archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vandelskontroll etter nye politiregisterlova - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Vandelskontroll etter nye politiregisterlova Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Dokument Fornyet politiattest forholdet til politiregisterloven m m PDF dokument 203 32 kB Vandelskontroll etter nye politiregisterlova Etter yrkestransportforskrifta 6 skal ny politiattest leggjast fram for løyvestyresmakta kvart 5 år I dag skjer dette

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Vandelskontroll-etter-nye-politiregisterlova (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ny nettside med nettbutikk for kollektivreisande - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  alt reisande treng å vite for å reise med kollektivtrafikk i Møre og Romsdal Her finn du ein reiseplanleggar ruteinformasjon om buss hurtigbåt og ferje og her kan reisande bestille og fylle på reisekortet sitt via ein ny nettbutikk Fram med ny nettside og nettbutikk Vi er stolte over å kunne lansere ei forbetra nettside med ny struktur og design Fram til no har reiseinformasjonen vore spreidd over fleire kanalar noko som har gjort tilbodet uoversiktleg og krevjande for innbyggjarane i fylket Den nye nettsida er meir kunderetta og reisande får eit oversiktleg bilete av kollektivtilbodet seier Arild Fuglseth samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune Reiseplanleggar Med reiseplanleggaren kan folk enkelt planlegge reisa si Dei legg inn informasjon om kor dei vil reise frå og til På den måten får dei opp ein detaljert plan for reisa og eit kart som vil vise reisetraseen dei har valt Ny billettluke på nett Ein ny nettbutikk vil gjere det enklare for reisande å fylle på reisekortet via internett I nettbutikken kan dei kjøpe periodeprodukt eller fylle på verdi på reisekortet med VISA eller MasterCard Nettbutikken er ei løysing som fleire har etterspurt Det er først og fremst kundar som reiser med reisepengar eller periodebillett som 15 og 30 dagarsbillett som vil ha interesse og nytte av løysinga men det er også mogleg å kjøpe andre billettypar i nettbutikken Foreldre vil no kunne fylle på kortet til borna sine heimafrå Samstundes gjer vi merksam på at det førebels ikkje er mogeleg å kjøpe Ungdomskort gjennom nettbutikken seier Fuglseth Nytt reisekort I samband med ny nettside lanserer Fram også Reisekortet som vil erstatte dagens Kollektivkort Det nye Reisekortet vil ha same funksjon som Kollektivkort vi har i dag og gir reisande moglegheit til å reise tvers gjennom stort sett alle delar av fylket med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Ny-nettside-med-nettbutikk-for-kollektivreisande (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Vil få ned talet på ungdomsulykker i trafikken - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Vil få ned talet på ungdomsulykker i trafikken Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Henny Totlandsdal Rådgivar 71 25 86 76 Send e post Vil få ned talet på ungdomsulykker i trafikken Satsing mot ungdomsulykker i trafikken får nå fullt fokus framover både frå Statens vegvesen Trygg Trafikk politi fylkesmann og fylkeskommunen Bilde Gunnar Sandvik NRK Satsing mot ungdomsulykker i trafikken får no fullt fokus framover både frå Statens vegvesen Trygg Trafikk politi fylkesmann og fylkeskommunen Fylkestrafikktryggingsutvalet vedtok i går å løyve nesten 600 000 kroner til eit pilotprosjekt der målgruppa er ungdom mellom 18 og 24 år Rett på målgruppen som er utvikla i Sør Trøndelag har fokus på ei lita gruppe ungdom som er glad i bil og fart Denne gruppa står for ein svært stor del av dei ungdomsulykkene vi har Hovudmålet til prosjektet vil vere å redusere risikoen for målgruppa gjennom å auke deltakarane sin kunnskap om risiko ansvarstaking og konsekvensforståing og på den måten påverke deltakarane si evne til sjølvregulering Dette blir ein pilot som er tilpassa Møre og Romsdal etter ein mal frå Sør Trøndelag Eit av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Vil-faa-ned-talet-paa-ungdomsulykker-i-trafikken (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Start sommaren med elbilopplevingar i Møre og Romsdal - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Stephen Oommen Rådgivar 71 25 80 25 Mob 462 76 273 Send e post Dokument Program Midtsommardagar 2014 PDF dokument 257 09 kB Invitasjon Tesla festival PDF dokument 968 35 kB Start sommaren med elbilopplevingar i Møre og Romsdal Åndalsnes er eit knutepunktet på Nordvestlandet og den perfekte feriestaden for elbilentusiastar Her får ein testa yttergrensene for teknologien og verkeleg nyte det ypperste av vestlandsnaturen Rauma er kommunen for naturglade menneske og det gir ein særskilt spiss på opplevinga å kunne kjøre opp Trollstigen utan å bli forstyrra av motordur Vidare sørover gjennom Norddal og Stranda kan ein oppleve både nasjonalparkar og verdsarvområde utan å legge igjen forureinande spor Trollstigen utsiktsplattform Nasjonal turistveg Geiranger Trollstigen Arkitekt Reiulf Ramstad Arkitekter as Landskapsarkitekt Multiconsult Foto Per Kollstad Statens vegvesen Helga 20 22 juni blir fylt med opplevingar for elbilinteresserte i Møre og Romsdal Fredagen blir det Teslafestival på Hotel Aak på Åndalsnes Der blir det mange ulike aktivitetar for naturglade menneske Laurdag 21 juni held festivalen fram då med elbilkolonne for alle typar elbilar over Trollstigen Kolonna tek til ved foten av Trollstigen kl 10 Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde leiar turen over fjellet til Valldal og vidare til Norddal Dalsbygda Der blir det høve til å ta del i Midtsommardagane Elbilistar vil få fribillett til området og får oppleve minikonsert med Maria Holand Tøsse tradisjonelt marknadsområde mange aktivitetar for både unge og gamle og foredrag frå elbilforeininga Her vil det og bli høve til å prøve både elsyklar og elektrisk scooter så ein kan sjølv teste om kjøretya taklar den ekstreme stigninga i bakkane opp til Herdalssetra Uansett om ein kjører vidare sørover eller vestover på søndag eller snur tilbake til Romsdalen så er det nok av høve til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Start-sommaren-med-elbilopplevingar-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kollektivtilbodet får nytt namn - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Guri Viken Rådgivar 99 71 38 21 Mob 997 13 821 Send e post Kollektivtilbodet får nytt namn FRAM er det nye namnet på kollektivtilbodet i Møre og Romsdal Utviklinga av nytt namn er eit ledd i arbeidet med å samle buss båt og ferjetrafikk under ein merkevare kor målet er å gjere det enklare for folk å reise kollektivt Illustrasjonsfoto Ny grafisk profil er allereie på plass og med nytt namn tek vi enda eit steg i retning av å gjere kollektivtilbodet meir tydeleg og samla Vi har stor tro på at Fram er eit godt namn for at Møre og Romsdal fylkeskommune skal lykkes med utviklinga av kollektivtrafikken i fylket seier samferdselssjef Arild Fuglseth Folk skal fram Fleire interessentgrupper har delteke i arbeidsverkstader for å gi innspel og forslag til nytt namn Tilbakemeldingane frå dei ulike gruppene har vore samstemte i at dei ønskjer eit kort og enkelt namn som kan bidra til å byggje kjennskap til kollektivtrafikken i Møre og Romsdal Fram beskriv veldig godt det kollektivtrafikken i fylket skal drive med nemleg å frakte folk fram i fylket Fram er eit namn med sterke historiske element og er med på å tydeleggjere målet for kollektivsatsinga i fylket nemleg at vi ynskjer å gjere det enklare og meir attraktivt for folk å komme seg fram i trafikken seier Fuglseth Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som står bak den nye merkevaren Fram og som framleis vil vere ansvarleg for å planlegge samordne og bestille kollektivtrafikken i fylket Fram i fylkeskommunen skal stå for tilbodet