archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Møte i fylkesutvalet tysdag 26. mai 2015 - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  har no starta opp og ved møtestart vart det vedteke at i tillegg til behandling av saker etter saklista skal sak U72 15 Regional delplan for klima og energi 2015 2020 behandlast i dag Saker til behandling tysdag 26 mai vedtaka vert lagt ut fortløpande U 53 15 T 13 15 Interpellasjon frå Ingrid Opedal SV om gjennomgåande bussruter på Vestlandet oversendingsframlegg frå Ingrid Opedal SV Tilrådinga samrøystes vedteke U 54 15 T 7 15 Prinsipp for det folkevalte regionale nivået oversendingsframlegg frå Toril Melheim Strand AP Tilrådinga samrøystes vedteke U 55 15 Program for fylkestinget i Molde 15 17 juni 2015 Tilrådinga samrøystes vedteke U 56 15 Stranda kommune detaljregulering reguleringsplan for Lien hyttegrend gbnr 45 2 m fl fråsegn ved offentleg ettersyn andre gong Frank Sve FRP med fleire la fram nytt forslag til vedtak Ved votering fall fylkesrådmannen sitt forslag til vedtak U 57 15 Sula kommune kommuneplan arealdel 2015 2025 motsegn Anne Dyb Liaaen H med fleire med fleire la fram nytt forslag til vedtak Ved votering fall fylkesrådmannen sitt forslag til vedtak U 58 15 K453 Kristiansund vgs B06 ombygging særskiltelever byggeregnskap Tilrådinga samrøystes vedteke U 59 15 K454 Kristiansund vgs Nærvarmenett byggeregnskap Tilrådinga samrøystes

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-tysdag-26.-mai-2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Møte i kontrollutvalet onsdag 27. mai - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Harneshaug vil gi ein presentasjon av Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal Saker til behandling KO 20 15 Kontrollsjefstillinga utlysingstekst KO 21 15 Kontrollutvalet melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar KO 22 15 K453 Kristiansund vgs bygg 6 ombygging særskiltelevar byggjerekneskap revisorattestasjon KO 23 15 Bestilling av selskapskontroll 2015 og overordna analyse for plan for selskapskontroll i 2016 17 KO 24 15 Mattilsynet rapport frå

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-kontrollutvalet-onsdag-27.-mai (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Glad for at regjeringa har høyrt på fylkeskommunen - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  arbeidsplassar Dette gleder fylkesordførar Jon Aasen Eg er glad over at vi er blitt høyrde i vår argumentasjon om å legge statlege arbeidsplassar til Kristiansund seier fylkesordføraren Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune har i ei tid jobba saman for å styrke skattekontoret i Kristiansund Fylkesutvalet har gitt uttale og vi har mellom anna hatt møte med statssekretær Jon Georg Dale i finansdepartementet Det er godt at argumentasjonen vår

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Glad-for-at-regjeringa-har-hoeyrt-paa-fylkeskommunen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. mai - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  31 Mob 482 81 547 Send e post Møte i kultur og folkehelseutvalet 6 mai Orientering ved Ålesund symfoniorkester orientering og synfaring Stafsethneset ved Frilluftsrådet for Ålesund og omegn og tilskot kulturminne og kulturmiljø 2015 er nokre av sakene som utvalet skal behandle Møtestart kl 10 30 Møtestad Fylkesbiblioteket Kirkegata 10 B 3 etg Ålesund Program for dagen kl 10 30 10 45 Oppmøte på Fylkesbiblioteket kl 10 45 11 15 Orientering ved Ålesund symfoniorkester kl 11 15 13 30 Ordinær saksbehandling inkl tid til lunsj kl 14 00 15 00 Orientering og synfaring Stafsethneset ved Friluftsrådet for Ålesund og omland Saksnr Innhald KF 27 15 Orientering om prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2015 KF 28 15 Tilskot kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi 2015 Fordeling av tilskot KF 29 15 Evaluering av gjeldande regionale planstrategi og innspel til ny KF 30 15 Høyringsfråsegn Kunstens autonomi og kunstens økonomi KF 31 15 Høyringsfråsegn Opplysningsvesenets fond prestebustader med særleg kulturhistorisk verdi høyring KF 32 15 Årsrapport 2014 Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal RS 5 15 Fordeling av tilskot til freda kulturminne og verdsarv kapittel 1429 post 71 og 79 RS 6 15 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet kap

