knytt til utbetringar gang og sykkelvegar osb Prosjekt der fylkeskommunen er vegeigar Nordmøre Fv 65 Bolme Børset gang og sykkelveg Fv 65 Holte bru Løfall Fv 669 Straumen Øygarden Romsdal Fv 64 Vevang Fv 64 Åfarnes Sølsnes Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen Fv 662 Meek Kringstad Nasjonal turistveg Geiranger Trollstigen Indre nordre Sunnmøre Fv 60 Røyr Hellesylt Fv 60 Tomasgard Røyrhus bru Fv 61 Sulesund ferjekai Fv 63 Korsmyra Indreeide Fv 659 Nordøyvegen Fv 661 Rehabilitering Skodjebruene Fv 661 Stettetunnelen Ytre søre Sunnmøre Fv 61 Ytre Søre Sunnmøre Fv 651 E39 Hjartåberget Fv

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Sentrale-fylkesvegprosjekt (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Trafikktrygging - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg Trafikktrygging Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Trafikktrygging Fylkeskommunen har etter vegtrafikklova ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket Fylkestrafikktryggingsutvalet FTU er vårt politiske organ i slike saker Fylkeskommunen jobbar tett saman med aktørar som Trygg Trafikk Statens vegvesen politiet andre etatar og interesseorganisasjonar Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak Møre og Romsdal fylkeskommune løyver gjennom Fylkestrafikktryggingsutvalet FTU sitt budsjett kvart år midlar til Støtte til trafikktryggingstiltak FTU har ansvaret for tildelinga av desse midlane til frivillige lag og organisasjonar som til dømes Frivillige organisasjonar og lag burettslag velforeiningar idrettslag ungdomslag og bygdelag Skoler FAU og barnehagar Frist for å søkje om støtte er 1 mars og 1 september kvart år Til høgre på sida finn du retningsliner og søknadsskjema Støtte til trafikktryggingstiltak Har de eit trafikktryggingsprosjekt som de ønskjer å gjennomføre men manglar penger Fylkeskommunen kan støtte med inntill 30 000 kroner Første frist til å søkje er 1 mars Endret 14 02 2014

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Trafikktrygging (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Planleggingsmidlar - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg Planleggingsmidlar Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Planleggingsmidlar Møre og Romsdal fylkeskommune er ein regional utviklingsaktør Dette inneber mellom anna at vi legg til rette for næringsutvikling og mobilitet I dette ligg det også at fylkeskommunen skal støtte opp om og påverke til at gode samferdselsløysingar blir realisert Fylkeskommunen har mottatt fleire søknadar om tilskot til planlegging av ulike prosjekt I samband med dette er retningsliner utarbeidd Til høgre på sida finn du retningsliner for søknadsprosessen og eksempel på planbestillingar Nye retningsliner for tilskot til planlegging av store vegprosjekt Fylkestinget har vedtatt at det kan løyvast tilskot til planlegging av store vegprosjekt og korleis planleggingsmidlar for ulike prosjekt skal prioriterast Møre og Romsdal fylkeskommune har mottatt fleire søknadar om tilskot til planlegging av ulike prosjekt I samband med dette er retningsliner utarbeidd Endret 05 06 2013 Les meir Snarvegar Om planprosessen Om planlegging

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Planleggingsmidlar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kart og trafikkdata - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg Kart og trafikkdata Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kart og trafikkdata Samferdselsavdelinga

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Kart-og-trafikkdata (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Setter inn beredskapsferje i Todalen - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg Setter inn beredskapsferje i Todalen Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Frode Kvalheim Rådgivar 71 25 86 79 Mob 930 63 780 Send e post Setter inn beredskapsferje i Todalen Gjenoppbyggingen av fv 671 vil kunne ta flere uker Derfor henter Statens vegvesen inn en midlertidig ferjekai fra Skodje og setter inn beredskapsferje Det vil antakelig ta mellom en og to uker å få denne løsningen på plass Arbeidet med å sikre rasområdet og gjenoppbygge fylkesvegen inn mot Todalen vil bli krevende og uforutsigbart Derfor ser Statens vegvesen det som hensiktsmessig å sette inn en beredskapsferje mellom Kvanne og Todalen Det innebærer at det blir innhentet en beredskapsferjekai fra Skodje Vegvesenet har også vurdert andre alternativer men har kommet til at beredskapsferje er den tryggeste og raskeste løsningen En beredskapsferje fra Todalen vil bidra til at innbyggerne og næringslivet i Todalen kan komme raskere tilbake i normalt gjenge Samtidig kan vi konsentrere oss om å gjenoppbygge fylkesvegen på en trygg og god måte sier fungerende avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å bidra til at det går tre avganger i døgnet fra Todalen og tre returavganger fra Kvanne Begynner fjellsikringsarbeidet på tirsdag Parallelt jobbes det nå med å få i gang gjenoppbyggingen av vegen Statens vegvesen har bestilt et fjellsikringsteam som må inn for å sikre rasområdet før arbeidet med å rydde og gjenoppbygge vegen kan starte Vi har fått tilbakemelding om at en firmaet Betongrenovering vil starte opprigging på mandag og at hele teamet vil være på plass fra tirsdag Hvor lang tid dette arbeidet vil

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Setter-inn-beredskapsferje-i-Todalen (2015-08-14)
  Open archived version from archive