archive-no.com » NO » N » NFTS.NO

Total: 93

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TS-kvarten på nett | Norsk forening for Tuberøs Sklerose
  Conference Undersøkelse møte med spesialisthelsetjenesten Nytt fra TSA Viktig Samtykkeerklæring Epilepsi og tuberøs sklerose kurs for fagpersoner Arkiv juni 2015 mai 2015 april 2015 mars 2015 februar 2015 november 2014 oktober 2014 september 2014 juni 2014 Kategorier Arrangement Brukermøte Familiesamling FFO Kompetansesenteret Kurs nfts TS kvarten TSC internasjonalt Undersøkelse Hjem Hva er Tuberøs Sklerose Om foreningen TS kvarten Rettigheter Aktuelt Bli medlem Kontakt Norsk forening for Tuberøs Sklerose c o

  Original URL path: http://www.nfts.no/ts-kvarten-pa-nett/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Informasjonskapsler | Norsk forening for Tuberøs Sklerose
  Dette er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og versjon du bruker og din internettadresse ip adresse For hver side som vises lagres i tillegg opplysninger om dato og tid hvilken side du kom fra hvilken side du ser på osv Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker Slette informasjonskapsler Det er enkelt å slette informasjonskapsler fra datamaskinen eller mobilen ved hjelp av nettleseren Se under hjelp i nettleseren for å finne instruksjoner for hvordan du håndterer og sletter informasjonskapsler Merk deg at du ikke vil kunne bruke alle funksjoner hvis du slår av informasjonskapsler Del dette E post Skriv ut Kontakt NFTS Norsk forening for Tuberøs Sklerose c o Wenche K Røkenes Ikjefjord 5962 BJORDAL post nfts no Kontakt Kompetansesenteret Tlf 67 50 11 95 67 50 10 00 sentralbord SSE Besøksadr G F Henriksens vei 23 Sandvika Postadr Pb 853 1306 Sandvika Send E post Til senterets nettside Les mer Vedtekter Likepersoner TS kvarten Dokumenter Kontakt Følg oss på Facebook Følg oss på Facebook Hjem Hva er Tuberøs Sklerose Om foreningen

  Original URL path: http://www.nfts.no/informasjonskapsler/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter | Norsk forening for Tuberøs Sklerose
  mai på sted fastsatt av styret Adgang til Landsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen og som har betalt kontingent På Landsmøtet har de stemmerett som har fylt 15 år og er medlem av foreningen Innkalling til Landsmøtet skal være medlemmene i hende senest 6 uker før møtet Saksliste skal sendes medlemmene 14 dager før Landsmøtet Saker som ønsket fremmet på Landsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før møtet Landsmøtet er beslutningsdyktig i et hvert henseende når det er innkalt i henhold til foreningens vedtekter Landsmøtet kan bare behandle de saker som står på agendaen Alle vedtak med unntak av bestemmelsene under 14 og 15 treffes ved simpelt flertall Ved stemmelikhet har foreningen leder dobbeltstemme Valg omtales særskilt under 13 i vedtektene Landsmøtet skal behandle følgende saker Godkjenning av innkalling Valg av møteleder referenter og tellekorps Godkjenning av dagsorden Årsmelding avsluttet 31 12 Revidert regnskap avsluttet 31 12 Regnskapsåret skal følge kalenderåret Fastsettelse av kontingent Budsjett Innkomne saker Valg av styre Valg av valgkomité k Valg av revisor 7 Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 2 måneder etter at minst 10 av stemmeberettigede medlemmer krever det Innkalling skjer skriftlig og med minst 14 dagers varsel Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles 8 Foreningens styre Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer Styret velges av landsmøtet Styreleder velges ved egen avstemning I tillegg velges 3 varamedlemmer Styret velges for to år av gangen Styret konstituerer seg selv og velger nestleder sekretær og kasserer Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme 9 Foreningens arbeidsutvalg Styret har anledning til å oppnevne et arbeidsutvalg AU bestående av leder nestleder sekretær og kasserer AU skal behandler løpende saker mellom styremøtene og utføre pålagte oppgaver i tråd med de fullmakter styret til enhver tid gir 10 Fylkeskontakter Norsk forening for tuberøs sklerose skal ha fylkeskontakter i alle fylker Fylkeskontaktenes oppgave er å være likemenn og kontaktledd med foreningens medlemmer i fylket Fylkeskontaktene utnevnes av styret Dersom det er formålstjenlig kan fylkeskontaktene utvides og etableres som fylkeslag 11 Foreningens råd Foreningen skal ha et eget råd på 6 personer som skal bistå i spørsmål knyttet til områder som vedrører medisinske etiske ideologiske sosiale pedagogiske interessepolitiske andre forhold problemstillinger knyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs sklerose Rådet oppnevnes av styret Rådet skal ha minst 2 møter i året Oppnevningsperioden er 2 år Rådet kan suppleres i enkeltsaker der det kan være formålstjenlig Rådet utarbeider selv instruks for arbeidet som skal godkjennes av TS foreningen Rådet konstituerer seg selv 12 Revisor Landsmøtet velger revisor Vedkommende må være registrert eller statsautorisert revisor 13 Valg Valgkomiteen innstiller overfor landsmøtet kandidater til styret og til ny valgkomité Styret skal overfor landsmøte fremme forslag til revisor Valgkomitéens innstilling skal sendes styret minst to uker før landsmøtet Valgkomitéen legger fram sin innstilling på landsmøtet og møtedirigenten leder valgene under landsmøtet Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller dersom en

