archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gründercamperar løyste fylkeskommunale oppgåver - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Skjevika Bekkevoll ungdomsskule på fylkeshuset for å løyse oppdrag i oppgåve frå regional og næring samferdsel og utdanningsavdelinga på Møre og Romsdal fylkeskommune Klimautfordringar Elida Torvik Maria Folke Olsen Beyer Marte Hopen Hoel Anders Heiene og Janis Lapickis Canderes frå Bergmo ungdomsskole fekk i oppgåve å finne ut på korleis ungdomar kan bidra til å løyse klimautfordringar og jobba jamt og trutt fram til generalprøve på torsdagen I starten var det vanskeleg å jobbe fordi oppgåva var så vid og grenselaus Men så fekk vi ein god idé så løyste det seg seier Maria Folke Olsen Beyer Dei skulle finne ut korleis ungdomar kan bidra til å løyse klimautfordringar gjennom handlingar og miljøbevissthet Vi ser for oss ein temadag med fokus på miljø Først ein informasjonsdel med filmvisning så ein del der ungdomar plukkar søppel Gruppa har laga små filmsnuttar der ungdomar fortel korleis dei kan bidra til å betre miljøet Dei har også filma og intervjua MFK spillarar Vi trur ungdom vert meir merksame på bodskapen når det er kjente personar som pratar Derfor har vi valt fotballspelarar frå MFK forklarar elevane Buss og ferje Samferdselsavdelinga har også hatt to grupper med ungdommar som arbeider med Gründercamp Elevar frå Bergmo ungdomsskole har vore tilknytta Forvaltning og utviklingsseksjonen og har fått i oppgåve å designe eit leskur som mellom anna er universelt utforma Den andre gruppa frå Skjevik barne og ungdomsskole har vore på Marknadsseksjonen og har arbeidd med dei mobile løysingane Oppgåva går ut på gjere ei gjennomgang av dei to appane MR Ferjeapp og FRAM Billett appen samt reiseplanleggjaren på mobil Og ikkje minst komme med forslag til korleis vi kan få fleire unge til å bruke desse aktivt Kreativ treningsleir Gründercamp er en treningsleir over fem dagar i kreativitet og nyskaping Elevene får eit reelt oppdrag med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Gruendercamperar-loeyste-fylkeskommunale-oppgaaver (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Nettbuss blir fylkeskommunen sin operatør på Sunnmøre - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Nyheiter Nettbuss blir fylkeskommunen sin operatør på Sunnmøre Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Stig Helle Tautra Rådgiver økonomi 71 25 87 42 Mob 934 04 626 Send e post Nettbuss blir fylkeskommunen sin operatør på Sunnmøre I dag signerte Nettbuss Midt Norge AS to kontraktar med Møre og Romsdal fylkeskommune etter å ha vunne anboda om å levere busstenester på Sunnmøre frå 1 januar 2016 I bildet f v Svein Ivar Aarskog kontraktsavsvarleg Stig Helle Tautra seksjonsleiar Drift og Hallstein Lillevik Nettbuss Det var totalt fem selskap som konkurrerte om å få drifte dei to busskontraktane for Sunnmøre Valet falt på Nettbuss då dei hadde det lågaste pristilbodet I rutepakke 4 hadde dei eit pristilbod på 24 10 kroner per rutekilometer og i rutepakke 5 hadde dei eit pristilbod på 29 13 kroner per rutekilometer seier Stig Helle Tautra seksjonsleiar for Driftsseksjonen Regiondirektør i Nettbuss Midt Norge AS Hallstein Lillevik er godt nøgd med at dei hadde lågast pris i sine anbod og seier at dei ser fram til å vidareføre eit godt og konstruktivt samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune Dei nye kontraktane inneber at merkevara FRAM blir brukt i områda bussane opererer i Alle bussane vil frå 2016 få FRAM sin grafiske profil og ligge inn under kollektivsatsinga til fylkeskommunen noko som gjer at vi er enda eit steg nærare å samle kollektivtilbodet i Møre og Romsdal fortel Helle Tautra I dag signerte Møre og Romsdal fylkeskommune busskontrakt for Sunnmøre I bildet f v Svein Ivar Aarskog kontraktsavsvarleg Stig Helle Tautra seksjonsleiar Drift og Magne Hetle Nettbuss I rutepakke 4 ligg ekspressbussrute Ålesund Kristiansund og Ålesund Åndalsnes og regional og skoleruter i kommunane Sandøy Haram Skodje Ørskog Stordal Norddal og Stranda Geiranger og Liabygda Totalt rutekilometer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Nettbuss-blir-fylkeskommunen-sin-operatoer-paa-Sunnmoere (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tape i kampen om arbeidskrafta og dersom næringslivet i fylket skal vere konkurransedyktig også i framtida er det naudsynt med eit effektivt transportsystem Trafikktryggingsprisen 2013 går til Kristiansund Trafikktryggingsprisen 2013 er tildelt Trafikksikkerhetssutvalget ved Gomalandet skole i Kristiansund v FAU leder Tore Lyngvær Endret 25 09 2013 Les meir To selskap har gitt tilbod på anbodspakka Nye Ytre Sunnmøre Norled AS og Fjord1 AS konkurrerer om kontrakten Nye Ytre Sunnmøre som består av tre samband på Sunnmøre Endret 24 09 2013 Les meir Organisasjonsgjennomgang av Samferdselsavdelinga Dei siste åra har det skjedd store endringar innan samferdselsområdet noko som gjer det nødvendig å vurdere om samferdselsavdelinga er organisert på ein tilfredsstillande måte Endret 18 09 2013 Les meir Invitasjon til regionale samferdselsmøte I samband med plan og økonomiarbeid i samferdselssektoren inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen til tre regionale møte i oktober og november 2013 Endret 06 09 2013 Les meir Høyring Funksjonsinndeling av vegnettet Møre og Romsdal fylkeskommune ber om innspel til høyringsforslaget til funksjonsinndeling av vegnettet Kommunar nabofylke statlige etater og andre er høyringspartar Endret 06 09 2013 Les meir Møte i samferdselsutvalet onsdag 4 september Uttale til KVU for transportsystemet i Ålesund funksjonsinndeling av fylkesvegnettet og revidering av skyssreglement er nokre av sakene som skal opp til behandling i Samferdselsutvalet Endret 27 09 2013 Les meir Deler ut tilskot til trafikktryggingstiltak Arbeider ditt lag eller organisasjon med tiltak for auka trafikktrygging Da kan du søkje Trafikktryggingsutvalet FTU i Møre og Romsdal om midlar til støtte av frivillig trafikktryggingsarbeid Endret 29 08 2013 Les meir Møte i plannemd for samferdselsutbygging 27 august Status for framdrift og økonomi i høve til gjeldande plan og byggeprogram samt investeringsprogram skal opp til behandling i møtet i plannemda tirsdag 27 august Endret 26 08 2013 Les meir Opning av andre byggetrinn

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/70 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Brukarundersøking om hurtigbåten mellom Langevågen og Ålesund - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Brukarundersøking om hurtigbåten mellom Langevågen og Ålesund Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Benedicte Bjerkvik Rådgivar Mob 996 98 006 Send e post Brukarundersøking om hurtigbåten mellom Langevågen og Ålesund Denne og neste veke vil Møre og Romsdal fylkeskommune ved Samferdselsavdelinga gjennomføre ei brukarundersøking om hurtigbåten på strekninga Langevåg Ålesund Vi håpar at dei som allereie reiser med hurtigbåten på strekninga og dei som vurderer å bruke den men køyrer bil i dag vil gå inn på nettsida til Sula kommune kor brukarundersøkinga vil bli lagt ut Der kan ein svare på undersøkinga og sende den rett til oss seier Benedicte Bjerkvik rådgivar i Samferdselsavdelinga Undersøkinga er laga i forbindelse med eit prosjekt for å betre kollektivtilbodet og for å betre kunnskap om korleis innbyggarane i Sula kommune vil bruke hurtigbåten Neste veke vil vi i tillegg vere om bord på nokre av avgangane til hurtigbåten for å gjennomføre undersøkinga blant dei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Brukarundersoeking-om-hurtigbaaten-mellom-Langevaagen-og-AAlesund (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Justerer avgangar for ferjesambandet Åfarnes-Sølsnes - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Justerer avgangar for ferjesambandet Åfarnes Sølsnes Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Magne Hanestadhaugen Rådgiver 71 25 86 65 Mob 930 86 739 Send e post Justerer avgangar for ferjesambandet Åfarnes Sølsnes Møre og Romsdal fylkeskommune har etter ønske frå publikum og Molde lufthamn Årø utsett siste avgang på sambandet Åfarnes Sølsnes frå klokka 00 30 til 00 45 slik at reisande på siste fly frå Oslo når siste ferje Endringa trer i kraft frå måndag 16 februar 2015 og vil vare fram til 31 mars 2015 då flytrafikken har gått over til sommarrute Møre og Romsdal fylkeskommune har for å sikre korrespondanse på strekninga Molde Åndalsnes i perioden Fannefjordtunellen er stengt inngått avtale med operatør på ferjesambandet Åfarnes Sølsnes for å sikre korrespondanse mellom hurtigbåt ferje og buss Ferja vil i perioden Fannefjordtunellen er stengt vente i inntil ti minutt på buss som korresponderer med hurtigbåt mellom

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Justerer-avgangar-for-ferjesambandet-AAfarnes-Soelsnes (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Bruk av § 34 i VTL - tilbakekalling av førarretten i Møre og Romsdal - har medverka til nedgang i ulykkesrisikoen - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Bruk av 34 i VTL tilbakekalling av førarretten i Møre og Romsdal har medverka til nedgang i ulykkesrisikoen Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Henny Totlandsdal Rådgivar 71 25 86 76 Send e post Bruk av 34 i VTL tilbakekalling av førarretten i Møre og Romsdal har medverka til nedgang i ulykkesrisikoen På FTU møte i dag blei det presentert ein evalueringsrapport på bruk av 34 i VTL her i fylket Det er Transportøkonomisk institutt som har gjennomført evalueringsrapporten og Fridulv Sagberg gikk igjennom funna i rapporten for FTU utvalet Henny Totlandsdal Samferdselsavdelinga Kjellbjørn Johansen Politiet Erik Hartmann Trygg Trafikk Iver Nordseth FTU leiar Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Foto Christoffer Fatland Lie I 2008 blei det i Møre og Romsdal satt igang ein auka innsats for tilbakekalling av førarretten hos personar med helserelaterte problem som ikkje er foreineleg med krava til førarkort medikantmentbruk og rusavhengigheit Om ein samanlignar ulykker per 1000 førarkort før og etter 2008 viste det ein større nedgang i Møre og Romsdal enn i resten av landet noko som kan tyde på at innsatsen har medverka

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Bruk-av-34-i-VTL-tilbakekalling-av-foerarretten-i-Moere-og-Romsdal-har-medverka-til-nedgang-i-ulykkesrisikoen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nattbussane i Molde er tilbake - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Nattbussane i Molde er tilbake Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Kristine Vikhagen Rådgivar 71 25 87 40 Mob 917 45 487 Send e post Nattbussane i Molde er tilbake Bussen har tre fleire avgangar og den køyrer til Årølia Skal du reise med nattbussen treng du heller ikkje kontantar då alle bussane har betalingsterminal Vi er veldig nøgde med at vi er tilbake med buss på nattetid i her Molde og håpar at mange tar i bruk det utvida tilbodet seier rådgivar Kristine Vikhagen ved Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune Fleire har sakna tilbodet om nattbuss etter det blei lagt ned i 2013 Fleire avgangar Nattbussane køyrer rute 701 frå Djupdalen via sentrum til Årø og 702 frå Hatlelia til sentrum og Nordbyen og har ni avgangar natt til søndag No har nattbussene fått tre fleire avgangar siste avgang på begge rutene køyrer seinare enn før Nattbussen køyrer også til Årølia Nytt kollektivtilbod FRAM Alle bussane har fått betalingsterminaler om bord som betyr at dei reisande kan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Nattbussane-i-Molde-er-tilbake (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fem busselskap konkurrerer om å levere busstenester på Sunnmøre - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fem busselskap konkurrerer om å levere busstenester på Sunnmøre Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Dag Hole Seksjonsleiar kollektivtransport 71 25 87 41 Mob 901 09 101 Send e post Anne Kari Bakke Rådgivar 71 25 87 38 Send e post Fem busselskap konkurrerer om å levere busstenester på Sunnmøre Møre og Romsdal fylkeskommune har motteke tilbod frå fem busselskap på drift av rutepakke 4 og 5 Selskapa som har levert inn tilbod er Rutepakke 4 Tilbyder Pris per rutekm Nettbuss Midt Norge AS 24 10 Tide Buss AS 26 99 Atlantic Auto AS 27 29 Firda Billag Buss AS 27 79 Boreal Transport Norge AS 28 95 Rutepakke 4 inneheld ekspressbussrute Ålesund Kristiansund og Ålesund Åndalsnes og regional og skoleruter i kommunane Sandøy Haram Skodje Ørskog Stordal Norddal og Stranda Geiranger og Liabygda Totalt rutekilometer for pakka er 2 925 874 Dagens operatør på rutepakke 4 er Nettbuss Midt Norge AS Rutepakke 5 Tilbyder Pris per rutekm Nettbuss Midt Norge AS 29 13 Firda Billag Buss AS 30 79 Boreal Transport Norge AS 37 24 Rutepakke 5 inneheld ekspressbussrute Volda Ålesund fylkeskryssande rute til frå Stryn Nordfjordeid og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Fem-busselskap-konkurrerer-om-aa-levere-busstenester-paa-Sunnmoere (2015-08-15)
  Open archived version from archive