archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 15 mill. til kommunale næringsfond 2015 - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter 15 mill til kommunale næringsfond 2015 Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post 15 mill til kommunale næringsfond 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune har fordelt 15 mill kroner til kommunale næringsfond for 2015 Kommunale næringsfond er viktig for utvikling av dei mindre lokale bedriftene og det gjev kommunane eit verkty for å drive næringsutvikling Tabellen viser kva kommunar som får tildelt næringsfond i 2015 Dei kommunane som har eigne kraftfond til utviklingsformål er ikkje aktuelle for næringsfondtildeling Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler næringsfond 2015 slik Kommune Tildeling av næringsfond 2015 1000 kr Kristiansund 800 000 Ulstein 600 000 Hareid 700 000 Ørskog 500 000 Stranda 1 000 000 Stordal 1 100 000 Sykkylven 1 000 000 Giske 500 000 Vestnes 800 000 Sandøy 700 000 Fræna 600 000 Eide 700 000 Averøy 900 000 Gjemnes

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/15-mill.-til-kommunale-naeringsfond-2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Opnar tre nye sentrumsgalleri for unge kunstnarar - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter Opnar tre nye sentrumsgalleri for unge kunstnarar Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Randi Karin Asbjørnsen Sml leiar Regional og næringsutvalet Mob 915 31 313 Send e post Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Opnar tre nye sentrumsgalleri for unge kunstnarar I løpet av våren blir det opna tre nye galleri for unge kunstnarar eitt i kvar av dei tre byane Kristiansund Molde og Ålesund Dei første utstillingane vil vere klar før sommaren Fotomontasje Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å bidra til at kunstnarar i alderen 20 39 år skal kunne tene pengar på kunsten sin Det vart difor lyst ut midlar på kr 1 5 mill kroner som skal gå til drift av tre galleri i to år Det kom inn i alt 13 søknader og tre av desse vart plukka ut Dei som skal drive galleria er Kristiansund Nordic Light Events AS Molde Maria Sandsmark Bente Sellevoll og Hilde Brunvoll Ålesund Aldis Gunnarsdóttir Kvar av galleria vil motta kr 500 000 frå Møre og Romsdal fylkeskommune Frå gråpapir til galleri Eit av kriteria i søknaden var at galleria skal ligge i sentrum av dei tre byane Drivarane av galleria arbeider no for fullt med å skaffe ledige lokale og dei første utstillingane vil vere klar i løpet av våren Namn på galleria og opningstider vil bli annonsert seinare Viktig med satsing for unge kunstnarar Galleri for unge kunstnarar er eit tiltak i Program for kreative næringar i møre og Romsdal 2013 2016 Programmet er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge Vi ser at det er mange som tek utdanning innafor dei kreative faga men manglar arbeidsplass i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Opnar-tre-nye-sentrumsgalleri-for-unge-kunstnarar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Midlar til samlokalisering av kreative næringar - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kultur og folkehelseutvalet 95 28 60 60 Send e post Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Midlar til samlokalisering av kreative næringar Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1 5 millionar kroner til samlokalisering av kreative næringar i Møre og Romsdal Illustrasjonsfoto Neil Cunnings flickr com Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å styrke grunnlaget for utvikling av ny god og varig verksemd innan kreativ næring sjå faktaboks Fylkeskommunen løyver difor 1 5 mill kroner til samlokalisering Utlysinga vil bli kunngjort i løpet av våren 2015 Behov for å arbeide på tvers Vi har gjennom møte med næringa fått innspel på at det er stort behov for samlokalisering Kreative næringar er generelt innovative og nytenkande og samarbeid er ei vanleg arbeidsform Å dele arbeidsplass med andre som driv innafor kreativ næring vil gjere det lettare både å prøve ut nye idear og forretningsmodellar og dele kunnskap kostnadar og faglege ressursar seier Kristin Sørheim leiar av Kultur og folkehelseutvalet Gjennom utlysinga ønskjer vi også å stimulere til nye tverfaglege arbeidsformer og samarbeidskonstellasjonar seier Sørheim Det var Kultur og folkehelseutvalet som tysdag 3 mars løyvde 1 mill kroner frå regionale utviklingsmidlar 551 60 til samlokalisering I