  Original URL path: http://www.nfts.no/om-foreningen/vedtekter/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Likepersoner | Norsk forening for Tuberøs Sklerose
  gjennomgått opplæring i likepersonarbeid og har en selvpålagt taushetsplikt Likepersoner har god kunnskap om TSC men kan ikke svare på medisinske spørsmål Deler av sin erfaring med deg Likepersonene har erfaring fra ulike stadier i livet med TSC Følelsen av at noe er galt uten å vite De tidkrevende undersøkelsene Alle de ubesvarte spørsmålene underveis Diagnosen når svaret endelig kommer Håndtere TSC i skole og barnhage Ungdomstid med TSC Voksenlivet med TSC Ta kontakt Via telefon e post familiesamling eller på kompetansesenteret Namn E post Telefon Adresse Nils Roe Fjørtoft nilsroe hotmail com 924 09 909 Risløkkfaret2 0583 OSLO Pappa til Roe som er født i 1996 Nasjonal kontakt TS Kjenner spesielt informasjon til nydiagnostiserte dialog med barnehage og skole utredning og gjennomføring av epilepsi operasjon hudforandringer Ann Lisbeth Bjerkvik ann lisbeth bjerkvik nordea no 957 02 505 Torkelvegen 42 6060 HAREID Mamma til Marcus som er født i 1991 Nasjonal kontakt TS Kjenner spesielt overganger barnehage og skoler til arbeidsliv via NAV nyrebehandling Ann Karin Hultgren ankahult online no 452 17 816 Enggravlia 9 3712 SKIEN Mamma til Ronny født i 1979 og Robert Alexander født i 1987 Kjenner spesielt psykisk utviklingshemming bygging av bolig organisering av bolig Frambu søskenproblematikk Epilepsi og anfall Rita Theodorsen ron olav online no 976 24 432 Lysakerveien 9B 9014 TROMSØ Mamma til Silje som er født i 2000 Nasjonal kontakt TS Kjenner spesielt autisme utviklingshemming pedagogikk og tilrettelegging tilpasning barnehage og skole evrolimus tannbehandling Marit Revheim marit revheim gmail com 55 91 67 44 Fanavollen 19 5244 FANA Geir Storsletten gst31 bluezone no 917 72 977 Igelsrud 2849 KAPP Mer om hvordan likepersonene kan hjelpe deg finner du her Kontakt NFTS Norsk forening for Tuberøs Sklerose c o Wenche K Røkenes Ikjefjord 5962 BJORDAL post nfts no Kontakt Kompetansesenteret Tlf 67 50 11

