archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Konferanse om universell utforming - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Konferanse om universell utforming Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Konferanse om universell utforming Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til konferanse om universell utforming på Rica Seilet Hotel i Molde tysdag 30 november Tema for konferansen er tilgjengelegheit i sentrum med innlegg frå Grøn Strek Statens kartverk Rogaland kollektivtrafikk Tingvoll kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune Elektronisk påmelding og fullstendig program finn du her Frist for påmelding er sett til 20 november Målgruppe Kommunar frå administrative og politiske organ samt frivillige organisasjonar som jobbar med eller er interesserte i universell utforming Møre og Romsdal er utpeika av Miljøverndepartementet som pilotfylke for universell utforming Prosjektet blei starta opp i 2009 Prosjektgruppa ønskjer gjennom konferansen å sette fokus på kompetanseheving i kommunane samt å gje dei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Konferanse-om-universell-utforming (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Fylkesstatistikk 2010 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Dokument Fylkesstatistikk 2010 PDF dokument 5 84 MB Fylkesstatistikk 2010 Målet med statistikken er å gje eit innblikk i så store delar av samfunnet Møre og Romsdal som mogleg og i enkelte tilfelle korleis vi ligg an i forhold til andre fylke eller gjennomsnittet for landet Visst du til dømes at auken i folketalet i Møre og Romsdal var rekordhøg i 2009 og at hovudårsaka var innflytting frå utlandet At berre tre kommunar i fylket ville hatt auke i folketalet dei siste tre åra utan innvandring eller at flyttebalansen for unge vaksne framleis er negativ i fylket At sysselsetjinga gjekk noko ned i 2009 var kanskje kjent for dei fleste men at nedgangen her i fylket berre var om lag halvparten av landet visste du kanskje ikkje Sjølv om den samla sysselsetjinga gjekk ned var det auke i offentleg sysselsetjing både her i fylket og i landet I Møre og Romsdal var det fleire kvinner enn menn som gjekk ut av arbeidslivet i 2009 noko som er motsett utvikling i høve til resten av landet At Møre og Romsdal er det største sjømatfylket i landet er kjent men at

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Fylkesstatistikk-2010 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesstatistikken 2010 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Fylkesstatistikken 2010 Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Fylkesstatistikken 2010 Fylkesstatistikken 2010 er klar Tal og kommentarar finn du her Fylkesstatistikken for Møre og Romsdal handlar i bunn og grunn om kva innbyggjarane i Møre og Romsdal har gjort og opplevd i året som er gått Når ein ser på sentrale område som demografi sysselsetting og utdanning er det kvardagen til innbyggjarane som vert presentert meiner fylkesplansjef Ole Helge Haugen Han er meget godt nøgd med jobben han medarbeidarar har gjort Årets utgåve av statistikken er meir omfattande enn nokon gong tidlegare seier Haugen Fylkesstatistikken 2010 omhandlar fleire tema mellom anna demografi arbeidsmarknad reiseliv samferdsel utdanning personinntekter og bustadpriser Fylkesstatistikk 2010 5 84 MB Meir om statistikken finn du her Kontakperson Fylkesplansjef Ole Helge Haugen tlf 71 25

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Fylkesstatistikken-2010 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Dovrefjell blir Norges første charterpark - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Dovrefjell blir Norges første charterpark Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Dovrefjell blir Norges første charterpark Dovrefjell er tildelt Charterpark status for sin femårs plan for bærekraftig reiselivsutvikling i de åtte kommunene rundt mellom dei Rauma og Nesset Dovrefjellrådet har siden mai 2008 hatt et eget prosjekt for utvikling av en slik plan og oppnåelse av det internasjonale kvalitetsstempelet for arbeid med bærekraftig reiselivsutvikling Søknaden og planen ble sendt før årsskiftet og i slutten av mai hadde Dovrefjellrådet besøk av Europarcs sertifisør for European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas Evalueringkomiteen hadde møte i Spania sist mandag og tirsdag kunne prosjektleder Klaas van Ommeren fortelle Dovrefjellrådet i møtet i Sunndal at Dovrefjell blir den første norske charterparken Det er i dag 73 godkjente parker i Europa Dovrefjell Nasjonalparkområde blir det tredje medlem av denne

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Dovrefjell-blir-Norges-foerste-charterpark (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Trivsel og medverknad avgjerande for bulyst - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Men sjølv vil dei ikkje bu her Dette er nokre av resultata som kjem fram i ungdomsundersøkinga Ung i Møre og Romsdal Undersøkinga blir analysert i det nye tidsskriftet Riss som fylkeskommunen lanserer i dag Undersøkingane vart gjennomført i 2007 og 2009 og er ein del av UNG satsinga til Møre og Romsdal fylkeskommune Det er ei brei kartlegging av kva avgangselevar og vg2 elevar på yrkesfag ved dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal veit om fylket sitt kva grad av medverknad dei opplever om dei trivst og kva krav dei unge har for å ønskje å busette seg i fylket Undersøkinga er gjort av Møreforsking i Volda Undersøkingane viser mellom anna ein aukande tendens til at ungdomen anbefaler sine vener å flytte til Møre og Romsdal men samtidig har prosentandelen som trur dei bur i Møre og Romsdal om 10 15 år falle frå 57 prosent i 2007 til 54 prosent i 2009 Det er denne tendensen UNG prosjektet har ønskt å snu Fylkesplansjef Ole Helge Haugen med første utgåva av RISS samfunnstrekk i Møre og Romsdal Eit viktig mål for UNG prosjektet har vore å få auka den reelle medverknaden for ungdom gjennom mellom anna styrking av ungdomsråd og gjennom årlege Ungdommens fylkesting Utover programperioden for UNG satsinga 2006 til 2009 er det etablert ungdomsråd i alle kommunane i fylket Undersøkingane viser også at elevane opplever at opplæring i elevrådsarbeid er blitt betre Eit anna delmål er at ungdom skal få betre kunnskap om kva mulegheiter dei har til utdanning og arbeidsliv i fylket Undersøkingane viser at kunnskapen om utdanningstilboda i fylket aukar sjølv om det framleis er eit fleirtal som har relativt dårleg kunnskap om tilboda Også kunnskapen om jobbmoglegheitene i fylket er aukande syner undersøkingane I den første utgåva av magasinet Riss

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Trivsel-og-medverknad-avgjerande-for-bulyst (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Notiser høgre side - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Notiser høgre side Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar The Department for Planning and Analysis Information in english Endret 06 02 2012 Les meir Information in english The main objective of the Department for Planning and Analysis is to be an active facilitator in the development of the region Møre and Romsdal Møre and Romsdal County Council is the regional planning authority under the Planning and Building Act The Department for Planning and Analysis is responsible for and lead the work on planning strategies regional master plans and regional planning provisions The Department also works to strengthen the comprehensive community planning in Møre and Romsdal Important tasks include strengthening cooperation in the planning process and taking a lead role in planning processes within our own organisation and in the municipalities The Department also produce and disseminate relevant statistics and

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Notiser-hoegre-side (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tilsette - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  e post Aguilar Lluis Adjunkt m tilleggsutd Realf økonomi Språk Volda vgs Send e post 910 07 672 Ait Ouali Hicham 20500 Borgund vgs Send e post Aklestad Janne Fagarbeider Design og Håndverk Ørsta vgs Send e post Aksdal Siv Rådgivar kulturvern Fylkeshuset Send e post 71 25 88 47 Aksdal Siv Rådgivar kulturvern Kulturvernseksjonen Fylkeshuset Send e post 71 25 88 47 Akselvoll Jorunn Kristin Lektor m tilleggsutd Maritime Fagskolen i Ålesund Send e post Aksnes Vegard Adjunkt m tilleggsut Norsk framandspråk samf tilrettelagt Ulstein vgs Send e post 71 28 10 40 938 45 216 Al Ikabi Mustafa Kasim Ateya Kristiansund vgs Send e post 907 11 174 Al Ikabi Mustafa Kasim Ateya Lærling Restaurant og matfag Spes ped Kristiansund vgs Send e post Albertsen Serina Marlen I Fagarbeider Design og håndverk Medier og komm Studiespes FO Kristiansund vgs Send e post 936 41 918 Alexandersen Grete Adjunkt m tilleggsut Helse og Sosial Borgund vgs Send e post Alme Daniel Stølen Molde vgs Send e post Alme Margaret Rektor Leiing Ulstein vgs Send e post 71 28 10 04 958 39 744 Alme Guri Send e post Almhjell Unni O Lektor m tilleggsutd Atlanten vgs Send e post 71 57 18 44 959 16 270 Almås Arnhild Adjunkt m tilleggsut Drift Sykkylven vgs Send e post 70 25 57 16 Almås Johan Adjunkt Yrkesfag BA HO og STO Surnadal vgs Send e post 71 65 52 73 976 60 061 Alnes Marte Karoline Borgund vgs Send e post Alnes Ingeborg Renholder Drift 2 Borgund vgs Send e post 900 41 875 Alnes Astrid Send e post Alnes Per Johan Adjunkt m tilleggsut Yrkesfag Stranda vgs Send e post 957 45 380 Alnæs Kristin Tannhelsesekretær Distriktstannklinikken Åndalsnes N Sunnm Og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Send e post 918 34 329 Alsaker Karl Lærer Kroppsøving S Volda vgs Send e post Alver Ingunn Adjunkt m tilleggsut Studiespesialisering Sykkylven vgs Send e post Alvestad Knut Arne Vaktmester Drift og merkanti Ålesund vgs Send e post 70 03 43 81 976 09 432 Alvestad Terje Send e post Alvestad Villy Send e post Alvestad Ove Nils Lektor m tilleggsutd Realfag Haram vgs Send e post 467 65 158 Alvheim Guttorm Diverse 21600 Send e post Amdam Liv Marte Johansen Adjunkt Språk Molde vgs Send e post 71 28 31 48 970 04 567 Amdam Ingvild Adjunkt m tilleggsut Medie og kommunikasjon Ålesund vgs Send e post 70 03 44 10 Amundsen Ann Kristin Lektor m tilleggsutd Påbygging Teknikk og ind produksjon TAF Kristiansund vgs Send e post 908 45 298 Amundsen Siri Kantineleder Administrasjon og drift Molde vgs Send e post 71 28 31 22 975 44 342 Amundsen Rolf Kristian Adjunkt m tilleggsut Ingeniørfag Fagskolen i Ålesund Send e post Amundsen Liv Toril B Adjunkt m tilleggsut Elektro Borgund vgs Send e post 70 10 78 63 476 34 468 Amundsgård Eva Fagarbeider Elevtjenester og tilrettelagt opplæring Romsdal vgs Send e post 926 26 270 Andersen Asbjørn Ørsta vgs Send e post

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Tilsette/%28sortby%29/last_name/%28department%29/%28full_name%29/%28full_name%29 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tilsette - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Strømmen Stranda vgs Send e post Krumsvik Rune Borgund vgs Send e post Alme Daniel Stølen Molde vgs Send e post Vikenes Hjørdis Almelid Fylkeshuset Send e post Stern Christopher Seksjon Teknisk Drift og Byggautomatisering Fylkeshuset Send e post 41 42 72 00 Klok Klara Send e post Tafjord Sigbjørn Borgund vgs Send e post Hansen Bjørn Tomas Borgund vgs Send e post Sandanger Anita Vegsund Borgund vgs Send e post Fløtre Britt K Hole Borgund vgs Send e post Flatekvål Jenny STRSLUTT Send e post Marki Rita Helene Borgund vgs Send e post Heimland Peder Kristian Borgund vgs Send e post Fuglseth Helge Johan Borgund vgs Send e post Langlo Trygve Stranda vgs Send e post Sametime Atea Send e post Fiksen Lars Oddvar Send e post Frøysa Hansen Kristin Angelica Ålesund tannhelsedistrikt Send e post Leistad Jan Helge Send e post Winter Hjelm Ingrid Margrete Molde vgs Send e post Aarøe Merete Kantineleiar Fylkeshuset Send e post 482 65 421 Scheffler Anne Send e post 991 62 891 Rekdal Roger Romsdal vgs Send e post Malmedal Mona Iren Romsdal vgs Send e post Zaja Knida Ålesund vgs Send e post Harstad Lillian Molde vgs Send e post Seljehaug Leif Helge Atlanten vgs Send e post Småge Thomas Simensen Molde vgs Send e post Andersen Bjørn Borgund vgs Send e post Helle Margareth Atlanten vgs Send e post 715 71 800 Svenvik Vegard Send e post Aukan Siss Heleen Rødahl Atlanten vgs Send e post Stokke Rolf Ivar Tingvoll vgs Send e post Degn Jette Fagerlia vgs Send e post Bergene Erik Fagerlia vgs Send e post Nygård Espen Synnes Borgund vgs Send e post Krane Marit Atlanten vgs Send e post Thordarson Inge Gunnar Kristiansund vgs Send e post Skrede Geir Marius Nes Molde vgs Send e post Sandnes Arne Håkon Send e post Bloch Svein Arthur Molde vgs Send e post Myklebust Tor Send e post Eines Lone Send e post Einan Kjell Send e post Johannessen Sondre Konsulent EVRY Send e post Hafsaas Marianne Molde vgs Send e post Jaunsen Nina Send e post Gammelsæter Pål Skjerså Else Karin Romsdal vgs Send e post 415 28 909 Aarønes Viviann Hansen Romsdal vgs Send e post Aasen Torill Helse og Sosial Borgund vgs Send e post Cabaj Agnieszka Marzena 20600 Fagerlia vgs Send e post Johnsen Ann Iren Stavseng 20500 Borgund vgs Send e post Buvik Ann Kristin 20900 Fræna vgs Send e post Ortiz Ma Liadal Volda vgs Volda vgs Send e post Jensen Jørgen Norsk Atlanten vgs Send e post 911 57 352 Rødstøl Berit Medier og kommunikasjon Molde vgs Send e post 944 88 689 Kvangarsnes Kjetil 20600 Fagerlia vgs Send e post Teistklub Egil Magne 20900 Fræna vgs Send e post Teistklub Knut Arne 20900 Fræna vgs Send e post Milczarz Renata Sylwia Adm Drift Haram vgs Send e post Skeide Viviann Design og håndverk Borgund vgs Send e post Jelle Marte 20500 Borgund vgs Send e post Mäder Veronika Antje 21301 Herøy

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Tilsette/%28sortby%29/department/%28department%29/%28full_name%29/%28full_name%29 (2015-08-15)
  Open archived version from archive