archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Økonomiseksjonen - Administrasjonsavdelinga - Organisasjon - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Bygg og vedlikehaldseksjonen IT seksjonen Personalseksjon Økonomiseksjonen Informasjonsseksjonen Samferdsel Regional og næring Tannhelse Kultur Plan og analyse Utdanning Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune har eit årsbudsjett på ca 3 3 mrd kr i 2014 og har ca 2500 fast tilsette I sentraladministrasjonen som held til i Molde er det økonomiseksjonen som tek hand om dei sentrale økonomiske driftsfunksjonane m a budsjett rekneskap løn låne og finansforsvaltning Økonomiseksjonen har 12 tilsette

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Organisasjon/Administrasjonsavdelinga/OEkonomiseksjonen (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Informasjonsseksjonen - Administrasjonsavdelinga - Organisasjon - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og avdelingane i organisasjonen og ut mot media organisasjonar kommunar og befolkninga i Møre og Romdal Viktige arbeidsområde for seksjonen er Ekstern informasjon Intern informasjon Rådgjeving og beredskap Grafisk produksjon og rådgiving Kontaktpersonar Inger Johanne Moene Informasjonssjef 71 25 86 14 Mob 472 84 003 Send e post Elin Johanson Lyngstad Informasjonsrådgivar 71 25 87 30 Mob 975 86 633 Send e post Ingvild Dverseth Sæter Informasjonsrådgivar 71 27 86

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Organisasjon/Administrasjonsavdelinga/Informasjonsseksjonen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tenester - Karriere Møre og Romsdal - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Karriere Møre og Romsdal Tenester Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Tenester Bestill time Tilsette Om oss Tenester Vurderer du å søke ny jobb men er usikker på moglegheitene dine Tenkjer du på etterutdanning eller omskolering Vil du tilbake til arbeidslivet etter nokre år heime Er du klar over dine styrker og kva du eigentleg ønsker Mange vil i løpet av eit yrkesliv stå ovanfor fleire vegval Nokre av desse kan opplevast som utfordrande Arbeidsmarknaden er i stadig endring og stiller krav til at vi fornyar kunnskaper og ferdigheiter Vi kan gjennom rettleiing bidra til å auke bevisstheita på kven du er kva du kan kva du vil og kva du interesserer deg for Karriere Møre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriere-Moere-og-Romsdal/Tenester (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tilsette - Karriere Møre og Romsdal - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Karriere Møre og Romsdal Tilsette Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriere-Moere-og-Romsdal/Tilsette (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Om oss - Karriere Møre og Romsdal - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Karriere Møre og Romsdal Om oss Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Tenester Bestill time Tilsette Om oss Om oss Karriere Møre og Romsdal er eit tilbod om karriererettleiing for vaksne i fylket Det syner seg at mange ønsker å gjere ei forandring i løpet av yrkeskarriera si I slike høve kan det vere behov for ein samtalepartnar Det kan vere mange grunnar til at det er behov for ein nøytral samtalepartnar i samband med yrke og utdanning Fylket vårt har ein geografi som gjer det tidkrevjande å reise Vi ynskjer at innbyggarane skal få rettleiing så nær der dei bur som mogleg Ein kan få rettleiing på 6 ulike stader i fylket Kristiansund Surnadal Molde Åndalsnes Ålesund og Ørsta Volda Tilbodet er gratis Målsettingane med Karriere Møre og Romsdal Bidra til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriere-Moere-og-Romsdal/Om-oss (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Elevar ved Haram vgs vann Ocean Space Race - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Space Race Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Jan Magne Helland Rektor 70 20 96 05 Mob 902 66 521 Send e post Elevar ved Haram vgs vann Ocean Space Race I år var det elevar frå Haram vidaregåande skule som stakk av med samanlagtseieren før Kristelig Gymnasium Oslo og Lørenskog videregående skole Foto Marintek Hensikta med arrangementet er ikkje berre å konkurrere men elevane får óg oppleve foredrag frå den beste maritime ekspertisa i landet og omvising i dei hydrodynamiske laboratoria ved Marinteknisk senter fortel rektor ved Haram VGS Jan Magne Helland Helland seier at dette er eit av dei mest omfattande og vellukka realfagsrekrutteringsprosjekta som blir gjennomført Han er særs fornøgd med at nettopp deira elevar vann samanlagt i Den unge skipsdesignar Dette syner at vi har eit godt fagleg tilbod ved skulen og at vi har dedikerte og flinke elevar Dette lover godt for ei viktig næring avsluttar Helland Det er femte gongen konkurransen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Elevar-ved-Haram-vgs-vann-Ocean-Space-Race (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • I UNG – tilbod om alternativt opplæringsløp i Møre og Romsdal - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Berit Brudeseth Rådgivar 71 25 89 29 Mob 926 55 770 Send e post I UNG tilbod om alternativt opplæringsløp i Møre og Romsdal Ungdommar i alternative opplæringsløp er like forskjellig som ungdommar i den ordinære opplæringa vår Det krev ei tilrettelegging på lik linje med det ordinære utdanningssystemet vårt seier Berit Brudeseth i Møre og Romsdal fylkeskommune Frå hausten 2014 vart det etablert ein I UNG base i kvar region Furene AS på Søre Sunnmøre Broen på Nordre Sunnmøre Astero AS i Romsdal og Levende Vågen på Nordmøre Til saman er det er rom for å gje tilbod til minst 60 ungdommar kvart skuleår 15 i kvar region Hovudmålet for tiltaket er at ungdom i målgruppa fullfører vidaregåande opplæring gjennomfører anna alternativt opplæringsløp eller får seg lønna arbeid etter å ha delteke i tilbodet seier Brudeseth Fokus på fråfall Dei seinare åra har det vore fokusert mykje på fråfall i vidaregåande opplæring med mellom anna tung satsing på Ny GIV overgangsprosjekt og oppfølgingsprosjekt I tillegg er det ei elevgruppe som skolen ikkje treff verken med ordinær skolekvardag eller nasjonale gjennomføringssatsingar Det er ungdom mellom 15 21 år som har slutta eller ikkje starta på skole og er i Oppfølgingstenesta OT si portefølje Dette er ei utfordring som vi må finne ei god og haldbar løysing for I motsett fall står ei elevgruppe i stor fare for å falle heilt ut av skolen med dei negative konsekvensane dette kan få for dei sjølve både sosialt og økonomisk fortel Brudeseth Berekraftig alternativt opplæringsløp I Møre og Romsdal har det dei siste åra vore gjennomført forsøk med alternative opplæringsløp Prosjekta har vore sårt tiltrengt og nødvendige for den aktuelle målgruppa Ikkje alle kommunane har vore med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/I-UNG-tilbod-om-alternativt-opplaeringsloep-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Søkarstatistikk skoleåret 2015/2016 - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Søkarstatistikk skoleåret 2015 2016 Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Geir Løkhaug Seksjonsleiar 71 25 87 90 Mob 950 35 375 Send e post Inger Sjømæling Seksjonsleiar 71 25 80 19 Mob 996 22 025 Send e post Sverre Hollen Fylkesutdanningssjef 71 25 80 57 Mob 950 65 574 Send e post Dokument Søkere til vg1 15 16 fordelt pa studkode PDF dokument 185 38 kB Søking til fagopplæring 2015 2017 PDF dokument 217 13 kB Søkere med u rett 15 16 fordelt pa skole og kurs fylkeskommunale skolar PDF dokument 476 10 kB Søking 15 16 fordelt pa skole og kurs alle søkjarar PDF dokument 482 14 kB Søkarstatistikk skoleåret 2015 2016 Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Soekarstatistikk-skoleaaret-2015-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive