archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  lagt ned for trafikktryggleik gjennom mange år Endret 13 10 2014 Les meir Følg fylkestinget på nett Økonomiplan per 2 tertial Ny universitets og høgskulestruktur og Lokal samfunnsutvikling rekruttering av innbyggjarar er mellom sakene tinget skal behandle I tillegg blir det utdeling av to prisar ungdomens spørjetime og presentasjon av Fylkestatistikk 2014 Endret 13 10 2014 Les meir Fylkesting i Geiranger 13 14 oktober Økonomiplan per 2 tertial Ny universitets og høgskulestruktur og Lokal samfunnsutvikling rekruttering av innbyggjarar er mellom sakene tinget skal behandle I tillegg blir det utdeling av to prisar ungdomens spørjetime og presentasjon av Fylkestatistikk 2014 Endret 10 10 2014 Les meir Møte i fylkesutvalet 22 og 23 september Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp Møte starta med ei orientering frå leiar i Energiregion Møre Bengt Endreset om ny teknologi og moglegheitene for boring frå land i frå Møreblokkene Etter orienteringa vert sakene behandla etter saklista Vedtaka vert lagt ut fortløpande under kvar sak Endret 23 09 2014 Les meir Møte i fylkesutvalet 22 og 23 september Økonomirapportering pr 2 tertial 2014 Ny universitets og høgskulestruktur Byutviklingsfondet Ålesund Molde og Kristiansund som regionale motorar og Lokal samfunnsutvikling rekruttering av innbyggarar er mellom sakene fylkesutvalet skal behandle i løpet av dei to dagane Publ 19 09 2014 Les meir Fylket best tent med ein høgskole Høgskolestrukturen i fylket kjem opp på nytt til politisk handsaming i fylkeskommunen Fylkesrådmannen presiserer i saksframlegget til fylkesutvalet kor viktig profesjonsutdanningane er for regional utvikling Endret 19 09 2014 Les meir Ny rapport om kvinner og rekruttering Møreforsking har utarbeidd ein ny rapport om kjønsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar mellom anna gjennom intervju i Ålesund Sykkylven og Halsa Endret 18 09 2014 Les meir Fylkeskommunen vil opprette byutviklingsfond Fylkesrådmannen vil drive regional utvikling ved å styrke byane Ålesund

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/90 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Møte i fylkesutvalet måndag 23. februar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  verdiskaping og samferdsel prosjektplan for skole og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring og felles cruisestrategi for Vestlandsrådet er mellom sakene som skal til behandling Møte starta med ei orientering om Grenlandsmodellen v Birgitte Hellstrøm frå Telemark fylkeskommune Ved møtestart la fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik fram forslag til uttale om lokalisering av administrativt senter for Møre og Romsdal politidistrikt sak U 22 15 Saker til behandling vedtaka vert lagt inn fortløpande U 8 15 Oppstartmelding Regional planstrategi 2016 2020 Tilrådinga samrøystes vedteke U 9 15 Handlingsprogram Verdiskaping 2015 Tilrådinga vedteke med endring tillegg U 10 15 Handlingsprogram Samferdsel 2015 Tilrådinga samrøystes vedteke U 11 15 Handlingsprogram kultur 2015 Tilrådinga samrøystes vedteke U 12 15 Handlingsprogram 2015 Regional delplan for folkehelse Tilrådinga samrøystes vedteke U 13 15 Friluftslivets År fylke Tilrådinga samrøystes vedteke U 14 15 Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi Forslag til plan til andre gongs høyring og offenhtleg ettersyn Tilrådinga samrøystes vedteke U 15 15 Eventyrlandet filmmelding for Vestlandet Tilrådinga samrøystes vedteke U 16 15 Felles cruisestrategi for Vestlandsrådet Tilrådinga samrøystes vedteke med ei endring tillegg i pkt 3 U 17 15 Orienteringssak om status og framdrift i arbeidet med bypakker i Møre og Romsdal per januar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-maandag-23.