archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Messesuksess for ungdomsbedrifter - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Messesuksess for ungdomsbedrifter Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Kirsten Aure Rådgjevar 71 25 80 58 Mob 977 33 156 Send e post Messesuksess for ungdomsbedrifter Julemessa som ungdomsbedriftene ved Sykkylven vidaregåande skule stod bak like før jul vart ein dundrande suksess Fole Flenke UB Sykkylven vidaregåande skule Det er god grobotn for entreprenørskap ved Sykkylven vidaregåande skule I alt 16 ungdomsbedrifter er starta opp ved skulen dette skuleåret For første gang arrangerte skulen julemesse for ungdomsbedrifter like før jul Det vart ein gedigen suksess Elevane presenterte produkta sine for bygdefolket Over 600 besøkande var innom messetandane og sikra seg fine julegåver i løpet av nokre kveldstimar då messelokala var opne Salet gjekk unna og rektor Barbro Midtgård var svært stolt over

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Messesuksess-for-ungdomsbedrifter (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nytt gratis tilbod: Karriererettleiing for vaksne - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Kontaktpersonar Rose Mari Skarset Rådgivar 71 25 89 35 Mob 915 59 917 Send e post Nytt gratis tilbod Karriererettleiing for vaksne Møre og Romsdal fylkeskommune har starta eit tilbod om gratis karriererettleiing for vaksne i fylket Tilbodet har fått namnet Karriere Møre og Romsdal Med Karriere Møre og Romsdal har fylket fått eit desentralisert tilbod også til vaksne Den formelle oppstarten var i midten av november men allereie før jul rakk mange å få rettleiing Kortreist rettleiing Fylket vårt har ein geografi som gjer det tidkrevjande å reise Vi ynskjer at innbyggarane skal få rettleiing så nær der dei bur som mogleg Vi har derfor eit korps av rettleiarar på seks stader i fylket Kristiansund Surnadal Molde Åndalsnes Ålesund og Volda seier Rose Mari Skarset rådgivar på utdanningsavdelinga Talet på folk som søkjer rettleiing blir spanande å sjå på landsbasis varierer talet frå 100 til over 1600 mellom fylka Statistikken viser at mange unge vaksne tek kontakt Det er ei overvekt av kvinner og dei fleste som vil ha rettleiing er allereie i arbeid Ønske om kursendring Det syner seg at mange ønskjer å ha ei kursendring i løpet av yrkeskarriera si og dei treng ein samtalepartner Vi har også vore i kontakt med fleire som vurderer å flytte til Møre og Romsdal og lurar på kvar arbeidsplassane dei kan tenkje seg er I tillegg kan unge som er ferdige med vidaregåande skole og ikkje veit kva for utdanning dei skal velje vidare kan kome til oss og ta ein samtale om interesser og kompetanse for å ta val fortel Skarset Utdanningsdirektoratet ønskjer at alle fylker i landet skal ha eit tilbod om karriererettleiing for vaksne I dag er yrkes og utdanningsrettleiing ein lovfesta rett for unge i utdanning Mange vaksne tek kontakt med dei vidaregåande skolane for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Nytt-gratis-tilbod-Karriererettleiing-for-vaksne (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ny læringsressurs om Noreg og EU - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Ny læringsressurs om Noreg og EU Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Kristin Glæstad Vonheim Rådgivar 71 25 87 86 Mob 936 85 610 Send e post Ny læringsressurs om Noreg og EU Dei siste åra har ein blitt merksame på at unge har for dårleg kunnskap når det gjeld EU og ikkje minst Noreg sitt tilhøve til EU NDLA har saman med Senter for internasjonalisering av utdanning SIU fått i oppdrag å utarbeide ein læringsressurs for å heve kunnskapsnivået mellom skoleungdom Ressursen vart opna av statssekretær i Utanriksdepartementet i november NDLA samarbeider med SIU og Utanriksdepartementet UD for å formidle kunnskap om EU og Noreg sitt tilhøve til EU gjennom m a EØS avtalen og Schengenavtalen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Ny-laeringsressurs-om-Noreg-og-EU (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tal på enkeltvedtak -mobbing i skulen §9a - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Sverre Hollen Fylkesutdanningssjef 71 25 80 57 Mob 950 65 574 Send e post Rune Solenes Opstad Ass fylkesutdanningssjef 71 25 87 85 Mob 951 77 723 Send e post Kristin Glæstad Vonheim Rådgivar 71 25 87 86 Mob 936 85 610 Send e post Tal på enkeltvedtak mobbing i skulen 9a I den seinare tida har det vore fleire saker om mobbing i skulen og mangel på talet på enkeltvedtak i samband med dette Illustrasjonsfoto Pixabay Møre og Romsdal Fylkeskommune har hatt oversikt over slike vedtak dei siste tre åra Dette har gått som politiske saker til Utdanningsutvalet kvart år Sakene finn du på mrfylke Det er gjennom den årlege HMS rapporteringa at skulane rapporterer om talet på enkeltvedtak både for 9a 2 og 9a 3 Her blir det òg rapportert om kor mange møter det har vore i dei lovpålagte utvala og kva type saker desse har oppe Dette er ein del av det systematiske arbeidet som skulane gjer for å skape godt læringsmiljø

