archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Møte i Regional- og næringsutvalet 3. februar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  e post Møte i Regional og næringsutvalet 3 februar Tysdag 3 februar er det møte i Regional og næringsutvalet Handlingsprogram Verdiskaping står øvst på saklista Regional og næringsutvalet Regional og næringsutvalet skal til Ørskog kommune der ordførar Torbjørn Fylling og rådmann Synnøve Vasstrand Synnes tek ein gjennomgang av status og utfordringar i kommunen Etterpå blir det informasjon om Interkommunalt landbrukskontor v landbrukssjef Helga Færøy og orientering om Vestlandslandbruket v landbruksdirektør Anne Berit Løset Siste programpost før politisk møte er synfaring hjå Ørskog Samdrift DA Giskemo ved kraftstasjonen og orientering om verksemda v dagleg leiar Eli Sjåstad Det politiske møtet tek til kl 14 00 i rådhuset i Ørskog kommune Saker til behandling Saksnr Innhald RN 1 15 Handlingsprogram Verdiskaping 2015 RN 2 15 Søknad om tilskot til InnoKom Sunnmøre satsing på innovasjonskultur i kommunane RN 3 15 Felles cruisestrategi for Vestlandsrådet RN 4 15 Om landsdekkande ordningar vs regionale ordningar i Innovasjon Norge RN 5 15 Vanylven kommune søknad om tettstadmidlar klage på avslag RN 6 15 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2014 RN 7 15 Statusrapport maritim næring RN 8 15 Administrative vedtak frå 18 november til 31 desember 2014 RN 9 15 Fordeling av virkemidlar frå kap 551 post

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-Regional-og-naeringsutvalet-3.-februar (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Møte i Samferdselsutvalet 3. februar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  leiar Samferdselsutvalet 97 70 50 55 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Møte i Samferdselsutvalet 3 februar Bruk av servicebygg og eigarskap til areal på ferjekaier status og framdrift i arbeidet med bypakker i Møre og Romsdal per januar 2015 og handlingsprogram samferdsel 2015 er mellom sakene som utvalet skal behandle Møte finn stad på møterom 700 på fylkeshuset i Molde tysdag 3 februar kl 10 30 Saksnr Tittel SA 1 15 Bruk av servicebygg og eigarskap til areal på ferjekaier SA 2 15 Orienteringssak om status og framdrift i arbeidet med bypakker i Møre og Romsdal per januar 2015 SA 3 15 Handlingsprogram Samferdsel 2015 SA 4 15 Omklassifisering fylkesveg 64 SA 5 15 Konkuranseuttsetjing av hurtigbåtsamband i Møre og Romsdal RS 1 15 Giske kommune gang og sykkelveg langs fv 658 Skjongholm Ytterland finansiering RS 2 15 Årsresultat 2014 samferdselsutvalet RS 3 15 Skredsikring fv 62 Eidsdal Geiranger RS 4 15 Ferjesambandet Volda Lauvstad RS 5 15 Ang flytting av ferjesambandet Volda Lauvstad RS 6 15 Nei til flytting av Lauvstadferje RS 7 15 Ope brev til samferdselsutvalet ang nyetablering av ferjekai på Mork Eikrem Fullstendig innkalling

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-Samferdselsutvalet-3.-februar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i fylkesutvalet 26. januar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  januar Kontaktpersonar Jon Aasen Fylkesordførar 71 25 87 01 Mob 900 80 387 Send e post Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann 71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post Møte i fylkesutvalet 26 januar Møte starta med ei orientering om kostnader og prosjektstyring i byggjeprosjekt ved byggje og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan Etter orienteringa vert saker behandla etter saklista Sakliste vedtaka vert lagt ut fortløpande under kvar sak U 1 15 T 71 14 Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn Tilrådinga samrøystes vedteke U 2 15 Støtte til Studiesenteret no Saka vert utsett U 3 15 Strategikonferansen 2015 innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune Tilrådinga vart vedteke med følgjande endring Nytt punkt 1 Lønnsmidlar til disposisjon i 2015 skal nyttast i lokale forhandlingar Tillegg til punkt 4 Særaldersavtalane må bli evaluert og vurdert U 4 15 Regional planstrategi 2012 2016 status 2014 Tilrådinga samrøystes vedteke U 5 15 Regional delplan for klima og energi 2015 2020 framlegg til offentleg ettersyn Tilrådinga vart vedteke U 6 15 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten høyringsuttale Tilrådinga vart vedteke med tillegg U 7 15 Jordbruksforhandlingane 2015 innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune Tilrådinga vart vedteke med tillegg RS 1 15 Vestnes kommune kommuneplan 2015

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-26.-januar2 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  på Vestnes ferjekai Heile programmet for dei to dagane finn de her Sjølve møtet blir i Brattvåg 2 september og i Ålesund 3 september Prioritering av fv 60 og prioriteringskriterier for store investeringsprosjekt i vegsektoren er mellom sakene som utvalet skal behandle Publ 29 08 2014 Les meir Møte i fylkesutvalet 25 august Møte i fylkesutvalet har starta opp og mellom sakene til behandling er Kommunesektorens organisasjon KS sin medverknad i lokale og regionale prosessar i kommunereforma og Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal Regionale konsekvensar fråsegn til offentlig ettersyn Endret 26 08 2014 Les meir Møte i fylkesutvalet 25 august Kommunesektorens organisasjon KS sin medverknad i lokale og regionale prosessar i kommunereforma og Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal Regionale konsekvensar fråsegn til offentlig ettersyn er mellom anna sakene som fylkesutvalet skal behandle Endret 22 08 2014 Les meir Fylkesutvalet 30 juni Møtet er no i gong og vedtaka vil bli lagt ut fortløpande Endret 30 06 2014 Les meir Møte i fylkesutvalet 30 juni Åknes Tafjord Beredskap IKS godkjenning av avtale regional delplan for attraktive byar og tettstader og byggeprogram for maritim utdanning i Ålesund er mellom sakene utvalet skal behandle Publ 26 06 2014 Les meir Vedtak i Fylkestinget 16 18 juni Siste dag av fylkestinget i Geiranger har no starta opp Vedtak til dei ulike sakene vert fortløpande lagt ut her Endret 18 06 2014 Les meir Fylkesting 18 juni Siste dag av fylkestinget har no starta opp Dagen starta med ei orientering om Landbruksmeldinga i Møre og Romsdal v fylkesskogsjef Harald Nymoen Fylkesplansjef Ole Helge Haugen skal vidare presentere det rykande ferske magasinet RISS og styreleiar Ildrid Eidem Løvaas gir oss ei orientering om Sunne kommuner Endret 18 06 2014 Les meir Fylkesordførar Jon Aasen sin tale til fylkestinget Årets andre fylkesting opna i dag Det tre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/100 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i kontrollutvalet 28. januar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  utviklingsarbeid prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Ferjeanboda kostnadsutvikling kapasitet og tilbod og Arbeidstilsynets rapportar frå tilsyn på fleire vidaregåande skolar vedrørande kjemisk helsefare er mellom sakene utvalet skal behandle Møte vil starte kl 10 30 med ei orientering om forbetrings og avvikssystemet RiskManager ved adm sjef Nils Gunnar Solli og seniorrådgivar Martin Hauge Målet med forbetrings og avvikssystemet er å gje input til og understøtte forbetringsprosessane i organisasjonen Gjennom eit avviksystem vil fylkeskommunen få eit grunnlag til å drive eit meir systematisk forbetringsarbeid Systemet er under innføring og det blir orientert om status så langt i arbeidet Saker til behandling Saksnr Innhald Uoff KO 1 15 Oppfølging av rapport om kommuneretta utviklingsarbeid KO 2 15 Tilbakemelding frå fylkesrådmannen på oppfølging av rapporten om innkjøpsområdet KO 3 15 Prosjektskisse forvaltningsrevisjonsprosjektet Ferjeanboda kostnadsutvikling kapasitet og tilbod KO 4 15 Budsjett 2015 for kontrollutvalet disponering av ramma Aktivitetsplan i 2015 KO 5 15 Arbeidstilsynet tilsyn på fleire vidaregåande skolar vedrørande kjemisk helsefare KO 6 15 Mattilsynet tilsyn ved Rauma vidaregåande skole KO 7 15 Klagenemnda for offentlege anskaffingar KOFA avgjerder i 2 halvår 2014 som vedrører Møre og Romsdal fylkeskommune RS 1 15 Utdrag frå fylkestingets møtebok 08 12 14 i saker fremja av kontrollutvalet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-kontrollutvalet-28.-januar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i fylkesutvalet 26. januar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Politikk Nyheiter Møte i fylkesutvalet 26 januar Kontaktpersonar Jon Aasen Fylkesordførar 71 25 87 01 Mob 900 80 387 Send e post Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann 71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post Møte i fylkesutvalet 26 januar Framlegg til Regional delplan for klima og energi 2015 2020 innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til Jordbruksforhandlingane 2015 og høyringsuttale om overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten er mellom sakene utvalet skal behandle På møte vil byggje og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan halde ei orientering om kostnader og prosjektstyring ved byggeprosjekt i Møte vert halde på møterom 700 på fylkeshuset og startar kl 10 30 Sakliste U 1 15 T 71 14 Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn U 2 15 Støtte til Studiesenteret no U 3 15 Strategikonferansen 2015 innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune U 4 15 Regional planstrategi 2012 2016 status 2014 U 5 15 Regional delplan for klima og energi 2015 2020 framlegg til offentleg ettersyn U 6 15 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten høyringsuttale U 7 15 Jordbruksforhandlingane 2015 innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune RS 1 15 Vestnes kommune kommuneplan 2015 2025 samfunnsdel fråsegn ved offentleg ettersyn Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-26.-januar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ønskjer arbeidsplassar til Kristiansund - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Ønskjer arbeidsplassar til Kristiansund Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ønskjer at hovudkontoret for Skatteetaten si nye skatteoppkrevjarfunksjon blir lagt til Kristiansund og rår til at det blir sett ned ei arbeidsgruppe saman med Kristiansund kommune for å følgje opp arbeidet Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ønskjer fleire statlege arbeidsplassar til Kristiansund Dette kjem fram i framlegg til ein høyringsuttale I framlegget viser ein til regjeringa sine planer om å overføre skatteoppkrevjar funksjonen frå kommunane til den statlege skatteetaten Ei arbeidsgruppe har føreslått å legge hovudkontoret til Lillestrøm med ein underavdeling i Vadsø fordi ein meiner at det vil vere best tilgang på skattrekneskapsekompetanse der Guttelvik er ikkje einig Han viser mellom anna til tidlegare vellukka etableringar mellom anna i Ålesund og og rår derfor til følgjande Forslag til vedtak Fylkesutvalet i Møre og Romsdal er i hovudsak samd i forslaga som ligg i utgreiinga Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten Fylkesutvalet krev på grunnlag av argumentasjonen i saksframlegget at Skattedirektoratet vurderer den regionale fordelinga på nytt når det gjeld lokalisering av skatterekneskapfunksjonen og legg hovudavdelinga for denne til Kristiansund Det blir sett ned ei arbeidsgruppe med representanter frå Kristiansund kommune og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/OEnskjer-arbeidsplassar-til-Kristiansund (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Økonomiplan 2015-2018 - tilgjengeleg - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post Gunn Randi Seime Økonomisjef 71 25 86 00 Mob 408 69 713 Send e post Dokument Vedteke Økonomiplan 2015 2018 PDF dokument 7 90 MB Vedteke Økonomiplan 2015 2018 tilgjengeleg Fylkestinget vedtok økonomiplan 2015 2018 på tingsamlinga 09 desember Fylkesrådmannen sitt framlegg til Økonomiplan 2015 2018 vart vedteke med tillegg Desse er no teke inn i økonomiplanen Vedteke Økonomiplan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/OEkonomiplan-2015-2018-tilgjengeleg (2015-08-15)
  Open archived version from archive