archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  blir gjort for å auke talet på læreplassar for same elevgruppa Båe omsyna har avgjerande verknad for å få redusert talet på elevar som ikkje gjennomfører vidaregåande opplæring på normert tid 5 år Publ 14 04 2014 Les meir Ungdomspanelet har fordelt 125 000 i ungdomsmidlar Den fyrste av to tildelingar av ungdomsmidlar i 2014 fekk 25 søknadar Det kom mange gode søknadar med stor variasjon under den fyrste søknadsperioden det er mellom anna søkt om midlar til oppstart av ungdomskafé alternativ 16 mai feiring og skateshow seier leiar i ungdomspanelet Sjur August Waagbø Endret 11 04 2014 Les meir Fylkestinget 08 april Dag to av fylkestinget er no i gong Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding Møre og Romsdal fylkeskommune 2013 og Opera og kulturhus i Kristiansund er mellom sakene som skal opp Endret 08 04 2014 Les meir Går inn for opera og kulturhus Fylkestinget vedtok i dag å gå inn for å gi eit årleg tilskot til bygging av opera og kulturhus i Kristiansund Endret 08 04 2014 Les meir Støttar anleggsutvikling ved Skaret Skisenter Fylkestinget vedtok i dag å løyve eit tilskot på 1 8 millionar til Skaret Skisenter SA Endret 08 04 2014 Les meir Følg debatten på nett Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding Møre og Romsdal fylkeskommune 2013 og Opera og kulturhus i Kristiansund er mellom sakene fylkestinget skal behandle i dag Publ 08 04 2014 Les meir Fylkesutvalet 07 april Møte i fylkesutvalet er no i gong Søknad om opptak i det nye programmet Global Centres of Expertise Ålesund Kunnskapspark på vegne av NCE Maritime og Støtte til utvikling av anlegg ved Skaret skisenter er mellom sakene utvalet skal handsame Endret 08 04 2014 Les meir Fylkesting opna i dag Fylkesordførar Jon Aasen opna i dag årets første fylkesting Det tre dagar lange fylkestinget

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/120 (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Møte i Vestlandsrådet - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Vestlandsrådet Norges Brusselkontor til å vere med å drøfte potensiale for auka samarbeid i Europa Tilhøvet til EU Vestlandsrådet sitt tilhøve til Nordsjøkommisjonen og organisasjonen for perifere maritime regionar som alle fire fylkeskommunane på vestlandet er medlem av er tema for eigne saker fredag Dei fleste regionar som er knytt til Nordsjøen arbeider forå få til ein eigen Nordsjøstrategi i regi av EU Ein vil særleg sjå på forvaltning av Nordsjøen betre tilgang og attraktivitet i forhold til hamnene takle klimaendringar fremje innovasjon og verdiskaping legge til rette for at vi framleis skal ha bærekraftige og gode lokalsamfunn For Vestlandsrådet sin er det avgjerande at ein arbeider saman slik at ein best mogeleg kan sikre at Vestlandet når fram med sine krav og meiningar Rådet vil og drøfte det Nordatlantiske samarbeidet NORA som Vestlandsrådet er medlem av og som gjeld Grønland Island Færøyane og Kystnoreg E39 Kyststamvegen Vestlandsfylka samarbeidar for å få til kreative finansieringsordningar som kan realisere Vestlandets hovudpulsåre E39 Kyststamvegen Investeringsbehov på E39 Kyststamvegen utgjer om lag 100 mrd kroner for å få til eit totalt ferjefritt samband på heile strekkja frå Kristiansand til Trondheim Petroleumsmeldinga Den nye petroleumsmeldinga vil vere av særs viktig verdi for Vestlandet Sjølv

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-Vestlandsraadet (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møter samferdselsministeren om ekspressbuss - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i Møre og Romsdal Olav Bratland saman med samferdselssjef i Møre og Romsdal Arild Fuglseth og sektretariatsleiar i Vestlandsrådet Trond Ueland til Oslo for å møte samferdselsministeren Bakgrunnen er at Vestlandsrådet over lang tid har arbeidd med grunnlaget for å få på plass eit ekspressbuss tilbod for Vestlandet det vil seie for strekninga Stavanger Trondheim Dette har vore eit vanskelig og komplisert arbeid Rapportene viser at det er vanskelig å få til eit høgt frekvent busstilbod som er sjølvfinansierande Ein vil årleg trenge 20 40 mill ekstra pr år skal en kunne forbetre dagens tilbod Brattland peiker på at nøkkelen ligg derfor i om staten vil vere med på eit spleiselag for å kunne ruste opp ee slik rute Målet med møtet blir derfor å forsøke å avklare om staten er villig til å vere med å bidra til at vi kan få til eit ekspress busstilbod for heile Vestlandet Så langt har departementet vore negative Bratland seier håpet vårt er at statsråden kan vere meir positiv og vil bidra til at vi kan få på plass eit slikt ruteopplegg som vil bety mykje for næringsliv ikkje minst turisme busetnad og for miljøet Leiar i Vestlandsrådet meiner det må vere

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moeter-samferdselsministeren-om-ekspressbuss (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • OECD til Vestlandet - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  er Nordisk Atlandsamarbeid NORA eit samarbeidsråd i regi av Nordisk Ministermøte der Kyst Noreg Grønland Island og Færøyane deltek som har engasjert OECD til å gjennomføre ein slik analyse Målsettinga med analysen er å vurdere grunnlaget for om Island Grønland Færøyane og Kyst Noreg NORA landa kan framstå som ein økonomisk politisk region og korleis skape betre vilkår for ei ytterlegare styrking av det innbyrdes samarbeidet Analysen vil vere ferdig i slutten av 2010 og vil kunne fungere som eit referanseverk med utgangspunkt i politisk økonomisk regionanalyse Inkludert her finn vi samferdsle fiskeri og maritim sektor reiseliv klimaendringar og miljø innovasjon og humankapital som grunnlag for økonomisk vekst Samstundes tenkjer ein seg at analysen skal medverke til å tydeleggjere regionen sine særlege muligheiter og kompetanse for omverda Den endelege rapporten vil innehalde framlegg om politiske tiltak som kan styrke regional utvikling i NORA regionen Arbeidet med analysen er ferdig i Grønland Island og Færøyane No er det Noreg som står for tur og delegasjonen som i tillegg til representantar frå OECD òg vil ha med representantar frå Canada og Skottland vil kome til Bergen 22 og 23 april Delegasjonen vil vere i Oslo 19 april før dei reiser til Tromsø

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/OECD-til-Vestlandet (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Glede over hjelp til verftsnæringa - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  hadde med statsråd Giske på hans kontor fredag 5 februar 2010 Her la dei fire fylkesordførarane på Vestlandet som utgjer arbeidsutvalet for Vestlandsrådet fram eit framlegg eit nasjonalt program for maritim miljøsatsing for verftsindustrien på Vestlandet ogrammet er tenkt som eit tiltak for avhjelpe situasjonen i verftsnæringa på kort sikt men òg å peike på nye innovative tiltak på lengre sikt I første omgang avventar vi tiltakspakken frå næringsminister Giske

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Glede-over-hjelp-til-verftsnaeringa (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  på Kvinnedagen Reidun Klock Tjervåg har skrive eit lesarinnlegg om likestilling Publ 21 02 2011 Les meir Ga 300 000 kr i kunststipend Fem av 35 kunstnarar fekk stipend då Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte Kunstnarstipend for 2010 Publ 09 02 2011 Les meir Kysten treng Stad skipstunnel Ved leiar i Vestlandsrådet og fylkesordførar i Rogaland Tom Tvedt Endret 04 02 2011 Les meir Uttale om Stad skipstunnel Fylkesutvalet har vedteke denne uttala om Stad skipstunnel Endret 03 02 2011 Les meir Fylkeskulturprisen til Stig Nilsson Fylkeskulturutvalet har i møte den 15 november 2010 vedteke å gi Møre og Romsdal fylkeskommune sin kulturpris for 2010 til Stig Nilsson Kristiansund Endret 15 11 2010 Les meir To uttalar frå Norskehavsrådet Norskehavsrådet der Møre og Romsdal deltek som ein av fire partnarar har vedteke uttalar knytt til petroleumsmeldinga og ny forvaltingsplan Endret 07 07 2010 Les meir Møte i fylkesutvalet Reserveferje fagskolefinansiering og deltaking i Halsafjorden Tunnelselskap AS er på saklista på fylkesutvalet sitt møte 15 juni Endret 15 06 2010 Les meir Har du ein kandidat til likestillingsprisen Møre og Romsdal fylkeskommune delar kvart år ut likestillingsprisen Veit du om nokre kandidatar Publ 15 06 2010 Les meir Uroa over situasjonen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/270 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2013 Les meir 40 millionar kroner ekstra til dekklegging og vegoppmerking Fylkestinget vedtok tysdag å løyve 40 millionar kroner ekstra til dekklegging og vegoppmerking av fylkesvegar i 2013 Endret 24 04 2013 Les meir Fylkestinget i Ålesund opna Fylkestinget opna i dag det tre dagar lange apriltinget i Ålesund Tinget vert halde på Rica Parken Hotel og starta med eit musikalsk innslag frå elevar ved Ålesund kulturskole og overrekking av fylkesprisen Årets Bedrift 2012 Endret 23 04 2013 Les meir Delte ut 125 000 kroner i ungdomsmidlar Ungdomspanelet i Møre og Romsdal har delt ut 125 000 kroner i ungdomsmidlar I alt 32 søknader kom inn og 16 av prosjekta fekk støtte Det var mange gode søknader som kom inn og breidda i prosjekta var stor alt frå skateparkar inventar til ungdomslokale og støtte til ulike arrangement seier leiar i ungdomspanelet Åse Kristin Ask Bakke Endret 23 04 2013 Les meir Møte i fylkesutvalet 22 april Det er møte i fylkesutvalet 22 april kl 18 00 der orienteringssak statusrapport om Nordøyvegprosjektet er oppe til behandling Endret 22 04 2013 Les meir Kleven overrekt prisen Årets Bedrift 2012 Kleven Maritime AS vart overrekt fylkesprisen for Årets Bedrift 2012 under opninga av fylkestinget i Ålesund måndag Ei ære å få prisen og denne prisen heng høgt sa styreleiar Kjersti Kleven Endret 22 04 2013 Les meir Møte i fylkesutvalet 3 4 april Møtet startar onsdag 3 april 10 30 på fylkeshuset i Molde møterom 700 Møtet vil begynne med den årlege orienteringa frå Helse Midt Norge RHF Endret 03 04 2013 Les meir Møte i Utdanningsutvalet Utviklingsplan for Haram vgs og samanslåing av høgskolane i Møre og Romsdal er mellom sakene Utdanningsutvalet skal behandle på møte tysdag 12 mars Endret 11 03 2013 Les meir Åse Kristin deltek på Ungdomens storting 2013

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/210 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal HF uttrykkjer fylkesutvalet i Møre og Romsdal uro for rehabiliteringstilbodet i Møre og Romsdal HF Bakgrunnen er vedtaket i styret for Helse Møre og Romsdal HF om å samle all spesialisert rehabilitering i sjukehusa Publ 04 02 2013 Les meir Ikkje klokt å legge ned 110 sentralen i Ålesund Fylkesutvalet har sendt ein uttale til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap der dei går imot å legge ned 110 sentralen i Ålesund og flytte naudsentralen til Trondheim Endret 04 02 2013 Les meir Ber helseforetaket følgje investeringsplan Fylkesutvalet oppmodar om at vedtatt investeringsplan for Helse Midt Norge RHF må stå fast Endret 30 01 2013 Les meir Fylkeskulturprisen til Ola Gjendem Ola Gjendem frå Molde fekk overrekt prisen i samband med fylkestingssamlinga i Geiranger Endret 10 12 2012 Les meir Framlegg til Landbruksmelding for Møre og Romsdal Fylkesutvalet gjorde i sak U 152 11 vedtak om å utarbeide ei landbruksmelding for Møre og Romsdal Endret 20 11 2012 Les meir Ungdomens fylkesting 2012 Helga 09 11 november skjer det i Molde Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Ungdomspanelet arrangerer Ungdomens fylkesting 2012 Publ 08 11 2012 Les meir Miljøprisen 2012 til Alv Ottar Folkestad Alv Ottar Folkestad er av miljøutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune tildelt Miljøprisen for 2012 Folkestad får prisen for sitt mangeårige arbeid med å spreie kunnskap og auke kompetansen om fugle og dyreliv til store delar av befolkninga i fylket Publ 08 11 2012 Les meir Tilskot til fire nye hurtigladestasjonar i fylket Miljøutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke å løyve 350 000 kr til Grønn Kontakt for utbygging av fire hurtigladestasjonar langs E39 Dei fire hurtigladestasjonane vert plassert på Furene i Volda Moa i Ålesund ferjekaia i Molde og på Aspøya i Tingvoll kommune Endret 08 11 2012 Les meir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/220 (2015-08-15)
  Open archived version from archive