archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Møte i samferdselsutvalet 11.september - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Møte i samferdselsutvalet 11 september Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Oddbjørn Vatne Sp leiar Samferdselsutvalet 97 70 50 55 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Møte i samferdselsutvalet 11 september Fra segn til Statens vegvesen sitt utkast til Handlingsprogram tilskotsprogram for skredsikring pa fylkesveg og samanhengande utbygging av Røyr Hellesylt er nokre av sakene som Samferdselsutvalet skal handsame på møtet Møtet starter kl 13 00 og vert halde på møterom 700 på fylkeshuset i Molde Saker til behandling SA 55 13 Økonomiplan 2014 2017 med budsjett for 2014 SA 56 13 Fråsegn til Statens vegvesen sitt utkast til Handlingsprogram 2014 2017 2023 SA 57 13 Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014 2023 SA 58 13 Funksjonsinndeling av fylkesvegnettet i Møre og Romsdal SA 59 13 Langfjorden status og vidare arbeid SA 60 13 Fortau og bruløysing ved Dyrkorn FV650 SA 61 13 Vidare planarbeid på fv 671 Todalsfjordprosjektet SA 62 13 Fråvikssøknad

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Moete-i-samferdselsutvalet-11.september (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Presentasjonar frå Regionale møte 2013 - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Presentasjonar frå Regionale møte 2013 Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Gry Halvorsen Rådgivar 71 25 81 84 Mob 404 68 389 Send e post Presentasjonar frå Regionale møte 2013 Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer regionale møte i Kristiansund Molde og Ålesund i 2013 Her finn du presentasjonane Program regionale møte 79 10

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Presentasjonar-fraa-Regionale-moete-2013 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Grusvegpakka er fullført - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Grusvegpakka er fullført Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Grusvegpakka er fullført Heile 29 av kommunane i fylket har nytt godt at grusvegpakka som har ein samla kostnad på over 1 mrd kr Med grusvegpakka har Møre og Romsdal fått heva standarden på fylkesvegane Samtidig er vedlikehaldskostnadene på vegnettet redusert I oktober vart dei siste strekningane av grusvegpakka ferdig i Aure Det inneber at over 500 km grusveg i fylket er asfaltert I nokre kommunar har berre små stubbar med grusveg fått asfaltdekke medan andre kommunar har fått rusta opp mange og lange vegstrekningar Vi feirar at grusvegpakka her i fylket er fullført Mange har vore engasjert i kampen om å få fast dekke på vegane i Noreg Det handlar om å betre infrastrukturen og kvardagen til folk i grusgrendte strøk og på den måten er det godt anvendte pengar seier fylkesordførar Jon Aasen Nasjonal satsing I 2001 gikk eit samla fylkesting inn for satsinga på grusvegpakka i Møre og Romsdal Grusvegpakka er gjennomført som ei nasjonal satsing Med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Grusvegpakka-er-fullfoert (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Meir reisestøtte til TT-brukarar - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Marianne Halseth Hole Rådgiver 71 25 86 81 Send e post Bente Marie Malme Konsulent 71 25 87 51 Send e post Henny Totlandsdal Rådgivar 71 25 86 76 Send e post Magne Arild Vinje ass samferdselssjef 71 25 87 48 Mob 913 78 582 Send e post Meir reisestøtte til TT brukarar Over to tusen TT brukarar får ekstra reisestøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune Tildelinga kjem etter at Fylkestinget 15 oktober vedtok å løyve 2 mill kroner ekstra til TT ordninga i 2013 I vedtaket frå Fylkestinget kjem det fram at pengane skal fordelast på brukarar som treng det mest I gjeldande retningsliner skal rullestolbrukarar og brukarar som bur over 10 km frå kommunesenteret sitt få eit høgare reisestøttebeløp Vi har valt å gi 840 kroner i ekstra reisestøtte til desse brukarane og håpar det vil vere eit positivt bidrag for den enkelte seier assisterande samferdselssjef Magne Vinje Ikkje ekstra reisestøtte til alle Fordelinga inneber at den største brukargruppa dei som bur under 10 km frå kommunesenter og ikkje er avhengig av rullestol ikkje får noko ekstra i inneverande år Vi skulle gjerne gitt meir til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Meir-reisestoette-til-TT-brukarar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Markering av Sæbø ferjekai - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Markering av Sæbø ferjekai Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Markering av Sæbø ferjekai 18 oktober vart det nye ferjekaianlegget på Sæbø markert Mange frå lokalbefolkninga møtte fram for å feire ny kai og ei solid ansiktsløfting for landarealet på Sæbø Sjølve kaia stod klar våren 2012 I haust var også arbeidet med landarealet ferdig I tillegg til å rive den gamle kaia er det bygd ny natursteinsmur mot sjøen og nye oppstillingsplassar for bilar som ventar på ferja På ein del av kaia er det bygd tredekke og denne delen av kaia er skilt frå oppstillingsarealet med ein mur i naturstein Totalt har arbeida på Sæbø kosta om lag 40 millionar kroner Det er ei krevjande oppgåve å halde vedlike 22 ferjesamband i fylket Det er kostbart og utfordrande men samstundes er det viktig at innbyggjarande har eit godt tilbod sa leiar i samferdsleutvalet i Møre og Romsdal Oddbjørn Vatne til dei frammøtte Festdag for Sæbø og Hjørundfjorden Den nye kaia er eit

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Markering-av-Saeboe-ferjekai (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Synfaring og møte i samferdselsutvalet 1. og 2.oktober - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Synfaring og møte i samferdselsutvalet 1 og 2 oktober Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Oddbjørn Vatne Sp leiar Samferdselsutvalet 97 70 50 55 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Guri Viken Rådgivar 99 71 38 21 Mob 997 13 821 Send e post Synfaring og møte i samferdselsutvalet 1 og 2 oktober I forbindelse med møtet i samferdselsutvalet dreg utvalet 1 oktober på synfaring av Driva bru i Sunndal og av R70 på Oppdølsstranda Møtet i samferdselsutvalet vert halde på Vårsøg hotell i Surnadal 2 oktober og startar kl 08 30 Etter møtet dreg utvalet på synfaring i Todalen Program Tysdag 1 oktober kl 15 00 Avreise med buss frå fylkeshuset Molde kl 16 30 Synfaring Driva bru og Rv 70 Opdølstranda kl 18 45 Ferje Rykkjem kl 20 00 Middag Onsdag 2 oktober kl 08 30 Møte i samferdselsutvalet kl 10 30 Synfaring Todalen kl 12 00 Lunsj Vårsøg hotell Surnadal kl 13 00 Avreise med buss til Molde via Halsa Kr sund Averøy Elnesvågen kl 17 30 Ankomst Molde Saksnr Innhald SA 47 13 Utfordingar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Synfaring-og-moete-i-samferdselsutvalet-1.-og-2.oktober (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Unngår kutt i ordninga Trygt heim for ein 50-lapp - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for ein 50 lapp Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Geir Olsen Rådgivar 71 25 87 52 Send e post Guri Viken Rådgivar 99 71 38 21 Mob 997 13 821 Send e post Unngår kutt i ordninga Trygt heim for ein 50 lapp Fylkestrafikktryggingsutvalet i Møre og Romsdal har vedteke ei ekstraløyving på inntil kr 400 000 til Trygt heim for ein 50 lapp dette gjer at ein truleg unngår kutt i ordninga inneverande år Bakgrunnen for ekstraløyvinga er ein sterk auke i bruken av ordninga trafikktal første halvår syner ein auke på 28 prosent samanlikna med same periode i 2012 Sjølv om dette inneber auka kostnadar er det først og fremst gledeleg at stadig fleire unge vel trafikksikre transportløysingar på veg heim på kveld nattetid i helgene Legg ein utrekningar frå Transportøkonomisk institutt til grunn er dei realøkonomiske kostnadane for eit spart liv i trafikken sett til 30 millionar kroner Det er ikkje er lagt opp til utviding av ordninga utover det omfang denne har i dag Kva er Trygt heim for ein 50 lapp Trygt heim for ein 50 lapp er ei ordning som gjer at

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Unngaar-kutt-i-ordninga-Trygt-heim-for-ein-50-lapp (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  vart det arrangert eit elbilseminar der deltakarane fekk fagleg input og høve til å prøve ei rekkje ulike elbilar Endret 29 10 2012 Les meir Samferdselsavdelinga arbeider med innføring av elektronisk betalingsordning for TT brukarar Dagens TT ordning med papirkupongar er ei lite praktisk løysing for både brukarane drosjenæringa og fylkeskommunen Innføring av elektronisk betalingsordning vil føre til ei betre løysing for alle partar Endret 25 10 2012 Les meir Forsøket på TT området er i gong tilbakemeldingane så langt er gode Møre og Romsdal fylkeskommune er ein av tre fylkeskommunar i landet som er godkjent av Samferdselsdepartementet til å delta i eit forsøk med mål å betre TT ordninga for brukarar med tyngre funksjonshemningar det vil seie rullestolbrukarar og blinde sterkt svaksynte slik at dei kan få eit meir aktivt liv Tilbakemeldingane frå brukarane er gode Endret 25 10 2012 Les meir Kjøper busstjenestar på Nordmøre Møre og Romsdal fylkeskommune har lagt ut ei anbodspakke på kjøp av busstjenestar i Kristiansund Averøy Smøla og Aure Konkurransen gjeld skule rutekøyring og individuelt tilrettelagt skuleskyss Konkurransegrunnlaget med vedlegg ligg ut på doffin no og fristen for å levere tilbod er 19 desember 2012 kl 12 00 Endret 19 10 2012 Les meir Statsbudsjettet er skuffande Det kjem ingen auka rammer til samferdsel frå staten i 2013 Rammene er berre prisjustert noko som ikkje løyser våre utfordingar seier samferdselsjef Arild Fuglseth Endret 09 10 2012 Les meir Heile 80 deltakarar og høg aktivitet på Planseminar om Samferdsel på Rica Seilet Hotel 03 og 04 oktober 2012 Heile 80 personar deltok på Planseminaret som samferdselavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen arrangerte 3 og 4 oktober 23 av kommunane fleire interessegruppe og fleire næringslag var med Endret 09 10 2012 Les meir Foredrag presentasjonar til Planseminar Handlingsprogram Samferdsel Foredraga presentasjonane til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/120 (2015-08-15)
  Open archived version from archive