-februar2 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i fylkesutvalet måndag 23. februar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkesrådmann 71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post Møte i fylkesutvalet måndag 23 februar Handlingsprogram 2015 innan satsingsområda kultur verdiskaping og samferdsel prosjektplan for skole og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring og felles cruisestrategi for Vestlandsrådet er mellom sakene som skal til behandling Møte startar kl 10 30 på møterom 700 på fylkeshuset i Molde Det vert først ei orientering om Grenlandsmodellen v Torbjørn Landmark og Birgitte Hellstrøm frå Telemark fylkeskommune Etter orienteringa blir det behandling av saker etter saklista Saker til behandling U 8 15 Oppstartmelding Regional planstrategi 2016 2020 U 9 15 Handlingsprogram Verdiskaping 2015 U 10 15 Handlingsprogram Samferdsel 2015 U 11 15 Handlingsprogram kultur 2015 U 12 15 Handlingsprogram 2015 Regional delplan for folkehelse U 13 15 Friluftslivets År fylke U 14 15 Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi Forslag til plan til andre gongs høyring og offenhtleg ettersyn U 15 15 Eventyrlandet filmmelding for Vestlandet U 16 15 Felles cruisestrategi for Vestlandsrådet U 17 15 Orienteringssak om status og framdrift i arbeidet med bypakker i Møre og Romsdal per januar 2015 U 18 15 K104 Romsdal vgs anskaffelsesstrategi for utbyggingen U 19 15 Prosjektplan Skole og tilbodsstruktur for vidaregåande

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-maandag-23.-februar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ungdommar imponerte på Stortinget - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Både politikarar og ungdommar synes dagen var spennande Pål Farstad V tok først ordet og utdjupa at han var veldig imponert over samarbeidet ungdommane har fått til på tvers av fylka Eg var så heldig å få vere med på dialogmøtet de hadde tidligare i vår og at de no kjem hit til Stortinget for å presentere resultata og få oss engasjert synes eg er heilt fantastisk Helge Orten H sa seg einig med Farstad og syntes det var svært imponerande at ungdommane hadde tatt på seg et så spanande tema som samferdsel Når ein tenkjer ungdom og medverknad blir det ofte berre innanfor utdanning Det at de no jobbar for å få betre medverknad i samferdselsprosjekt er veldig imponerande Det er jo viktig å tenkje på langsiktig infrastruktur det som blir planlagt i dag er som regel realistisk om 10 20 eller 30 år så desse prosessane er absolutt noko ungdommar burde ha meir medverknad i Minnepenna som blei utlevert Politikarane var alle einige i at ungdommar som regel er flinke til å komme med klare og tydelege innspel når dei vil bli høyrt noko som gjer at innspela blir lettare å ta til seg og gjere noko med Prosjektet de har med hit i dag synes eg rett og slett er skikkelig stilig at man må opne døra for ungdom er et genialt konsept tydligare kan det nesten ikkje seiast sa Vetle Wang Solheim H som siktar til grafikken og bodskapet på minnepennen Politisk fråvær Eit av dei sju konkrete punkta i medverknadsdokumentet var å gje barn og unge høve til å delta i politiske prosessar utan negative konsekvensar i skulegangen Vi som er aktiv i ungdomspolitikken må innimellom delta på møter i skulekvardagen fråværet blir som oftast registrert som normalt fråvære og vil på den måten bli synleg på vitnemålet Fråværet blir ofte sett på som ein negativ ting når det kjem til jobbsøking spesielt på yrkesretta utdanningar og kan skape problem når ein skal søkje lærlingeplass sa Ask Bakke Stavik Hustad held fram med å seie at ein ikkje burde bli straffa for at ein er politisk aktiv og jobbar med å framme barn og unge sine rettar og påverknadskraft Det er greitt nok at vi får oppført fråvær for å vere vekke frå undervisninga men ein idé er kanskje å endre tittelen til politisk fråvær Dette vil truleg vere eit positivt innslag på vitnemålet som viser engasjement Enklare språk Eit anna omdiskutert tema under møtet vart korleis ein kan forenkle noko av det politiske språket som blir brukt av politikarar Wang Solheim foreslo mellom anna at det burde bli laga ei ordliste for engasjert ungdom Ja den trur eg vi som politikarar òg kunne hatt bruk for nokre gonger sa Farstad til stor latter frå alle i møtelokalet Etter møtet fekk ungdommane omvising på Stortinget av Rigmor Andersen Eide Imponert stortingspolitikar Noko av det kjekkaste eg gjer som politikar er akkurat det eg gjer no og det er å ta imot folk som kjem til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Ungdommar-imponerte-paa-Stortinget (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Klima- og energiplan klar for høyring - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Politikk Nyheiter Klima og energiplan klar for høyring Kontaktpersonar Stephen Oommen Rådgivar 71 25 80 25 Mob 462 76 273 Send e post Klima og energiplan klar for høyring Regional delplan for klima og miljø 2015 2020 skal snart ut til offentleg ettersyn 21 januar får Miljøutvalet saka på sitt bord Regional energi og klimaplan vart vedteken i fylkestinget 7 desember 2009 Det er nasjonale forventningar til at revisjon av klima og energiplanar vert vurdert minst kvart fjerde år i arbeidet med regionale og kommunale planstrategiar I april 2012 sak T 7 12 vedtok fylkestinget Regional planstrategi 2012 2016 der ei av prioriteringane for perioden er at Regional energi og klimaplan skal reviderast og få nemninga Regional delplan for klima og energi Nye tilrådde hovudmål for Møre og Romsdal i den regionale delplanen er Klimagassutsleppa skal reduserast med meir enn 10 prosent Gjennom ny fornybar energi energieffektivisering og energiomlegging skal det frigjerast minst 2 TWh elektrisitet 21 januar skal saka opp i Miljøutvalet og deretter 26 januar i Fylkesutvalet Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår at delplana kan leggjast ut for offentleg ettersyn etter vedtak i Fylkesutvalet Trykk her for å sjå framlegg til delplan samt saksframlegg for Miljøutvalet http

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Klima-og-energiplan-klar-for-hoeyring (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ungdomspanelet besøkte Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ønskjer at både store og små kommunar skal kome ut som likeverdige sa Ungdomspanlet i presentasjonen sin Ungdomspanelet la òg vekt på kor viktig det er at morgondagens vaksne blir høyrt Det er veldig viktig at ungdommen si stemme kjem fram i denne debatten det er tross alt vi som skal kome tilbake til kommunane for å jobbe og bu Kva er ein attraktiv kommune Ungdommane fekk spørsmål frå statsråden om kva som gjer ein kommune attraktiv Ungdomspanelet svara at det som gjer ein kommune attraktiv for dei er at kommunen kan tilby robuste og gode tenester til innbyggarane Tenester som kultur arbeidsmiljø og gode skoletilbod I tillegg er det ein viktig faktor at ein skal kunne bu der ein vil i ein kommune Uansett om du vel å bu i sentrum av ein storkommune eller i utkanten skal du ha tilgang på gode kommunale tilbod og allsidige fritidsaktivitetar i tillegg må kommunane ha eit bredt og variert arbeidsspekter Ungdomspanelet og kommunereformprosessen Ungdomspanelet i Møre og Romsdal synes dei har vore privilegerte som har fått vore med i kommunereformprosessen heilt sidan starten I tillegg til å ha eit godt samarbeid med fylkesmannen har dei òg hatt temaet oppe for diskusjon fleire gonger dei siste åra mellom