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Tal-paa-enkeltvedtak-mobbing-i-skulen-9a (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møre og Romsdal tok medaljar i Yrkes-NM - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  framside utdanning Møre og Romsdal tok medaljar i Yrkes NM Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Ruth Farstadvoll Gjerde Rådgivar 71 25 80 14 Mob 913 94 423 Send e post Møre og Romsdal tok medaljar i Yrkes NM Lærlingar frå Møre og Romsdal tok fleire medaljar under Yrkes NM i Trondheim Hanne Mette Hatle tok bronsje i Helsearbeidarfaget under Yrkes NM Konkurransen foregjekk i Trondheim Spektrum 28 30 oktober Det vart konkurrert innanfor nærare 30 yrkeskonkurransar og det var over 300 deltakarar Medaljevinnarar frå Møre og Romsdal 1 plass i Søm og design Anine Pascal Sørensen Sørensen er lærling hos Made by Mum A S i Molde og har gått Vg1 Design og håndverk ved Romsdal vgs og Vg2 design og tekstil ved Borgund vgs 2 plass i Yrkessjåførfaget Ingrid Bergeheim Bergheim er lærling hos T Ottem Transport og er tidlegare elev ved Surnadal vgs 2 plass Ambulansefaget Silje Mari Barstad og Amanda Fiskaa Øren Barstad

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Moere-og-Romsdal-tok-medaljar-i-Yrkes-NM (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i utdanningsutvalet 10.november - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  november Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Bjarne Storfold Elde Ap leiar utdanningsutvalet Mob 970 97 292 Send e post Sverre Hollen Fylkesutdanningssjef 71 25 80 57 Mob 950 65 574 Send e post Møte i utdanningsutvalet 10 november Kvalitetsmeldinga 2014 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Skolebruksplan 2015 2018 og Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen er nokre av sakene utvalet skal behandle Møte finn stad på møterom 101 på fylkeshuset i Molde kl 13 00 Saker til behandling Saksnr Innhald UD 31 14 Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 UD 32 14 Skolebruksplan 2015 2018 UD 33 14 Kvalitetsmeldinga 2014 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal UD 34 14 Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal UD 35 14 Ålesundsstrukturen storhall i Spjelkavika UD 36 14 NMK2 leigeavtale for lokaler til maritim utdanning i Ålesund UD 37 14 Ålesundstrukturen marine fag UD 38

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Moete-i-utdanningsutvalet-10.november (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Pris til NDLA - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  læringsarena har fått ein internasjonal pris NDLA er tildelt prisen Boldic Award 2014 Sjølve prisoverrekkinga skjedde på konferansen Lärande i förändring i Stockholm 23 oktober Hendinga blir også markert på Fleksibel Utdanning Norge sin konferanse i Oslo i november Nordisk baltisk samarbeid Boldic Award blir gitt til personar prosjekt eller organisasjonar som utviklar verktøy og metodar innanfor fjernundervisning og fleksibel opplæring Det er eit samarbeid mellom nordiske og baltiske land for å fremje utvikling av og kjennskap til opne læringsressursar Dette skjer med støtte frå Nordisk råd programmet Nordplus Den svenske organisasjonen for fleksibel opplæring SVERD er koordinator for Boldic Award Prisen blei første gong delt ut i 2005 Les mer om tildelinga av Boldic Award 2014 her Liv Heidrun Heskestad mottek prisen på vegne av NDLA i Stockholm Vedlagt ligger og et bilde fra tildelingen i Stockholm De to andre på bildet er Ulf Sandström og Margareta Hellström fra Swedish Association for distance education SVERD som delte ut prisen Juryen si grunngjeving Les juryen si grunngjeving her NDLA er eit innovativt prosjekt som lagar opne læringsressurar for alle med Creative Commons lisens heiter det i grunngjevinga Juryen framhevar NDLA sin samarbeidsmodell og potensialet for ei oppskalering som kan fremje nettbasert læring i heile Norden og i dei baltiske landa The NDLA project s strategy and soloutions can be scalable over the whole Nordic and Baltic region This is a unique way to work together to promote online learning and ICT supported flexible lifelong learning in the Nordic and Baltic region Ein sjølvsagt del av ein god heilskap Denne merksemda er stor stas for alle som har jobba med NDLA seier dagleg leiar i NDLA Øivind Høines Det er ei anerkjenning av arbeidet til lærarar og leverandørar frå heile landet som har jobba hardt for å få til eit så

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Pris-til-NDLA (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Abigail (22) frå Ålesund blir toppleiar for ein dag - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ho på Leder for en dag Abigail Dungca har hatt Studentbedrift på Høgskolen i Ålesund Blant dei om lag 12 000 elevane som driv Ungdoms og Studentbedrift kvart år har ho vist seg å vere blant dei aller dyktigaste Derfor er ho ein av 27 elevar og studentar som har vorte utvalt til å vere med på arrangementet Leder for en dag En annleis skoledag Dette blir ein skoledag heilt utanom det vanlege Eg skal innrømme at eg er litt nervøs og spent men mest av alt gledar eg meg til å lære meir om Handel og Kontor og å få høyre korleis Trine Lise Sundnes tenkjer og jobbar sier Abigail Dungca Leder for en dag blir arrangert for 12 året på rad og Sundnes er i godt selskap når hun stiller opp for dei unge talenta I år skal toppleiarane i mellom anna Oslo Børs Siemens NRK og WWF Norge bli skygga av unge leiarspirer Ungt Entreprenørskap Norge og ManpowerGroup står saman om initiativet Les meir om prosjektet her Stolt av elevene Det er desse ungdommane som skal finne løysningar på samfunnet sine største utfordringar og bringe Møre og Romsdal inn i framtida Eg er stolt over at elevane våre og studentane hevdar seg blant dei beste i landet og at Abigail har blitt valt ut til å få lære av ein av beste leiarane i Noreg seier Kirsten Aure dagleg leiar i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Ønska av politikarane Det er brei politisk semje om at entreprenørskap i utdanninga er ein riktig veg å gå for å gje unge etterspurt kompetanse og kvalitetar Eit samla Storting står bak den nasjonale satsinga på entreprenørskap i utdanninga Satsinga har vore støtta av alle regjeringar sidan Bondevik II regjeringa lanserte ein eigen strategi for feltet i 2003 Arbeidet er forankra

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Abigail-22-fraa-AAlesund-blir-toppleiar-for-ein-dag (2015-08-15)
  Open archived version from archive