archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  partnarskap med fylkeskommunane VRI Møre og Romsdal er ei tverrfagleg innovasjonssatsing med fokusområde maritim og marin næringsklynge Møre og Romsdal høyrer til Regionalt forskningsfond Midt Norge saman med dei to Trøndelagsfylka Fondet lyser årleg ut midlar som går til dei beste forskingsprosjekta i bedrifter offentleg verksemd og FoU institusjonar i regione Lyser ut 21 mill til bedriftsretta forsking Regionalt Forskningsfond Midt Norge lyser ut kr 21 mill til bedriftsretta forsking Søknadsfrist er 16 oktober 2013 Endret 21 06 2013 Les meir Midlar til innovasjon i det offentlege Regionalt forskningfond Midt Norge lyser ut forskingsmidlar til små og store innovasjonprosjekt i offentleg sektor Samhandling og tidleg innsats er stikkord Total ramme er på ni millionar kroner Endret 21 06 2013 Les meir FoU Foredraga frå Fylkestingsamlinga 24 april 2013 Her kan du laste ned pdf versjon av alle foredraga frå temasamlinga om forsking under Fylkestinget 24 april 2013 Endret 26 04 2013 Les meir Forskingsmidlar til fleire spennande prosjekt i fylket Fleire spennande prosjekt i Møre og Romsdal får forskingsmidlar frå Regionalt Forskningsfond Midt Norge Biogass frå fiskeslam fiskeolje som drivstoff for skip og raskare og sikrare diagnose av flåttrelaterte sjukdomar for å nemne nokre Endret 08 04 2013 Les meir Lyser ut forskingsmidlar til samisk kultur Det er no lyst ut forskingsmidlar til forskingsprosjekt innan samisk identitet kultur og næringsutvikling i eit digitalisert kompetansesamfunn Utlysinga er eit samarbeid mellom Regionalt forskningsfond Midt Norge Nord Norge og Innlandet Søknadsfrist er 13 februar 2013 Endret 20 12 2012 Les meir Belgvekst og urter gunstig for mjølka Viss kyr får meir belgvekster eller andre urter i fôret aukar andelen gunstige fettsyrer i mjølka Det er hovudkonklusjonen i ein doktorgradavhandling støtta av Møre og Romsdal fylkeskommune Publ 06 11 2012 Les meir Utlysing FOU midlar frå Regionalt forskningsfond Midt Norge Regionalt forskningsfond Midt Norge

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/%28offset%29/10 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ei tverrfagleg innovasjonssatsing med fokusområde maritim og marin næringsklynge Møre og Romsdal høyrer til Regionalt forskningsfond Midt Norge saman med dei to Trøndelagsfylka Fondet lyser årleg ut midlar som går til dei beste forskingsprosjekta i bedrifter offentleg verksemd og FoU institusjonar i regione Lyser ut 8 mill i forskingsmidlar Regionalt forskningsfond Midt Norge RFFMIDT lyser ut 8 mill kr til forskingsbasert innovasjon i offentleg sektor Kommunane spelar ei sentral rolle i prosjekta og må vere merksame på desse midlane Endret 20 12 2011 Les meir Strategi for forsking og utvikling vedteke Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd ein strategi for forsking og utvikling i Møre og Romsdal Strategien vart vedteke på Fylkestinget 13 desember 2011 Publ 15 12 2011 Les meir Påmelding til informasjonsmøter RFF 2011 I forbindelse med utlysning av inntil 24 millioner kroner i forskningsmidler arrangerer Regionalt forskningsfond Midt Norge fire informasjonsmøter i regionen Påmeldingsskjema finner du nederst på siden Endret 03 08 2011 Les meir Lyser ut inntil 24 millionar til forsking i Midt Norge Haustens utlysning av forskingsmidlar frå Regionalt forskingsfond Midt Norge er no publisert på nettsidene til RFF Midt Norge Endret 01 07 2011 Les meir 42 millionar kroner til forsking i Midt Norge svært god uttelling for Møre og Romsdal Regionalt forskningsfond Midt Norge innvilga før helga støtte til 41 forskingsprosjekt med samla støttebeløp i overkant av 42 millionar kroner Endret 10 03 2011 Les meir Forsking som tema på fylkestinget i oktober I samband med fylkestingssamlinga i Geiranger 11 13 oktober arrangerte Møre og Romsdal fylkeskommune ein temadag om forsking Publ 20 10 2010 Les meir Stor interesse i Midt Norge for forskingsmidlar I samband med utlysinga av inntil 40 millionar kroner til forsking og utvikling i Midt Norge møtte vel 280 personar opp på dei fire informasjonsmøta som vart arrangert sist

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling/%28offset%29/20 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fordeling av kommunale og regionale næringsfond 2013 - Kommunale næringsfond - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Næringsutvikling Kommunale næringsfond Fordeling av kommunale og regionale næringsfond 2013 Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Fordeling av kommunale og regionale næringsfond 2013 I Handlingsprogram for Verdiskaping i Møre og Romsdal 2013 er det sett av kr 26 520 000 til kommunale og regionale næringsfond Kommunale næringsfond er viktige midlar for at kommunane kan ta ein aktiv rolle i å legge til rette for nyskaping Kommunale næringsfond skal brukast til å styrke nyskaping innovasjon og næringsutvikling i Møre og Romsdal Unge kvinner og innvandrarar skal prioriterast ved tildeling frå kommunale næringsfond Regional og næringsutvalet vedtok i møte 5 mars at kommunale næringsfond i Møre og Romsdal 2013 blir fordelt slik Kommune Tildeling 2013 Molde 665 000 Kristiansund 1 030 000 Ålesund 645 000 Vanylven 1 160 000 Sande 1 060 000 Herøy 815 000 Ulstein 610 000 Hareid 845 000 Volda 150 000 Ørsta Ørskog 830 000 Norddal Stranda 1 020 000 Stordal 1

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kommunale-naeringsfond/Fordeling-av-kommunale-og-regionale-naeringsfond-2013 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Næringsfond til fleire kommunar - Kommunale næringsfond - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Eivind Vartdal Ryste Seksjonsleiar 71 25 80 23 Mob 909 92 406 Send e post Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Næringsfond til fleire kommunar Regional og næringsutvalet gjekk denne veka samrøystes inn for at kommunane Giske Ålesund Sula Skodje Ørskog og Molde får tildelt midlar frå kommunalt næringsfond på lik linje med kommunane innanfor det distriktspolitiske virkeområdet Det er Kommunal og regionaldepartementet som i tildelingsbrevet opnar for høve til å dele ut næringsfond utanfor det distriktspolitiske virkeområdet I Handlingsprogram Verdiskaping for 2012 er det sett av kr 26 510 000 til kommunale og regionale fond Administrasjonen har lagt fram to alternativ Alternativ 1 er ei vidareføring av tidlegare praksis medan det i alternativ 2 er sett vekk frå det distriktspolitiske virkeområdet Her er det berre kraftkommunar som er haldne utanfor Regional og næringsutvalet gjekk onsdag denne veka samrøystes inn for alternativ 2 Kommunale næringsfond i Møre og Romsdal 2012 vert fordelt slik Kommune Tildeling 2012 Molde 663 000 Kristiansund 1 030 000 Ålesund 645 000 Vanylven 1 160 000 Sande 1 011 000 Herøy 815

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kommunale-naeringsfond/Naeringsfond-til-fleire-kommunar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 20,32 millionar kroner til kommunale- og regionale næringsfond - Kommunale næringsfond - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kommunale næringsfond 20 32 millionar kroner til kommunale og regionale næringsfond Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete 20 32 millionar kroner til kommunale og regionale næringsfond Nærings og miljøutvalet vedtok tysdag denne veka fordeling av 20 32 millionar kroner til kommunale og regionale næringsfond i Møre og Romsdal Årets løyving er i overkant 3 3 millionar kroner meir enn i fjor Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler kvart år midlar frå Kommunal og regionaldepartementet til regional utvikling Kommunale og regionale næringsfond skal nyttast til å styrke nyskaping innovasjon og næringsutvikling i kommunar som ligg innafor det distriktspolitiske verkemiddelområdet I årets fordeling er unge kvinner og ulike innvandrargrupper som viktige målgrupper for og dei skal difor gjevast særskild prioritet ved tildeling frå fonda På møte i Nærings og miljøutvalet i dag vedtok ein å løyve i overkant av 18 6 millionar kroner til kommunale næringsfond og i overkant av 1 6 millionar kroner til regionale næringsfond Midlane skal nyttast i samsavar med politisk vedtekne retningsliner For 2010 tildeler Møre og Romsdal fylkeskommune kommunale næringsfond slik Kristiansund kr 843 000 Vanylven kr 908 000 Sande kr 913 000 Herøy kr 693 000 Ulstein kr 504 000 Hareid kr 642 000 Stranda kr 909 000 Stordal kr 1 130 000 Sykkylven kr 653 000 Haram kr 724 000 Vestnes kr 771 000 Midsund kr 1 004 000 Sandøy kr 990 000 Aukra kr 642 000 Fræna kr 686 000 Eide kr 793 000 Averøy kr 742 000 Gjemnes kr 803 000 Tingvoll kr 976 000 Halsa kr 1 059 000 Smøla kr 1 067 000 Aure kr 1 243 000 Sum totalt kr 18 695

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kommunale-naeringsfond/20-32-millionar-kroner-til-kommunale-og-regionale-naeringsfond (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Konjunkturbarometeret TEMP for 2014 er klart - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Statistikk og rapportar Konjunkturbarometeret TEMP for 2014 er klart Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Dokument Temp 2014 PDF dokument 3 41 MB Vertskapsattraktivitet og eksternt eigarskap Menon rapport PDF dokument 1 24 MB Konjunkturbarometeret TEMP for 2014 er klart Årets konjunkturbarometer TEMP for 2014 er klart TEMP tek temperaturen på næringslivet i Møre og Romsdal og oppsummerer utviklingstrekk i norsk økonomi Last ned pdf av TEMP Temp 2014 3 41 MB Kven eig næringslivet i Møre og Romsdal Les også rapporten om vertskapsattraktivitet og eksernt eigarskap Vertskapsattraktivitet og eksternt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Konjunkturbarometeret-TEMP-for-2014-er-klart (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møre og Romsdal er olje- og gassvinnaren - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Statistikk og rapportar Møre og Romsdal er olje og gassvinnaren Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Møre og Romsdal er olje og gassvinnaren Møre og Romsdal er olje og gassvinnaren i Midt Noreg Dette kjem fram i MOLGA analysen 2013 utarbeidd av Impello Management AS Utdrag frå analysen Olje og gassbransjen i Møre og Romsdal hadde en samlet omsetning på 47 1 mrd kr i 2011 Dette utgjør hele 72 av Midt Norges samlede omsetning Årsaken til denne dominansen er høy omsetning i verftsindustrien og i rederiene

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Moere-og-Romsdal-er-olje-og-gassvinnaren (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ny temperaturmåling av Møre og Romsdal - Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ettertid vil tenke før og etter Vi ser at de mest avanserte økonomiene nå flytter produksjon tilbake Regjeringa må ta ei offensiv holdning slik at Norge kan være i front i denne utviklingen gjennom målrettet utdannings og forskningssatsing i tett samspill med de ledende bedriftene Bergljot Landstad Møre og Romsdal fylkeskommune Produksjonsfæren er i endring Et bredt utvalg av stadig mer avanserte teknologier for industriell produksjon er i ferd med å vokse frem Jon Fixdal Teknologirådet norske bedrifter har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med sine merkevarer globalt Monika Hestad Brand Valley Skal vi drive denne typen virksomhet i Norge så er det to ting som gjelder å ha et sterkt merkenavn og sørge for høy produktivitet i produksjonen Intervju med Nils Fredrik Drabløs Ekornes Vi investerer i ny kunnskap nye anlegg og ny teknologi for å sikre at stolte skipsbyggingstradisjonar skal halde fram Ståle Rasmussen konsernsjef i Kleven vi definerer det som kritisk viktig at vi forstår markedsarenaene i de ulike regionale eller geografiske markeder Intervju med Kjell Stamnes Glamox Dei makroøkonomiske rammene Sjeføkonom i Sparebanken Møre Inge Furre og sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse AS Roger Bjørnstad gir oss det makroøkonomiske bildet Inge Furre skriv Tiltagende vekst og høyt aktivitetsnivå SSBs konjunkturbarometer viser en forventet økning i produksjon og sysselsetting de nærmeste to årene Oppgangen vil gjøre seg gjeldende innenfor de fleste næringer og sektorer ikke minst privat og offentlig tjenesteyting Industriproduksjonen i Møre og Romsdal ventes å øke noe til neste år og i 2015 Dette har sammenheng med fortsatt oppgang innen produksjon av verkstedprodukter inklusive bygging av skip og plattformer konsumprodukter og etter hvert også kraftkrevende industri En styrket norsk kostnadsmessig konkurranseevne på grunn av svekket kronekurs kan dessuten gi impulser til litt høyere vekst innenfor konkurranseutsatte næringer SSBs konjunkturbarometer tegner et positiv bilde av utviklingen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar/Ny-temperaturmaaling-av-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive