archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ungdomspanelet har fordelt 125.000 i ungdomsmidlar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  leiar i ungdomspanelet Marcus Svenning Det totalt søknadsbeløpet for hausten 2014 var på heile 875 583 kr Det er utruleg kjekt å sjå det høge engasjementet blant ungdommane i fylket vårt Det at så mange vel å søke på desse midlane viser at ungdommen er ivrig etter å gjere noko for ungdomsmiljøet der dei bur seier Svenning Vi fekk svert mange gode søknadar denne terminen med stor variasjon noko som gjer at vi hadde ei vanskeleg oppgåve med å prioritere og velje ut kven som skulle få midlar i denne runden fortsett Svenning Kvart år deler Ungdomspanelet i Møre og Romsdal ut 250 000 til ekstraordinære ungdomsaktivitetar i fylket Fristane er 1 april og 1 desember Tilskotet blir gjeve til prosjekt som stimulerer til ungdomsengasjement og skal gå til ungdomsaktivitetar som elles ikkje får støtte frå det ordinære budsjettet til fylkeskommunen Eg vil minne om at Ungdomspanelet har ny fordeling av ungdomsmidlane til våren med søknadsfrist 1 april og håpar at søketala er like høge om ikkje endå høgare då avsluttar Svenning Søkjar Kommune Søkjer midlar til Beløp Blindheim idrettslag Ålesund Aktivitetspark 5000 Sunnmøre data og kultur Sula Utskifting av utstyr 10000 Volda terrengpark Volda Innkjøp av railer og shapere

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Ungdomspanelet-har-fordelt-125.000-i-ungdomsmidlar2 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Går inn for auka kapasitet på Hareid-Sulesund - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Mob 901 08 512 Send e post Går inn for auka kapasitet på Hareid Sulesund Eit samrøystes fylkesting gjekk i dag inn for å styrkje kapasiteten i sambandet Hareid Sulesund Bakgrunnen for vedtaket er å løyse problema med attståande kjøretøy samt problem knytt til trafikkavviklinga på Hareid ferjekai Fylkestinget ber fylkesrådmannen gå i forhandlingar med operatør i kontrakt Nye ytre Sunnmøre for å styrkje kapasiteten i sambandet Om fylkesrådmannens forhandlingar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Gaar-inn-for-auka-kapasitet-paa-Hareid-Sulesund (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ny storhall i Spjelkavika - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  00 Mob 901 08 512 Send e post Ny storhall i Spjelkavika Fylkestinget vedtok i dag å etablere eit aksjeselskap saman med Spjelkavik IL med sikte på å bygge ny storhall i Spjelkavika Idrettshallen er planlagt til 9000 m2 med speleflate tilsvarande tre handballbaner I tilknyting til større arrangement har hallen plass til over 2000 tilskodarar Idrettsfaga vert samstundes flytta frå Ålesund vgs til Spjelkavik vgs Totalkostnaden på storhallen er

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Ny-storhall-i-Spjelkavika (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Prisutdelingar under opninga av Fylkestinget - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Øystein Folden Naturvernforbundet er 100 år i 2014 og har i Møre og Romsdal uredd deltatt i debatten og sett dagsorden i store og små miljøspørsmål knytt til bærekraftig utvikling energi forureining rovvilt artsmangfald og klimaspørsmål Fylkeslaget blei stifta i 1969 og sentralt har stått ei rekkje vernesaker som Mardøla Rauma og Ulvåa Sunndalsfjella og Reinheimen Av saker som no blir prioritert er utfordringar innan fiskeoppdrett ulovlege søppelfyllingar vass og vindkraft og energisparing Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har 13 lokallag og over 700 medlemmar Prisen består av ein diplom eit kunstverk utforma av ein kunstnar frå Møre og Romsdal og kr 15 000 Fylkeskulturprisen Fylkeskulturprisen 2014 blei i år tildelt Ragnar Ulstein Bakgrunnen for tildelinga er Ulstein sitt forfattarskap særleg som krigshistorikar der han har dokumentert historia også frå vår region Som krigshistorikar vil han særleg bli hugsa for verka Englandsfarten 2 bind 1965 67 Svensketrafikken 3 bind 1974 77 og Etterretningstjenesten i Norge 1940 45 3 bind 1989 92 Han har også skrive ei omfattande skildring frå heimbygda Lagunen og stormen Ulstein bygd i Europa 1940 45 1999 Han har skrive fleire bøker romanar samt lokalhistoriske bøker om bank avis og samferdsel fortel Sørheim Ragnar Ulstein deltok i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Prisutdelingar-under-opninga-av-Fylkestinget (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i fylkesutvalet måndag 08. desember - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  387 Send e post Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann 71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post Møte i fylkesutvalet måndag 08 desember Møte i fylkesutvalet har no starta opp og tilleggskjøp i sambandet Hareid Sulesund og kostnadsreduserande tiltak i samband med utbygging K104 Romsdal vgs er mellom sakene utvalet skal behandle Saker til behandling vedtaka vert lagt ut fortløpande U 131 14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 3 2014 Innkjøpsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune oppfølging Tilrådinga samrøystes vedteke U 132 14 Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn Tilrådinga samrøystes vedteke med eitt tillegg U 133 14 Framtidig regionreform Møre og Romsdal som eige fylke Tilrådinga samrøystes vedteke U 134 14 Endring i lov om Innovasjon Norge Tilrådinga samrøystes vedteke U 135 14 Høyringssvar melding til Stortinget om vekst i norsk lakse og aureoppdrett Tilrådinga samrøystes vedteke U 136 14 Høyring forslag om å oppheve konsesjonslov og buplikt Tilrådinga vedteke mot fire stemmer U 137 14 Tilleggskjøp i sambandet Hareid Sulesund Tirådinga samrøystes vedteke U 138 14 Oppmoding om bygging av midtdelar Tirådinga samrøystes vedteke U 139 14 K104 Romsdal vgs kostnadsreduserende tiltak i Fylkesutvalets innstilling i sak U 119 14 pkt 4 Saka var lagt fram utan innstilling Forslag frå Anne

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-maandag-08.-desember (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesting 8.-10. desember i Molde - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  opplæring i Møre og Romsdal og Framtidig regionreform Møre og Romsdal som eige fylke er mellom sakene tinget skal behandle I tillegg blir det utdeling av fylkeskulturprisen og miljøprisen Fylkestinget startar opp måndag 08 desember kl 13 00 på Scandic Seilet Hotel med utdeling av fylkeskulturprisen til Ragnar Ulstein og miljøprisen til Norges Naturvernforbund v Øystein Folden før partia går i gruppemøte Fullstendig program for fylkestingsamlinga finn de her https mrfylke no Kalender Kalender politiske moeter 2014 Fylkestinget i desember Saker til behandling T 61 14 Forvaltningsrevisjonsrapport nr 4 2014 Kommuneretta utviklingsarbeid T 62 14 Styrking av kontrollutvalets formelle status T 63 14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 3 2014 Innkjøpsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune oppfølging blir ettersendt og behandla i fylkesutvalet 8 desember T 64 14 Endring av budsjettet for 2014 T 65 14 Byen som regional motor økonomiplan 2015 16 T 66 14 Ålesundsstrukturen storhall i Spjelkavika T 67 14 NMK2 leigeavtale for lokaler til maritim utdanning i Ålesund T 68 14 K104 Romsdal vgs Forprosjekt T 69 14 Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen T 70 14 Kompetanseklinikk Ålesund byggeprogram og lokalisering T 71 14 Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn blir ettersendt og behandla i fylkesutvalet 8 desember T 72 14 Tilleggskjøp i sambandet Hareid Sulesund blir ettersendt og behandla i fylkesutvalet 8 desember T 73 14 Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 T 74 14 Utviding av GassROR med kommunane Nesset Rauma og Vestnes T 75 14 Norsk Tindesenter Eiendom AS garanti for låneopptak T 76 14 Kvalitetsmeldinga 2014 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal T 77 14 Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal T 78 14 Oppmoding om bygging av midtdelar blir behandla i fylkesutvalet 8 desember T 79 14 Framtidig regionreform Møre og Romsdal som

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Fylkesting-8.-10.-desember-i-Molde (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i Regional- og næringsutvalet 2. desember - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  post Møte i Regional og næringsutvalet 2 desember Årets siste møte i Regional og næringsutvalet er tysdag 2 desember i Haram Regional og næringsutvalet Møtedato 02 12 2014 14 00 Møtested Haram Møterom Brattvåg Hotell Brattvåg Utvalet skal til Haram kommune og få orientering om status og utfordringar i kommunen Etterpå skal utvalet få omvisning og orientering om Rolls Royce Marine Det politiske møtet tek til kl 14 00 på Brattvåg Hotell Sakliste RN 85 14 Endring i lov om Innovasjon Norge Framlegg RN 86 14 Høyringssvar melding til Stortinget om vekst i norsk lakse og aureoppdrett Framlegg 2 vedlegg RN 87 14 Jordbruksforhandlingane 2015 innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune Framlegg RN 88 14 Høyring forslag om å oppheve konsesjonslov og buplikt Framlegg 1 vedlegg RN 89 14 Orientering frå Nor Fishing 2014 Framlegg RN 90 14 Status akvakulturforvalting og fiskeri oktober 2014 Framlegg RN 91 14 Frozen at sea Markedsorientert kvalitetsstandard for ombordfryst hvitfiskfilet Framlegg RN 92 14 Søknad om støtte til prosjektet Nye løysingar fornybar energi Framlegg 1 vedlegg RN 93 14 Årets bedrift oppdatering av vurderingskriterium og pris Framlegg RN 94 14 Tettstadutvikling Larsnes Larsnes brygge havnevandring Framlegg 2 vedlegg RN 95 14 Fordeling av virkemidlar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-Regional-og-naeringsutvalet-2.-desember (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i Samferdselsutvalet 2. desember - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  av mobildekning i Trollstigen er mellom sakene som skal behandlast av utvalet Møte finn stad på møterom 700 på fylkeshuset i Molde tysdag 2 desember kl 10 30 Saker til behandling Saksnr Tittel SA 62 14 Ruteendringsprosessen 2015 SA 63 14 Takst og takstretningslinjer for bil hurtigbåt og fylkesvegferjeruter 2015 SA 64 14 Oppmoding om bygging av midtdelar SA 65 14 Trafikktryggingstiltak 2015 SA 66 14 Omklassifisering til fylkesveg Tussentunnelen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-Samferdselsutvalet-2.-desember (2015-08-15)
  Open archived version from archive