archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • - Rokkar ikkje ved tidlegare fylkestingsvedtak - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Rokkar ikkje ved tidlegare fylkestingsvedtak Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Olav Bratland Fylkesordførar 71 25 87 01 Send e post Rokkar ikkje ved tidlegare fylkestingsvedtak Ny utgreiing og nye anslag for Trollheimstunnelen rokkar ikkje ved tidlegare vedtak i fylkestinget eller kommunestyrevedtak i Surnadal og Sunndal Lang tunnel er framleis det mest aktuelle alternativet for denne vegstrekninga meiner fylkesordførar Olav Bratland I 2010 var det debatt i ulike media om at bru og tunnelalternativet som vart forkasta ved behandlinga av hovudplanen frå 1988 er betre enn det vedtekne Børsetalternativet Derfor har vi funne det tenleg å gjere ei enkel oppdatering av bru og tunnelalternativet Hovudformålet har vore å få vurdert og samanlikna alternativa ut frå dagens krav til vegstandard og dei kostnadene ein i dag kan rekne med at alternativa vil ha Utgreiinga rokkar ikkje ved tidlegare fylkestingsvedtak Lang tunnel er framleis det mest aktuelle alternativet seier fylkesordførar Olav

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Rokkar-ikkje-ved-tidlegare-fylkestingsvedtak (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • "Trygt heim for ein 50-lapp" på Smøla - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Trygt heim for ein 50 lapp på Smøla Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Trygt heim for ein 50 lapp på Smøla Frå 1 mai i år blir ordninga Trygt heim for ein 50 lapp starta opp på Smøla Ordninga gjer at

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Trygt-heim-for-ein-50-lapp-paa-Smoela (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  overtek Bybussen i Ålesund Flybussen og Fastlandsbussen Den einaste endringa passasjerane vil merke er bussar med ny logo og eit nytt billettsystem kollektivkortet Endret 21 12 2011 Les meir Garnes prosjektet Garnes prosjektet gir nye moglegheiter for kollektivtrafikken på Søre Sunnmøre med en vesentlig høgare frekvens og korrespondanser når prosjektet er ferdigstilt Bygging av bussoppstillingsplass og ombygging av T kryss til rundkjøring er fullfinansiert Møre og Romsdal fylkeskommune har i investeringsbudsjettet løyvd kr 10 mill I 2012 og kr 5 mill I 2013 I tillegg har Møre og Romsdal fylkeskommune fått tilsagn på BRA midlar frå Statens vegvesen kr 6 6 mill for 2012 Garnes prosjektet 537 61 kB Endret 16 12 2011 Les meir Grønt lys for førehandsinnkrevjing Stortinget godkjente førehandsinnkrevjing av bompengar til fv 659 Nordøyvegen i handsaminga av statsbudsjettet for neste år 13 12 2011 Publ 13 12 2011 Les meir Ekstra møte i Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet skal ha møte 20 desember 2011 Møterom 700 kl 11 15 Sakene vert lagt ut 13 desember 2011 Endret 06 12 2011 Les meir Vann fotokonkurranse med biletet Usynleg Bendik Bekken Sandøy frå Molde sitt bilete Usynleg vart kåra til vinnarbilete i Møre og Romsdal fylkeskommune sin fotokonkurranse Ung i trafikken Endret 16 11 2011 Les meir Fossilparadigme på Samferdselskonferansen 2011 Møre og Romsdal fylkeskommune si samferdselskonferanse 2011 vart avvikla i Ålesund 10 11 november i Ålesund Deltakarane fekk mellom anna innsikt i ei eit gryande skifte eit fossilparadigme der overgong frå fossile brennstoff til alternative teknologiar veks fram i transportsektoren Endret 14 11 2011 Les meir Hugs samferdselskonferansen Torsdag og fredag kan du møte statssekretærar trendspanarar leiarar ingeniørar og Jan Erik Larsen for å få vite litt meir om kva som rører seg i samferdselsektoren Endret 07 11 2011 Les meir Fotokonkurranse Ung i trafikken Korleis er det å ta

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/160 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  meir Betre busstilbod og nye rutetider i Ålesund frå 20 august Frå måndag 20 august vil kollektivtilbodet i Ålesund bli betydelig styrka med fleire bussavgangar og meir effektiv transporttid både til flybussen fastlandsbussen og by bussen mellom Moa og Ålesund Endringane i busstilbodet medfører nye avgangstider på nokre av rutene og vi oppmodar reisande om å vere merksame på dette seier samferdselssjef Arild Fuglseth Endret 17 08 2012 Les meir Trafikktryggingsprisen 2012 Møre og Romsdal fylke deler kvart år ut ein trafikktryggingspris Prisen skal vere ein inspirasjon til alle som driv trafikktryggingsarbeid på frivillig basis Prisen blir delt ut til organisasjonar lag eller enkeltpersonar som har gjort eit særleg godt arbeid for trafikktrygginga Prisutdelinga går føre seg på fylkestinget i oktober og den består av eit kunstverk og kr 15000 FTU ønskjer å få inn forslag på kandidatar til denne prisen Forslaga må vere grunngjeve Frist for å sende inn forslag er 20 august 2012 Forslaga sendast til FTU Møre og Romsdal Samferdselsavdelinga Fylkeshuset 6404 Molde Endret 02 07 2012 Les meir Inviterer til dialog om organisering av trafikktryggingsarbeidet Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennom Vegtrafikklovens 40a eit ansvar for å koordinere trafikktryggingsarbeidet i fylket I samband med at det skal utarbeidast ein trafikktryggingsstrategi ønskjer vi ein gjennomgang av organiseringa av samarbeidet med dei konsultative medlemmane til Fylkestrafikktryggingsutvalet FTU Dei konsultative medlemmane har møte og talerett på møta i FTU Endret 11 06 2012 Les meir Ungdom med spennande løysingar I samband med lokale gründercampar i Molde utfordra samferdselsavdelinga fire grupper til å kome med innspel på utfordringar innan samferdsel To av gruppene som løyste oppdrag for samferdselsavdelinga gikk vidare til kommunefinalen for Molde den 20 april Publ 03 05 2012 Les meir Ønskjer synspunkt på ruteprogram for Hovden flyplass Møre og Romsdal fylkeskommune har sendt høyringsbrev til kommunar regionråd

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/130 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  25 april Det er møte i Samferdselsutvalet onsdag 25 april på møterom 700 på fylkeshuset Endret 18 04 2012 Les meir Krev hyppigare ferjeavgangar og program mot vegforfall Hyppigare ferjeavgangar eige program for etterslep på vedlikehald og ferjefri E39 innan 20 år er krav Møre og Romsdal fylkeskommune MRFK fremmar i høyringsuttalen til Nasjonal Transportplan 2014 2023 Endret 18 04 2012 Les meir Kjøp av busstransport på Nordmøre Møre og Romsdal fylkeskommune skal på seinsommaren 2012 legge ut anbod på ei rutepakke i kommunane Kristiansund Averøy Aure og Smøla Endret 16 04 2012 Les meir Utfordrar ungdom om kollektivtransport på gründercamp Samferdselsavdelinga har utfordra ungdomsskuleelevar på gründercamp til å sjå på viktige oppgåver og kome med forslag til gode løysingar på kollektivtransporten Endret 27 03 2012 Les meir Inviterer til deltaking i prosess for regionalt framsette forslag til endringar i togtilbod Møre og Romsdal fylkeskommune er invitert til å kome med forslag til endringar i togtilbodet for passasjerar og vi vil derfor invitere kommunar og andre til å kome med sine innspel i denne prosessen Endret 23 03 2012 Les meir Alternative finansieringsmodellar for investeringar på Samferdselskonferansen Møre og Romsdal fylkeskommune og Komvekst sin samferdselskonferanse 2012 vart avvikla i Kristiansund 20 og 21 mars Sjeføkonom Steinar Juel sine innspel til alternativ finansiering for investeringar i vegsektoren etter Avinor modellen fekk stor merksemd Endret 29 03 2012 Les meir Inviterer kommunar og andre aktørar til innspel på Kollektivstrategi 2012 2021 Møre og Romsdal fylkeskommune er i ferd med å utarbeide Kollektivstrategi for Møre og Romsdal 2012 2021 og i samband med dette er kommunar og andre aktørar inviterert til å kome med innspel i sluttfasen av arbeidet Endret 23 03 2012 Les meir Investeringar og trendar tema for Samferdselskonferansen 2012 Samferdselsinvesteringar samt deira verknad på norsk økonomi er innleiingstema under Samferdselskonferansen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/140 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  03 2012 Les meir Ungdom engasjerer seg i Kollektivstrategien Måndag 5 mars har elevar ved Fagerlia vidaregående skole i Ålesund invitert politikarar til debattmøte om kollektivtransporten i Møre og Romsdal Endret 02 03 2012 Les meir Midt Noreg samordnar innspela til Nasjonal transportplan For første gong legg dei tre fylkeskommunane i Midt Noreg fram ein felles regional transportplan RTP som skal tene som eit samordna innspel til Nasjonal transportplan NTP 2014 2023 Auka rammetilskot sterkare framdrift på riksvegprosjekt dobling av rassikringspotten og styrkt fylkeskryssande kollektivtransporttilbod er mellom dei meste sentrale punkta RTP skal behandlast i samferdselsutvalet 7 mars Publ 01 03 2012 Les meir Fem vil bygge ny ferjekai på Festøya i ferjesambandet E39 Solavågen Festøya 14 02 12 Fem entreprenører vil bygge om ferjekai på Festøya Ferjesambandet Solavågen Festøya på E39 er et av de mest trafikkerte sambandene i Møre og Romsdal Endret 16 02 2012 Les meir Samferdselskonferansen 2012 Velkommen til Samferdselskonferansen 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer i samarbeid med Kom Vekst AS samferdselskonferanse tirsdag 20 og onsdag 21 mars i Kristiansund Publ 15 02 2012 Les meir Alternativ transport til Ona fram til 26 mars På grunn av hindringar vil det ikkje vere muleg å få ferjeanløp til Ona før tidlegast 26 mars Torghatten Nord AS som er operatør på ruta har sett inn alternativ transport med hurtigbåt og fraktbåt i denne perioden Hurtigbåten vil anløpe til oppsett ruteplan i perioden Endret 09 02 2012 Les meir Frå kilometertakst til sonetakst For å få eit samordna billetteringssystem på kollektivreiser i fylket vil vi i løpet av første halvdel av 2012 innføre sonetakst på alle bussar i Møre og Romsdal seier samferdselssjef Arild Fuglseth Endret 23 01 2012 Les meir Ruster opp og moderniserer ferjekaiene i regionen I løpet av de neste årene skal en rekke statlige

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/150 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan tannhelse vedtatt i fylkestinget - Regional delplan tannhelse - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  praksis til beste for det prioriterte klientellet Innhaldselementa i planen Samfunnsendringar og tannhelsefaglege utfordringar som er sentrale for den framtidige organiseringa av tannhelsetenesta har fått ein sentral plass i planen del 2 Eit hovudmål i planen er å oppretthalde livslang god tannhelse for befolkninga gjennom fokus på god kvalitet og pasientsikkerheit i behandlinga Hovudinnsatsområdet kvalitet og pasientsikkerheit del 3 i planen legg premissane for planen sine satsingsområde knytt til kompetanseutvikling del 4 berekraftig organisering del 5 og folkehelse samhandling del 6 For kvar av satsingsområda er det utarbeidd 5 9 resultatmål Kvalitet og pasientsikkerheit Hovudperspektivet i planen er å sikre kvalitet og pasientsikkerheit i behandlinga Dette inneber at pasientane sitt behov skal vere førande for struktur og innhald i tenesta og at tenestilbodet må vere basert på fagleg forsvarleg behandling utført av fagleg oppdatert tannhelsepersonell Kompetanse Våre tilsette er dei viktigaste bidragsytarane i arbeidet med å skape kvalitet i pasientbehandlinga Kvalitet skal utviklast gjennom individuell innsats frå dei tilsette og gjennom organisasjonslæring ved deling av kompetanse og kunnskapsoverføring på tvers av klinikkar og distrikt Medarbeidarane skal utføre tenestene etter godkjente standardar og beste praksis på alle område og alle nivå Heile organisasjonen må halde seg fagleg oppdatert og vere kunnskapsbasert i sin praksis Les meir i Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta Moderne odontologi har bevega seg frå å vere eit reint handtverksfag til meir å vere eit biologisk basert medisinsk fagfelt tilsvarande andre medisinske kliniske spesialitetar Utviklinga har ført til aukande spesialisering og fragmentering av fagområde som krev ein ny måte å organisere og å tenke tannhelseteneste på I dette perspektivet blir vi utfordra på om vi i dag har tilstrekkeleg robuste faglege fellesskap som kan sikre pasientane stabile føreseielege og kvalitativt gode tannhelsetenester Berekraftig klinikkorganisering For å oppretthalde eit kvalitativt godt og stabilt tilbod til prioriterte pasientgrupper og redusere sårbarheita med omsyn til vakansar og driftsavbrot må vi kontinuerleg vurdere behovet for organisatoriske endringar Planen omtalar 4 5 bynære kompetanseklinikkar som også vil vere bemanna med spesialistfunksjonar Desse vil vere nødvendige for at dei andre og mindre distriktstannklinikkane skal kunne ha fagleg støtte Planen legg opp til å oppretthalde eit desentralisert tannhelsetilbod også i delar av fylket der tradisjonelle tannklinikkar eventuelt blir nedlagt gjennom ambulerande verksemd og auka samarbeid med kommunar om etablering av behandlingseiningar og eller undersøkingsrom i t d sjukeheimar Framtidig klinikkorganisering skal vere basert på faglege økonomiske og samfunnsmessige vurderingar som blir nærare utgreidd i økonomiplansamanheng Dialog med berørte kommunar vil vere viktig i oppfølging av planen Folkehelse og samhandling Det vil framover vere viktig å vidareutvikle den offentlege tannhelsetenesta si samhandlingsrolle i det førebyggande og folkehelsefremmande arbeidet Samhandling handlar om å sette pasientane i sentrum gjennom samarbeid mellom profesjonar og mellom verksemder uavhengig av organisering driftsform og forvaltningsnivå Tiltak for å fremme både den generelle helsa og tannhelsa krev ei heilskapleg tilnærming i arbeidet Førebygging er ein grunnpilar for den offentlege tannhelsetenesta og blir ein viktig innsatsfaktor i den fylkeskommunale satsinga på folkehelsearbeidet Tannhelsetenesta har eit følgje med ansvar for tannhelsa til befolkninga og skal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-tannhelse/Regional-delplan-tannhelse-vedtatt-i-fylkestinget (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Planprogram for Regional delplan tannhelse - Regional delplan tannhelse - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan tannhelse Planprogram for Regional delplan tannhelse Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anthony Normann Valen Fylkestannlege 71 25 87 69 Send e post Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Dokument Planprogram Regional delplan tannhelse vedt mars 2012 PDF dokument 2 34 MB Planprogram for Regional delplan tannhelse Fylkesutvalet vedtok i møte 26 3 2012 sak U 37 12 planprogrammet for Regional delplan tannhelse som har vore ute til høyring i perioden 30 januar til 12 mars Planprogrammet for Regional delplan for tannhelse klargjer premissane for planarbeidet og beskriv opplegg for organisering medverknad og framdrift i planarbeidet Planprogrammet har blitt sendt til alle kommunar regionråda spesialisthelsetenesta regional stat rådet for likestilling av funksjonshemma eldrerådet likestillingsutvalet m fl Programmet er gjort kjent gjennom annonsering i dagspressa og har elles vore tilgjengeleg på fylkeskommunen sine nettsider I høyringsbrevet har fylkestannlegen bedt høyringsinstansane om å ta stilling til om planprogrammet i tilstrekkeleg grad skisserar innhald i kommande plan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-tannhelse/Planprogram-for-Regional-delplan-tannhelse (2015-08-15)
  Open archived version from archive