archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Seanse lyser ut 3 stipend til utvikling og gjennomføring av langsiktige kunstprogram i ein utdannings eller anna samfunnsinstitusjon for eksempel ein barnehage skole sjukehus fengsel aldersheim Publ 06 05 2015 Les meir God folkehelse i Møre og Romsdal For første gong har Møre og Romsdal fylkeskommune laga ei omfattande oversikt over folkehelsa Oversikta vil vere eit viktig fundament for å følgje med på utviklinga og for å sette inn tiltak Rapporten vil og vere viktig for å kunne jobbe langsiktig med å betre helsetilstanden og auke trivselen i befolkninga Endret 21 04 2015 Les meir Kulturlaug 2015 2016 Profesjonelle kunstnarar og kunstpedagogar er på nytt klare til å lære elevar i Møre og Romsdal å utfolde seg innan kulturfaga Endret 21 04 2015 Les meir 30 år med Ungdommens kulturmønstring i Møre og Romsdal 17 19 april skal 370 ungdommar frå heile fylket delta på UKM si fylkesmønstring i Herøy kommune I år er det 30 år sidan den første fylkesmønstringa vart arrangert i Molde Gjennom årlege lokale regionale og nasjonale mønstringar har unge kulturtalent frå fylket fått ein profesjonell arena for sine eigne uttrykk Publ 15 04 2015 Les meir Kunstnarstipend 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune v kulturavdelinga lyser no ut kunstnarstipend for 2015 Søknadsfristen er 01 06 15 Publ 14 04 2015 Les meir Stor interesse for barn og unge si psykiske helse 15 og 16 april skal 300 personar frå heile fylket lære om korleis vi kan gje barn og unge god psykisk helse Det har aldri vore arrangert ein så stor samarbeidskonferanse i vårt fylke med dette temaet tidlegare seier Svein Neerland frå Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 13 04 2015 Les meir 4 2 millionar til friluftslivsformål Møre og Romsdal fylkeskommune har i vår fordelt meir enn 4 2 millionar til ulike formål innanfor

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/%28offset%29/10 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  meir Ny modell for vidare drift av bokbåten Epos Bokbåten Epos vil fortsette tilbodet sitt i Møre og Romsdal I desember gjorde fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtak om å avvikle drifta av bokbåten i sitt fylke frå hausten 2015 Endret 05 03 2015 Les meir Midlar til samlokalisering av kreative næringar Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1 5 millionar kroner til samlokalisering av kreative næringar i Møre og Romsdal Endret 04 03 2015 Les meir Ti skolar får besøk av gruppa Razika I løpet av mars og april skal Razika på turne for Kultursekken i Møre og Romsdal I veke 12 og 17 er det fleire av dei vidaregåande skolane i fylket som får besøk av den populære gruppa seier rådgivar ved Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune Maria Haukås Romuld Endret 03 03 2015 Les meir Regional delplan for kulturminner til høyring og offentleg ettersyn Møre og Romsdal fylkeskommune har i tråd med vedteken planstrategi laga eit forslag til regional delplan for kulturminne Fylkesutvalet vedtok den 23 februar i sak U 14 15 å legge planforslaget ut til andre gongs høyring og offentleg ettersyn Frist for høyringa er sett til 15 april 2015 Endret 02 03 2015 Les meir Folkebiblioteka er framleis den mest brukte kulturinstitusjonen i Møre og Romsdal I løpet av 2014 var kvar innbyggar innom eit av folkebiblioteka våre i snitt meir enn tre gonger Biblioteka i Tingvoll Fræna og Ulstein har registret ein auke i utlån på meir enn 10 seier fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin Molvær Endret 09 02 2015 Les meir Skal styrke folkemusikk og folkedansarven i fylket Kultur og folkehelseutvalet vedtok i 4 februar å løyve tre millionar kroner til eit prosjekt som har som mål å styrke folkemusikk og folkedansarven i Møre og Romsdal Publ 04 02 2015 Les meir Frå hip

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/%28offset%29/20 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  møte og visningsarena Kulturtorget blir arrangert 29 30 januar 2015 i Molde Det blir som alltid to innhaldsrike dagar med kulturopplevingar innan musikk scenekunst litteratur kulturarv film og visuell kunst Programmet ligg no klart Endret 23 01 2015 Les meir 220 000 ville på morotur Møre og Romsdal fylkeskommune sin turdatabase morotur no hadde i fjor 220 000 besøk Dette er svært gode tall og viser at folk i Møre og Romsdal er glad i friluftsliv og bruker tenesta vi tilbyr seier rådgivar i friluftsliv Petter Jenset Endret 21 01 2015 Les meir Valkyrien Allstars på turne i Møre og Romsdal Valkyrien Allstars er denne veka på turne i Møre og Romsdal og held konsert på fleire vidaregåande skolar Endret 13 01 2015 Les meir Bokbåten Epos klar for nye besøk i Møre og Romsdal Frå 14 januar til 2 februar skal Epos besøke 70 ulike stader i Møre og Romsdal Bokbåten er fullasta med bøker lydbøker og boksekkar Publ 12 01 2015 Les meir Kulturtorget påmeldingsfristen er i dag Fredag 9 januar er frist for påmelding til Kulturtorget 2015 Klikk her for å komme til påmeldingsskjema og meir informasjon Endret 09 01 2015 Les meir Delte ut startstipend til kreative talent Ingeborg Refsnes Yvonne Cathrine Senn og Solveig Oterhals Landsvik fekk i dag tildelt startstipend på 200 000 kroner kvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge Stipendet gjekk til unge talent innan kreative næringar som har potensiale for profesjonalisering og kommersialisering og som er heilt i startgropa Endret 08 12 2014 Les meir Korleis kan kommune og frivillig sektor samarbeide betre Dette var hovudtema på Fylkeskulturkonferansen 2014 Over 160 personar både frå det offentlege og frivillige deltok Endret 04 12 2014 Les meir Nordmørsk førjulsstemning med Møremusikarane Møremusikargruppa Fjord og Fjell har saman med folkesongaren Gro Kjelleberg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/%28offset%29/30 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fire personar Til saman blir det delt ut 300 000 kroner Endret 11 11 2014 Les meir Møremusikarane i gang med arbeidsplasskonsertar Møre og Romsdal fylkeskommune og Møremusikarane har starta med arbeidsplasskonsertar rundt om i fylket I november er det alle sjukehusa fylket som har bestilt lunsjkonsertar med Asgeir Hoffart Judit Toth Sylthe Per Kåre Fossum og Lone Eines Endret 07 11 2014 Les meir Møte i kultur og folkehelseutvalet 10 november Tildeling av kunstnarstipend 2014 og Fylkeskulturprisen 2014 er to av sakene som skal behandlast i utvalet Økonomiplan 2015 2018 står også på dagsorden i dette møtet i kultur og folkehelseutvalet Endret 07 11 2014 Les meir Utvida påmeldingsfrist til Fylkeskulturkonferansen Fylkeskulturkonferansen går av stabelen onsdag 26 november i Ålesund Til no er det 116 personar som er påmeldt Endret 07 11 2014 Les meir Søkjer kandidatar til Fylkeskulturprisen 2014 Kjenner du ein person eller organisasjon som har gjort ein kulturinnsats utanom det vanlege i Møre og Romsdal Det er framleis mogeleg å sende inn framlegg til kandidatar til Fylkeskulturprisen 2014 Endret 23 10 2014 Les meir Møte i kultur og folkehelseutvalet 22 oktober Regionale utviklingstrekk 2014 Tilskot til kommunar i God Helse partnarskapet som har vakant folkehelsekoordinatorstilling og Frivillighetsprisen 2014 er mellom anna sakene som utvalet skal behandle Publ 20 10 2014 Les meir Lyser ut kr 1 mill til nytt pilotprosjekt Frå gråpapir til galleri Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge lyser ut kr 1 000 000 til prosjekt Frå gråpapir til galleri Vi ønskjer å gi unge kunstnarar høve til å ta i bruk ledige forretningslokale i sentrum av byane Kristiansund Molde og Ålesund til galleri der dei kan vise fram kunst talent produkt Endret 20 10 2014 Les meir Børre Thorsen er Møre og Romsdal sin kandidat til frivillighetsprisen 2014 Kvart år deler Frivillighet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/%28offset%29/40 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for frisklivssentralane i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal idrettskrets inviterer til nettverkssamling for frisklivssentralane i Møre og Romsdal den 21 22 oktober 2014 Endret 30 09 2014 Les meir Over 6 4 millionar i tilskot til kulturbygg Kultur og folkehelseutvalet fordelte i møte 4 september i overkant av 6 4 millionar kroner til sju kulturbygg i Møre og Romsdal Endret 16 09 2014 Les meir Spelar utruleg stor rolle Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut kunstnarstipend Når det gjeld å utvikle seg kunstnerisk spelar det ei utruleg stor rolle fordi ein får tid og moglegheit til å realisere idear og prøve ut nye ting fortel jazzpianist Arne Torvik Endret 16 09 2014 Les meir Eit meir aldersvennleg samfunn Fylkeseldrekonferansen 2014 Torsdag 2 oktober 2014 blir årets fylkeseldrekonferanse arrangert i Molde Temaet som blir teke opp er tankar rundt det å få til nettopp eit meir aldersvennleg samfunn og korleis kan vi planlegge for å få til dette seier Johannes J Vaag møteleiar for konferansen og nestleiar i fylkeseldrerådet Møre og Romsdal Endret 11 09 2014 Les meir Kultursekken 2014 2015 er klar Over 100 turnear skal ut til skolar og barnehagar i Møre og Romsdal dette skoleåret Alle elevar frå 1 10 trinn får fire kulturopplevingar medan elevane i vidaregåande skole får tre Velkomen til den kulturelle skolesekken 2014 2015 Endret 09 09 2014 Les meir Bokbåten til Møre og Romsdal i tida 9 september til 2 oktober Bokbåten Epos legg frå kai i Ålesund tysdag 9 9 Første stopp er Stokksund på søre Sunnmøre Vi skal besøke 71 stader med utlån av bøker og framsyningar Nytt stopp er Søvik i Haram kommune Båten er som vanleg fullasta med bøker lydbøker og boksekkar Endret 05 09 2014 Les meir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/%28offset%29/50 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  No startar arbeidet med å få på plass en kystled Dette inneber kartfesting og merking av leden grunneigaravtalar og tilrettelegging av egna overnattings og serveringsstadert I sommar blir oppstart av arbeidet markert med mellom anna ein pilegrimsseilas Publ 23 06 2014 Les meir No kan du låne e bøker på biblioteka i fylket Frå og med i dag onsdag 18 juni vil biblioteka i Møre og Romsdal tilby e bøker til lånarane sine Med appen eBokBib kan du få tilgang til ca 420 ulike bøker rett på nettbrettet og smarttelefon Endret 18 06 2014 Les meir Lyser ut startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil 4 startstipend á 200 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn som ønskjer å satse på eigen næring i Møre og Romsdal Endret 11 06 2014 Les meir Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar Lotteri og stiftelsestilsynet skal fordele 1 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2014 Endret 03 06 2014 Les meir Tilskott på over 60 millionar til idrettsanlegg i fylket Under møtet i Kultur og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal onsdag 4 juni skal det fordelast over 60 millionar spelemidlar til idretts og friluftslivsanlegg i kommunane i fylket Publ 03 06 2014 Les meir Møte i Kultur og folkehelseutvalet 4 juni 3 juni reiser Kultur og folkehelseutvalet til Geiranger for å halde politisk møte Behandling av sakene vil skje onsdag 4 juni Tema for møtet er verdiskaping med utgangspunkt i natur kultur og kreative næringar Publ 02 06 2014 Les meir 3 8 millionar til friluftslivsformål Møre og Romsdal fylkeskommune har i vår fordelt meir enn 3 8 millionar til ulike formål innanfor friluftsliv Dette er midlar som kjem i tillegg til spelemidlar Endret 06 05 2014 Les meir Møte i Kultur og folkehelseutvalet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/%28offset%29/60 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Stor kulturpendling i Møre og Romsdal Svært mange nyttar kultur og fritidstilboda i Møre og Romsdal syner den ferske undersøkinga Kultur og fritidstilbod for alle om kulturpendlarar fritidspendlarar og andre kulturbrukarar i Møre og Romsdal Undersøkinga kartlegg bruken av ulike kultur og fritidstilbod blant vaksne og er utført av forskar Finn Ove Båtevik ved Møreforsking AS på oppdrag frå fylkeskommunen våren 2011 Endret 06 05 2011 Les meir Den Trondhjemske postveg skal bli vandre og sykkelrute Møre og Romsdal Fylkeskommune Statens Vegvesen og dei to interkommunale friluftsråda i fylket arrangerer dagsamling med fokus på den Trondhjemske postveg tirsdag 10 mai på Ørskogfjellet Endret 05 05 2011 Les meir Ga 300 000 kr i kunststipend Fem av 35 kunstnarar fekk stipend då Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte Kunstnarstipend for 2010 Publ 09 02 2011 Les meir Frisklivskonferanse 9 11 februar Den nasjonale konferansen om etablering og utvikling av frisklivssentraler skjer i Ålesund Veilederen for etablering av kommunale frisklivssentralar blir lansert Helsedirektoratet Møre og Romsdal fylkeskommune og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/%28offset%29/170 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Elevar ved Haram vgs vann Ocean Space Race I år var det elevar frå Haram vidaregåande skule som stakk av med samanlagtseieren før Kristelig Gymnasium Oslo og Lørenskog videregående skole Publ 11 03 2015 Les meir I UNG tilbod om alternativt opplæringsløp i Møre og Romsdal Ungdommar i alternative opplæringsløp er like forskjellig som ungdommar i den ordinære opplæringa vår Det krev ei tilrettelegging på lik linje med det ordinære utdanningssystemet vårt seier Berit Brudeseth i Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 09 03 2015 Les meir Søkarstatistikk skoleåret 2015 2016 Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for skoleåret 2015 2016 har vore Statistikk ligg til høgre på sida Endret 11 03 2015 Les meir Auke i søkartalet til Helse og oppvekstfag nedgang for Design og handverk Årets søkartal viser at 3686 ungdommar søker om skoleplass i Vg1 til skoleåret 2015 2016 Dette er ei svak auke frå i fjor Endret 06 03 2015 Les meir Har du kandidat til Gullepleprisen 2015 NPeD sin gulleplepris er oppretta for å belønne pedagogar som har utnytta IKT i læring på ein god måte Endret 12 02 2015 Les meir Elevar med god innsats under NM for frisørar Helga 31 januar til 1 februar vart det arrangert NM i frisering i Oslo Spektrum 12 deltakarar frå Møre og Romsdal var med Publ 09 02 2015 Les meir Nordic Teachers Space Camp 2015 Er du realfagslærar i vidaregåande skule og er interessert i romfart kan du no søkje om å få delta på Nordic Teachers Space Camp på Andøya Publ 29 01 2015 Les meir Bli med på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/%28offset%29/10 (2015-08-15)
  Open archived version from archive