archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lyser ut 5,75 mill. kroner til forsking - Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Forsking og utvikling Lyser ut 5 75 mill kroner til forsking Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Anna Marie Hatlestad Rådgivar 71 25 80 22 Mob 924 42 568 Send e post Annelin Henriksen Rådgivar Mob 975 34 536 Send e post Lyser ut 5 75 mill kroner til forsking Regionalt Forskningsfond Midt Norge lyser ut 5 75 mill kroner som skal gå til forskingsdriven innovasjon i næringsliv og offentleg sektor Søknadsfrist er 15 april 2015 Regionalt Forskningsfond Midt Norge lyser ut kr 5 75 mill kroner til kvalifiseringsstøtte Av desse midlane er 1 25 mill kroner sett av til innovasjon i offentleg sektor Søknadsfristen er 15 april 2015 Heile utlysingsteksten og elektronisk søknadsskjema finn du på Regionalt Forskningsfond Midt Norge sine nettsider Kvalifiseringsstøtten har som formål å mobilisere og kvalifisere nye aktørar til forskningsdriven innovasjon i samarbeid med FoU miljø Formålet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/Lyser-ut-5-75-mill.-kroner-til-forsking (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Midlar til forsking - Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Forsking og utvikling Midlar til forsking Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Anna Marie Hatlestad Rådgivar 71 25 80 22 Mob 924 42 568 Send e post Midlar til forsking Regionalt forskningsfond Midt Norge RFF Midt lyser ut midlar til forsking Informasjon frå Regionalt forskningsfond Midt Norge Regionalt forskningsfond Midt Norge RFF Midt har nå offentliggjort flere nye utlysninger Regionale bedriftsprosjekter målgruppe bedrifter i regionen Regionale institusjonsprosjekter for Grønn sektor målgruppe FoU institusjoner i regionen Åpen kvalifiseringsstøtte målgruppe bedrifter FoU institusjoner og offentlige aktører i regionen Søknadsfrist for disse tre utlysningene er 15 oktober 2014 Regionalt forskningsfond Midt Norge RFF Midt har også offentliggjort utlysning for Regionale institusjonsprosjekter rettet mot statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutter i regionen Søknadsfrist for denne utlysningen er 15 april 2015 I denne utlysningen inviteres de statlige høgskolene og de regionale forskningsinstituttene i regionen til å levere skisser innen 1 oktober

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/Midlar-til-forsking (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Forskingsboost med SkatteFUNN-skolen - Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  slik at dei i neste omgang kan mobilisere bedrifter til å gjere seg nytte av ordninga Arthur Almestad er Forskningrådet sin regionale representant i Møre og Romsdal SkatteFUNN har ord på seg for å vere det mest tilgjengelege virkemiddelet for bedrifter som vil styrke sin konkurransekraft og lønnsemd gjennom forskingsbaserte innovasjonsprosjekt Det er Norges forskningsråd og Innovasjon Norge som står bak SkatteFUNN ei ordning som kan gje skattefrådrag til bedrifter med forskings og utviklingsprosjekt FOU I 2013 var 219 bedrifter i Møre og Romsdal involvert i SkatteFUNN No ønskjer Forskningsrådet og Innovasjon Norge at ordninga skal blir enda meir kjent og brukt og startar derfor SkatteFUNN skolen i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og SIVA Det blir dagssamlingar over heile fylket våren 2014 med startskot 5 mars Bedrifter som ønskjer hjelp til ordninga kan frå no av ta kontakt med kvalifiserte rettleiarar i næringshagar kunnskapsparkar hoppid no kontor Totrinnsrakett SkatteFUNN skolen er lagt opp som ein totrinnsrakett Først skal rådgivarane i hoppid no kontora SIVA næringshagar næringsparkar og andre som gir råd til gründerar og næringsliv kursast i ordninga Deretter skal gründerar og bedrifter få rettleiing og rask avklaring på kva prosjekt som kvalifiserer til ordninga Vi er svært opptatt av å få meir bedriftsretta forsking og utvikling i Møre og Romsdal SkatteFUNN ordninga viser seg å vere eit effektivt middel for å få opp fleire forskingsprosjekt seier trekløveret Frank Madsøy ass Regional og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune Bodil Palma Hollingsæter direktør i Innovasjon Norge i Møre og Romsdal og Arthur Almestad regionansvarlig i Forskingsrådet Stor gevinst for bedriftene Dei er samstemte i at SkatteFUNN er økonomisk gunstig ordning for den enkelte bedrifta Gevinsten ligg først og fremst i langtidseffekten av å drive forskings og utviklingsprosjekt Det er også mange bedrifter som leier private konsulentar til å

