archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune lyser i desse dagar ut midlar til utvikling av dei kreative næringane Næringa treng nettverk og møteplassar samt meir kunnskap om forretningsdrift seier rådigvar i Møre og Romsdal fylkeskommune Carina Stokke Endret 19 09 2013 Les meir Kultur og folkehelseutvalet i møte I dag 11 september er kultur og folkehelseutvalet samla til møte på Sekken Der skal dei mellom anna besøke bokbåten Epos Endret 11 09 2013 Les meir Kunstnarstipend 2013 Møre og Romsdal fylkeskommune lyser årleg ut eit kunstnarstipend Stipendordninga gjeld alle kunstuttrykk Søknadsfrist er 15 09 13 Endret 09 09 2013 Les meir Bokbåten Epos 50 år Bokbåten Epos som har reist rundt på Vestlandet i all slags ver representerer noko unikt i norsk og internasjonal bibliotekhistorie Den er ein godt innarbeidd institusjon på kysten og ei teneste som har utvikla seg i eit viktig vestlandssamarbeid i takt med skiftande tider og utviklingstrekk i samfunnet No skal Epos ut på jubileumsturné Endret 02 09 2013 Les meir Paskalev opnar Kultursekken 2013 2014 Etter at Mikhael Paskalev vann NRKs Urørt i 2012 og kom ut med plata What s Life Without Losers tidlegare tidlegare i år har artisten frå Ålesund hausta internasjonal anerkjenning Midt i eit travelt år med turnear i både USA og Europa har Mikhael og bandet lagt inn 21 konsertar på 12 dagar på vidaregåande skolar Møre og Romsdal Endret 29 08 2013 Les meir 700 turar rett i lomma Møre og Romsdal fylkeskommune lanserer no eit nytt hjelpemiddel for turglade folk i Møre og Romsdal Ein ny mobilapplikasjon app for smarttelefonar skal gjere det lettare for folk å finne fram til flotte turopplevingar i fylket vårt Endret 09 07 2013 Les meir Møremusikarar med ny CD Tirsdag 25 juni slepp Møremusikargruppa Fjord og Fjell frå Sunndal sin nye CD SNEIS Ordet SNEIS tyder talet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/%28offset%29/100 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Prest Jens Terje Johnsen får Likestillingsprisen 2014 - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Eva Vinje Aurdal Folkevalgt Send e post Paula Næss Skår rådgivar 71 25 88 42 Send e post Prest Jens Terje Johnsen får Likestillingsprisen 2014 Likestillingsprisen for 2014 i Møre og Romsdal går til Jens Terje Johnsen også kjend som Jens Prest Eit einstemmig utval meiner at han har gjort ein særleg god innsats for likestillingsarbeidet i fylket vårt sier Eva Vinje Aurdal leiar i Likestillingsutvalet Foto Knut Arne Årset Sunnmørsposten Likestillingsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune deler kvart år ut ein pris til ein person eller instans som har utmerka seg positivt ved å fremje likestilling i arbeid for frie val og like moglegheiter utan omsyn til kjønn alder seksuell legning funksjonsevne etnisitet og språkval Jens Terje Johnsen er utdanna cand teol frå Menighetsfakultetet Han er ordinert prest og har tidlegare arbeidd som kallskapellan i Ørsta som sokneprest i Vik i Sogn og som res kap og sokneprest i Herøy I dag er han tilsett som sjukehusprest ved Volda sjukehus Jens Terje Johnsen har gjennom si prestegjerning vore oppteken av likeverd mellom alle menneske og mellom ulike menneskegrupper Han har vore oppteken av at kjønn ikkje skal vere til hinder når ein person skal utpeikast til ulike stillingar verv tenester og posisjonar Jens Terje Johnsen var tidleg krystallklar på at kvinner på lik linje med menn skal ha tilgang til alle stillingar og posisjonar i Den norske kyrkja Som prest har han vore oppteken av å sikre dei unge representasjon i ulike samanhengar og han har ei høg stjerne blant dei funksjonshemma i regionen på grunn av sin innsats for å integrere dei i samanhengar der dei ofte er blitt ståande utanfor Jens Terje Johnsen har stått i fremste rekkje for å sikre homofile same rettar som alle andre både i kyrkja og i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Prest-Jens-Terje-Johnsen-faar-Likestillingsprisen-2014 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nettverkssamling - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Nettverkssamling Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Ann Helene Skare Rådgivar folkehelsearbeid 71 25 82 75 Mob 958 89 423 Send e post Dokument Invitasjon nettverkssamling 21 22 oktober 2014 DOC dokument 261 50 kB Program 21 og 22 oktober PDF dokument 246 44 kB Nettverkssamling for frisklivssentralane i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal idrettskrets inviterer til nettverkssamling for frisklivssentralane i Møre og Romsdal den 21 22 oktober 2014 Formålet med samlinga er å bidra til kompetanseutvikling og erfaringsoverføring for å styrke arbeidet i frisklivssentralane Invitasjon og program for samlinga finn du i høgre marg Påmeldingsskjema finn du via lenka under https mrfylke no Kalender 28event 29

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Nettverkssamling (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Over 6,4 millionar i tilskot til kulturbygg - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Heidi Iren Wedlog Olsen Fylkeskultursjef 71 25 88 31 Mob 482 81 547 Send e post Over 6 4 millionar i tilskot til kulturbygg Kultur og folkehelseutvalet fordelte i møte 4 september i overkant av 6 4 millionar kroner til sju kulturbygg i Møre og Romsdal Averøy Nye Rådhus er ein av sju som har fått tildelt midlar av Møre og Romsdal fylkeskommune Foto Kristen Vorpvik Tilskota vert gitt over den desentraliserte ordninga for lokale kulturbygg og skal bidra til at bygg og utearenaer som gir rom for ulik kulturell verksemd skal vere allment tilgjengeleg seier fylkeskultursjef Heidi Iren Wedlog Olsen Ho fortel vidare at tilskota kan bli gitt til kulturhus fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur som til dømes bibliotek scenekunstlokale konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst Midlane skal nyttast til nybygg ombygging og modernisering av kulturbygningar Møre og Romsdal fylkeskommune får overført tilskott til dette formålet frå Kulturdepartementet gjennom fordeling av spelemidlar Fylkeskommunane får tildelt midlane etter folketal og areal i tillegg til ein fast sum som er lik for alle fylka Av i alt 10 godkjende søknader med ein søknadssum på totalt 13 5 millionar kroner vedtok

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Over-6-4-millionar-i-tilskot-til-kulturbygg (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • - Spelar utruleg stor rolle - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  14 91 19 Mob 911 49 119 Send e post Spelar utruleg stor rolle Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut kunstnarstipend Når det gjeld å utvikle seg kunstnerisk spelar det ei utruleg stor rolle fordi ein får tid og moglegheit til å realisere idear og prøve ut nye ting fortel jazzpianist Arne Torvik Pressebilete Arne Torvik Foto Ane Aspen Møre og Romsdal fylkeskommune lyser årleg ut eit kunstnarstipend som omfattar alle kunstuttrykk Søknadsfristen er sett til 18 09 14 Det er sjuande gong stipenda vert delt ut og den samla ramma for stipendordninga er på 300 000 kroner Det overordna målet for ordninga er å bidra til å fremje profesjonell kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hjå kunstnarar som bur og arbeider i fylket seier Johild Kosberg Bredin fagsjef kulturformidling i fylkeskommunen Sidan 2008 har 33 kunstnarar frå fylket motteke stipend Mottakarane gir oss tilbakemeldingar på at stipenda gir høve til fordjupning og kvalitetsarbeid innanfor kunstfeltet dei arbeider med fortel Kosberg Bredin I fjor var jazzpianist Arne Torvik av dei som fekk glede av stipendet med eit tilskot på 50 000 kroner Dei har eg brukt til nokre prosjekt med eigen musikk mellom anna oppøving av eige materiale Det kostar å få samla musikarar til øving seier han Eit direkte resultat av stipendet var ein konsert av ny sekstett på Moldejazz der Torvik spelte med Espen Bjarnar Kristoffer Eikrem Martin Myhre Olsen Dan Peter Sundland og Tomas Järmyr No arbeider Torvik vidare med mål om plateinnspeling basert på det erbeidet som er lagt ned Pressebilete Arne Torvik Foto Ane Aspen Er offentlege tilskot viktige for folk som deg Ja når det gjeld å utvikle ting kunstnerisk spelar det ein utruleg stor rolle fordi ein får tid og moglegheit til å lage nye ting fortel Torvik Talet på søknadar til kunststipendet har

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Spelar-utruleg-stor-rolle (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • -Eit meir aldersvennleg samfunn: Fylkeseldrekonferansen 2014 - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Eit meir aldersvennleg samfunn Fylkeseldrekonferansen 2014 Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Paula Næss Skår rådgivar 71 25 88 42 Send e post Mia Mari Silset Smørdal Konsulent driftsseksjonen 71 25 89 21 Mob 92 48 09 89 Send e post Dokument Brosjyre fylkeseldrekonferansen 2014 DOCX dokument 780 66 kB Eit meir aldersvennleg samfunn Fylkeseldrekonferansen 2014 Torsdag 2 oktober 2014 blir årets fylkeseldrekonferanse arrangert i Molde Temaet som blir teke opp er tankar rundt det å få til nettopp eit meir aldersvennleg samfunn og korleis kan vi planlegge for å få til dette seier Johannes J Vaag møteleiar for konferansen og nestleiar i fylkeseldrerådet Møre og Romsdal Arrangørar er fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune Pensjonistforbundet Møre og Romsdal og Norske kvinners sanitetsforeining Møre og Romsdal Konferansen vil mellom anna ta for seg temaet vald mot eldre Innleiarane er Wenche Frogn Sellæg leiar av statens seniorråd Astrid Sandemoe senter for omsorgsforsking og Jørgen Amdam professor ved Høgskulen i Volda

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Eit-meir-aldersvennleg-samfunn-Fylkeseldrekonferansen-2014 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kultursekken 2014/2015 er klar - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  15 Dette er ei av dei største kultursatsingane i Møre og Romsdal fylkeskommune og eg er stolt over at vi har klart å få til eit så omfattande program seier Johild Kosberg Bredin Seksjonsleiar formidling og koordinator for Kultursekken Prisløna program Tilboda frå kultursekken skal vere av høg kvalitet og stor variasjon når det gjeld sjangrar tema og ulike formar for elevmedverking Stram line er eit pilotprosjekt der Kultursekken testar ut korleis profesjonelle utøvarar kan undervise ungdomsskoleelevar i rap dans og DJskills og samarbeide med elevane om å lage ei felles konsertframsyning Rapartist André Hadland har laga nye tekstar musikkprodusent Ghosttown frå London har laga ny musikk og koreograf Huyen Huyhn koreograferar framsyninga Ein annan form for elevmedverking finn stad i Stiftinga Sunnmøre sin kulturarvsproduksjon Forhistoria på rull eit aktivitetsbasert formidlingsopplegg der elevar på barne og mellomtrinnet får direkte kontakt med kopiar av drakter og gjenstandar som er gjort i ulike arkeologiske funn i Norge Utforskinga i nye formidlingsformar blir lagt merke til nasjonalt Forhistoria på rull fekk prisen for beste utstillings og formidlingsidé av Norges Museumsforbund i 2013 Elevane vel sjølv Elevane i den vidaregåande skolen har sjølv vore med og velje ut tre kulturtilbod Kulturtilboda som har stått aller høgast på ønskelista til elevane er konsertar med Polkabjørn og Kleine Heine og Valkyrien Allstars samt forfattarbesøk Svein Sæter sitt kåseri om Knut Haugland Det er alltid spennande å sjå kva for kulturtilbod elevane prioriterer I år er det særleg gledeleg at ønska frå elevane gir grunnlag for å lage eit turneprogram som både inneheld store konsertopplevingar med aktuelle band og tilbod som med viktig kulturhistorisk innhald som til dømes Svein Sæter sitt kåseri Hemmeleg helt der han tek føre seg hendingar frå andre verdskrigen Veronica Akselsen band som helt konsertforedrag om korleis den norske staten har behandla taterane

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Kultursekken-2014-2015-er-klar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Bokbåten til Møre og Romsdal i tida 9. september til 2. oktober - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Bokbåten til Møre og Romsdal i tida 9 september til 2 oktober Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Inger Lise Aarseth Førstekonsulent 70 16 22 70 Send e post Hilde Merete Gjessing Bibliotekrådgivar 70 16 22 74 Mob 907 99 245 Send e post Bokbåten til Møre og Romsdal i tida 9 september til 2 oktober Bokbåten Epos legg frå kai i Ålesund tysdag 9 9 Første stopp er Stokksund på søre Sunnmøre Vi skal besøke 71 stader med utlån av bøker og framsyningar Nytt stopp er Søvik i Haram kommune Båten er som vanleg fullasta med bøker lydbøker og boksekkar Bokbåten kjem til Møre og Romsdal i tida 9 september til 2 oktober På turen har vi med oss Amir Mirzai frå 9 september til 21 september Amir er oppvaksen i ein rik forteljartradisjon i Iran og har samla forteljingar i lang tid Han har oversett eit stort utval av persisk skjønnlitteratur og prosa til norsk siste utgjevinga er Papegøyen og Kjøpmannen som vi har til utlån her på Epos Som forteljar auser han av heile verdens eventyrarv For dei eldste barna fortel han og frå ein uvanleg barndom frå eit liv i krig og i eksil I samspel med publikum skreddarsyr han førestillinga og held på denne måten ved like ein fleire tusen år gamal tradisjon Kristin Groven Holmboe blir med frå 22 september til 2 oktober Ho har utdanning som songar og vokalpedagog frå Østlandets Musikkonservatorium og hadde sin songdebut med konsert i Universitetets Aula i 1989 Ho har dirigert fleire korheilt sidan 1982 Forutan å ta på seg enkelte solistoppdrag gir ho private songtimar og er tilknytt Universitetet i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Bokbaaten-til-Moere-og-Romsdal-i-tida-9.-september-til-2.-oktober (2015-08-15)
  Open archived version from archive