archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Møte i Kultur-og folkehelseutvalet 4.juni - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Møte i Kultur og folkehelseutvalet 4 juni Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Kristin Marie Sørheim Sp leiar Kultur og folkehelseutvalet 95 28 60 60 Send e post Heidi Iren Wedlog Olsen Fylkeskultursjef 71 25 88 31 Mob 482 81 547 Send e post Møte i Kultur og folkehelseutvalet 4 juni 3 juni reiser Kultur og folkehelseutvalet til Geiranger for å halde politisk møte Behandling av sakene vil skje onsdag 4 juni Tema for møtet er verdiskaping med utgangspunkt i natur kultur og kreative næringar Møtet finn stad på Hotel Union Geiranger onsdag 4 juni kl 15 30 Saker til behandling KF 22 14 Opplevelseskortet i Møre og Romsdal KF 23 14 Statstilskot for 2015 frå kap 1429 post 71 freda kulturminne i privat eige kulturmiljø og kulturlandskap Førehandstilsegn for 2015 KF 24 14 Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 KF 25 14 Deltaking av medlemer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Moete-i-Kultur-og-folkehelseutvalet-4.juni (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • 3,8 millionar til friluftslivsformål - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Petter Jenset Rådgivar friluftsliv 71 25 89 01 Mob 922 34 244 Send e post Dokument Tildeling statleg sikra område 2014 PDF dokument 73 23 kB Tildeling aktivitetstiltak 2014 PDF dokument 86 82 kB Tildeling midlar til skilt 2014 PDF dokument 27 64 kB 3 8 millionar til friluftslivsformål Møre og Romsdal fylkeskommune har i vår fordelt meir enn 3 8 millionar til ulike formål innanfor friluftsliv Dette er midlar som kjem i tillegg til spelemidlar Midlane er fordelt gjennom tre ulike prosjekt Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde er det eine prosjektet med ein pott på om lag 1 9 millionar kroner seier Petter Jenset i Møre og Romsdal fylkeskommunen Her er det kommunar og friluftsråd som er søkjarar Midlane som er tildelt kan berre brukast i område som er sikra til friluftsformål Om lag 800 000 kroner er fordelt til frivillige lag og organisasjonar Her skal midlane gå til aktivitetstiltak Det tredje prosjektet er Turskiltprosjektet I samarbeid med dei andre fylkeskommunane arbeider vi for å få skilta og merka fleire turar over heile landet seier Jenset I Møre og Romsdal er det over ein million kroner som skal brukast Skiltprosjektet i Møre og Romsdal er finansiert av fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen Nokre kommunar har også vore med på spleiselaget Pengane vil bli brukt til ei storstilt satsing på merking og gradering av turløyper i fylket vårt seier Jenset I tillegg kjem den store verdien som er lagt ned i form av dugnad og frivillig arbeid i dei ulike lokale prosjekta Det at fleire går på tur oftare enn før er eit av dei enklaste og viktigaste tiltaka for betre helse Både fylkeskommunane på Vestlandet og Gjensidigestiftelsen har difor støtta prosjekt som har som mål å

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/3-8-millionar-til-friluftslivsformaal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i Kultur-og folkehelseutvalet 7.mai - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Kristin Marie Sørheim Sp leiar Kultur og folkehelseutvalet 95 28 60 60 Send e post Heidi Iren Wedlog Olsen Fylkeskultursjef 71 25 88 31 Mob 482 81 547 Send e post Møte i Kultur og folkehelseutvalet 7 mai Den kulturelle spaserstokken Folkemusikk og folkedansarven i Møre og Romsdal og fylkeskommunen si rolle og Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal er mellom anna sakene som utvalet skal behandle Møtet finn stad på møterom 102 på Fylkeshuset onsdag 7 mai kl 10 30 Saker til behandling KF 18 14 Den kulturelle spaserstokken KF 19 14 Folkemusikk og folkedansarven i Møre og Romsdal og fylkeskommunen si rolle Utgreiingsarbeid KF 20 14 Tilskot til freda kulturminne i privat eige kulturmiljø og kulturlandskap og til verdsarven kapittel 1429 post 71 og post 79 KF 21 14 Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal RS 4 14 Brev frå Helse og omsorgsdepartementet Kartlegging av fylkeskommunale oppgaver på tannhelsefeltet RS 5 14 Svarbrev til Helse og omsorgsdepartementet Kartlegging av fylkeskommunale oppgaver RS 6 14 Kulturkort 2014 søknad om tilskott til Møre og Romsdal RS 7 14 Fordeling

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Moete-i-Kultur-og-folkehelseutvalet-7.mai (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Utlysing av midlar til Den kulturelle spaserstokken - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Johild Kosberg Bredin Seksjonsleiar formidling Koordinator Kultursekken 91 14 91 19 Mob 911 49 119 Send e post Utlysing av midlar til Den kulturelle spaserstokken Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut midlar til Den kulturelle spaserstokken for 2015 Fotograf Atle Knudsen Midlane skal gå til profesjonell kulturformidling for dei eldre og søknadsfrist er 1 6 2014 Det er kommunane som kan søke om midlar gjerne i samarbeid med kunst og kulturinstitusjonar kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå Den kulturelle spaserstokken skal vere med på å sikre eit breitt og godt tilbod til dei eldre i heile fylket seier Johild Kosberg Bredin fagsjef kulturformidling Gode kulturopplevingar bør vere ein del av tilbodet til eldre på dei ulike institusjonane på lokale samlingsstader og tilrettelagde tilbod bør stå på programmet til kulturhusa rundt om i fylket vårt Å delta på kulturopplevingar er med på å fremje god helse og kan bidra til å skape ein god alderdom med innhald i kvardagen fortel Kosberg Bredin Kosberg Bredin ser også ein god sjanse til samhandling mellom Kultursekken som er eit tilbod for barnehagar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Utlysing-av-midlar-til-Den-kulturelle-spaserstokken (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Auke i spelemidlar til Møre og Romsdal - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Auke i spelemidlar til Møre og Romsdal Hovudfordelinga av spelemidlar gjekk i statsråd 11 april Til fordeling til idrettsanlegg ut i kommunane fekk Møre og Romsdal 57 902 000 kroner Dette er ei auke frå 2013 på 10 millionar Det er berre fem fylkeskommunar som har meir til fordeling enn Møre og Romsdal noko ein må seie seg særs nøgd med i forhold til folketal seier Siri Ask Fredriksen rådgivar fysisk aktivitet i Møre og Romsdal fylkeskommune Fredriksen fortel at midlane skal fordelast til ordinære anlegg og til nærmiljøanlegg Innan søknadsfristen 15 januar fekk vi inn 250 søknader av desse er 225 godkjente og har ein søknadssum på til saman 252 millionar Tildeling til søkjarane vert gjort på møte i Kultur og folkehelseutvalet 4 juni fortel Fredriksen Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv Her kan det søkjast om stønad til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsaktivitet og som ikkje er hefta med kommersielle interesse Både Kommunar fylkeskommunar idrettslag samvirkeføretak stiftingar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Auke-i-spelemidlar-til-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal 2009 2012 I denne planen vart kultur vedteke som satsingsområde saman med kompetanse og verdiskaping Publ 21 02 2013 Les meir 2 mill til helseløyper i Møre og Romsdal Fylkeskultursjef Arvid Blindheim rår til at 12 kommuner i Møre og Romsdal får støtte på til saman om lag 2 mill kroner til å byggje helseløyper Endret 31 01 2013 Les meir Fordeler over 50 millionar i kulturtilskot Fordeling av kulturtilskot på til saman over 50 millionar kroner er mellom sakene som kultur og folkehelseutvalet skal behandle på sitt møte onsdag 6 februar Publ 30 01 2013 Les meir God helse partnarskap i alle kommunar Med Stranda kommune si partnarskapssignering sist veke er no alle dei 36 kommunane i Møre og Romsdal med i God helse partnarskapet Vi er veldig glade for at vi no har alle kommunane i fylket med i partnarskapet Gjennom avtalane pliktar kommunane seg til eit langsiktig og systematisk folkehelsearbeid av høg kvalitet Det gjer at vi ligg langt framme og er kanskje best i landet på dette arbeidet seier Svein Neerland seksjonsleiar for folkehelse og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 29 01 2013 Les meir Spennande kulturtilbod til barnehagane Fargar rytmer og dans men også varsame uttrykk som inviterer til refleksjon og assosiasjon Slik var årets kulturtorg for barnehagane Endret 23 01 2013 Les meir Innhaldsrikt kulturtorg opna Kulturtorg 2013 blei opna tysdag med eit mangfald av presentasjonar og framsyningar Kulturarbeidarar og skulefolk m m frå dei fleste kommunane i fylket deltek Endret 23 01 2013 Les meir Klart for Kulturtorget 2013 22 25 januar samlar Kultursekken 300 deltakarar frå heile fylket til Kulturtorg i Molde Endret 17 01 2013 Les meir Kulturtorg 2013 Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer på nytt alle som arbeider med Kultursekken til KULTURTORGET 2013 Vi

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/%28offset%29/120 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Stor kulturpendling i Møre og Romsdal - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  mange nyttar kultur og fritidstilboda i Møre og Romsdal syner den ferske undersøkinga Kultur og fritidstilbod for alle om kulturpendlarar fritidspendlarar og andre kulturbrukarar i Møre og Romsdal Undersøkinga kartlegg bruken av ulike kultur og fritidstilbod blant vaksne og er utført av forskar Finn Ove Båtevik ved Møreforsking AS på oppdrag frå fylkeskommunen våren 2011 Jazzfestivalen i Molde Kultur er viktig for vår oppleving av livsglede og er ein berebjelke for lokal og regional utvikling Eit godt kulturliv gjødslar røtene våre og er viktig ikkje berre for å styrkje heimkjensla men også for å skape trivsel og utvikling Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennom ei rekke ulike prosjekt som Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund og Reiselivsprogrammet arbeidd for å utvikle dei kultur og naturbaserte næringane i fylket Saman med gode kultur og fritidstilbod er kulturnæringane viktig for den totale samfunnsutviklinga og kvalitetar ved den enkelte stad Molde ein integrert kultur og fritidsregion Undersøkinga syner at dei lokale tilboda er viktigast men mange nyttar også kultur og fritidstilbodet utanfor eigen kommune Eit overslag peikar i retning av at 40 prosent av deltakarane i undersøkinga kultur og fritidspendlar til andre kommunar for å bruke kulturtilbod eller anlegg tilrettelagde for ulike former for fritidsaktivitet turstiar skianlegg badeanlegg og liknande ein gong i månaden i snitt Det er i første rekke byane som fungerer som trekkplaster på befolkninga i andre kommunar sjølv om enkelte tilbod også dreg publikum den andre vegen Blant byane skil Molde seg ut ved å ha ein sterk posisjon blant Romsdalskommunane Romsdal synes i større grad enn Sunnmøre og Nordmøre å utgjere det vi kan kalle ein integrert kultur og fritidsregion To merkesteinar skil seg ut blant tilboda i Møre og Romsdal Molde Internasjonale Jazzfestival og Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium Det er mange som har besøkt desse og dei trekkjer publikum frå heile

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Stor-kulturpendling-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Den Trondhjemske postveg skal bli vandre- og sykkelrute - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Den Trondhjemske postveg skal bli vandre og sykkelrute Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Den Trondhjemske postveg skal bli vandre og sykkelrute Møre og Romsdal Fylkeskommune Statens Vegvesen og dei to interkommunale friluftsråda i fylket arrangerer dagsamling med fokus på den Trondhjemske postveg tirsdag 10 mai på Ørskogfjellet Målet med dagsamlinga er å starte opp arbeidet med ein strategi for gjennomgåande vandre og sykkelrute langs den Trondhjemske postveg i fylket Den Trondhjemske postveg vart laga av lokale bønder frå 1790 åra til ut på 1800 talet og var vegsamband mellom Bergen og Trondheim med vekefast postsamband og går igjennom ni kommunar i Møre og Romsdal Målgruppa for samlinga er kommunar historielag sogelag rotaryklubbar turlag reiseliv og museum i Møre og Romsdal som den Trondhjemske postveg går igjennom seier rådgivar Vegard Bellingmo ved kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune Kulturavdelinga har som hovudoppgåve innan friluftsliv å stimulere innbyggjarar til å drive miljøvennlig friluftsaktivitet og som eit av tiltaka er prosjektet Friluftsliv i Møre og Romsdal til 2012 starta opp Denne hovudsatsinga er delt inn i fire arbeidspakkar der ein av pakkane har fokus på gjennomgåande ferdselsårar helseløyper rundløyper i nærmiljøet I denne arbeidspakka er ferdselsårar som postvegen og kystleia viktige både i historisk samanheng og for å kunne løfte friluftslivet ytterligare Vi ønskjer derfor å legge til rette for gjennomgåande vandre og sykkelrute for nokre av desse slikt at dei kan brukast både lokalt og for turistar seier Bellingmo vidare Oppstartssamlinga er lagt opp med eit spennande og variert program der ein ønskjer å skape engasjement og begeistring rundt postvegen i Møre og Romsdal Denne

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Den-Trondhjemske-postveg-skal-bli-vandre-og-sykkelrute (2015-08-15)
  Open archived version from archive