archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Støtte til næringsvekst i Halsa - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter Støtte til næringsvekst i Halsa Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Gunhild Dahle Leiar adm stab rådgivar 71 25 81 73 Mob 476 33 810 Send e post Støtte til næringsvekst i Halsa Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 800 000 kroner for iverksetting og gjennomføring av prosjekt for næringsvekst i Halsa kommune foto Flickr Ben Andreas Harding Det er Regional og næringsutvalet som har behandla saka 4 og 5 mai I vurderinga frå fylkeskommunen står det om prosjektet sitt mål Betydeleg arbeidsplassutvikling i Halsa og tettare samarbeid mellom næringsforeiningar og næringsaktørar i regionen Resultat Meir stødig og meir variert næringsliv på Nordmøre og spesielt i regionen rundt Halsa Meir framtidsretta næringsliv til dømes meir miljøvennleg næringsliv Tettare kontakt med Trøndelag Meir næring som nyttar seg av pågåande forsking Høgare utdanna arbeidstakarar Effektar Befolkningsvekst hindre befolkningsnedgang Betre demografisk samansetting på Nordmøre Aktivitetar Styrke kontakten mellom bedriftene ved å blåse liv

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Stoette-til-naeringsvekst-i-Halsa (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Inviterer kommunane til nytt innovasjonsstudium - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter Inviterer kommunane til nytt innovasjonsstudium Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Gunhild Dahle Leiar adm stab rådgivar 71 25 81 73 Mob 476 33 810 Send e post Inviterer kommunane til nytt innovasjonsstudium Eit nytt studium i Kristiansund skal få kommunane til å sette brukaren i sentrum og tenke nytt om kommunale tenester Eit nytt studium i innovasjon skal få kommunane til å tenke nytt om kommunale tenester Foto ScanStock Frå i haust tilbyr Høgskolen i Molde kurset Behovsdrevet innovasjon og tenestedesign i offentlig sektor på Høgskolesenteret i Kristiansund Målgruppa er kommunalt tilsette og hensikta er å heve studentane sin kunnskap om brukarretta innovasjon tenestedesign og kvalitet i offentleg sektor Møre og Romsdal fylkeskommune har løyvd 500 000 kr til studiet og oppmodar kommunane til å melde seg på Kurset er delt opp i fleire samlingar og gir 15 studiepoeng på masternivå Søknadsfrist er 1 juli Kommunane vert stadig oppfordra til å tenkje nytt og organisere seg på nye måtar Dette studiet set brukaren i sentrum og byr på nye metodar for å utvikle meir effektive og målretta tenester Vi trur at studiet kan føre til meir innovasjon i kommunane i fylket seier rådgivar Gunhild Dahle Meir om studiet Brosjyre om studiet Tenestedesign Innovasjonsarbeid med fokus på tenestedesign er eit nytt fagområde i vekst Tenestedesign handlar om å skape gode og heilskaplege opplevingar ved å sette brukaren i sentrum i samsvar med organisasjonen eller bedrifta sin strategi Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og Design for offentlege tenester har brei erfaring på fagfeltet og har delteke i utviklinga av studiet på høgskolen i Molde Vi trur kurset vil bidra til smartare løysingar i offentlege tenester og til meir forsking og utvikling i fylket

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Inviterer-kommunane-til-nytt-innovasjonsstudium (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 2,9 mill. til utvikling av Åndalsnes - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Arne Dag Gjærde Tettstadkorrdinator 71 25 80 43 Mob 913 35 536 Send e post 2 9 mill til utvikling av Åndalsnes Møre og Romsdal fylkeskommune løyver inntil 2 910 000 mill kroner til opparbeiding av rådhusplassen og park på kyrkjetomta på Åndalsnes I perioden 2010 2013 har Rauma kommune i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomført ein open arkitektkonkurranse om utvikling av sentrum og sjøfronten i Åndalsnes På bildet Tettstadkoordinator Arne Dag Gjærde I vurderinga frå fylkeskommunen står det Kommunen har gjennomført verkstad med innbyggjarar og konsulentar for å få fram gode idear til opparbeiding av Rådhusplassen Samstundes må plassen framom Rådhuset og tilpassast nedre del av torget som vart opparbeida i 2007 08 Plassen skal elles fungere på ein vanleg kvardag men og på ein god måte i samband med festivalane som blir arrangert på Åndalsnes Vi meiner løysinga som er prosjektert gir eit godt svar på det Opparbeiding av parken på den gamle kyrkjetomta etter planen frå prof Sverre Pedersen vil vere eit godt tilskot til gode byrom på Åndalsnes Det er og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/2-9-mill.-til-utvikling-av-AAndalsnes (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Konferanse om grøn skipsfart - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre Mob 958 78 883 Send e post Konferanse om grøn skipsfart Skipsfart og maritim næring er ein del av løysinga på klimautfordringane Du kan høyre meir om dette på konferansen Grønn skipsfart et maritimt kinderegg fredag 29 mai i Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune i lag med Maritimt Forum Nordvest Norges Rederiforbund DNV GL og Norsk Industri Maritim Bransjeforening ønskjer velkommen til konferansen Grønn skipsfart Hensikten med konferansen er å skape forståing for at skipsfarten og maritim næring er ein del av løysingane på klimautfordringane Påmelding og program Noreg bør vere eit føregangsland Det er eit stort potensial for reinare skipsfart både i Noreg og globalt Det er mange gamle farty med teknologi som er gått ut på dato Noreg har både kunnskapen og dei naturlege føresetnadane til å utvikle maritim miljøteknologi seier leiar i Energiregion Møre Bengt Endreseth FØREBELS PROGRAM 09 45 Velkommen Fylkesordførar i Møre og Romsdal Jon Aasen 09 55 Innlegg fra statsråd og eller statssekretærer Dilek Ayhan Næringsdepartementet representant fra Samferdselsdepartementet Sveinung Oftedal Klimadepartementet Innspill fra Venstre ved partileder Trine Skei Grande 10 30 Bra for miljøet Marius

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Konferanse-om-groen-skipsfart (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Gode søkartal til det nye ingeniørstudiet i Kristiansund - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter Gode søkartal til det nye ingeniørstudiet i Kristiansund Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre Mob 958 78 883 Send e post Gode søkartal til det nye ingeniørstudiet i Kristiansund I alt 156 studentar har søkt om plass på det nye ingeniørstudiet i undervassteknologi som skal starte opp i Kristiansund til hausten Møre og Romsdal fylkeskommune har jobba for å få utdanninga på plass Bengt Endreseth leiar i Energiregion Møre Studietilbodet vil inngå som eit desentralisert tilbod gjennom Høgskolen i Bergen Av dei 156 som har søkt om plass er det 33 studentar som har dette som førsteval Det er leiar for Energiregion Møre Bengt Endreset glad for Dette er gode nyheiter og vi tolkar det slik at det er stor interesse for studiet Vi vil også sjå nærare på korleis studiet er innretta kople dette tettare mot havrommet og ny teknologi Pådrivar Møre og Romsdal fylkeskommune har sidan 2012 vore pådrivar for å få på plass eit ingeniørstudie i undervassteknologi drift og vedlikehald i Kristiansund Endreseth har vore leiar for styringsgruppa som i tillegg til fylkeskommunen har bestått av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Gode-soekartal-til-det-nye-ingenioerstudiet-i-Kristiansund (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesordføraren etterlyser plan B for kraftforsyning - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter Fylkesordføraren etterlyser plan B for kraftforsyning Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre Mob 958 78 883 Send e post Fylkesordføraren etterlyser plan B for kraftforsyning Møre og Romsdal fylkeskommune er svært bekymra for situasjonen rundt kraftforsyninga til fylket dersom sambandet Ørskog Sogndal vert ytterlegare forseinka I eit brev til Statnett ber Fylkesordførar Jon Aasen om at det blir utarbeidd ein plan B for å sikre nok kraft til industriprosjektet Nyhamna Bakgrunnen for brevet er eit møte Møre og Romsdal fylkeskommune hadde med Statnett SF Gassco A S Norske Shell Statoil ASA og Istad Kraft 5 mars i år Der kom det fram at regionen er i ein svært sårbar situasjon når det gjeld kraftforsyning Storprosjektet Nyhamna samt aktivitet på Hydro Sunndal vert trekt fram som døme på verksemder med stort og aukande energibehov Fylkesordføraren skriv I tilfelle Ørskog Sogndal blir forsinket og ikke står ferdig til sommeren 2017 når gass fra Aasta Hansteen og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Fylkesordfoeraren-etterlyser-plan-B-for-kraftforsyning (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Meld deg på ELBUSS-konferanse i Geiranger - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter Meld deg på ELBUSS konferanse i Geiranger Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Meld deg på ELBUSS konferanse i Geiranger Er elbussen klar for distrikts Noreg Vi inviterer til konferanse i Geiranger 11 12 juni med fokus på erfaringsdeling teknologi nytt og testkøyring På konferansen får du bli med på testkøyring av elbussar i dei bratte bakkane frå Geiranger Det er Møre og Romsdal fylkeskommune og Grøn Fjord 2020 som arrangerer konferansen Meld deg på her På plakaten står erfaringar med elbuss og ny teknologi Erfaringar frå elbuss prosjekt i inn og utland Siste innan lading og infrastruktur Siste innan batteriteknologi Testkøyring av elektriske bussar i bratt terreng frå Geiranger sentrum Dalsnibba 1500 moh konferansedeltakarane får vere med på testkøyringa Sjå fullt program her Nokre av føredragshaldarane Wirelessly charged electric buses in Milton Keynes Jamie Talbot Arup Erfaringar med lading av elbussar Lars Johan Andresen Siemens Batteriteknologi og framtidig potensiale for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Meld-deg-paa-ELBUSS-konferanse-i-Geiranger (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ny prosjektleiar for miljøprosjektet BEAST - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter Ny prosjektleiar for miljøprosjektet BEAST Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lina Jonasson Rådgivar Mob 934 57 221 Send e post Ny prosjektleiar for miljøprosjektet BEAST Lina Jonasson er ny prosjektleiar for EU prosjektet BEAST Beyond Energy Action Strategies Jonasson er rådgivar i Regional og næringsavdelinga Energiregion Møre BEAST prosjektet vart starta opp i fjor og skal bidra til at energi og klimaplanar vert gjennomført Hovudpartnar er Energikontoret i Östra Götland i Sverige Prosjektet er delt inn slik Transport STEER Energisparing SAVE Fornybar energi ALTERNER Deltakarlanda Noreg Sverige Italia Kypros Latvia Belgia Kroatia Storbritannia og Spania har sett mål for prosjektperioden 2014 2017 I veke 17 skal prosjektmedlemmane møtast i Riga og i juni kjem alle til Norge for å diskutere dei ulike prosjekta og hauste erfaring

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Ny-prosjektleiar-for-miljoeprosjektet-BEAST (2015-08-15)
  Open archived version from archive