  Original URL path: http://www.nfts.no/om-foreningen/likepersoner/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Dokumenter | Norsk forening for Tuberøs Sklerose
  fase 3 264 5 KiB Skjema TS Kvarten Del dette E post Skriv ut Hjem Hva er Tuberøs Sklerose Om foreningen TS kvarten Rettigheter Aktuelt Bli medlem Kontakt Norsk forening for Tuberøs Sklerose c o Wenche Røkenes Ikjefjord 5962 BJORDAL Tlf 958 10 155 E post post nfts no 2015 Norsk forening for Tuberøs Sklerose Design av kristinkom no drevet av WordPress Close cookie popup Hei nfts no bruker informasjonskapsler

  Original URL path: http://www.nfts.no/dokumenter/rapporter/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Dokumenter | Norsk forening for Tuberøs Sklerose
  E post Skriv ut Hjem Hva er Tuberøs Sklerose Om foreningen TS kvarten Rettigheter Aktuelt Bli medlem Kontakt Norsk forening for Tuberøs Sklerose c o Wenche Røkenes Ikjefjord 5962 BJORDAL Tlf 958 10 155 E post post nfts no 2015 Norsk forening for Tuberøs Sklerose Design av kristinkom no drevet av WordPress Close cookie popup Hei nfts no bruker informasjonskapsler cookies for å gi deg en best mulig opplevelse Ved

  Original URL path: http://www.nfts.no/dokumenter/skjema/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Dokumenter | Norsk forening for Tuberøs Sklerose
  03 04 2 6 MiB TS kvarten 2012 01 02 3 7 MiB TS Kvarten 2012 3 4 4 5 MiB TS Kvarten 2013 1 2 3 8 MiB TS Kvarten 2013 3 4 2 9 MiB TS Kvarten 2014 1 2 3 1 MiB TS Kvarten 2014 3 4 3 2 MiB Del dette E post Skriv ut Hjem Hva er Tuberøs Sklerose Om foreningen TS kvarten Rettigheter Aktuelt

  Original URL path: http://www.nfts.no/dokumenter/ts-kvarten/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • NFTS | Norsk forening for Tuberøs Sklerose
  informasjon fra Kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser som tuberøs skleorse Vær vennlig å fyll ut og signer vedlagte skjema og send det inn Selv om du har gitt ditt samtykke før så må de ha Les mer Publisert i Kompetansesenteret Epilepsi og tuberøs sklerose kurs for fagpersoner Publisert 26 april 2015 av NFTS 3 timers kurs via videokonferanse Fredag 23 oktober 2015 kl 12 00 15 00 inviterer Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser NK SE til kurs om epilepsi og tuberøs sklerose Målgruppe alle fagpersoner som jobber med epilepsi og eller tuberøs sklerose Temaene er delt i to slik at Les mer Publisert i Arrangement Kurs Å samtale med barn kurs for foreldre og besteforeldre Publisert 17 april 2015 av NFTS I forbindelse med Frambus 60 års jubileum inviterer Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser foreldre og besteforeldre til barn med en sjelden diagnose i alderen 0 til 18 år til et praktisk kurs om å samtale med barn Kurset er også Les mer Publisert i Arrangement Kurs TS kvarten på nett Publisert 24 mars 2015 av NFTS Nå er tidligere utgaver av TS kvarten igjen tilgjengelige på nettsidene våre Du finner de menyvalget TS kvarten Til TS kvarten Publisert i nfts TS kvarten Merket med TS kvarten Spørreundersøkelse om uføretrygd Publisert 3 februar 2015 av NFTS Nå kan du delta i FFOs kartlegging av konsekvensene av den nye uføretrygdsordningen Det er mange som i disse dager tar kontakt med FFO både lokalt og nasjonalt som er usikker på konsekvensene av uførereformen Flere opplever det som komplisert Les mer Publisert i FFO Konferanse med fokus på praksis Publisert 10 november 2014 av NFTS DESEMBERKONFERANSE I REGI AV AKTIV UNG Ulikhet gir mulighet sammen for beste praksis Konferansen arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Aktiv Ung

  Original URL path: http://www.nfts.no/author/kristin/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive