archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Støtte til hurtigladestasjonar - Nyheiter - Miljø - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Miljø Nyheiter Støtte til hurtigladestasjonar Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Vassforvaltning Miljøprisen Miljøutvalet Regional energi og klimaplan Ditt ansvar Miljøsertifisering Pressebilete Kontaktpersonar Stephen Oommen Rådgivar 71 25 80 25 Mob 462 76 273 Send e post Dokument Søknadskjema hurtiglading DOC dokument 108 00 kB Søknadsskjema hurtiglading pdf PDF dokument 432 20 kB Støtte til hurtigladestasjonar For å legge til rette for at alle i Møre og Romsdal skal ha høve til å bruke elbil har fylkestinget vedteke eit mål om at ingen skal bu meir enn fem mil frå ein hurtiglader i 2020 I 2015 vil dette bli fulgt opp med ei bevilling på inntil 250 000 kr til utbyggingsstøtte for hurtigladestasjonar for ladbare kjørety Midlane vil bli fordelt på fleire prosjekt og blir prioriterte ut frå Hurtigladestrategien vedteke av Miljøutvalet i januar 2013 Tidlegare har fylkeskommunen gjeve tilskot til hurtigladarar langs E39 på Furene Moa Molde Kristiansund og Valsøytunet Utbygginga av El 39 blir dermed rekna som fullført i Møre og Romsdal Med utbyggingane på Nordmøre blir følgjande område rekna som ferdigstilte og ikkje lengre innanfor prioriteringane til fylkeskommunen Ytre Fræna Eide Averøy Kristiansund Aure og Halsa Følgjande åtte lokasjonar blir prioriterte i synkande rekkefølgje Det blir berre gjeve støtte til ein hurtigladestasjon for kvar linje om det kjem fleire søknadar frå same område vil desse bli sett opp mot kvarandre Prioritet 1 Rauma ferdig Prioritet 2 Stranda eller Norddal ferdig Prioritet 3 Sunndal ferdig Prioritet 3 Surnadal eller Rindal Prioritet 4 Ulstein Hareid Sande eller Herøy Prioritet 4 Nesset Prioritet 4 Smøla Prioritet 4 Haram Midsund Sandøy eller Aukra Prioriteringa er gjort ut frå vedtak i Miljøutvalet i november 2012 basert på trafikkmønster og viktige utfartsvegar Møre og Romsdal fylkeskommunen håper å komme i mål med elbilstratergien innen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Miljoe2/Nyheiter/Stoette-til-hurtigladestasjonar (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • JazzGass 2015: Teknologiutviklinga må halde fram - JazzGass-konferansen - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  958 78 883 Send e post Lina Jonasson Rådgivar Mob 934 57 221 Send e post JazzGass 2015 Teknologiutviklinga må halde fram Ny teknologi er nøkkelen for norsk sokkel Det var bodskapen frå fleire av foredragshaldarane under årets JazzGass konferanse Oljedirektør Bente Nyland Oljedirektoratet Foto Angela Hagen Det blir teikna ulike bilde av korleis framtida for olje og gassnæringa vil sjå ut Men ein bodskap er alle likevel samde om Teknologi er nøkkelen for norsk sokkel Kortsiktige sparetiltak må ikkje gå på bekostning av teknologiutvikling Mange attståande funn av olje og gass kombinert med høgt kostnadsnivå og låge oljeprisar krev nytenkning sa oljedirektør Bente Nyland Sikker energileveranse til Europa Ordstyrarane for dagen var regional og næringssjef i Møre og Romsdal Bergljot Landstad og direktør i Gassco Thor Otto Lohne Dei opna med å vise til at petroleum framleis er den store næringsdrivaren i regionen vår og vil vere det i mange år framover Norsk gass utgjer 25 prosent av forbruket i EU Fylkesordførar Jon Aasen opna JazzGass 2015 Fylkesordførar Jon Aasen følgde opp med å legge vekt på kor viktig det er med trygg energiforsyning til Nyhamna Norsk gass har lågare utslepp av co2 og dette er noko den europeiske marknaden etterspør Nyhamna skal ha fornybar energi Viss Nyhamna skal vere porten til Europa så må det vere nok straum der sa Aasen Petroleumsverksemd i 50 år Både forfattar Kjartan Fløgstad og professor i petroleumsøkonomi Klaus Mohn snakka om utviklinga av det norske samfunnet dei siste 50 åra Fløgstad med eit forfattarblikk på menneskja og korleis oljerikdomen har påverka oss på godt og vondt Mohn hadde på seg samfunnsøkonomiske brille og tok opp problemstillingar som han meiner har fått for lite merksemd slik som vekst og fallhøgde og sprikande interesser mellom næring og nasjon Kunnskapssamfunn infrastruktur og marknad Etter lunsj

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/JazzGass-konferansen/JazzGass-2015-Teknologiutviklinga-maa-halde-fram (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Energi for framtida - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Energiregion Møre Energi for framtida Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Energi for framtida Fornybarsentra på Smøla og Tingvoll har gjennomført sitt vårlege samarbeid med Oppdal og Tiller VGS Utgangspunktet for begge besøka var at elever og lærarar ønska å bli oppdatert på fornybar energi og berekraftig utvikling i henhald til kompetansemåla Foto Heidi Lura På Tingvoll sol og bioenergisenter fikk gruppene teste teoriar i praksis gjennom demonstrasjons pilot og fullskala anlegg for både biogass og solvarme og demonstrasjons anlegg for solstraum I Smøla Vindpark får elevene sjå i praksis kor effektivt vindenergi kan nyttast til kraftproduksjon og læringseffekten av å flytte klasserommet midt i ein vindpark er udiskutabel Alle inntrykka skaper grobotn for både spørsmål og svar Kva kan brytast ned til biogass Når vil det lønne seg å sette opp solcelleanlegg Etter besøket på Smøla ble elevene intervjua av ein journalist frå Tidens Krav Vi har lært utroleg mykje sa trønderjentene Ida Hårstad og Hannah Vatnan At møllene var så store trudde dei ikkje Og at dei store turbinane er så stille syntes dei også var merkeleg Vi må utnytte ressursane vi har og selge til utlandet Fornybar energi kan ta over når olja tek slutt sa Nikolas Kristiansen Harald Taagvold Lektor ved Oppdal VGS har gjennomført dette opplegget i fleire år no og synes det er viktig å få konkretisert teorien og møte den verkelege verden Vi finansierte reise og opphald gjennom Lektor 2 ordninga helt grei søkjeprosess Men eg synes no at slike undervisningsopplegg skulle vore obligatoriske og ikkje krevd prosjektstønad avsluttar Taagvold Fakta Nasjonalt Vindenergisenter og Sol og bioenergisenteret er to av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Energi-for-framtida (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Opning av hurtigladestasjon på Moa - Miljø - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  spørsmål Miljø Vassforvaltning Miljøprisen Miljøutvalet Regional energi og klimaplan Ditt ansvar Miljøsertifisering Pressebilete Kontaktpersonar Stephen Oommen Rådgivar 71 25 80 25 Mob 462 76 273 Send e post Opning av hurtigladestasjon på Moa Ålesund har fått sin første hurtigladestasjon for elbilar Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde sto for den offisielle opninga torsdag 2 juli Bildet er tatt ved eit tidlegare høve Foto Møre og Romsdal fylkeskommune Det blir stadig lettare å vere elbil eigar i Møre og Romsdal Ladestasjonen i Ålesund som ligg ved Moa Amfi er den niande i rekkja Dette er ein dag vi har venta på No kan alle som køyrer elbil lade raskt her på Moa Det er ei glede å kunne bidra til eit reinare miljø og eit betre klima seier Gjerde Ladestasjonen på Moa har to punkt for hurtiglading og tre punkt for vanleg lading Med hurtiglading er bilen lada på 15 30 minutt medan vanlig lading tek 1 6 timar Det er TAFJORD og Amfi som eig ladestasjonen på Moa og Grønn Kontakt er ansvarleg for drifta Stavanger Kristiansund Langs E39 er målet at det skal vere ein ladestasjon om lag kvar tiande mil Vestlandsrådet vedtok i 2011 å etablere ladestasjonar i Møre og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Miljoe2/Opning-av-hurtigladestasjon-paa-Moa (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  er ein del av løysinga på klimautfordringane Du kan høyre meir om dette på konferansen Grønn skipsfart et maritimt kinderegg fredag 29 mai i Ålesund Publ 04 05 2015 Les meir Trashlock UB frå Spjelkavik er Noregs beste ungdomsbedrift Av alle ungdomsbedrifter i landet vart Trashlock UB frå Spjelkavika vidaregåande skule kåra til den beste i 2015 I sommar dreg dei til EM i Berlin Endret 04 05 2015 Les meir Gode søkartal til det nye ingeniørstudiet i Kristiansund I alt 156 studentar har søkt om plass på det nye ingeniørstudiet i undervassteknologi som skal starte opp i Kristiansund til hausten Møre og Romsdal fylkeskommune har jobba for å få utdanninga på plass Endret 04 05 2015 Les meir Møte i kultur og folkehelseutvalet 6 mai Orientering ved Ålesund symfoniorkester orientering og synfaring Stafsethneset ved Frilluftsrådet for Ålesund og omegn og tilskot kulturminne og kulturmiljø 2015 er nokre av sakene som utvalet skal behandle Endret 04 05 2015 Les meir Møte i samferdselsutvalet tysdag 5 mai Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane Trondheim kontraktstrategi for etablering av nye driftskontraktar for Nordmøre og investeringsprogram for fylkesvegar 2016 2023 er mellom sakene som utvalet skal behandle Endret 30 04 2015 Les meir Møte

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/70 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kjartan Fløgstad kjem til JazzGass-konferansen - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre Mob 958 78 883 Send e post Lina Jonasson Rådgivar Mob 934 57 221 Send e post Kjartan Fløgstad kjem til JazzGass konferansen Olja bidreg til spreidd busetting og låge sosiale skilnader Men ny rikdom fører også med seg eit sug etter verdiar som ikkje blir notert på oljebørsen Desse tankane kjem frå forfattar Kjartan Fløgstad Tysdag 14 juli kjem han til JazzGass konferansen for å snakke om olje og etikk Kjartan Fløgstad forfattar og fabulerande realist Foto Julie Pike I over førti år har Kjartan Fløgstad opphavleg frå industribyen Sauda i Rogaland vore ein av Norges viktigaste forfattarstemmer Han har gitt ut ei lang rekkje bøker både romanar essays sakprosa og reiseskildringar Gjennom forfattarskapen har han teke opp tema som globalisering industrihistorie arbeidarkamp sport og media Kva har oljeeventyret gjort med oss Har den gjort oss til betre eller dårlegare menneskje I tillegg til alle dei gleder og sorger ny rikdom fører med seg har arbeidsturnusen i Oljå vore med på å halda oppe den spreidde busettinga Med to veker på og fire av kan ein bu kor som helst i landet Den perfekte kombinasjonen for nordmannen av i dag må vera som høgteknolog i Oljå og primitiv småbrukar på land Ho som slår med ljå på fjellgarden i dag står i morgon i kontorantrekk på Sola på veg til oljemessa i Houston seier Fløgstad Kven hadde vi vore om vi ikkje hadde hatt olja Norge ville likna meir på nabolanda politiske og sosiale motsetningar ville blitt skjerpa Kva kan litteraturen fortelje oss som vi ikkje får vite gjennom media vitskap eller andre offentlege utgreiingar I sjokkurbaniserte delar av landet Rogaland ikkje minst merkar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Kjartan-Floegstad-kjem-til-JazzGass-konferansen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks, aure og regnbogeaure - Fiskeri og havbruk - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Fiskeri og havbruk Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks aure og regnbogeaure Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Rebekka Varne Rådgivar akvakultur 73 59 15 85 Mob 918 59 402 Send e post Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks aure og regnbogeaure Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav jamfør forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve med laks aure og regnbogeaure i 2015 Foto Cecilie Flatnes Innehavarar av løyve til matfisk av laks aure og regnbogeaure i sjøvatn må søkje til den fylkeskommunen løyvet høyrer heime Søknaden må vere sendt seinast 1 september 2015 Søknaden vil bli behandla fortløpande etter mottak Sjå heile brevet og vedlegg frå Fiskeridirektoratet Kunngjøring kapasitetsauke fylkom 413 12 kB Ny

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Fiskeri-og-havbruk/Tilbod-om-produksjonsvekst-med-skjerpa-miljoekrav-for-laks-aure-og-regnbogeaure (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tingvoll vidaregåande skole miljøfyrtårnresertifisert - Miljø - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  miljøfyrtårnresertifisert Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Vassforvaltning Miljøprisen Miljøutvalet Regional energi og klimaplan Ditt ansvar Miljøsertifisering Pressebilete Kontaktpersonar Stephen Oommen Rådgivar 71 25 80 25 Mob 462 76 273 Send e post Tingvoll vidaregåande skole miljøfyrtårnresertifisert Tingvoll vidaregåande skole er no miljøfyrtårnresertifisert for fjerde gong Skolen er den første i Møre og Romsdal med godkjenning etter den nye hovudkontormodellen Bilde Skolemiljøutvalet skoleåret 2014 2015 1 rad frå venstre Vanessa Hagen verneombod Mobin Emami elevrepresentant Liv Dahl Gullikstad rektor Rune Stølen vaktmeister 2 rad frå venstre Elevane Torbjørn Syrstad vara Leon Loose representant Anders Fløystad leiar Åsmund Tunheim vara og Konrad Brunstad representant Foto Sunniva Eliassen Pilotskolen Tingvoll vidaregåande skole vart som den første skolen i fylket og den andre i landet miljøfyrtårnsertifisert i 2003 På Tingvoll er arbeidet med miljøfyrtårn godt forankra i alle ledd noko som kan vere grunnen til dei gode resultata Det er skolemiljøutvalet SMU med verneombod i spissen som har hovudansvaret for arbeidet og som organiserer aktivitetane for heile skolen gjennom året Ved Tingvoll vgs skal alle ha eigarskap til og bidra i arbeidet med miljøfyrtårn Alle blir tildelt oppgåver instruksar og daglege rutinar knytt til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Miljoe2/Tingvoll-vidaregaaande-skole-miljoefyrtaarnresertifisert (2015-08-15)
  Open archived version from archive