medan ulike operatørar skal føre dei ulike framkomstmidla Etter kvart som nye kontraktar vert konkurranseutsett så overtek vi marknads og informasjonsansvaret og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Kollektivtilbodet-faar-nytt-namn (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Signerte kontrakt med Nettbuss - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Signerte kontrakt med Nettbuss Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Dag Hole Seksjonsleiar kollektivtransport 71 25 87 41 Mob 901 09 101 Send e post Anne Kari Bakke Rådgivar 71 25 87 38 Send e post Signerte kontrakt med Nettbuss Nettbuss Midt Norge AS vant kontrakten om å få levere busstenester i Molde og Gjemnes I dag signerte dei kontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune Seksjonsleiar Dag Hole signerte kontrakt med administrerande direktør i Nettbuss Midt Norge AS Hallstein Lillevik Vi er godt fornøyd med at Nettbuss held fram som operatør i Molde og Gjemnes Dei er ein profesjonell aktør som vi kjenner og som vi har eit tett og nært samarbeid med allereie seier seksjonsleiar Dag Hole i samferdselsavdelinga Ser fram til oppstart Fem selskap kjempa om busskontrakten som Nettbuss vann med lågaste pristilbod på 31 32 kroner pr rutekilometer Om lag 1 million kilometer med bussruter i Moldeområdet skal betenes frå nyttår med kontraktstid på ni år Det gjeld både rutebuss og skolebuss Vi ser fram til å samarbeide med Nettbuss om å få det nye tilbodet og den nye merkevarestrategien

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Signerte-kontrakt-med-Nettbuss (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i Samferdselsutvalet mandag 24. mars - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Møte i Samferdselsutvalet mandag 24 mars Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Oddbjørn Vatne Sp leiar Samferdselsutvalet 97 70 50 55 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Møte i Samferdselsutvalet mandag 24 mars Ruteendringar i Nettbuss Midt Norge AS sitt konsesjonsområde og søknad om fartøybytte i hurtigbåtruta Hareid Valderøy Ålesund er mellom sakene som utvalet skal behandle Møte finn stad på møterom 700 på Fylkeshuset i Molde mandag 24 mars kl 16 00 Saker til behandling SA 16 14 Ruteendringar i Nettbuss Midt Norge AS sitt konsesjonsområde SA 17 14 Søknad om fartøybytte i hurtigbåtruta Hareid Valderøy Ålesund RS 23 14 Søknad om skjønsmidlar i forbindelse med ras i Todalen Godkjenning av protokoll Fullstendig innkalling og saksframlegg finn de

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Moete-i-Samferdselsutvalet-mandag-24.-mars (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Staten vil ikkje dekkje kostnadar knytt til raset i Todalen - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Staten vil ikkje dekkje kostnadar knytt til raset i Todalen Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Magne Arild Vinje ass samferdselssjef 71 25 87 48 Mob 913 78 582 Send e post Staten vil ikkje dekkje kostnadar knytt til raset i Todalen I samband med raset i Todalen 31 juli 2013 søkte Møre og Romsdal fylkeskommune om eit statleg bidrag Avslaget frå Staten er skuffande seier assisterande samferdselssjef Magne Vinje Raset gjorde store skader på fylkesveg 671 og Statens vegvesen kostnadsrekna skadane til om lag 17 5 mill kroner I avslaget frå kommunal og moderniseringsdepartementet står det Departementet har tidlegare ikkje gitt kompensasjon til kommunar og fylkeskommunar der utgiftsomfanget ikkje kan vurderast å vere av ein slik karakter at kommunen fylkeskommunen ikkje kan dekke dette innanfor eige budsjett Søknadsbeløpet utgjer om lag 67 kroner per innbyggjar for Møre og Romsdal fylkeskommune Etter departementets syn bør fylkeskommunen klare dette innanfor sine

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Staten-vil-ikkje-dekkje-kostnadar-knytt-til-raset-i-Todalen (2015-08-15)
  Open archived version from archive