archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vedtak om Regional delplan for klima og energi - Regional delplan for klima og energi - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan for klima og energi Vedtak om Regional delplan for klima og energi Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Stephen Oommen Rådgivar 71 25 80 25 Mob 462 76 273 Send e post Vedtak om Regional delplan for klima og energi Reduserte klimautslepp auke i fornybar energi konkrete miljøtiltak i kommunane er blant hovudmåla Regional delplan for klima og energi 20015 2020 vart vedteke i fylkestinget 15 juni 2015 sak T 24 15 Hovudmåla i den regionale delplanen er desse Klimagassutsleppa i Møre og Romsdal skal reduserast med meir enn 10 innan 2020 i forhold til utsleppa i 2009 Summen av ny fornybar energi energieffektivisering og energiomlegging skal tilsvare minst 2 TWh elektrisitet Innan 2020 skal det vere gjennomført minst fem konkrete tiltak i kvar kommune i fylket for å betre miljøet og redusere klimagassutslepp

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-klima-og-energi/Vedtak-om-Regional-delplan-for-klima-og-energi (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Høyring av planprogram for Regional delplan for klima og energi - Regional delplan for klima og energi - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan for klima og energi Høyring av planprogram for Regional delplan for klima og energi Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Dokument Høyringsutkast planprogram Regional delplan for klima og energi pdf PDF dokument 4 84 MB Høyring av planprogram for Regional delplan for klima og energi Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok på møte 25 februar 2013 sak U 18 13 å legge planprogrammet for Regional delplan for klima og energi ut til høyring og offentleg ettersyn Høyringsdokument planprogram Regional delplan for klima og energi Den Regionale delplanen for klima og energi er ein revidering av Regional energi og klimaplan frå 2009 Lenke til høyringsdokument planprogram Regional delplan for klima og energi Vi ber om at innspel på høyringsdokumentet blir levert

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-klima-og-energi/Hoeyring-av-planprogram-for-Regional-delplan-for-klima-og-energi (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Handlingsprogram 2015 vedtatt av Fylkesutvalet - Regional delplan for folkehelse - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan for folkehelse Handlingsprogram 2015 vedtatt av Fylkesutvalet Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Sigri J Spjelkavik Rådgivar folkehelse 71 25 89 10 Mob 953 38 348 Send e post Dokument HP 2015 Folkehelse PDF dokument 347 47 kB Handlingsprogram 2015 vedtatt av Fylkesutvalet Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den einskilde og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga Handlingsprogrammet inneheld seks satsingsområder Samfunnsutvikling for ein god start i livet Helsevennleg arbeidsliv Samfunn som fremmar aktiv trygg og frisk alderdom Trygt og helsefremmande fysisk miljø Inkludering og deltaking i kultur og frivillige organisasjonar Organisering og samhandling eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid Handlingsprogrammet for 2015 har eit særleg fokus på fylkeskommunale tenester som er sentrale i folkehelsesamanheng fylkeskommunen si rolle som understøttar av kommunane sitt folkehelsearbeid og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-folkehelse/Handlingsprogram-2015-vedtatt-av-Fylkesutvalet (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for folkehelse vedtatt i fylkestinget - Regional delplan for folkehelse - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan for folkehelse Regional delplan for folkehelse vedtatt i fylkestinget Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Svein Neerland Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet 71 25 88 32 Mob 900 99 507 Send e post Sigri J Spjelkavik Rådgivar folkehelse 71 25 89 10 Mob 953 38 348 Send e post Dokument Regional Delplan for Folkehelse PDF dokument 13 16 MB Regional delplan for folkehelse vedtatt i fylkestinget Møre og Romsdal fylke har no fått ein overordna plan for det samla arbeidet med folkehelse Den vedtekne planen har eit perspektiv fram mot 2017 og har hatt god medverknad frå sentrale aktørar i folkehelsearbeidet Planens føremål Regional delplan for folkehelse er eit grunnlag for det samla arbeidet med folkehelse i Møre og Romsdal Planen skal gi fylkeskommunen kommunale og regionale styresmakter institusjonar organisasjonar og næringsliv eit prioriterings og avgjerdsgrunnlag Innhaldet i planen Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den einskilde og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga Helse i alt vi gjer er kjernen i folkehelsearbeidet I åra framover er det nødvendig at alle sektorar set seg folkehelsemål og samarbeider for å nå desse Planen har fokus på ulike livsfasar og samfunnsområde som er viktige for helsa gjennom heile livsløpet Dei seks satsingsområda er Samfunnsutvikling for ein god start i livet Helsevennleg arbeidsliv Samfunn som fremmar aktiv trygg og frisk alderdom Trygt og helsefremmande fysisk miljø Inkludering og deltaking i kultur og frivillige organisasjonar Organisering og samhandling eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid Oppfølging av planen Regional delplan for folkehelse skal følgjast opp gjennom årlege handlingsprogram Ein sentral føresetnad for gjennomføring av planen er samarbeid med kommunar Fylkesmannen og statlege etatar på regionalt nivå institusjonar organisasjonar og næringslivet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-folkehelse/Regional-delplan-for-folkehelse-vedtatt-i-fylkestinget (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Planprogram Regional delplan for folkehelse - Regional delplan for folkehelse - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan for folkehelse Planprogram Regional delplan for folkehelse Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Svein Neerland Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet 71 25 88 32 Mob 900 99 507 Send e post Sigri J Spjelkavik Rådgivar folkehelse 71 25 89 10 Mob 953 38 348 Send e post Dokument Planprogram Regional delplan for folkehelse PDF dokument 2 35 MB Saksframlegg m vedtak sak U10 13 PDF dokument 46 50 kB Planprogram Regional delplan for folkehelse Fylkesutvalet vedtok i møte 28 januar sak U10 13 planprogrammet for Regional delplan for folkehelse Planprogrammet har vore ute til høyring i perioden 3 oktober til 16 november 2012 Planprogram Regional delplan for folkehelse Planprogrammet skisserer opplegg for innhald i komande plan organisering av planarbeidet korleis medverknad i planarbeidet skal sikrast samt framdrift Planprogrammet fastset at den regionale delplanen skal ha fire satsingsområde organisering og samhandling helserelatert åtferd levevanar oppvekst og levekår og fysisk biologisk kjemisk og sosialt miljø Det har aldri før vore utarbeidd regional delplan for folkehelse i Møre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-folkehelse/Planprogram-Regional-delplan-for-folkehelse (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Større idrettsarrangement - Prosjekttilskot - Kulturtilskot - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturtilskot Prosjekttilskot Større idrettsarrangement Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Driftstilskot Prosjekttilskot Større idrettsarrangement Konsertstøtte Prosjekttilskot utviklingstiltak Friluftslivstilskot Reknes Hospitalfond Fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Statstilskot til freda kulturminne og verdsarv Pressebilete Større idrettsarrangement Ordninga gjeld gåvepremiar og eller tilskot til større idrettsarrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå i Møre og Romsdal Tilskot blir fordelt administrativt etter retningsliner vedtekne av Kultur og folkehelseutvalet Retningslinene finn ein i høgre marg Søknadsfrist Ingen men må sendast i god tid før gjennomføring av arrangement Elektronisk søknadsskjema skal nyttast Budsjett må leggjast fram i søknaden Søknadsskjema finn ein i lenka under http skjema mrfylke no mr form displayform 10 Tildelte midlar blir offentleggjort i brev til søkarane Kontaktpersonar Vegar Bellingmo

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturtilskot/Prosjekttilskot/Stoerre-idrettsarrangement (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Prosjekttilskot/utviklingstiltak - Prosjekttilskot - Kulturtilskot - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturtilskot Prosjekttilskot Prosjekttilskot utviklingstiltak Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Driftstilskot Prosjekttilskot Større idrettsarrangement Konsertstøtte Prosjekttilskot utviklingstiltak Friluftslivstilskot Reknes Hospitalfond Fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Statstilskot til freda kulturminne og verdsarv Pressebilete Prosjekttilskot utviklingstiltak Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune gjeld for frivillig verksemd frivillige organisasjonar og tiltak sprunge ut av profesjonell verksemd i Møre og Romsdal Prosjekttilskot utviklingstiltak blir fordelt administrativt etter retningsliner vedtekne av Kultur og folkehelseutvalet Retningslinene finn ein i høgre marg Søknadsfristar Frå 2014 gjeld nye søknadsfristar 1 april og 1 september For dei tiltak som skal igangsettast før 1 september gjeld søknadsfrist 1 april For dei tiltak som skal igangsettast etter 1 september gjeld søknadsfrist 1 september Elektronisk søknadsskjema skal nyttast Søknadsskjema finn ein i lenka under http skjema mrfylke no mr form displayform 2 Tildelte midlar blir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturtilskot/Prosjekttilskot/Prosjekttilskot-utviklingstiltak (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi - Tilskot - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Statstilskot til freda kulturminne og verdsarv Kulturminnefondet Regionalt miljøprogram RMP SMIL Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Det er høve til å søke om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune til vedlikehalds og istandsettingsarbeid til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verneverdi Ordninga gjeld følgjande kulturminnetypar og tiltak Kulturminne kulturmiljø inngår i regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi men som ikkje er freda Denne planen er no ute på høyring Kulturminne kulturmiljø inngår i kommunale kulturminneplanar Kulturminne kulturmiljø er regulert til bevaring eller omsynssone i reguleringsplan eller i arealdelen til kommuneplan Eksteriør skal prioriterast Kulturminne og kulturmiljø med dårleg tilstand skal prioriterast Generell tilstandsvurdering av alle anlegg i Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø er planlagt utført i 2016 Søknadsskjema finn du i høgre marg Tildelte midlar blir offentleggjort i brev til søkjarane Søknaden sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 Molde Søknadsfrist er 15 august 2015 Kven kan søke Private eigarar av kulturminne og kulturmiljø som fyller kriteriene i punkta ovanfor Private stiftingar foreiningar organisasjonar sameige frivillige osb Museum Offentlege aktørar kommunar etc Vilkår for søknad Prosjekt som allereie er starta opp kan ikkje rekne med å få støtte Alle tiltak skal vere avklart med Møre og Romsdal fylkeskommune v Kulturavdelinga Alle tiltak skal vere i tråd med antikvariske retningsliner Retningslinene finn du i margen til høgre Møre og Romsdal fylkeskommune har høve til å godkjenne utførande handverkar på prosjekt det blir gitt tilskot til Maksimalt 30 prosent samla tildeling kan gå til offentlege aktørar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Tilskot/Fylkeskommunale-tilskot-til-kulturminne-og-kulturmiljoe-av-regional-og-hoeg-lokal-verdi (2015-08-15)
  Open archived version from archive