archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Midlar til samlokalisering av kreative næringar - Kreative næringar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Kreative næringar Midlar til samlokalisering av kreative næringar Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Kristin Marie Sørheim Sp leiar Kultur og folkehelseutvalet 95 28 60 60 Send e post Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Midlar til samlokalisering av kreative næringar Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1 5 millionar kroner til samlokalisering av kreative næringar i Møre og Romsdal Illustrasjonsfoto Neil Cunnings flickr com Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å styrke grunnlaget for utvikling av ny god og varig verksemd innan kreativ næring sjå faktaboks Fylkeskommunen løyver difor 1 5 mill kroner til samlokalisering Utlysinga vil bli kunngjort i løpet av våren 2015 Behov for å arbeide på tvers Vi har gjennom møte med næringa fått innspel på at det er stort behov for samlokalisering Kreative næringar er generelt innovative og nytenkande og samarbeid er ei vanleg arbeidsform Å dele arbeidsplass med andre som driv innafor kreativ næring vil gjere det lettare både å prøve ut nye idear og forretningsmodellar og dele kunnskap kostnadar og faglege ressursar seier Kristin Sørheim leiar av Kultur og folkehelseutvalet Gjennom utlysinga ønskjer vi også å stimulere til nye tverfaglege arbeidsformer og samarbeidskonstellasjonar seier Sørheim Det var Kultur og folkehelseutvalet som tysdag 3 mars løyvde 1 mill kroner frå regionale utviklingsmidlar 551 60 til samlokalisering I tillegg løyver Møre og Romsdal fylkeskommune 500 000 kroner frå fylkeskommunal ramme Kontaktpersonar Kristin Sørheim leiar for Kultur og folkehelseutvalet tlf 952 86 060 Carina Stokke rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune tlf 482 62 671 Fakta Kreative næringar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kreative-naeringar/Midlar-til-samlokalisering-av-kreative-naeringar (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Utlysing "Frå gråpapir til galleri" (2. gongs utlysing) - Kreative næringar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Angela Hagen Rådgivar 71 25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post Utlysing Frå gråpapir til galleri 2 gongs utlysing Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å gje unge kunstnarar høve til å ta i bruk ledige forretningslokale i sentrum av byane Kristiansund Molde og Ålesund til galleri Målet for utlysinga er å utvikle eit lågterskel galleri i sentrum av Kristiansund Molde og Ålesund for unge kunstnarar mellom 20 og 39 år som bur og arbeider i Møre og Romsdal Vi lyser derfor ut 1 500 000 kroner fordelt på tre prosjekt eitt i kvar by a 500 000 for 2015 og 2016 Midlane skal nyttast til prosjektleiing og drift av galleriet husleige driftskostnadar mm i to år NB Skjemaet er stengt og søknadsfristen gått ut Følgjande opplysningar og retningsliner er naudsynte for å vurdere søknaden Krav til søkar Søkar skal bu og arbeide i Møre og Romsdal Søkar må vise til kompetanse utdanning innan kunstfaget eller erfaring frå drift av galleri og liknande Dersom søkar har eiga verksemd må ein opplyse om eigarforhold og eventuelle samarbeidspartar Prosjektleiar skal ved oppstart kople seg på eksisterande nettverk for kreative næringar i Møre og Romsdal kreativfylket no kreativ arena plassen hoppid no Prosjektleiar har ansvar for å finne ledige lokale inngå leigeavtale for to år med huseigar og praktisk drift av galleriet sjå også punkt om organisering og budsjett Krav til galleriet Det skal fortrinnsvis nyttast tomme butikklokale og helst det same lokale for heile prosjektperioden Galleriet skal vere eit lågterskeltilbod for unge kunstnarar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kreative-naeringar/Utlysing-Fraa-graapapir-til-galleri-2.-gongs-utlysing (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Lyser ut kr. 1 mill. til nytt pilotprosjekt «Frå gråpapir til galleri» - Kreative næringar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post Lyser ut kr 1 mill til nytt pilotprosjekt Frå gråpapir til galleri Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge lyser ut kr 1 000 000 til prosjekt Frå gråpapir til galleri Vi ønskjer å gi unge kunstnarar høve til å ta i bruk ledige forretningslokale i sentrum av byane Kristiansund Molde og Ålesund til galleri der dei kan vise fram kunst talent produkt Prosjektleiar for kreative Møre og Romsdal Carina Stokke Foto Karoline Evju Det blir no gitt høve til å søke midlar til eit prosjekt som har fått namnet Frå gråpapir til galleri Prosjektet går ut på å ta i bruk ledige butikklokale i sentrum av byane Kristiansund Molde og Ålesund som galleri utstillingslokale Det kan søkjast om midlar til å dekkje husleige og driftskostnadar over to år 2015 og 2016 Drahjelp til unge kunstnarar Bakgrunnen for utlysinga er at vi ønskjer å gje unge kunstnarar drahjelp ved å dekkje utgifter til galleri der dei kan stille ut kunsten sin eller vise fram produkta sine seier prosjektleiar for kreative Møre og Romsdal Carina Stokke Ved å nytte ledige butikklokale i sentrum av byane vil ein bidra til å auke aktivitet etter stengetid og gjere byane meir attraktive Søknadsfrist 20 november 2014 Kva kan midlane dekke Vi inviterer enkeltpersonar eller ad hoc grupperingar til å søke på prosjekta Søkar må sjølv finne ledige lokale og inngå avtale med utleigar Midlane kan dekkje honorar til prosjektleiar og utgifter til drift av galleriet samt husleige og driftskostnadar over 2 år 2015 og 2016 Lokala kan ikkje nyttast til kontor Krav til søkar Enkeltpersonar eller ad hoc grupperingar kan søke Søkar må vise til kompetanse utdanning innafor fagfeltet eller vise til erfaring frå drift av galleri Søkar må finne ledige lokale og inngå

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kreative-naeringar/Lyser-ut-kr.-1-mill.-til-nytt-pilotprosjekt-Fraa-graapapir-til-galleri (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kreative næringar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kreative næringane som viktig innsatsfaktor i regional utvikling Søknadsskjema Frå gråpapir til galleri Søknadsfrist 20 november 2014 Endret 21 11 2014 Les meir Lyser ut startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil 4 startstipend á 200 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn som ønskjer å satse på eigen næring i Møre og Romsdal Endret 11 06 2014 Les meir Nettverk for kreative i Møre og Romsdal No går startskotet for nettverksbygging og møteplassar for alle som driv innafor kreativ næring Det skal arrangerast til saman 120 møter i Ålesund Molde og Kristiansund frå no og ut 2016 og startar med mobiliseringsmøter 9 desember på Giske 10 desember på Averøy og 11 desember i Molde Endret 06 12 2013 Les meir Millionar til styrking av kreative næringar Politikarane i kultur og folkehelseutvalet delte måndag ut fleire millionar til styrking av dei kreative næringane i fylket Målet er at fleire som driv med musikk film foto design og andre kreative næringar i større grad skal kunne leve av eiga verksemd Publ 12 11 2013 Les meir Lyser ut midlar til kreativ næring Møre og Romsdal fylkeskommune lyser i desse dagar ut midlar til utvikling av dei kreative næringane Næringa treng nettverk og møteplassar samt meir kunnskap om forretningsdrift seier rådigvar i Møre og Romsdal fylkeskommune Carina Stokke Endret 19 09 2013 Les meir Kurshausten er klar hopp i det no Ønsker du å starte bedrift og treng opplæring Treng du hjelp til å skrive forretningsplan eller til å etablere eit styre Klikk deg inn på hoppid no sin kurskalender og sjekk kursmenyen i haust Endret 05 09 2013 Les meir Krafttak for kreativ næring Kreative næringar er første programpost når politikarane i Regional og næringsutvalet og Kultur og folkehelseutvalet møtes denne veka Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kreative-naeringar/%28offset%29/10 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kreative næringar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Kreative næringar Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kreative næringar Næring knytt til opplevingar og identitet slik som design kunst kultur underhaldning og opplevingsindustri utgjer stadig ein større del av økonomien Kreativitet og idérikdom i kulturlivet er også viktige for næringslivet Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å løfte fram verdiskapingspotensialet som ligg i dei kreative næringane Vi ønskjer også å løfte fram dei kreative næringane som viktig innsatsfaktor i regional utvikling Mange vil på workshop om kreative næringar Påmeldingane strøymer inn når Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge arrangerer workshop om kreative næringar i Møre og Romsdal neste veke Målet med workshopane er å finne ut korleis vi i fellesskap skal få til eit løft for denne næringa Publ 05 04 2013 Les meir Kartlegging av kulturnæringa i Møre og Romsdal Menon Business Economics har på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune v kulturavdelinga utarbeidd ein rapport om kulturnæringane i fylket Her kan du lese eit samandrag Endret 10 01 2013 Les meir Lyser ut forskingsmidlar til samisk kultur Det er no lyst ut forskingsmidlar til forskingsprosjekt innan samisk identitet kultur og næringsutvikling i eit digitalisert kompetansesamfunn Utlysinga er eit samarbeid mellom Regionalt forskningsfond Midt Norge Nord Norge og Innlandet Søknadsfrist er 13 februar 2013 Endret 20 12 2012 Les meir Felles løft for kulturnæringane Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer no for alvor å løfte fram kulturnæringane i fylket Regional og næringssjef Bergljot Landstad og fylkeskultursjef Arvid Blindheim slår seg saman om eit program som skal opp til politisk behandling utpå våren 2013 Innovasjon

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kreative-naeringar/%28offset%29/20 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Eigarskapen til norske fiskeressursar tema på Midt-Norsk Fiskerikonferanse - Fiskeri og havbruk - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Fiskeri og havbruk Eigarskapen til norske fiskeressursar tema på Midt Norsk Fiskerikonferanse Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lisbeth Nervik Fiskerirådgivar 71 25 81 66 Send e post Eigarskapen til norske fiskeressursar tema på Midt Norsk Fiskerikonferanse Midt Norsk Fiskerikonferanse vert arrangert i Kristiansund 2 og 3 juni 2015 Tema på årets konferanse varierer frå eigarskapen til norske fiskeressursar UK som marknad med bl a fokus på Fish n Chips ny teknologi sett i lys av Tveteråsutvalet og marknadsendringar i en turbulent geopolitisk periode Ingebrigt Steen Jensen kjem og vil snakke om temaet Bør eierskap til norske fiskeressurser selges i det åpne marked Det vert servert Fish n Chips til lunsj på dag to og på dag ein vert det blåtur med middag Meld deg på Midt Norsk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Fiskeri-og-havbruk/Eigarskapen-til-norske-fiskeressursar-tema-paa-Midt-Norsk-Fiskerikonferanse (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Søk midlar til berekraftstiltak innafor lakseoppdrett og villaks - Fiskeri og havbruk - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Frank Madsøy Ass Regional og næringssjef 71 25 81 91 Mob 971 71 493 Send e post Arve Slettvåg Rådgivar akvakultur 71 25 80 55 Mob 975 39 265 Send e post Mariann Veiset Konsulent 71 25 81 68 Mob 984 22 822 Send e post Søk midlar til berekraftstiltak innafor lakseoppdrett og villaks Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut fondsmidlar frå Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Fondet skal nyttast til å finansiere tiltak prosjekt som skal fremje berekraftig lakseoppdrett og fremje villaksinteressene i Møre og Romsdal Søknadsfrist er 1 september 2015 Foto Cecilie Flatnes Kva tiltak kan få støtte frå fondet i 2015 Kompetanse og FoU basert nyskaping i havbruksnæringa basert på Regjeringa sine fem berekraftselement rømming genetisk påverknad forureining utslepp sjukdom parasittar areal og fôrressursar Utgreiing og kartlegging i samband med oppdatering av kystsoneplanar i kommunane i fylket Tiltak for å hjelpe villaksen og for å skape god sameksistens mellom villaks og havbruk i Møre og Romsdal Tiltak og prosjekt som blir støtta skal vere forankra i Møre og Romsdal Kven kan søke Kommunar bedrifter villakseinteresser næringsorganisasjonar for villakseinteresser

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Fiskeri-og-havbruk/Soek-midlar-til-berekraftstiltak-innafor-lakseoppdrett-og-villaks (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Jaktkvote på kystsel 2015 - Fiskeri og havbruk - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  på kystsel 2015 Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lisbeth Nervik Fiskerirådgivar 71 25 81 66 Send e post Jaktkvote 2015 status Art Kvote Sist oppdatert Steinkobbe 8 04 8 2015 Havert 0 06 1 2015 Dokument Tildelingsbrev frå Fiskeridirektoratet PDF dokument 407 38 kB Fangstskjema PDF dokument 368 32 kB Jaktkvote på kystsel 2015 Kvota for jakt på kystsel for 2015 er fastsett og Møre og Romsdal er tildelt ei kvote på 25 steinkobbe Det er forbode å drive jakt på steinkobbe ved Orskjæra utanfor Averøy Foto Stein Watten Fiskeridirektoratet fastsett kvote for kystsel etter tilråding frå Havforskingsinstituttet Jaktkvoter For Møre og Romsdal er det for 2015 fastsett følgande kvoter Steinkobbe 25 Det er jaktforbod ved Orskjæra utanfor Averøy Havert 0 Jegerar som har løyve til å drive jakt på kystsel i 2015 kan også drive jakt på grønlandssel langs Norskekysten samt jakt på ringsel i Nordland Troms og Finnmark Jakttider Steinkobbe langs hele kysten 2 januar 30 april og 1 august 30 september Ringsel og grønlandssel langs heile

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Fiskeri-og-havbruk/Jaktkvote-paa-kystsel-2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive