archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  etter den første køyreturen med den nye bussen Endret 26 06 2015 Les meir Ungdomspanelet utfordrar kommunane med film Våren 2015 har ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylkeskommune arbeidd med kommunereforma Som eit produkt av dette har ungdomspanelet laga ein film som forklarer tankane dei har når det kjem til kommunereforma og ungdomsmedverknad Endret 26 06 2015 Les meir Fylkesting 15 17 juni i Molde Det tre dagar lange fylkestinget har no starta opp Denne tingsamlinga er siste samling for fylkestinget denne valperioden Endret 17 06 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet måndag 15 juni I samband med tingsamlinga er det kalla inn til møte i fylkesutvalet måndag 15 juni Møreforsking Strategi 2015 K351 Haram vgs Spørsmål om utviding til kantine og Ålesundstrukturen marine fag er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 16 06 2015 Les meir Fylkesordførar Jon Aasen sin tale til fylkestinget Gode forsamling fylkesting administrasjon presse og andre Det er muleg at det er eit alderdomsteikn men eg føler at det er kortare og kortare tid mellom kvar gong eg skriv den årlege talen til fylkestinget Det betyr ikkje at eg vil gi frå meg den mulegheita Eg held gjerne fram med denne opp gåva ei stund til Endret 16 06 2015 Les meir Fylkesordførar Jon Aasen sin tale til fylkestinget Siste tingsamling i denne valperioden opna i dag Det tre dagar lange fylkestinget vert halde i Molde og først på programmet stod fylkesordførar Jon Aasen sin årlige tale til fylkestinget Utdrag av talen kan du sjå under Endret 16 06 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet måndag 15 juni Møte i fylkesutvalet har no starta opp Møreforsking Strategi 2015 K351 Haram vgs spørsmål om utviding til kantine og Ålesundstrukturen marine fag er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 15 06 2015 Les meir Fylkesting 15 17

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Streaming - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Søketekst Tenesteområde Politikk Organisasjon Regionale planar høyringar UngWeb Om fylkeskommunen Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Fylkeshuset Postboks 2500 6404 Molde Tlf 71 25 80 00 E post post mrfylke

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Streaming (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i Utdanningsutvalet 4. juni - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  57 Mob 950 65 574 Send e post Møte i Utdanningsutvalet 4 juni Ålesundstrukturen marine fag rapporten Ung i Møre og Romsdal og Ungt Entreprenørskap og Entreprenørskap i utdanning er mellom sakene som utvalet skal behandle Møtestart kl 15 15 Møtestad Møterom 110 videokonferanse Fylkeshuset i Molde Saker til behandling Saksnr Tittel UD 19 15 Ålesundstrukturen marine fag UD 20 15 Molde Idrettspark utviklingsplan UD 21 15 Ung i Møre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-Utdanningsutvalet-4.-juni (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i kultur-og folkehelseutvalet 3.-4. juni - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Wedlog Olsen Fylkeskultursjef 71 25 88 31 Mob 482 81 547 Send e post Møte i kultur og folkehelseutvalet 3 4 juni Tildeling av spelemidlar til anlegg og fysisk aktivitet forslag til samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Friluftsråda om folkehelsearbeid og Haram tannklinikk er nokre av sakene som utvalet skal behandle Møtestart kl 15 00 Møtestad Sunndalsporten på Gjøra Møtet både startar og avsluttar med synfaring i kommunane Sunndal Surnadal og Rindal Sjå fullstendig program med oversikt over stader og tidspunkt for dei to dagane her Saksnr Tittel KF 33 15 Tildeling av spelemidlar til anlegg og fysisk aktivitet 2015 KF 34 15 Politisk deltaking på møterunden om spelemidlar 2015 KF 35 15 Forslag til endra praksis for tildeling av fylkeskommunale kulturtilskot KF 36 15 Tilskot til kjøp av midlertidig lagerhall for båtsamlinga til Geitbåtmuseet KF 37 15 Forslag til samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Friluftsråda om folkehelsearbeid KF 38 15 Haram tannklinikk funksjonsprogram for eventuell ny klinikk RS 9 15 Budsjettoppfølging KF utvalet Periode 2015 04 RS 10 15 Orientering tiltak Economuseum Handlingsprogram Kultur 2015 RS 11 15 Status og evaluering av Program for kreative næringar i Møre og Romsdal 2013 2016 per 1 mai

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-kultur-og-folkehelseutvalet-3.-4.-juni (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i regional- og næringsutvalet - tysdag 2. juni - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og tilskot til lokal samfunnsutvikling er blant sakene regional og næringsutvalet skal handsame tysdag 2 juni Regional og næringsutvalet Utvalet reiser til Eide kommune På programmet står bedriftsbesøk til Norgranitt Solid Interiør Eide Stein og Lanullva på Lyngstad Det politiske møte tek til kl 14 00 Møteinnkalling og sakliste Saksnr Innhald RN 41 15 Ny regional planstrategi og evaluering av gjeldande RN 42 15 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion Ny høyring av miljømål RN 43 15 Tilskot til lokal samfunnsutvikling i kommunane i 2015 RN 44 15 Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Molde Ålesund og Kristiansund RN 45 15 Lokalisering av hummaryngel suksess i havbeite RN 46 15 Tilskot til rekruttering likestilling og kompetanseheving i landbruket 1 utlysing 2015 RN 47 15 Søknad om tilskot til Gründercamp i vidaregående skole RN 48 15 Statusrapport nyetableringer RN 49 15 Vurdering frå Møre og Romsdal fylkeskommune på Fiskeribase Hasløysundet Averøy kommune Møre og Romsdal Søknad om tilskot Kap 1360 post 60 RN 50 15 Visningsløyve til Møre og Romsdal RN 51 15 Regionalt forskingsfond Midt Norge Årsrapport 2014 og Handlingsplan 2015 RN 52 15 Månadsmelding frå NAV for mai 2015 RN 53 15 Administrative vedtak frå

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-regional-og-naeringsutvalet-tysdag-2.-juni (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i fylkesutvalet – onsdag 27 mai - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Saker til behandling onsdag 27 mai vedtaka vert lagt ut fortløpande U 62 15 Økonomirapportering pr 1 tertial 2015 Tilrådinga samrøystes vedteke U 63 15 Endring av budsjettet for 2015 saka går ut U 64 15 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2016 2019 Iver Nordset V m fleire fremma alternativt forslag til vedtak Ved votering fall fylkesrådmannen sitt forslag U 65 15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 3 2014 Innkjøpsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune statusrapport Tilrådinga samrøystes vedteke U 66 15 Ny selskapsavtale for Åknes Tafjord Beredskap Tilrådinga samrøystes vedteke U 67 15 Molde International Jazz Festival oppnemning av styreleiar Tilrådinga samrøystes vedteke U 68 15 Utvalsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune frå 2015 Tilrådinga vedteke U 69 15 Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap endring til fagmelding Tilrådinga samrøystes vedteke U 70 15 Regional delplan for attraktive byar og tettstader vedtak av endeleg plan Tilrådinga vedteke med ei endring i pkt 7 og eitt tilleggspunkt U 71 15 Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi vedtak etter andre gongs høyring og offentleg ettersyn Tilrådinga samrøystes vedteke U 72 15 Regional delplan for klima og energi 2015 2020 vedtak Behandla 26 mai Tilrådinga samrøystes vedteke U 73 15

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-onsdag-27-mai (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i fylkesutvalet – 26. og 27 mai - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  av dagen vert det gruppemøte i dei ulike partia Møte i fylkesutvalet held fram onsdag og startar kl 09 15 Saker til behandling tysdag 26 mai U 53 15 T 13 15 Interpellasjon frå Ingrid Opedal SV om gjennomgåande bussruter på Vestlandet oversendingsframlegg frå Ingrid Opedal SV U 54 15 T 7 15 Prinsipp for det folkevalte regionale nivået oversendingsframlegg frå Toril Melheim Strand AP U 55 15 Program for fylkestinget i Molde 15 17 juni 2015 U 56 15 Stranda kommune detaljregulering reguleringsplan for Lien hyttegrend gbnr 45 2 m fl fråsegn ved offentleg ettersyn andre gong U 57 15 Sula kommune kommuneplan arealdel 2015 2025 motsegn U 58 15 K453 Kristiansund vgs B06 ombygging særskiltelever byggeregnskap U 59 15 K454 Kristiansund vgs Nærvarmenett byggeregnskap U 60 15 Høyringsfråsegn Kunstens autonomi og kunstens økonomi U 61 15 Høyringsfråsegn Opplysningsvesenets fond prestebustader med særleg kulturhistorisk verdi Referatsaker RS 10 15 Begjæring om lovlighetskontroll etter 59 i kommunelova RS 11 15 Orientering om vedtak småkraftpakke Ørskog Sykkylven Document blue Framlegg RS 12 15 Ørskog kommune kommunedelplan for Fv 650 Børdalslinja Sjøholt Viset fråsegn ved offentleg ettersyn RS 13 15 Michael Width Endresens fond for handel og håndverk på Sunnmøre og i Aalesund Saksdokument til tysdag 26 mai Saker til behandling onsdag 27 mai U 62 15 Økonomirapportering pr 1 tertial 2015 U 63 15 Endring av budsjettet for 2015 U 64 15 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2016 2019 U 65 15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 3 2014 Innkjøpsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune statusrapport U 66 15 Ny selskapsavtale for Åknes Tafjord Beredskap U 67 15 Molde International Jazz Festival oppnemning av styreleiar U 68 15 Utvalsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune frå 2015 U 69 15 Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap endring til fagmelding U 70 15 Regional

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-26.-og-27-mai (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Offisielle vallister til fylkestingsval 2015 - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  05 2015 følgjande offisielle vallister Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Høyre Kristeleg Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Vallistene er lagt ut på www mrfylke no og er slått opp i resepsjonen på Fylkeshuset Eventuell klage med krav om endring av fylkesvalstyrets godkjennelsesvedtak må framsettes skriftleg for Fylkesvalstyret i Møre og Romsdal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Offisielle-vallister-til-fylkestingsval-2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive