archive-no.com » NO » N » NAVIGEA.NO

Total: 34

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eiendom – Navigea
  Løpende kontantflyt muliggjør årlige utbetalinger Eiendomsinvesteringer er et godt supplement til investeringer i aksjer og renter og er en naturlig komponent i en bred investeringsportefølje Investeringsformer Agasti konsernet tilbyr eiendomsinvesteringer innenfor ulike segmenter og i forskjellige deler av verden Noen investeringsselskaper har for eksempel spesialisert seg på investeringer i eiendommer innenfor et geografisk område Andre selskaper investerer globalt Investeringens karakter avhenger av hva slags leietaker eiendommen har til hvilket formål lokalene leies ut og hvor lokalene ligger Avkastning og risiko En eiendomsinvestering skal gjøres på lang sikt Eiendomsinvesteringer kan gjøres med ulike risikonivåer og avkastningsforventninger Eiendommer med stabile leietakere på lange kontrakter gir som regel investeringer med lavere risiko og lavere avkastningsforventinger enn eiendommer med utviklings og omstruktureringsbehov Selskapene som eiendomsinvesteringene gjøres gjennom har en plasseringshorisont på opp til 12 år Deretter realiseres eiendomsporteføljen og egenkapitalen utbetales til aksjonærene Eiendomsinvesteringene som Agasti konsernet tilbyr gjøres ved at investor kjøper aksjer i unoterte aksjeselskap aksjene er ikke notert på børs De ulike aksjeselskapene har egne styrer og det blir gjort en verdivurdering av aksjene fire ganger i året Aksjene er fritt omsettelige men selskapene har ulik grad av likviditet Investorer har tilgang til et annenhåndsmarked hvor unoterte aksjer kan kjøpes og

  Original URL path: https://www.navigea.no/investeringsprodukter/eiendomsinvesteringer/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Private equity – Navigea
  en tidlig fase såkalt venture capital Tidshorisonten for slike investeringer er normalt sett lengre enn for investeringer i etablerte selskaper Foto Terje Borud Investeringsformer Private equity investeringer kan gjøres på to måter Primary investeringer som er den vanligste formen innebærer at man investerer kommitert kapital til et nyoppstartet private equity fond før fondet gjør sin første investering Investoren tar del i hele den forventede oppgangen i fondet Secondary investeringer gjøres på annenhåndsmarkedet ved at en andelseier selger sin del av et eksisterende private equity fond Secondary investeringer har normalt sett en kortere investeringshorisont enn primary investeringer Avkastning og risiko En investering i private equity skal gjøres på middels til lang sikt Private equity investeringer utvikles vanligvis på en karakteristisk måte de følger den såkalte J kurven På grunn av kostnader forbundet med omorganisering utvidelser og forvaltningshonorarer går avkastningen vanligvis ned i innledningsfasen for siden å stige når de gjennomførte forandringene begynner å gi resultater Les mer om J kurven her Selskapene som investeringene skjer gjennom har en plasseringshorisont på omtrent fem til tolv år Deretter realiseres investeringsporteføljen og egenkapitalen utbetales til aksjonærene Investeringer innen private equity som Agasti konsernet tilbyr gjøres ved at investor kjøper aksjer i unoterte aksjeselskap aksjene

  Original URL path: https://www.navigea.no/investeringsprodukter/private-equity/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Infrastruktur – Navigea
  er et resultat av inflasjonen Infrastruktur gir en stabil kontantflyt og på grunn av dens monopolistiske situasjon er inntektene relativt forutsigbare Agasti konsernet tilbyr ulike former for investeringer i infrastruktur Foto Investeringsformer Investeringer i infrastruktur kan gjøres i konstruksjonsfasen eller i eksisterende infrastruktur som allerede er i full drift Investeringer gjort i driftsfasen innebærer som regel en lavere risiko enn ved investeringer som gjøres i konstruksjonsfasen Investeringer i infrastruktur kan også deles opp i segmenter avhengig av hvordan de løpende inntektene genereres Etterspørsel og prissetting varierer vanligvis mer dersom det er sluttkunden som selv betaler enn når det er skattemidler som finansierer infrastrukturen Veier med bomstasjoner er et eksempel på infrastruktur som sluttkunden selv betaler mens privateide skoler er et eksempel på infrastruktur som finansieres av offentlige midler Avkastning og risiko Avkastning og risiko avhenger blant annet av prosjektets innretting og hvordan inntektene skapes En investering med lav risiko innebærer lavere avkastningsforventinger og omvendt En investering i infrastruktur skal gjøres på lang sikt Selskapene som investeringene skjer gjennom har en plasseringshorisont på omtrent ti år Deretter realiseres investeringsporteføljen og egenkapitalen utbetales til aksjonærene Investeringer i infrastruktur som Agasti konsernet tilbyr gjøres ved at investor kjøper aksjer i unoterte aksjeselskap aksjene

  Original URL path: https://www.navigea.no/investeringsprodukter/infrastruktur/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Energi og oljeservice – Navigea
  statlig støtte til fornybar energi Derfor er dette en sterk voksende industri Investeringsformer Agasti konsernet tilbyr ulike former for investeringer i fornybar energi Investeringer i fornybar energi kan gjøres i ulike faser av et prosjekt Fra utviklings og konstruksjonsfasen til en operasjonell driftsfase Ettersom fornybar energi er en industri under sterk utvikling er det ikke alle segmenter som er blitt kommersielle Vind og solkraft samt biobrensel er eksempler på energikilder som er kommersielle med støtte og subsidier og det finnes mange flere områder med stort utviklingspotensial Avkastning og risiko Avkastning og risiko avhenger av hvilken fase investeringer gjøres i Risikoen er høyere ved investeringer i en tidlig fase i et prosjekt men da er også avkastningsforventingene høyere Investeringer i fornybar energi skal gjøres med et langsiktig perspektiv Selskapene som investeringene gjøres gjennom har en plasseringshorisont på omtrent syv år Deretter realiseres investeringsporteføljen og egenkapitalen utbetales til aksjonærene Investeringer innen fornybar energi som Agasti konsernet tilbyr gjøres ved at investor kjøper aksjer i unoterte aksjeselskap aksjene er ikke notert på børs De ulike aksjeselskapene har egne styrer og det blir gjort en verdivurdering av aksjene fire ganger i året Aksjene er fritt omsettelige men selskapene har ulik grad av likviditet Investorer

  Original URL path: https://www.navigea.no/investeringsprodukter/fornybar-energi/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Shipping – Navigea
  Shipping deles vanligvis inn i segmenter basert på hva fartøyene transporterer Felles for alle investeringer i shipping som Agasti konsernet tilbyr er at de gjøres i fartøy som leies ut på såkalte bareboat avtaler Bareboat avtaler innebærer at det er leietaker som bærer ansvaret for den løpende driften av skipet for eksempel i perioder der skipet ikke er i full drift Målet med dette er å skape en investeringsportefølje som i størst mulig grad er uavhengig av rådende markedsforhold Avkastning og risiko Investeringer i shipping er forbundet med høy risiko og høy forventet avkastning Fartøyene i investeringsporteføljen leies ut på langsiktige kontrakter for å begrense risikoen Bareboat avtaler begrenser risikoen til to hovedelementer leietakernes betalingskapasitet og restverdien på fartøyet når leiekontrakten utløper Investeringer innenfor shipping skal gjøres med et langsiktig perspektiv De selskapene som investeringene gjøres gjennom har en plasseringshorisont på opp til ti år Deretter realiseres investeringsporteføljen og egenkapitalen utbetales til aksjonærene Investeringer innen shipping som Agasti konsernet tilbyr gjøres ved at investor kjøper aksjer i unoterte aksjeselskap aksjene er ikke notert på børs De ulike aksjeselskapene har egne styrer og det blir gjort en verdivurdering av aksjene fire ganger i året Aksjene er fritt omsettelige men selskapene har

  Original URL path: https://www.navigea.no/investeringsprodukter/shipping/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Mottatt vedtak fra Finanstilsynet – Navigea
  av selskapets tillatelser til å yte investeringstjenester Som ventet er vedtaket i tråd med varselet mottatt 17 mars 2014 av Ny innsikt Vedtaket er som ventet noe vi har forskuttert kommunisert og tatt høyde for i alle sammenhenger de seneste månedene Senest i børsmelding 3 juni meldte vi om gjennomførte kostnadsreduksjoner og avvikling av denne investeringsrådgivningsvirksomheten Kundenes investeringer er helt trygge og berøres ikke av vedtaket Vi legger nå historien

  Original URL path: https://www.navigea.no/ny-innsikt/analyse/mottatt-vedtak-finanstilsynet/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Logg inn - Navigea
  norske myndigheter anbefaler alle å bytte alle nettpassord grunnet et hull i sikkerheten Ingen av tjenestene hos Navigea har noen implementasjon av OpenSSL dermed er ikke Navigea berørt av denne sikkerhetsfeilen Ny bruker på Min side For å kunne opprette bruker på nettsiden vår må du ha registrert din e postadresse i vårt system Dersom du ikke har gjort dette må du sende e post til passord navigea no og

  Original URL path: https://www.navigea.no/login/?ReturnUrl=/min-side/min-side-ad/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • UCITS fond – Navigea
  aksjefond og fond som retter seg mot spesifikke regioner eller bransjer som legemiddel eller teknologi Avkastning og risiko På lang sikt kan investorer forvente seg høyere avkastning på en plassering i aksjefond enn i andre typer verdipapirfond Avkastningen kan i perioder svinge betydelig Derfor passer aksjefond best for langsiktig sparing Rentefond Rentefond investerer i ulike typer rentebærende verdipapir som for eksempel statssertifikater statsobligasjoner eller obligasjoner utstedt av kommuner banker finansieringsinstitusjoner og industriselskaper Pengemarkedsfond er en type rentefond som investerer i verdipapirer som har en gjenværende løpetid på under ett år Obligasjonsfond investerer i obligasjoner med en gjenværende løpetid på mer enn ett år Avkastningen svinger som regel mer i slike fond enn i pengemarkedsfond Det finnes også rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner som utstedes av ulike kredittforetak Risikoen i slike typer fond avhenger av kredittverdigheten til selskapet og hvor lang løpetid obligasjonene i fondet har Avkastning og risiko Obligasjonsfond har lav til middels høy risiko og tilsvarende avkasting Verdien av andelene kan variere men i mindre grad enn hva andelene i et kombinasjonsfond og aksjefond varierer Et obligasjonsfond kan forventes å gi noe høyere avkastning enn pengemarkedsfond Kombinasjonsfond Kombinasjonsfond investerer i en blanding av aksjer og rentebærende verdipapirer Fordelingen

  Original URL path: https://www.navigea.no/investeringsprodukter/fond/ulike-typer-fond/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive