archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Messesuksess for ungdomsbedrifter Julemessa som ungdomsbedriftene ved Sykkylven vidaregåande skule stod bak like før jul vart ein dundrande suksess Publ 07 01 2015 Les meir Nytt gratis tilbod Karriererettleiing for vaksne Møre og Romsdal fylkeskommune har starta eit tilbod om gratis karriererettleiing for vaksne i fylket Tilbodet har fått namnet Karriere Møre og Romsdal Endret 07 01 2015 Les meir Ny læringsressurs om Noreg og EU Dei siste åra har ein blitt merksame på at unge har for dårleg kunnskap når det gjeld EU og ikkje minst Noreg sitt tilhøve til EU NDLA har saman med Senter for internasjonalisering av utdanning SIU fått i oppdrag å utarbeide ein læringsressurs for å heve kunnskapsnivået mellom skoleungdom Endret 07 01 2015 Les meir Tal på enkeltvedtak mobbing i skulen 9a I den seinare tida har det vore fleire saker om mobbing i skulen og mangel på talet på enkeltvedtak i samband med dette Endret 17 11 2014 Les meir Møre og Romsdal tok medaljar i Yrkes NM Lærlingar frå Møre og Romsdal tok fleire medaljar under Yrkes NM i Trondheim Endret 18 11 2014 Les meir Møte i utdanningsutvalet 10 november Kvalitetsmeldinga 2014 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Skolebruksplan 2015 2018 og Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen er nokre av sakene utvalet skal behandle Publ 07 11 2014 Les meir Pris til NDLA Den fylkeskommunale satsinga på Nasjonal digital læringsarena har fått ein internasjonal pris NDLA er tildelt prisen Boldic Award 2014 Sjølve prisoverrekkinga skjedde på konferansen Lärande i förändring i Stockholm 23 oktober Hendinga blir også markert på Fleksibel Utdanning Norge sin konferanse i Oslo i november Endret 31 10 2014 Les meir Abigail 22

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/%28offset%29/20 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oktober 2014 Publ 24 09 2014 Les meir Æ skjønne itj æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ Forsking på rådgiving i skolen Rådgivinga for skoleelevar er grundig evaluert Dei tre fylka Nord Trøndelag Sør Trøndelag og Møre og Romsdal har vorte studert av ei gruppe forskarar Dei har intervjua elevar foreldre lærarar og leiing ved seks skolar i kvart fylke tre ungdomsskolar og tre vidaregåande skolar Endret 09 09 2014 Les meir Ny moglegheit søkjarar utan læreplass Utdanningsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer deg som er søkjar i år og har ungdomsrett til å delta på læreplasskurs Kurset blir arrangert fire stader slik at du kan melde deg på der passar best Vi har totalt 60 plassar så her er det førstemann til mølla Publ 01 09 2014 Les meir Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen Høyring 2 Høyringa går i hovudsak ut til dei vidaregåande skulane og kommunane i regionen men sidan høyringa er lagt ut offentleg er det høve for alle som har interesse i saka til å kome med uttaler Alle som sendte uttalar til Høyring 1 vert gjort merksame på at høyringa er i gang Skolane og kommunane kan formidle høyringa til andre som er aktuelle Endret 03 11 2014 Les meir Viktig å møte opp til skolestart sjølv om det er streik Alle elevar som har fått tilbod om skoleplass skal møte til skolestart som planlagt måndag 18 august Dette gjeld også for elevar ved dei to vidaregåande skolane Molde vgs og Romsdal vgs der 113 lærarar per i dag er tekne ut i streik seier utdanningssjef Sverre Hollen Han veit så langt ikkje om fleire skolar vil bli omfatta om streiken held fram Endret 15 08 2014 Les meir Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Etter at

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/%28offset%29/30 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  med minoritetsspråkleg bakgrunn Målet med ordninga er at ein raskare skal kome seg opp på eit fagleg og språkleg nivå som er nødvendig for at elevane skal kunne følgje eit ordinært utdanningsløp i vidaregåande skole seier Margaret Alme rektor ved Ulstein vgs Endret 12 06 2014 Les meir Tilsetting av rektor ved Surnadal vidaregåande skole Mons Otnes 46 er tilsett i stilling som rektor ved Surnadal vidaregåande skole under føresetnad av at han kan tiltre seinast 01 09 14 Endret 26 05 2014 Les meir Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen Høyring 1 Høyringa går i hovudsak ut til dei vidaregåande skulane og kommunane i regionen men det er det høve for alle som har interesse i saka til å kome med uttaler Skolane og kommunane kan formidle høyringa til dei som er aktuelle Endret 05 06 2014 Les meir Fylkesmeisterskapet i barne og ungdomsarbeidarfag og helsearbeidarfag Torsdag 10 april blir fylkesmeisterskapet i barne og ungdomsarbeidarfag og helsearbeidarfag arrangert på Kristiansund vidaregåande skole Deltakarene er elevar på Vg2 lærlingar eller nyutdanna fagarbeidarar Endret 10 04 2014 Les meir Søkarstatistikk skoleåret 2014 2015 Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for skoleåret 2014 2015 har vore Statistikk ligg til høgre på sida Endret 07 03 2014 Les meir Kraftig auke i søkartalet til TAF nedgang for Musikk dans og drama Årets søkjartal viser svak søking til Vg1 Bygg og anleggsteknikk Vg1 Restaurant og matfag og Vg1 Musikk dans og drama Mest populær er TAF kor det berre er skoleplass til ein av tre søkjarar Endret 06 03 2014 Les meir Møte i Utdanningsutvalet torsdag 6 mars Nye tilbod og ressursar til særskilte tilbod struktur og tilbod for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal og gjennomføring i vidaregåande opplæring er

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/%28offset%29/40 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Satsinga på nye skolebygg held fram Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik går inn for at Møre og Romsdal fylkeskommune held fram med ein sterk satsing på nye skolebygg Endret 11 11 2013 Les meir Utanfor komfortsonen 21 22 oktober gjekk Impulskonferansen av stabelen denne gongen i Loen Dette er ein konferanse for og av lærarar der temaet er pedagogisk bruk av IKT i vidaregåande opplæring Publ 25 10 2013 Les meir Saman for betre læringsmiljø Kva må til for at ein elev skal trivast og ha gode prestasjonar på skolen Det blir tema i Molde i neste veke Endret 24 10 2013 Les meir Fellesmøte i utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda 24 oktober Utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda held torsdag 24 oktober fellesmøte på fylkeshuset i Molde Hovudtema for møte er alternative opplæringsarenaer for dei som fell frå i utdanning TAF og læreplassutfordringar og påbyggingsutfordringar vs alternative vg3 Endret 22 10 2013 Les meir Skolebruksplana 2014 17 Høyring Skolebruksplana 2014 17 er sendt ut til høyring til høyringsinstansane der høyringsfristen er sett til 24 oktober Publ 01 10 2013 Les meir Elevrådssamling Elev og lærlingombodet inviterar nok ein gong til samling for elevrådsleiarar og nestleiarar frå alle dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Endret 17 09 2013 Les meir Foreldresamarbeid er viktig også i vidaregåande opplæring Dette var eitt av hovudpoenga til professor Thomas Nordahl som besøkte Romsdal vgs 5 september Endret 09 09 2013 Les meir Dagsamling for førsteårs lærlingar i Møre og Romsdal Det vert arrangert dagsamlingar i Molde Kristiansund og Ålesund for lærlingar som er inne i sitt første opplæringsår i bedrift Desse samlingane vert arrangert i samarbeid mellom elev og lærlingombodet og utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/%28offset%29/50 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Berre 17 søkjarar utan tilbod Etter andreinntaket står berre 17 søkjarar med ungdomsrett utan tilbod Alle desse vil få eit tilbod innan skolestart Endret 06 08 2013 Les meir Fleire får tilbod om læreplass Mange elevar har venta i spenning på førsteinntaket til vidaregåande opplæring og denne veka får 10 217 av ungdomsrettssøkjarane tilbod om plass 9 601 er tekne inn i dei vidaregåande skolane medan 609 har fått tilbod om læreplass Endret 30 07 2013 Les meir 1 inntak skoleåret 2013 2014 Av dei 10 217 søkjarane som fekk tilbod om plass i 1 inntak er 9 601 tekne inn til dei vidaregåande skolane i fylket medan 609 har fått tilbod om læreplass Det er nesten berre søkjarar med ungdomsrett i Møre og Romsdal som har fått tilbod i 1 inntaket Fristen for å svare på 1 inntak er 15 juli Endret 09 07 2013 Les meir Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012 2013 Årsrapporten til elev og lærlingombodet i Møre og Romsdal blei framlagt for fylkestinget 18 juni Endret 01 07 2013 Les meir Møte i utdanningsutvalet 6 juni Det er møte i utdanningsutvalet torsdag 06 juni Møtet vert halde på møterom 700 på fylkeshuset i Molde Publ 05 06 2013 Les meir Vitensenterprosjekt får merksemd i departementet Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort eit forprosjekt om mobilt vitensenter Det har vekt interessa til Kunnskapsdepartementet Endret 17 10 2013 Les meir Forsking skal styrke rådgivingstenesta Møre og Romsdal fylkeskommune skal saman med fylkeskommunane i Sør Trøndelag og Nord Trøndelag gjennomføre ei forskingsbasert evaluering av rådgivingstenesta med spesiell vekt på karriererettleiing Med bakgrunn i forskingsbasert kunnskap skal ein vidareutvikle tenesta og gi elevar i ungdomsskolen og den vidaregåande skolen eit betre rådgivingstilbod Publ 02 05 2013 Les meir Skal undersøke

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/%28offset%29/60 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Ny rektor ved Volda vidaregåande skule Trond Hjelseth 44 er tilsett som rektor ved Volda vidaregåande skule og tek til i stillinga 01 10 10 Publ 02 07 2010 Les meir Simon Bjørkevoll bronsevinnar under i NM finalen for elektrikarar Simon Bjørkevoll vart bronsevinnar under i NM finalen for elektrikarar som i år gjekk av stabelen på Norges varemesse på Lillestrøm i perioden 31 mai 3 juni Endret 07 06 2010 Les meir Margaret Alme ny rektor ved Ulstein vidaregåande skule Margaret Alme 48 er tilsett som rektor ved Ulstein vidaregåande skule Ho tek til i stillinga 01 08 10 Publ 29 04 2010 Les meir Ny rektor ved Romsdal vgs Ivar Rød 45 er tilsett

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/%28offset%29/130 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kalender Utd.avdelinga - Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar UngWeb Om fylkeskommunen Kalender Dokumentsenteret Møre og Romsdal fylkeskommune Kalender Kalender Utd avdelinga Kalender Utd avdelinga Juli 2015 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Onsdag 1 Juli 2015 Fylkeshuset Postboks 2500 6404 Molde Tlf 71

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/Kalender-Utd.avdelinga/%28month%29/7/%28year%29/2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kalender Utd.avdelinga - Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  sep I samarbeid med sentrale aktørar frå utdanning arbeidsliv kommunar og organisasjonar inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune alle ungdomar på 10 trinn til å vere med på Karrieredagane 2015 Målsettinga er at Alle avgangselevar skal få eit relevant og levande bilete av utdanningsvegar og arbeids og karrierevegar i Møre og Romsdal Karrieredagane skal gi dei unge ein sjanse til å finne ut meir om korleis utdannings og arbeidslivet i eigen region er bygd opp og organisert Arrangementa skal vere ein motivasjonsfaktor for å få ungdom til å velje utdanningsretning og yrke som finst i eigen region og å få betre kjennskap til utradisjonelle yrkes og karrierevegar på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn Tid og stad for dei ulike arrangementa Veke 37 Romsdalsregionen Veke 38 Nordmøre Veke 39 Søre Sunnmøre Veke 40 Nordre Sunnmøre Det er viktig at kvar skole som ønskjer å vere med set av alle begge dagane for arrangementa i sin region Detaljert informasjon om kva dag den enkelte skole klasse skal delta vil bli sendt ut i god tid før dei ulike arrangementa Utsendt invitasjon til dagane finn du her Invitasjonsbrev karrieredagane 2015 korr 87 99 kB Frist for påmelding var 10 juni 2015 Dersom det

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/Kalender-Utd.avdelinga/%28month%29/9/%28year%29/2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive