archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Støtte til trafikktryggingstiltak - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og næringsutvikling Kultur Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Støtte til trafikktryggingstiltak Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Henny Totlandsdal Rådgivar 71 25 86 76 Send e post Støtte til trafikktryggingstiltak Søknadsfrist 1 mars Husk søknadsfristen for støtte til trafikktryggingsprosjekt 1 mars 2015 Har du eit trafikktryggingsprosjekt men manglar pengar Fylkeskommunen kan støtte med inntil 30 000 kroner Møre og Romsdal fylkeskommune løyver gjennom Fylkestrafikktryggingsutvalet FTU sitt budsjett kvart år midlar til støtte til trafikktryggingstiltak FTU har ansvaret for tildelinga av desse midlane til frivillige lag og organisasjonar som til dømes lag burettslag velforeingar idrettslag ungdomslag bygdelag skoler FAU og barnehagar Frist for søkje om støtte er 1 mars og 1 september kvart år Søknadsskjema og retningliner finn dykk på våre nettsider http mrfylke no Tenesteomraade Samferdsel Fylkesveg Trafikktrygging Skrive

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Stoette-til-trafikktryggingstiltak (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Endring i køyremønsteret for bussane ved Oksneset på Valderøya - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Endring i køyremønsteret for bussane ved Oksneset på Valderøya Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Svein Ivar Aarskog Rådgiver 71 25 86 82 Mob 992 48 572 Send e post Endring i køyremønsteret for bussane ved Oksneset på Valderøya Frå måndag 9 februar i år vil bussane

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Endring-i-koeyremoensteret-for-bussane-ved-Oksneset-paa-Valderoeya (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • FRAM Flexx - ny ordning for bestillingstransport - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2 3 åra vore drifta lokale ordningar for bestillingsprosjekt gjennom den statlege KID ordninga kollektivtransporttiltak i distrikta Staten har varsla nedtrapping og avvikling av KID ordninga frå 2015 men fylkeskommunen har ønskje om å vidareføre bestillingstransporten i samarbeid med kommunane i første omgang som ein prøveperiode ut mars 2015 Tre ulike tilbod FRAM Flexx består av desse tilboda i Aure Halsa og Herøy Tilbringartransport Ei teneste kor kunden kan bli transportert til fråheimen og til frå haldeplass for FRAM sin rutegåande kollektivtransport buss ferje eller hurtigbåt Servicetransport Transport til frå heimen og til frå kommunesentrum eller anna handels servicesenter i kommunen Dette tilbodet er særleg egna for TT brukarar men alle kan nytte seg av tilbodet Flexx Natt Transport heim frå offentleg arrangement på kveld og nattetid i helgene Flexx Natt er i staden for Trygt heim for ein 50 lapp og er særleg tiltenkt ungdom opp til fylte 25 år Erfaringar frå andre fylkeskommunar viser at denne løysinga gjer det at fleire vel å reise meir seier seksjonsleiar marknad Konrad Lillevevang Prisen er kroner 50 per tur som betalast kontant eller med bankkort i drosjen Mellomlegget mellom eigendel og faktisk køyrekostand vert dekt av kommunen og fylkeskommunen Når det gjeld ordninga med Trygt Heim for ein 50 lapp som no kallas Flexx Natt er det som tidlegare fylkeskommunen som dekkjer mellomlegget Ny ordning i Molde Samstundes vil fylkeskommunen tilby bestillingstransport i Molde i samband med stenging av Fannefjordtunellen Frå og med 5 januar vert det sett inn hurtigbåt frå Bolsøya til Molde For dei passasjerane som skal vidare til aktiviteter utanfor sentrum kan ein då bestille transport med taxi FRAM Flexx Fannefjord er eit prøveprosjekt og vil i første omgang vere eit tilbod fram til 15 februar 2015 for innbyggjarar på Bolsøya og Skåla 15 kroner turen i Molde

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/FRAM-Flexx-ny-ordning-for-bestillingstransport (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ny rutetrasé for bybussen i Ålesund - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ny rutetrasé for bybussen i Ålesund Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Svein Ivar Aarskog Rådgiver 71 25 86 82 Mob 992 48 572 Send e post Ny rutetrasé for bybussen i Ålesund Frå og med 29 desember går bybussane i Ålesund tilbake til å køyre gamal rutetrasé via St Olavs plass Foto Terje Aamodt Målet er å få til ei raskare og betre framføring for bussane som går gjennom sentrum og gjeld rute 440 610 611 614 618 624 og Serviceruta Kortare reisetid Dette er ei endring som har vore etterspurt i lang tid Derfor er vi er glade for at vi gjennom eit godt samarbeid har lykkast med å endre traséen seier Svein Ivar Aarskog kontraktansvarleg ved samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune Det er Ålesund kommune Nettbuss Midt Norge AS og Møre og Romsdal fylkeskommune som i samarbeid har lagt om rutetraséen for bybussane i Ålesund kommune Endringa vil resultere i at reisetida gjennom sentrum blir redusert spesielt merkbart vil dette være i rushtida Vi håpar at ei raskare bussrute er med på å gjere det enklare og meir attraktivt for folk å velje kollektivt seier

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Ny-rutetrase-for-bybussen-i-AAlesund (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • I dag opna eit nytt knutepunkt på Garnes - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  eit nytt knutepunkt på Garnes Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Frode Kvalheim Rådgivar 71 25 86 79 Mob 930 63 780 Send e post Svein Ivar Aarskog Rådgiver 71 25 86 82 Mob 992 48 572 Send e post I dag opna eit nytt knutepunkt på Garnes I dag opna det nye knutepunktet på Garnes i Ulstein kommune Bussoppstillingsplassen er knytt saman med den nye rundkjøringa og knutepunktet blir eit viktig bindeledd for busslinjene mellom Fosnavåg Hareid Årvik og Ørsta Volda Næringslivet Høgskulen i Volda sjukehuset i Volda og skolane er blant dei som drar fordelar av at prosjektet no står ferdig Endringa i busstilbodet betyr mellom anna at det no er timesavgangar mellom Fosnavåg Hareid med korrespondanse til Volda Ørsta og Årvik på dei fleste avgangane I tillegg er det fleire avgangar på kveld og helg Erfaringane så langt seier at all korrespondanse mellom bussane fungerer som dei skal seier Frode Kvalheim rådgivar ved samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune Bussrutene korresponderer med hurtigbåt på Hareid som igjen korresponderer med TIMEkspressen i Ålesund til Molde Kristiansund Trondheim og flybuss på Valderøy Sentral plassering Målsettinga for byggeprosjektet har vore å kunne auke talet på bussavgangar innanfor og mellom kommunane Med tilnærma lik avstand i tid og distanse til kvart ytterpunkt gir det nye knutepunktet større moglegheit til betre korrespondanse og eit høgfrekvent rutetilbod med buss hurtigbåt og ferje opplyser Kvalheim Knutepunktet har oppstillingsplass for seks bussar og er universelt utforma Det er bygd to store leskur som inneheld informasjon om rutetider kor dei reisande kan opphalde seg mellom avgangane I tillegg har drosjene fått ein eigen oppstillingsplass i området og det er laga parkering for bilar fortsett Kvalheim Siste fase I samanheng med ombygginga av T krysset mellom

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/I-dag-opna-eit-nytt-knutepunkt-paa-Garnes (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tysdag 13 august kl 9 15 gjekk første ferjetur frå Todalen til Kvanne Ferja Førdefjord er sett inn og skal dagleg køyre fem avgangar tur retur Kvanne Endret 14 08 2013 Les meir Setter inn beredskapsferje i Todalen Gjenoppbyggingen av fv 671 vil kunne ta flere uker Derfor henter Statens vegvesen inn en midlertidig ferjekai fra Skodje og setter inn beredskapsferje Det vil antakelig ta mellom en og to uker å få denne løsningen på plass Endret 05 09 2013 Les meir Ikkje dårlegare ferjemateriell på Nordøyane I samband med tildeling av ferjeanbodet på Nordøyane har Norled no inngått avtale med Fjord1 som underleverandør på sambandet Brattvåg Dryna Fjørtoft Harøya Det er ferjene MF Dryna og MF Harøy som skal trafikkere strekninga Dette er dei same ferjene som går strekninga i dag og som er yngre enn det som var i Norled sitt opphavlege anbod seier samferdselssjef Arild Fuglseth Publ 03 07 2013 Les meir Ordinære tt brukarar får redusert sin reisestøtte Reisestøtta til ordinære tt brukarar blir redusert med 2 3 i andre halvdel av 2013 Reduksjon av reisestøtta skuldast ein uventa kraftig auke i reiseaktiviteten blant tt brukarane Endret 27 06 2013 Les meir Over ein halv million til prosjektet Elbil og ladeinfrastruktur i distrikts Noreg Rett før påske søkte Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Grøn Fjord prosjektet i Geiranger Grøn Bil Noreg og kommunane i Rauma Norddal og Stranda om støtte til eit prosjekt for å greie ut kva for framtid elbilen har i indre fjordstrøk Vi søkte Transnova om 540 000 kroner og det var svært gledelig at vi i dag fekk innvilga heile søknadsbeløpet seier miljøkoordinator Guri Bugge Endret 30 06 2013 Les meir Vær med på å utvikle kollektivtilbodet i fylket Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunar vidaregåande skolar og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/80 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i samferdselsutvalet 10. november - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Møte i samferdselsutvalet 10 november Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Oddbjørn Vatne Sp leiar Samferdselsutvalet 97 70 50 55 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Møte i samferdselsutvalet 10 november Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot 50 50 for 2015 i Møre og Romsdal Gjenbruk av fanggjerder på Oppdølstranda og tiltak i sambandet Hareid Sulesund er mellom sakene som skal behandlast av utvalet Møte finn stad på møterom 700 på fylkeshuset i Molde måndag 10 november kl 13 00 Saker til behandling Saksnr Innhald SA 56 14 Omklassifisering av riksveg 70 Oppdølsstranda Høyring SA 57 14 Gjenbruk av fanggjerder på Oppdølstranda SA 58 14 Eigarskap landareal Larsnes ferjekai SA 59 14 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot 50 50 for 2015 i Møre og Romsdal SA 60 14 Økonomiplan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Moete-i-samferdselsutvalet-10.-november (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Informasjonskampanje - trafikktrygging - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Informasjonskampanje trafikktrygging Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Henny Totlandsdal Rådgivar 71 25 86 76 Send e post Informasjonskampanje trafikktrygging Bruker du ulovlege rusmidler eller misbruker legemidler mister du retten til å ta førarkort FTU er med på å støtte ei informasjonskampanje som er utarbeid i samarbeid med Helse Politi Statens vegvesen og Trygg Trafikk retta mot ungdom Bodskapet er følgjande Du kan miste førarkortet dersom du røyker hasj jevnleg eller misbruker andre rusmidler eller legemidler Du kan også miste retten til å ta førarprøven for å få førarkort for første gang For å få det tilbake må du avlegge urinprøver og blodprøver for å dokumentere rusfrihet over ein lengre tidsperiode vanlegvis ett år Personer i alle aldre har mista førarkortet på grunn av rusmisbruk 34 i Vegtrafikkloven sikrar at sjåfører tilfredsstiller krava til helse og rusadferd Helse Politi

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Informasjonskampanje-trafikktrygging (2015-08-15)
  Open archived version from archive