archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Reklameinntekter i kollektivtransporten - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Reklameinntekter i kollektivtransporten Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Reklameinntekter i kollektivtransporten Fylkestinget vedtok i samband med budsjetthandsaminga at det skal etablerast eit prosjekt for å avklare det samla potensialet for reklameinntekter knytt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Reklameinntekter-i-kollektivtransporten (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Konkurranseutsetting av busstenestar i kommunane Molde og Gjemnes - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Konkurranseutsetting av busstenestar i kommunane Molde og Gjemnes Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Konkurranseutsetting av busstenestar i kommunane Molde og Gjemnes Møre og Romsdal fylkeskommune har lagt ut ei anbodspakke

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Konkurranseutsetting-av-busstenestar-i-kommunane-Molde-og-Gjemnes (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Russen kan søkje om støtte til trafikktryggingstiltak - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Russen kan søkje om støtte til trafikktryggingstiltak Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Henny Totlandsdal Rådgivar 71 25 86 76 Send e post Dokument Kriterier for støtte til trafikktryggingstiltak for russen PDF dokument 79 78 kB Russen kan søkje om støtte til trafikktryggingstiltak Russestyret eller elevrådet ved dei vidaregåande skolane i fylket kan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Russen-kan-soekje-om-stoette-til-trafikktryggingstiltak (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i samferdselsutvalet 4.desember - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Møte i samferdselsutvalet 4 desember Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Oddbjørn Vatne Sp leiar Samferdselsutvalet 97 70 50 55 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Møte i samferdselsutvalet 4 desember Takst og takstretningsliner og utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er nokre av sakene som Samferdselsutvalet skal handsame på møtet Møtet starter kl 11 15 og vert halde på møterom 700 på fylkeshuset i Molde Saker til behandling SA 67 13 Fråvikssøknad FV286 Gjemnesstranda SA 68 13 Takst og takstretningsliner for bil hurtigbåt og fylkesvegferjeruter 2014 SA 69 13 Utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 SA 70 13 Førehandsinnkrevjing bompengar rute 21 Fullstendig sakliste og innkalling http einnsyn

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Moete-i-samferdselsutvalet-4.desember (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for ungdomskortet Frå 1 januar 2013 vil difor ungdomskortet gjelde for ungdom fram til den dagen dei fyller 23 år Endret 20 12 2012 Les meir Nye takstar for kollektivreiser i Møre og Romsdal Frå 1 januar gjeld nye takstar for reiser med ferje i fylket Auken av takstane skjer i samband med nytt riksregulativ for ferjetakstar Endret 20 12 2012 Les meir Ønskjer forslag til endringar i togtilbodet Har du forslag til endringar i togtilbodet i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer forslag til endringar i togtilbodet og inviterer deg til å kome med dine innspel Endret 20 12 2012 Les meir Digernesskiftet Stetteprosjektet offisielt opna på Luciadagen Luciatog faklar førjulsstemning og kulde prega opninga av veganlegget Digernesskiftet Stette Sjølve opninga skjedde ved den minste av Skodjebruene og fylkesordførar Jon Aasen stod for snorklippinga Endret 13 02 2013 Les meir Samferdselsutvalet drøftar takstar og bruer Takstar for buss hurtigbåt og ferjer i 2013 samt tilstanden for bruer og ferjekaier er to av sakene som samferdselsutvalet skal behandle når det kjem saman til møte 19 desember Endret 14 12 2012 Les meir Vellukka idedugnad for russen Neste års russekull vil ha eit auka fokus på trafikksikkerhet Meir kunnskap og bruk av sikkerheitsutstyr som refleks på russedressane skal bidra til ei tryggare russefeiring Endret 07 12 2012 Les meir Nytt flybusstilbod i Molde Nye ruter og betre tilpassa innkomst og avgangstider skal gje reisande eit betre transporttilbod til og frå flyplassen i Molde Endret 13 02 2013 Les meir Ungdomskortet får heva aldersgrensa til 22 år Ungdomspanelet får gjennomslag for fanesak i budsjettet At engasjement og målretta arbeid nyttar ser vi resultat av no når fylkestinget vedtek å auke aldersgrensa på Ungdomskortet til 22 år seier nyvalt leiar i Ungdomspanelet Åse Kristin Ask Bakke Endret 22 01 2013 Les meir Skal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/110 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Søker om 17,5 millionar kroner i samband med raset i Todalen - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Søker om 17 5 millionar kroner i samband med raset i Todalen Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Magne Arild Vinje ass samferdselssjef 71 25 87 48 Mob 913 78 582 Send e post Søker om 17 5 millionar kroner i samband med raset i Todalen Raset i Todalen den 31 juli 2013 gjorde store skader på fylkesveg 671 og medførte ekstra utgifter for Møre og Romsdal fylkeskommune til båt og ferjetransport Statens vegvesen har kostnadsrekna skadane til om lag 17 5 mill kroner og Møre og Romsdal fylkeskommune søker nå om statlig bidrag til å dekkje kostnadane i samband med raset Kostnad i 1000 kr ekskl mva Rydding rasgjerde og oppbygging av veg 7 200 Helikopter 1 740 Ferjekai er i Todalen 3 495 Ferje 3 400 Landgangsfartøy 900 Hurtigbåt Skuleskyss 445 Fjerning av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Soeker-om-17-5-millionar-kroner-i-samband-med-raset-i-Todalen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samferdselsutvalet ønskjer ikkje kutt i ferje- og hurtigbåtdrifta - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Samferdselsutvalet ønskjer ikkje kutt i ferje og hurtigbåtdrifta Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Samferdselsutvalet ønskjer ikkje kutt i ferje og hurtigbåtdrifta Samferdselsutvalet er ikkje innstilt på å kutte i ferje og hurtigbåtdrifta i denne perioden Det er klart etter møtet i Samferdselsutvalet 11 november kor kuttforslag knytt til økonomiplanen for 2014 vart behandla Fylkesvegdrift Samferdselsutvalet innstiller på at vedtekne tilleggskjøp ikkje vert kutta i planperioden ingen nedlegging av ferjesamband i planperioden ingen reduserte i opningstider på samband Administrasjonen kan likevel gjennomgå rutene med minst trafikk for muleg rutekutt av turar med svært liten trafikk Takstauke Samferdselsutvalet ønskjer ikkje å gjennomføre ekstra takstauke på fylkesvegferjesambanda i fylket Hurtigbåt Samferdselsutvalet innstiller på at ingen båtruter vert lagt ned i planperioden Utvalet ønskjer at administrasjonen skal forhandle med Ørsta kommune om nytt opplegg for båtruta

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Samferdselsutvalet-oenskjer-ikkje-kutt-i-ferje-og-hurtigbaatdrifta (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Statssekretær vil møte samferdselsutvalet - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Statssekretær vil møte samferdselsutvalet Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Oddbjørn Vatne Sp leiar Samferdselsutvalet 97 70 50 55 Send e post Guri Viken Rådgivar 99 71 38 21 Mob 997 13 821 Send e post Statssekretær vil møte samferdselsutvalet Statssekretær Jon Georg Dale Frp i samferdselsdepartementet skal ha

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Statssekretaer-vil-moete-samferdselsutvalet (2015-08-15)
  Open archived version from archive