archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Seanse - kunstprogram 2015 - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Seanse kunstprogram 2015 Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Seanse kunstprogram 2015 Seanse lyser ut 3 stipend til utvikling og gjennomføring av langsiktige kunstprogram i ein utdannings eller anna samfunnsinstitusjon for eksempel ein barnehage skole sjukehus fengsel aldersheim Dette er eit pilotprosjekt kor

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Seanse-kunstprogram-2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • God folkehelse i Møre og Romsdal - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  post Sigrunn Myklebust Rådgivar 71 25 82 81 Mob 950 65 644 Send e post Dokument Oversikt folkehelsa 2015 PDF dokument 10 05 MB Tabellvedlegg til oversikt folkehelse 2015 PDF dokument 9 20 MB God folkehelse i Møre og Romsdal For første gong har Møre og Romsdal fylkeskommune laga ei omfattande oversikt over folkehelsa Oversikta vil vere eit viktig fundament for å følgje med på utviklinga og for å sette inn tiltak Rapporten vil og vere viktig for å kunne jobbe langsiktig med å betre helsetilstanden og auke trivselen i befolkninga Dei som bur i fylket er den viktigaste ressursen vi har derfor er det viktig å følgje med på helsetilstanden i befolkninga og kva for faktorar som påverkar den seier rådgivar i folkehelse Sigri Spjelkavik Skilnad på levealder Folkehelsa i fylket er generelt god og levealderen ligg litt over tala for landet sett under eit fortel Spjelkavik På kommunenivå er det ein variasjon i levealder for både kvinner og menn på heile fem år Ser ein på forventa levealder i fylket etter fullført utdanningsnivå viser den ein levealder på 80 1 år for dei med grunnskole som høgste utdanningsnivå og på 83 8 år for dei med vidaregåande eller høgare som høgste utdanningsnivå seier Spjelkavik For landet elles er det større forskjellar i levealder knytt til utdanningsnivå enn det er i Møre og Romsdal 78 8 og 83 1 år Fokus på førebygging Fylket ligger betre an enn landet når det gjelder livsstilssjukdommar i vaksenbefolkninga med nokre få unntak Undersøkingar i ungdomsbefolkninga gjennom Ungdata syner at ein del ungdommar og særleg jenter er plaga med depressive symtom men også her ligg vi betre an enn landet fortel Spjelkavik I folkehelsesamanheng er det viktig å ha fokus på tilstandar som har eit vesentleg førebyggingspotensiale og som har relativt stor utbreiing

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/God-folkehelse-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kulturlaug 2015/2016 - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Kulturlaug 2015 2016 Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Hanne Brakstad Rådgivar kult form 71 25 88 38 Mob 922 87 766 Send e post Kulturlaug 2015 2016 Profesjonelle kunstnarar og kunstpedagogar er på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Kulturlaug-2015-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 30 år med Ungdommens kulturmønstring i Møre og Romsdal - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter 30 år med Ungdommens kulturmønstring i Møre og Romsdal Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Johild Kosberg Bredin Seksjonsleiar formidling Koordinator Kultursekken 91 14 91 19 Mob 911 49 119 Send e post 30 år med Ungdommens kulturmønstring i Møre og Romsdal 17 19 april skal 370 ungdommar frå heile fylket delta på UKM si fylkesmønstring i Herøy kommune I år er det 30 år sidan den første fylkesmønstringa vart arrangert i Molde Gjennom årlege lokale regionale og nasjonale mønstringar har unge kulturtalent frå fylket fått ein profesjonell arena for sine eigne uttrykk I løpet av helga blir det mellom anna stor jubileumskonsert i det nye Fosnavåg konserthus med deltakarar frå UKM gjennom 30 år Mange av våre nasjonale artistar og kunstnarar har delteke på UKM i løpet av ungdomstida si På konserten skal mellom anna Kåre Nymark Kenneth Ekornes deltakarar frå gruppa Red Hot delta i tillegg til deltakarar frå UKM mønstringa fylkesmønstringa Ein viktig kulturarena Det vil også bli stor festparade kulturverkstader konsertar kunstutstillingar filmvisningar scenekunst og mykje meir Fylkesmønstringa for UKM er eit arrangement i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune og det er Møre og Romsdal musikkråd som er ansvarleg for å drifte UKM i samarbeid med kommunane i fylket UKM er etter 30 år framleis eit svært viktig tiltak for å gi ungdom ein god kulturarena seier fylkeskultursjef Heidi Iren Wedlog Olsen Gjennom UKM kan ungdommane få sjølvtillit og støtte til å presentere dei kulturelle ytringane som dei sjølve ønskjer Alt skal ligge til rette med profesjonell sceneteknikk og ei trygg ramme rundt dei unge kunstnarane UKM skal vere ei god oppleving for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/30-aar-med-Ungdommens-kulturmoenstring-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kunstnarstipend 2015 - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Kunstnarstipend 2015 Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Johild Kosberg Bredin Seksjonsleiar formidling Koordinator Kultursekken 91 14 91 19 Mob 911 49 119 Send e post Kunstnarstipend 2015 Møre og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Kunstnarstipend-2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Stor interesse for barn og unge si psykiske helse - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Svein Neerland Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet 71 25 88 32 Mob 900 99 507 Send e post Ann Helene Skare Rådgivar folkehelsearbeid 71 25 82 75 Mob 958 89 423 Send e post Berit Brudeseth Rådgivar 71 25 89 29 Mob 926 55 770 Send e post Rose Mari Skarset Rådgivar 71 25 89 35 Mob 915 59 917 Send e post Dokument Program Robust psykisk helse for barn og unge PDF dokument 2 12 MB Stor interesse for barn og unge si psykiske helse 15 og 16 april skal 300 personar frå heile fylket lære om korleis vi kan gje barn og unge god psykisk helse Det har aldri vore arrangert ein så stor samarbeidskonferanse i vårt fylke med dette temaet tidlegare seier Svein Neerland frå Møre og Romsdal fylkeskommune Målet for konferansen er at vi meir systematisk skal fremme barn og unge sin psykiske helse gjennom heile oppvekstløpet frå barnehage til vidaregåande skole Samarbeid frå A til Å Det er tilsette i barnehagar grunnskolen vidaregåande skolar PPT og barnevern frå heile fylket som er deltakarar Møre og Romsdal fylkeskommune og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Stor-interesse-for-barn-og-unge-si-psykiske-helse (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 4,2 millionar til friluftslivsformål - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  4 2 millionar til friluftslivsformål Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Petter Jenset Rådgivar friluftsliv 71 25 89 01 Mob 922 34 244 Send e post Dokument Fordeling friluftsaktivitet 2015 PDF dokument 94 96 kB Fordeling statleg sikra område 2015 PDF dokument 69 69 kB Skiltmidlar 2015 PDF dokument 59 11 kB 4 2 millionar til friluftslivsformål Møre og Romsdal fylkeskommune har i vår fordelt meir enn 4 2 millionar til ulike formål innanfor friluftsliv Dette er midlar som kjem i tillegg til spelemidlar Midlane er fordelt gjennom tre ulike prosjekt seier Petter Jenset rådgivar friluftsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Friluftsliv og turarrangement 1 4 millionar kroner er gjeve til utvikling av statleg sikra friluftsområde Til denne potten er det kommunar og friluftsråd som er søkjarar Midlane som er tildelt kan berre brukast for å legge til rette i område som er sikra til friluftsformål fortel Jenset 1 5 millionar til aktivitetstiltak i regi av frivillige lag og organisasjonar Her går midlane til ulike aktivitetstiltak som turarrangement friluftsleirar og liknande Fleire turgåarar gjev betre folkehelse I samarbeid med dei andre fylkeskommunane arbeider vi for å få skilta og merka fleire turar over heile landet seier Petter Jenset I Møre og Romsdal er 1 3 millionar gjeve til skilting og merking av turstiar Skiltprosjektet i Møre og Romsdal er finansiert av fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen Nokre kommunar har også vore med på spleiselaget I tillegg kjem den store verdien som er lagt ned i form av dugnad og frivillig arbeid i dei ulike lokale prosjekta Det at fleire går på tur oftare enn før er eit av dei enklaste og viktigaste tiltaka for betre helse seier Jenset Både fylkeskommunane og Gjensidigestiftelsen har difor

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/4-2-millionar-til-friluftslivsformaal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Biblioteksjefar diskuterte kommunesamanslåinga - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Biblioteksjefar diskuterte kommunesamanslåinga Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Inger Lise Aarseth Førstekonsulent 70 16 22 70 Send e post Biblioteksjefar diskuterte kommunesamanslåinga 3 og 4 mars gjekk det årlege biblioteksjefmøtet i Møre og Romsdal av stabelen denne gongen i Molde Hovudtema for årets møte var kommunesamanslåinga og prosjektleiar for kommunereforma hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vigdis Rotlid Vestad var invitert til å presentere rolla til Fylkesmannen og framdrifta i dette arbeidet i Møre og Romsdal Georg Arnestad Høgskulen i Sogn og Fjordane i samtale med Elisabeth Soleim Kristiansund bibliotek og Evy Sisilie Bergum Molde bibliotek foto fylkesbiblioteket Kulturforskar Georg Arnestad frå Høgskulen i Sogn og Fjordane heldt innlegget Bibliotek møter kommunereforma der han viste korleis kulturfeltet og i enda mindre grad biblioteka spelar noko rolle i diskusjonen rundt i kommunane Oppgåva til folkebiblioteka er derfor å bli meir synlege meinte han Dei biblioteka i fylket som i 2014 har motteke kr 50 000 i prosjektmidlar frå Fylkesbiblioteket fekk presentere sine prosjekt til informasjon og inspirasjon for dei øvrige biblioteksjefane Tema for prosjektutlysinga var Styrke folkebiblioteket som lokal møteplass ved å prøve ut nye tilbod og tenester noko mottakarane hadde løyst på svært ulikt vis Stordal med prosjektet Bibliotek i farta har ønska å inkludere folkehelseperspektivet i tilboda til den vaksne befolkninga i kommunen Dette har munna ut i ei rekkje arrangement der ein på ulike måtar kombinerer litteratur og friluftsliv Surnadal sitt prosjekt Ny i Surnadal har integrering av tilflyttarar som hovudmål med treff for familiar med mindreårige ungar og treff for vaksne kvar 3 veke på biblioteket Ulstein har kalla sitt prosjekt Internasjonal myldring på biblioteket med mellom anna eventyrstunder på fleire

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Biblioteksjefar-diskuterte-kommunesamanslaainga (2015-08-15)
  Open archived version from archive