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Midlar-til-samlokalisering-av-kreative-naeringar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tre millionar til lokal samfunnsutvikling - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Gunhild Dahle Leiar adm stab rådgivar 71 25 81 73 Mob 476 33 810 Send e post Sigri J Spjelkavik Rådgivar folkehelse 71 25 89 10 Mob 953 38 348 Send e post Kristoffer Dahle Arkeolog rådgivar 71 25 89 03 Mob 992 28 103 Send e post Tre millionar til lokal samfunnsutvikling Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunane til å søke om støtte til utviklingsprosjekt innan tilflytting og integrering folkehelse og kulturarv Møre og Romsdal fylkeskommune bidreg til å skape attraktive lokalsamfunn for både tilflyttarar og næringsliv og vi gjer det i samspel med kommunane Vi lyser ut tre millionar kroner til utviklingsprosjekt og inviterer kommunane til å søke innan 4 mai Søk her I år er satsingsområda våre tilflytting og integrering folkehelse som attraktivitet og kulturarv og attraktivitet Vi prioriterer søknader som er innanfor desse felta Les meir om støtteordninga 23 04 kB 20 millionar til lokalsamfunna Det er femte gong fylkeskommunen lyser ut midlar til lokal samfunnsutvikling LUK midlar Sidan 2011 har vi fordelt 20 millionar kroner til større og mindre utviklingsprosjekt i einskilde kommunar og til samarbeid mellom kommunar Målet vårt er å utvikle regionen og gjere den attraktiv både for tilflyttarar og næringsliv For å lukkast i det store er utvikling av lokalsamfunna ein føresetnad seier rådgivar Gunhild Dahle Kommunen drivkraft Eit utviklingsprosjekt får større kraft dersom kommunen også får med seg det frivillige og næringslivet men kommunen må sitte i førarsetet meiner Dahle Kommunen må ta rolla som motor i samarbeid med til dømes lag og foreningar og næringsliv Eit slikt samarbeid gir robuste lokalsamfunn seier Dahle Eit prosjekt får også større styrke dersom det baserer seg på samarbeid internt i kommunen For å skape mest mogleg solide og levedyktige prosjekt oppmodar vi til tverrfaglege samarbeid i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Tre-millionar-til-lokal-samfunnsutvikling (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Den store gründerjakta er i gang - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar May Britt Roald Rådgivar 71 25 80 53 Mob 466 96 382 Send e post Den store gründerjakta er i gang Korleis få tak i dei gode gründerane og dei beste forretningsideane i fylket Gründermobilisering er hovudtema på årets nettverksamling for hoppid no i Molde 5 6 mars Sverre Orm Øverland fortel si gründerhistorie om Havsnø på hoppid no si nettverkssamling Torsdag og fredag 5 6 mars samlast nær hundre gründerhjelpararar frå heile fylket på Seilet i Molde Innovasjonshungrige hoppid no rådgivarar landbrukskontaktar og offentlege innovasjonsnettverk kjem frå nord og sør med eit mål for auge gründerjakt Program nettverkssamling 41 56 kB Millionauke Hovudtema for hoppid no si nettverkssamling er naturleg nok Den store grundermobiliseringa Innovasjon Norge har auka etablerarstøtta med 110 millionar kroner på landsbasis og i fylket har hoppid no skrudd opp gründerstøtta til 3 5 millionar Vi spør korleis vi kan mobilisere fleire gode gründerar i kommunane Kvar finn vi dei geniale ideane Korleis kan vi få fleire til å bruke dei gode støtteordningane våre spør May Britt Roald leiar i hoppid no som representant for vertskapet Møre og Romsdal fylkeskommune i lag med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Havsnø frå Gossen På samlinga får vi også høyre Dei beste gründerhistoriane Ei ramsalt men sann gründerhistorie kjem frå Gossen Etter å ha utdanna seg på NHH i Bergen teke kjedene Deli de Luca og Wayne s Coffee til nye høgder etablerer Sverre Orm Øverland som ein av tre familiebedrifta North Sea Salt Works AS i Aukra Frå oppstart til marknad gjekk det 12 månader og i februar lansert dei sin første merkevare HAVSNØ i norsk dagligvare Sverre Orm Øverland fortel si historie Andre programpostar er Kreative gründerar i vekst Marknadsavklaring frå idé til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Den-store-gruenderjakta-er-i-gang (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesprisen Årets Bedrift til Ulmatec Pyro - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  av Fylkesprisen Årets Bedrift 2014 er Ulmatec Pyro AS i Haram Gode resultat over tid nye produkt og sterkt engasjement for lokalsamfunnet er høve som juryen har lagt vekt på i si grunngjeving Ulmatec Pyro AS er vinnar av Fylkesprisen Årets Bedrift 2014 Bedrifta leverer energigjenvinningssystem for skip der spillvarme frå kjølesystem og eksos vert henta ut og gjenbrukt om bord på fartøyet noko som reduserer energibruken Selskapet har i tillegg utvikla system for nye måtar å bruke energien på Dette var ei svært gledeleg melding å få seier administrerande direktør i Ulmatec Pyro Jan Petter Urke Vi har jobba veldig hardt både med nye produkt men også med nye marknader Det krev mykje av alle tilsette og eg gler meg til å videreformidle nyheita Denne prisen betyr mykje for heile bedrifta No blir det kake seier han Ulmatec Pyro har 42 tilsette 2015 og ei omsetning på kr 67 mill 2014 I 2014 fekk selskapet si største kontrakt så langt med avtalen om å levere system for utnytting av spillvarme på to nye riggar som Statoil bygger i Sør Korea Bedrifta er også blitt sertifisert etter ISO 9001 og kan levere produkt i henhold til NORSOK standard eit kvalitetsstempel som vil opne fleire dører Imponerande resultat Det som har imponert oss med Ulmatec Pyro er at bedrifta har utvikla ei rekke nye produkt og system og vist gode resultat over tid seier leiar for Regional og næringsutvalet Randi Asbjørnsen Miljøvennleg skipsfart er eit av konkurransefortrinna for maritim næring i Møre og Romsdal Det er avgjerande at industrien er i stand til å utvikle miljøvennlege løysingar Ulmatec Pyro er eit godt døme på dette Rekordmange forslag Det er Møre og Romsdal fylkeskommune v Regional og næringsutvalet som kvart år deler ut Fylkesprisen Årets Bedrift I år kom det inn rekordmange

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Fylkesprisen-AArets-Bedrift-til-Ulmatec-Pyro (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Molde, Ålesund og Kristiansund skal dra i lag - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Kristiansund skal dra i lag Dei tre regionsbyane har fått ein felles arena for byutvikling i prosjektet Byen som regional motor Nyleg møttes dei i Kristiansund for å arbeide med ein felles strategi Tur med Sundbåten til alle landa i Kristiansund guida av Odd Arild Bugge leiar av arbeidsgruppa i Kristiansund 17 18 februar møttes arbeidsgruppene for dei tre regionsbyane i Kristiansund for å jobbe fram eit grunnlag for ein framtidig felles strategi i prosjektet Byen som regional motor Ei viktig oppgåve har vore å kartlegge potensiale og utfordringar kva som er felles og kva som er unikt for dei tre regionsbyane Ewa Westermark frå Gehl Architecs som har erfaring frå byutviklingsprosjekt i heile verda støttar byane i prosessen Kva meiner du er det unike med byane våre Alle byane har ei utruleg tett kopling til naturen rundt og særleg vatnet Dei har ein unik topografisk plassering som gir dei store herlighetsverdiar Det vil seie eigenskapar som estetikk høg trivselsfaktor og god folkehelse Alle tre har dessutan ein sterk menneskeleg skala Som innbyggjar ser du hus og vindauge i augehøgde Storleik og avstandar er tilpassa menneskelege mål og dimensjonar seier Westermark Det er mellom anna desse fortrinna byane må spele på seier prosjektleiar Kjersti Hasselø i Møre og Romsdal fylkeskommune Vi er enno i ein tidlig fase i prosjektet Men ei slik kartlegging er viktig fordi den skal danne eit grunnlag for ein felles strategi i framtida seier Hasselø Lære av kvarandre Trygve Sivertsen frå PwC skal knyte prosjektet i hop og drive det gjennom etter oppdrag frå fylkeskommunen Korleis opplever du utviklinga i samarbeidet mellom byane Eg syns at samspelet som har vekse fram har blitt veldig bra Gruppene har lagt frå seg forsvarsmekanismane som vi såg i byrjinga av prosjektet Dei er kommunikative relasjonsbyggande og dei beriker

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Molde-AAlesund-og-Kristiansund-skal-dra-i-lag (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og samordne vassforvaltninga og arealbruk på tvers av kommune og fylkesgrenser Høyringsfristen er 31 12 2014 Endret 08 07 2014 Les meir Herøy får nytt hoppid no kontor Frå måndag 23 juni kan alle med etableringslyst og gode forretningsidear ta kontakt med nytt hoppid no kontor i Herøy kommune No er det i alt 30 hoppid no kontor i Møre og Romsdal Publ 23 06 2014 Les meir Programmet for sommarens JazzGass er klart Programmet for JazzGass konferansen 15 juli er klart Her får du høyre om alt frå den regionale vertskapsrolla ressursbildet og gasstrendar til banebrytande teknologi som kan opne nye dører Endret 18 06 2014 Les meir Den maritime klynga klatrar til topps Den maritime klynga i Møre og Romsdal tek steget opp frå Norwegian Centre of Expertise NCE til Global Centre of Expertise GCE Næringsklynga får med dette anerkjenning som verdsleiande på sitt område Endret 18 06 2014 Les meir Næringslivet i fylket treng auka tilgang til internasjonal utdanning NOU om MOOC til Norge vart i dag lagt fram for kunnskapsministeren kva betyr det for Møre og Romsdal Det regjeringsoppnemnde MOOC utvalet overleverte i dag NOU 2014 3 MOOC til Norge Endret 16 06 2014 Les meir Lyser ut startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil 4 startstipend á 200 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn som ønskjer å satse på eigen næring i Møre og Romsdal Endret 11 06 2014 Les meir Løyver 3 5 mill til samfunnsutvikling i kommunane Regional og næringsutvalet løyver kr 3 5 mill til lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK Felles plankontor for Molderegionen kulturarvmidlar til Ørsta og tiltak retta mot fritidsbustadeigarar i Halsa er blant dei prosjekta som får tilskot Endret 05 06 2014 Les meir Regional og næringsutvalsmøte på Giske 3 juni Tysdag 3 juni

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/%28offset%29/110 (2015-08-15)
  Open archived version from archive