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/Forskingsboost-med-SkatteFUNN-skolen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Alternativ løype til arbeidslivet - Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Mob 924 42 568 Send e post Rune Solenes Opstad Ass fylkesutdanningssjef 71 25 87 85 Mob 951 77 723 Send e post Alternativ løype til arbeidslivet Prosjektet I UNG er ei alternativ løype ut i arbeidslivet for ungdom som ikkje har fullført vidaregåande skule Forskarar skal no bidra til å finne ut kva tiltak som fungerer på lang sikt Frå venstre Sigurd Hungnes Astero Kenneth Rathe I UNG deltakar Frederick Nilsen I UNG Magnhild Heiberg Solli Astero og André Wood I UNG Foto Møre og Romsdal fylkeskommune Prosjektet I UNG er eit tilbod gjennom Astero til ungdom som har slutta på vidaregåande men ønskjer seg tilbake til skulebenken eller ut i arbeid Opplegget er tilpassa kvar enkelt der nokon kanskje treng å lese fag mens andre ønskjer å prøve ut forskjellige yrke Møre og Romsdal fylkeskommune og Regionalt Forskningsfond Midt Norge støttar prosjektet Kenneth Rathe er ein av dei som går på I UNG Han fann seg ikkje til rette i den vidaregåande skulen og er glad han fikk kjennskap til I UNG Det er eit unikt samhald i gjengen som er her og no merkar eg framgang i kvardagen Her får vi prøve mange forskjellige ting slik er det ikkje i den vanlege skulen Det er utruleg kva som bur i desse ungdommane seier Sigurd Hungnes Han fungerer både som lærar arbeidsformann og coach Blir forskingsprosjekt Guri Kaurstad og Kari Bachmann i Møreforsking Molde Gjennom følgeforskning skal Møreforsking Molde finne ut og dokumentere kva tiltak som fungerer og kva langtidseffekten er Forskingsprosjektet skal gå over tre år Det finst mange gode initiativ men lite data Det treng vi skal vi utvikle oss vidare seier adm dir i Astero Per Olav Myrstad Et viktig formål med følgeforskning er å sørge for systematisk kunnskapsoppbygging om gjennomføring resultat og nytteverdi Dette

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/Alternativ-loeype-til-arbeidslivet (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Friske millionar til forsking - Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Norge har fordelt midlar for vel 17 mill kroner Av desse går 8 mill til Møre og Romsdal fordelt på 14 prosjekt Fredag 7 februar kunne rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune Gøril Groven til høgre overrekke sjekken på 1 5 mill kroner frå Regionalt Forskningsfond Midt Norge til dagleg leiar i iKuben Hilde Aspås og forskingsleiar Møreforsking Molde Oddmund Oterhals Foto Møre og Romsdal fylkeskommune Det er fylka Møre og Romsdal Sør Trøndelag og Nord Trøndelag som står bak Regionalt Forskningsfond Midt Norge Fondet lyste hausten 2013 ut midlar til forsking og no er det klart kva prosjekt som får støtte 1 5 mill til Sjøportalen Sjøportalen er eit prosjekt som ser på kostnadseffektive og miljøvennlege løysingar for sjøtransport for bedrifter i Romsdals regionen Målet med prosjektet er å utvikle ein webportal slik at kjøparane av transportoppdrag skal få betre billegare og meir miljøvennlege transporttenester Det er klyngesatsinga iKuben som er initiativtakar og har prosjektansvaret og dei samarbeider tett med Møreforsking Molde I tillegg er Molde og Romsdal havn IKS Timplex AS Moldegaard maritime logistics AS med som samarbeidpartnarar i prosjektet Prosjektet er treårig og har ei kostnadsramme på 4 5 mill kroner Regionalt forskningsfond Midt Norge støttar prosjektet med 1 5 mill Klynge som satsar på forsking Det er ei fryd å motta søknadar som Sjøportalen seier rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune Gøril Groven Groven sit i sekretariatet for Regionalt Forskningsfond Midt Norge og har lang trening i å vurdere prosjektsøknadar Fredag 7 februar kunne ho overrekke bodskapen frå fondsstyret om at 1 5 millionar kroner er innvilga prosjektet iKuben er ei klynge som bevisst satsar på forsking der bedriftene i klynga definerer felles behov og utfordringar Prosjektet Sjøportalen vil ikkje berre komme medlemsbedriftene til gode men vil skape kunnskap og løysingar som også andre kan dra

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/Friske-millionar-til-forsking (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regionale forskningsfond ei styrke for bedrifter og institusjonar - Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Forsking og utvikling Regionale forskningsfond ei styrke for bedrifter og institusjonar Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Anna Marie Hatlestad Rådgivar 71 25 80 22 Mob 924 42 568 Send e post Regionale forskningsfond ei styrke for bedrifter og institusjonar Dei regionale forskingsfonda bidreg til å utvikle gode og konkurransedyktige forskingsmiljø i følge ei fersk evaluering Ordninga med regionale forskningsfond har eksistert sidan 2010 Evalueringa slår fast at dei regionale forskingsfonda bidreg til å utvikle gode og konkurransedyktige forskingsmiljø Mobiliserer til auka FoU aktivitet Ordninga har stor legitimitet og samspelet med dei andre regionale verkemiddelaktørane fungerer bra Kvaliteten på prosjekta som har fått støtte er god I tillegg bidreg regionale forskingsfond til å mobilisere aktørar utan tidlegare FoU aktivitet til å komme i gang med dette Forskningsfonda bidreg også til å mobilisere forskingsmiljø til å involvere seg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/Regionale-forskningsfond-ei-styrke-for-bedrifter-og-institusjonar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Horisont 2020 - Informasjonsmøter i Ålesund og Molde - Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Forsking og utvikling Horisont 2020 Informasjonsmøter i Ålesund og Molde Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Anna Marie Hatlestad Rådgivar 71 25 80 22 Mob 924 42 568 Send e post Horisont 2020 Informasjonsmøter i Ålesund og Molde No startar EU sitt nye rammeprogram for forsking og innovasjon Horisont 2020 Det blir informasjonsmøte på Høgskolen i Ålesund 4 februar og på Høgskolen i Molde 5 februar Informasjonsmøta har ei klar innretning mot næringsretta FoU og er tilpassa både forskingsmiljøa og næringslivet i vår region Det er Forskningsrådet saman med høgskolane Forskningsforum Møre og Enterprise Europe Network EEN som inviterer til informasjonsmøte i dei to byane Les meir om Horisont 2020 Her finn du programmet for Ålesund 4 februar Horisont 2020 informasjonsmøte Ålesund 91 99 kB Her finn du programmet for Molde 5 februar Horisont 2020

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/Horisont-2020-Informasjonsmoeter-i-AAlesund-og-Molde (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Meir innovasjon med VRI-programmet - Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  VRI er Forskningsrådet si satsing på mobilisering til forsking og innovasjon i regionane i Noreg Studentar frå Høgskulen i Volda lagar film om riktig fangsthandtering Prosjektet fekk VRI midlar i 2013 Foto Øyvind Herse VRI Møre og Romsdal Møre og Romsdal har fått full pott frå konkurransemidlane i Forskingsrådet til vårt VRI program seier Regional og næringssjef Bergljot Landstad Landstad er prosjektansvarleg for VRI Møre og Romsdal Dette betyr at vi kan få opp enda fleire gode forskings og innovasjonsprosjekt i regionen vår seier ho VRI står for Virkemidler for regional FoU og innovasjon Tilskotsordninga skal bidra til å fremme forskingsbasert innovasjon Det er Norges Forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune som finansierer programmet Dei neste tre åra vil VRI programmet i fylket disponere 8 4 millioner kroner pr år Forsking er eit nøkkelord Vi ønskjer å mobilisere nye bedrifter til å ta bruk relevant forskingskompetanse i sitt innovasjonsarbeid å bidra til at forskingsmiljøa er i god kontakt med bedriftene og kan kople til rett forskingskompetanse og at studentane ved høgskulane våre kan arbeide med reelle problemstillingar seier Landstad Frå fiskeslam til biogass Prosjektleiar i VRI Møre og Romsdal Øyvind Herse trekker fram eit prosjekt som Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS har prosjektansvaret for Det er fleire samarbeidspartar inne i prosjektet mellom anna Bioforsk Møreforsking og Nofima Målet med prosjektet er å utvikle kostnadseffektive metodar for å samle opp og utnytte slam frå settefiskanlegg til produksjon av biogass og plantegjødsel Dette er eit forskingsprosjekt som vart starta opp gjennom VRI Møre og Romsdal Prosjektet har fått vidare finansiering av Regionalt Forskningsfond Midt Norge VRI programmet har eksistert sidan 2007 og i Møre og Romsdal har det i alt vore 115 bedriftsprosjekt forprosjekt som har fått støtte frå VRI Torsdag 12 desember skal styringsgruppa i VRI Møre og Romsdal møtast og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/Meir-innovasjon-med-VRI-programmet (2015-08-15)
  Open archived version from archive