anna på ungdomens fylkesting Ved tinget i 2013 var det satt av ein stor del til diskusjon av kommunereforma Der vart deltakarane delt inn i grupper og alle fikk teikne sitt ideelle kommunekart På slutten av møtet utfordra Ungdomspanelet Kommunal og moderniseringsminister Sanner til å oppfordre alle fylkesmenn til å ta kontakt med ungdomspanel ungdomsråd og elevråd i alle fylke slik som det har blitt gjort i Møre og Romsdal slik at morgondagens vaksne får vere med å delta i debatten om framtida deira Oppfordring om å lage film Kommunal og moderniseringsminister Sanner var

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Ungdomspanelet-besoekte-Kommunal-og-moderniseringsminister-Jan-Tore-Sanner (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i Utdanningsutvalet 5. februar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i Utdanningsutvalet 5 februar Kontaktpersonar Bjarne Storfold Elde Ap leiar utdanningsutvalet Mob 970 97 292 Send e post Sverre Hollen Fylkesutdanningssjef 71 25 80 57 Mob 950 65 574 Send e post Møte i Utdanningsutvalet 5 februar Handlingsprogram Kompetanse 2015 prosjektplan Skole og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal og orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2015 2016 er mellom sakene som utvalet skal behandle Møtestart kl 12 30 Møtestad Ørsta vidaregåande skole Saker til behandling Saksnr Innhald UD 1 15 Handlingsprogram Kompetanse 2015 UD 2 15 Rullering av skoleruta til og med skoleåret 2017 2018 UD 3 15 Prosjektplan Skole og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal UD 4 15 Utfasing av tilbod UD 5 15 Søknad frå Romsdal vidaregåande skole om oppretting av yrkesfagline EL TIP med spesiell studiekompetanse UD 6 15 Lokal forskrift for inntak til vidaregaånde opplæring RS 1 15 Periode 2014 10 Budsjettoppfølging Utdanningsutvalet RS 2 15 Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2015 2016 RS 3 15 Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar RS 4 15 Periode 2014 13 Budsjettoppfølging Utdanningsutvalet RS 5 15 Innhenting av halvårsvurdering skoleåret 2014 2015 Fullstendig innkalling

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-Utdanningsutvalet-5.-februar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i kultur- og folkehelseutvalet 4. februar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i kultur og folkehelseutvalet 4 februar Kontaktpersonar Kristin Marie Sørheim Sp leiar Kultur og folkehelseutvalet 95 28 60 60 Send e post Heidi Iren Wedlog Olsen Fylkeskultursjef 71 25 88 31 Mob 482 81 547 Send e post Møte i kultur og folkehelseutvalet 4 februar Kulturtilskot 2015 folkemusikk og folkedansarven i Møre og Romsdal og handlingsprogram kultur 2015 er mellom anna sakene som utvalet skal behandle Møtet finn stad på møterom 102 Fylkeshuset kl 10 30 Saksnr Innhald KF 1 15 Kulturtilskot 2015 KF 2 15 Friluftslivets År fylke KF 3 15 Eventyrlandet filmmelding for Vestlandet KF 4 15 Folkemusikk og folkedansarven i Møre og Romsdal evalueringsrapport KF 5 15 Søknad frå Friluftsråda i Møre og Romsdal om å bli tatt opp som medlem i God Helse partnarskapen KF 6 15 Kystpilegrimsleia Prosjektorganisering og oppnemning av medlem til styringsgruppa KF 7 15 Tilskot til freda kulturminne og verdsarven Forslag til prioritering av innkomne søknadar KF 8 15 Handlingsprogram 2015 Regional delplan for folkehelse KF 9 15 Handlingsprogram kultur 2015 KF 10 15 Kulturtilskot framtidig innretting og bruk RS 1 15 Administrativ tildeling av regionale utviklingsmidlar til Hermetikken Næringshage AS RS 2 15 Budsjettoppfølging KF utvalet Periode 2014 13 Fullstendig innkalling

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-kultur-og-folkehelseutvalet-4.-februar (2015-08-15)
  Open archived version from archive