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-kultur-og-folkehelseutvalet-6.-mai (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2013 2016 og Regional plan for Dovrefjellområdet framlegg til offentleg ettersyn Endret 18 11 2014 Les meir Møte i kontrollutvalet 19 november Forvaltningsrevisjonsrapport nr 4 2014 Kommuneretta utviklingsarbeid prosjektskisse Bruttoanbod i bussdrifta og Styrking av kontrollutvalets formelle status er mellom sakene kontrollutvalet skal behandle Publ 14 11 2014 Les meir Møte fylkesutvalet 17 og 18 november Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 økonomisk støtte til frivillige lag organisasjonar og foreiningar og høgskolefond for oppbygging av fagmiljø som er relevante for arbeidslivet i Møre og Romsdal er nokre av sakene utvalet skal behandle Endret 14 11 2014 Les meir Ungdommens fylkesting har valt nytt Ungdomspanel Ungdommens fylkesting UFT 2014 har i helga vore samla på Hotell Ivar Aasen i Ørsta UFT er det øvste politiske organet til ungdommane i fylket Vedtaka som blir fatta av UFT er retningsgivande for fylkestingspolitikarane i Møre og Romsdal Søndag valte UFT nytt Ungdomspanel den nye leiaren blei Marcus Svenning frå Smøla Endret 09 11 2014 Les meir Herøy blei årets ungdomskommune 2014 Under den første dagen av Ungdommens fylkesting i helga vart Herøy kåra til årets ungdomskommune Prisen vart motteken av Hanna Djupvik og Marcus Dybvik Aas frå Herøy ungdomsråd Endret 08 11 2014 Les meir Møte i utdanningsutvalet 10 november Kvalitetsmeldinga 2014 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Skolebruksplan 2015 2018 og Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen er nokre av sakene utvalet skal behandle Publ 07 11 2014 Les meir Møte i kultur og folkehelseutvalet 10 november Tildeling av kunstnarstipend 2014 og Fylkeskulturprisen 2014 er to av sakene som skal behandlast i utvalet Økonomiplan 2015 2018 står også på dagsorden i dette møtet i kultur og folkehelseutvalet Endret 07 11 2014 Les meir Møte i samferdselsutvalet 10 november Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot 50 50 for 2015 i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/70 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i regional- og næringsutvalet 4. mai - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  313 Send e post Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Møte i regional og næringsutvalet 4 mai Fordeling av næringsretta utviklingsmidlar frå Statsbudsjettet vidareutvikling av studietilbod i Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign for offentlig sektor og kompetanseutvikling i kvitfisknæringa er mellom sakene som utvalet skal behandle Møtestart kl 16 30 Møtestad Hotel Union Øye Norangsfjorden Ørsta kommune RN 29 15 Melding om kystskogbruket 2015 RN 30 15 Fordeling av næringsretta utviklingsmidlar frå Statsbudsjettet kap 551 post 61 kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift 2015 RDA midlane RN 31 15 Rauma kommune søknad om tettstadmidlar til opparbeiding av Rådhusplassen og Byparken ved Kirketomta RN 32 15 Søknad om støtte til næringsvekst i Halsa RN 33 15 Vidareutvikling av studietilbod i Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign for offentlig sektor RN 34 15 Kompetanseutvikling i kvitfisknæringa RN 35 15 Nor Fishing 2016 Deltaking frå Møre og Romsdal fylkeskommune RN 36 15 Status akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2015 RN 37 15 Statusrapport maritim næring mai 2015 RN 38 15 Administrative vedtak frå 21 februar til 17 april 2015 RN 39 15 Fordeling av verkemidlar frå kap 551 post 60 og Tiltaksfondet pr 27 april 2015 RN 40

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-regional-og-naeringsutvalet-4.-mai (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i kontrollutvalet 29. april i Kristiansund - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i Eiksundregionen Rekruttering av kontrollsjef behovs og kompetanseanalyse stillingskrav og Rapport om utført revisjonsarbeid i 2014 er mellom sakene utvalet skal behandle Møte startar kl 09 00 med ei synfaring på Kristiansund vgs der byggje og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan vil vise rehabiliteringa som har vore gjort ved skolen Etter synfaringa held møte fram i møtelokalet til Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Det er det sett opp følgjande program for resten av møte 10 30 Byggje og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan Kostnader og prosjektstyring ved byggjeprosjekt 11 15 Agenda Kaupang v rådgivar Odd Helgesen Presentasjon av prosjektskisse for prosjektet Kapasitet og tilbodsstruktur innan vgs i Eiksundregionen Behandling av sak Ko 15 15 12 00 Presentasjon av Distriktsrevisjon Nordmøre IKS v dagleg leiar revisjonssjef Bjarne Dyrnes 12 30 Lunsj i Kaibakken 1 13 00 Saksbehandling Sak Ko 16 15 om rekrutterings og kompetanseanalyse stillingskrav for kontrollsjefstillinga blir behandla først Rådgivar Marianne Bye ved personalseksjonen deltar ved behandlinga Deretter behandling av resterande saker Saksnr KO 15 15 Prosjektskisse Kapasitet og tilbodsstruktur innan vgo i Eiksundregionen KO 16 15 Rekruttering av kontrollsjef behovs og kompetanseanalyse stillingskrav Vedlegga Ikkje offentleg Offl 16 jf 14 KO 17 15 Rapport om utført revisjonsarbeid i 2014Ikkje offentleg Offl 13

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-kontrollutvalet-29.-april-i-Kristiansund (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesting 13.-15. april - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  på Quality Hotel Ulsteinvik Tinget starta med eit kulturelt innslag av Svein Sæter og fortsette med med utdeling av fylkesprisen Årets bedrift 2014 som vart tildelt Ulmatec Pyro AS frå Haram Etter opning og prisutdeling vert det gruppemøter før ein startar behandling av saker etter saklista ca kl 16 00 Det oppsette møte i fylkesutvalet startar kl 17 30 møteinnkalling med saker til behandling i fylkesutvalet http einnsyn mrfylke no motedag index 2115 I tillegg til behandling av saker etter saklista er det på onsdag lagt opp til ein temadag med fokus på maritim og marin næring Sjå program her http mrfylke no Kalender Kalender politiske moeter 2015 Fylkestinget i april Saker til behandling vedtaka vert lagt ut fortløpande T 1 15 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i 13 i kommunelova Tilrådinga samrøystes vedteke T 2 15 Årsmelding 2014 for kontrollutvalet kontrollutvalssekretariatet og fylkesrevisjonen Tilrådinga samrøystes vedteke T 3 15 Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 2 halvår 2014 Tilrådinga samrøystes vedteke T 4 15 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2014 Tilrådinga samrøystes vedteke med eitt tillegg T 5 15 Endring av budsjettet for 2015 Tilrådinga samrøystes vedteke T 6 15 Godkjenning av selskapsavtale og eigarskapsavtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS Tilrådinga samrøystes vedteke med eitt tillegg T 7 15 Prinsipp for det folkevalte regionale nivået Tilrådinga vedteke T 8 15 Møre og Romsdal kunstsenter oppnemning av nytt varamedlem Tilrådinga samrøystes vedteke T 10 15 Lokal forskrift for inntak til vidaregåande opplæring Tilrådinga samrøystes vedteke T 11 15 Innspel til Statens vegvesen vedrørende nasjonal transportplan 2018 2027 Tilrådinga samrøystes vedteke med tillegg T 12 15 Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal Tilrådinga samrøystes vedteke T 13 15 Interpellasjon frå Ingrid Opedal SV om gjennomgåande bussruter på Vestlandet Oversendingsforslag frå

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Fylkesting-13.-15.-april (2015-08-15)
  Open archived version from archive