archive-no.com » NO » N » NATURBRUKSSKOLENE.NO

Total: 485

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Linjer
  krav få muligheten til å ta autorisasjonsbevis plantevernsertifikat bruke pc programvare som et verktøy lage avls og fôrplaner om økonomien i ulike produksjoner legge til rette for regnskapsføring og å føre regnskap bruke kalkyler og økonomiske beregninger som beslutningsverktøy investeringsteori om maskiner og redskaper bruk og vedlikehold om bygningsteknikk om jord og plantekultur om fôring og stell av dyr i et moderne landbruk mange utferder og gårdsbesøk Fag Fellesfag kroppsøving Programfag Gårdsdrift Plante og husdyrproduksjon Utmark og kulturlandskap Valgfrie programfag Du må sjekke hva din skole tilbyr Du må velge to av disse fagene Traktor og maskiner Økologisk landbruk 1 Økologisk landbruk 2 Økonomi og driftsledelse Bruk og vern fra Vg3 Naturbruk studieforberedende Feltarbeid i naturbruk fra Vg3 Naturbruk studieforberedende Næringsdrift i naturbruk fra Vg3 Naturbruk studieforberedende Læreplan for Vg3 Landbruk Muligheter videre På Vg3 Landbruk blir du agronom Det betyr at du har yrkeskompetanse innen landbruket og kan gå ut i arbeidslivet Mange velger å ta et fjerde år med Vg3 Naturbruk studieforberedende Da får du studiekompetanse og kan studere videre på høyskole eller universitet Publisert i Linjer Les mer onsdag 24 november 2010 16 20 VG3 Gartnernæring Skrevet av Naturbruksskolen Vg3 Gartnernæring er for deg som ønsker å blir gartner eller som er interessert i planter hage veksthus eller frukt og bær Inntakskrav Bestått VG2 Landbruk og gartnernæring eller tilsvarende Hva lærer du gjødsling og jordlære stell og skjøtsel av grøntanlegg planting og plantedyrking dyrking av frukt og grønnsaker hagedesign og hagekunsthistorie veksthuset fra a å bygningslære om spesifikke kulturer produksjoner plantekjennskap rammebetingelser for hagebruket Fag Felles allmenne fag Kroppsøving Studieretningsfag Planteproduksjon Plantebruk Omsetning Gartnerbedriften Mulighetene videre Du får yrkeskompetanse som gartner etter tre års videregående opplæring i skole og kan gå ut i arbeidslivet Mange velger og et fjerde år med Vg3 Naturbruk studieforberedende for å få studiekompetanse Da har du mulighet til å studere videre på høyskole og universitet Publisert i Linjer Les mer mandag 29 november 2010 15 22 VG2 Reindrift Skrevet av Naturbruksskolen Opplæring i felles programfag skal bidra en helhetlig forståelse av reindriften og ivareta og utvikle kunnskaper om reindrift innenfor rammen av forskningsbasert og tradisjonell reindriftssamisk kunnskap I faget Reindriftsbasert produksjon er det praksis i bedrift to uker i løpet av skoleåret Slakting temming råvarehåndtering og matproduksjon er sentralt Samarbeid med organisasjoner og bedrifter er også en del av faget I faget Reinen og dens naturmiljø er beitekunnskaper og kunnskaper om nytteplanter viktig Reinens anatomi landskapsforhold statistikk og forskning inngår i opplæringen i faget I faget Økonomi og ressursforvaltning gis opplæring i regnskap lover og avtaleverk bedriftsetablering og rovviltforvaltning I tillegg har elevene prosjekt til fordypning og fellesfag samisk norsk engelsk kroppsøving samfunnsfag Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeina har landslinje for Vg2 Reindriftsfag Publisert i Linjer Les mer mandag 29 november 2010 15 22 Akvakulturfaget Skrevet av Naturbruksskolen Læreplan i akvakulturfaget Publisert i Linjer Les mer mandag 29 november 2010 15 23 Fiske og fangst Skrevet av Naturbruksskolen asd Publisert i Linjer Les mer mandag 29 november 2010 15 23

  Original URL path: http://naturbruksskolene.no/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=82:linjer&Itemid=490 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • VG2 Landbruk- og gartnernæring
  På Vg2 Landbruk og gartnernæring arbeider du med produksjon og tjenesteyting innen naturbruk Dette kan være veldig mye forskjellig men innen landbruk og gartnernæring lærer du om jord planter dyr teknologi og økonomi innen ulike produksjoner og aktiviteter Utdanningen handler også om forvaltning av naturressurser og næringsdrift med utgangspunkt i lokale ressurser Som på Vg1 veksler undervisningen mellom undervisning i klasserom og gruppeundervisning i skolenes praktiske avdelinger eller i bedrifter

  Original URL path: http://naturbruksskolene.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=190:vg2-landbruk-og-gartnern%C3%A6ring&Itemid=490 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • VG2 Anleggsgartner- og idrettsanleggfag
  VG2 Anleggsgartner og idrettsanleggfag Skrevet av Naturbruksskolen Ranger denne artikkelen 1 2 3 4 5 1 Stemme Daglig arbeid i anleggsgartnerfaget er bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek idrett og fritid for alle brukergrupper Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg Det kan være privathager kirkegårder offentlige og private parker og friområder veier plasser annen infrastruktur og natur og kulturmark Arbeidet

  Original URL path: http://naturbruksskolene.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=192:vg2-anleggsgartner-og-idrettsanleggsfag&Itemid=490 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • VG3 Naturbruk (studieforberedende)
  1 2 3 4 5 0 Stemmer Dette er tilbudet for deg som har gått Vg1 og Vg2 på naturbruk og vil ha studiekompetanse Du tar allmennfag som norsk historie og kroppsøving og matte og naturfag avhengig av hva du har fra før I tillegg har du naturforvaltning og valgfrie programfag I naturforvaltning lærer du om å ta vare på og bruke naturen uten at naturen blir ødelagt I faget

  Original URL path: http://naturbruksskolene.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=191:vg3-naturbruk-studieforberedende&Itemid=490 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • VG3 Påbygg til generell studiekompetanse
  du har fullført to år på naturbruk eller et annet yrkesfaglig utdannings program kan du ta generell studiekompetanse på et år Mange naturbruksskoler tilbyr dette kurset Du har da fellesfagene norsk historie og kroppsøving i tillegg til naturfag og matte om du ikke er ferdig med de fagene Du må ha noen timer med valgfrie programfag Antall timer du må ha er avhengig av hva du har fra før Fagtilbudet

  Original URL path: http://naturbruksskolene.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=186:vg3-p%C3%A5bygging-til-generell-studiekompetanse&tmpl=component&print=1&Itemid=490 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • VG1 Naturbruk
  mye ute og arbeide i naturen og i ulike avdelinger på skolen eller i bedrifter Du lærer om dyr fisk friluftsliv miljøvern landbruk maskiner og om produksjon av varer og tjenester Naturbruk er et allsidig utdanningsprogram som passer for deg som er opptatt av natur og miljø og ønsker et yrke i kontakt med naturen eller en studiekompetanse basert på praktisk naturkunnskap Naturbruksutdanning tilbyr en inspirerende blandning av teori og praksis på spennende skoler på lag med naturen Vg1 Naturbruk gir deg grunnleggende kunnskap om planter fisk og dyr om arbeid i naturbruksyrker og om sammenhengene i naturen På Vg1 kan du avhengig av skolens profil og dine egne valg i prosjekt til fordyping blant annet stelle dyr eller jobbe i oppdrettsanlegg drive med friluftsliv og fiske kjøre hest og traktor bruke motorsag og mekke Avhengig av hvilke programområder du velger på Vg2 og Vg3 kan du få studiekompetanse yrkeskompetanse i skole eller ta fagbrev Studiekompetanse Gjennom å velge Vg3 naturbruk studieforberedende eller Vg3 Allmennfaglig påbygning får du generell studiekompetanse med mulighet for opptak til de fleste studier ved universitet og høgskoler For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse Det er mulig å bruke prosjekt til fordyping på Vg1

  Original URL path: http://naturbruksskolene.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=185:vg1-naturbruk&Itemid=490 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • VG2 Skogbruk
  Større skrift Skriv ut E post VG2 Skogbruk Skrevet av Naturbruksskolen Ranger denne artikkelen 1 2 3 4 5 0 Stemmer Skogbruket er en allsidig næring som forvalter store nasjonale verdier og ressurser i skog og utmark VG2 Skogbruk passer for deg som er glad i å være ute i naturen ønsker å arbeide med skog og utmark vil ta fagbrev i skogbruk tenker å ta en høgskole eller universitetsutdannelse i skogbruk eller naturforvaltning skal drive egen skogeiendom Programfag Skogskjøtsel utmark og bedrift Programfaget handler om skogskjøtsel stell og drift av skogen fra vogge til grav basert på kunnskap om økologi miljø økonomi og tekniske løsninger Faget tar også for seg aktiviteter og tilbud for allmennheten basert på skog og utmarksnæring Forretningsplan og bedriftsetablering marked planverk og økonomiske kalkyler inngår i programfaget Videre handler programfaget om digitale verktøy knyttet til skog og utmarksproduksjon Drift og vedlikehold Programfaget omfatter tynning hogst og uttransport av virke med bruk av relevant teknologi Det dreier seg om planlegging og drift etter skogbruksplan og gjeldende regelverk Videre inngår aktuell digital programvare for planlegging drift og dokumentasjon Oppbygging og vedlikehold av produksjonsutstyr og anlegg inngår i programfaget Regelverket for helse miljø og sikkerhet og kvalitetskravene til

  Original URL path: http://naturbruksskolene.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=187:vg2-skogbruk&Itemid=490 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • VG3 Påbygg til generell studiekompetanse
  Påbygg til generell studiekompetanse Skrevet av Naturbruksskolen Ranger denne artikkelen 1 2 3 4 5 4 Stemmer Når du har fullført to år på naturbruk eller et annet yrkesfaglig utdannings program kan du ta generell studiekompetanse på et år Mange naturbruksskoler tilbyr dette kurset Du har da fellesfagene norsk historie og kroppsøving i tillegg til naturfag og matte om du ikke er ferdig med de fagene Du må ha noen

  Original URL path: http://naturbruksskolene.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=186:vg3-p%C3%A5bygging-til-generell-studiekompetanse&Itemid=490 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •