archive-no.com » NO » N » NIDAROSDOMEN.NO

Total: 399

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Riksregalieutstillingen Nidarosdomen Voksen kr 70 Barn kr 30 Familie 2 voksne og inntil 3 barn kr 170 Student kr 50 Tårnoppgang kr 30 I perioden juni juli og august tilbyr vi oppgang i tårnet NB Aldesgrense 8 år og plassbegrensing max 20 pr oppgang Museet Erkebispegården Voksen kr 70 Barn kr 30 Familie 2 voksne og inntil 3 barn kr 170 Student kr 50 I høysesongen juni juli og august

  Original URL path: http://www.nidarosdomen.no/nb-NO/erkebispegarden+riksregaliene/billetter/billetter+museene.html?print=1 (2014-09-28)
  Open archived version from archive • 1200 tallet viser at gården opprinngelig var større enn i dag Den strakte seg ut over deler av dagens kirkegård og et stykke ned mot elven Denne eldste ringmuren og rester av en steinhall er bygget inn i museet Sammen med de to store steinbygningene nærmest domkirken og ringmuren i vest med Vekthuset er dette de eneste synlige spor vi har fra denne delen av Erkebispegårdens historie Perioden 1500 1550 Nærmest domkirken ligger de praktfulle steinbygningene med erkebiskopens hall og private bolig Dobbelttrappen hadde trolig en baldakin og ble trolig brukt som en slags tribune når han skulle ta imot prominente gjester fra inn og utland Langs murene i øst og syd lå det verksteder på rekke og rad Dette er den situasjonen man kan se i museet med ringmur våpensmie og myntverksted Gården ble plyndret og brent av kongens menn i 1532 Perioden 1550 1660 Ved reformasjonen ble Erkebispegården konfiskert av kongen og fikk nytt navn Kongsgården Fra 1550 årene residerte lensherrene der og store reparasjoner ble gjennomført og nye bygninger oppført Denne modellen bygger på opplysninger i lensregnskapene fra 1656 Anlegget hadde karakter av herregård med boligfløy og et staselig tårn over porten mot domkirken Langs ringmuren mot

  Original URL path: http://www.nidarosdomen.no/nb-NO/erkebispegarden+riksregaliene/historie/erkebispegarden+og+riksregaliene+historie.html?print=1 (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • 1862 ble innredet i Østhuset i Erkebispegården og Rustkammeret er dermed et av landets eldste museer Gjennom årene har Rustkammeret vært plassert i forskjellige deler av Erkebispegården Det var først gjennom de store restaureringsarbeidene i 1950 og 60 årene at de nåværende utstillingslokalene i Artilleribygningen og Vekthuset kunne gjenåpnes i 1968 I dag fremstår Rustkammeret dels som et hærmuseum og dels som et hjemmefrontmuseum med fokus på Trøndelags militære historie

  Original URL path: http://www.nidarosdomen.no/nb-NO/erkebispegarden+riksregaliene/rustkammeret/rustkammeret+og+hjemmefrontmuseet.html?print=1 (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • dag er det Restaurant Grenaderen som holder til her Den gang kaltes hele Erkebispegården for Kongsgården og noen av bygningene med ildsfarlig aktivitet lå litt utenfor de militære lager hvor man bl a oppbevarte krutt Det opprinnelige salmaker og bøssemakerverkstedet

  Original URL path: http://www.nidarosdomen.no/nb-NO/erkebispegarden+riksregaliene/grenaderen/restaurant+grenaderen.html?print=1 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nidarosdomen | NDR som kompetansesenter
  arbeid for å finne stein som tilfredstiller våre kvalitetskrav I mange år har NDR kjøpt kleberstein fra bruddet Grunnes i Målselv men etter nedleggelsen av dette bruddet har NDR igangsatt prøveuttak i en annen forekomst ved Mosjøen Primært ønsker vi å ha et brudd som vi kan drive selv slik som bedriften har hatt tradisjon med tidligere Råblokkene fra bruddet bearbeides videre til emner i steinsaga ved verkstedene Steinhuggerfaget er grunnstammen i NDRs bygghytte Steinhuggerne som de øvrige håndverksgruppene ved NDR er opptatt av å opprettholde og videreutvikle gamle håndverksmetoder Hver enkelt stein blir hugget til for hånd med samme type verktøy og metoder i dag som i middelalderen Oppslag og malverkstedet Steinhuggerne jobber som oftest etter en mal eller en gipsavstøpning originalstein På oppslaget blir de store og helhetlige planene lagt for at hver enkelt stein skal passe sammen til slutt Når mestermalene er ferdig utarbeidet på det store tegnegulvet på oppslaget blir de enkelte steinenes maler laget i sink Malmakeren er en svært viktig person i bygghytta om malen er feil blir steinen feil Murerverkstedet Murerne er sammen med steinhuggerne de mest sentrale aktørene i de store restaureringsprosjektene på Nidarosdomen Hovedoppgaven til murerverkstedet er å mure på plass de nyhugde steinene i de områdene hvor restaureringen pågår I dag bruker murerne i hovedsak egenprodusert kalkmørtel som blir brent og lesket i verkstedene Det investeres mye tid i å forske på å finne frem til de mest hensiktsmessige mørtlene Smia I smia utføres alt metallarbeid i bedriften som for eksempel produksjon av verktøy og spesialverktøy til de andre håndverksgruppene ved NDR Nyproduksjon restaurering og vedlikehold av hengsler og beslag til dører og vinduer eller hjelpekonstruksjoner i forbindelse med restaureringsarbeider er også sentrale oppgaver for smedene Glassverkstedet Hovedoppgaven til glassverkstedet er å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomens glassmalerier som i hovedsak er skapt av Gabriel Kielland i perioden 1908 1935 De aller fleste av Kiellands glassmalerier er satt inn i vindusåpningene på en slik måte at de får kraftige bulinger i forbindelse med temperaturskiftninger Vindusfelter som trenger vedlikehold blir demontert renset og remontert i nye blysprosser Ved ødeleggelser og hærverk blir nye glassbiter formet og malt som de ødelagte Gipsverkstedet Gipsmakerne tar avstøpninger av skulpturer og ornamentikk som steinhuggerne skal kopiere i forbindelse med restaureringsprosjekter Likeså er jobben med å dokumentere de ulike skulpturene på Nidarosdomen en viktig oppgave for verkstedet Denne jobben ble spesielt viktig etter at den opprinnelige gipssamlingen til NDR med ca 5000 avstøpninger gikk tapt da Erkebispegården brant i 1983 Som Trondheims eneste aktive gipsmakermiljø utfører vi også en rekke restaureringsoppgaver på byens eldre bebyggelse Snekkerverkstedet NDR har eget snekkerverksted som utfører innredning reparasjoner og vedlikehold på egne bygninger Snekkerne er også sentral opp i mot bygging av spesialstillaser forskalinger og understøttinger i forbindelse med de ulike restaureringsprosjektene Restaureringshistorien 1869 Etter lang tids planlegging starter restaureringen under ledelse av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer 1814 1887 1872 Chr Christie 1832 1906 domkirkearkitekt Restaureringen av oktogonen og koret påbegynnes 1890 Koret ferdig restaurert og tas på nytt i bruk

  Original URL path: http://www.nidarosdomen.no/nb-NO/ndr+restaurering/ndr+i+dag/ndr+som+kompetansesenter.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nidarosdomen | NDR som kompetansesenter
  arbeid for å finne stein som tilfredstiller våre kvalitetskrav I mange år har NDR kjøpt kleberstein fra bruddet Grunnes i Målselv men etter nedleggelsen av dette bruddet har NDR igangsatt prøveuttak i en annen forekomst ved Mosjøen Primært ønsker vi å ha et brudd som vi kan drive selv slik som bedriften har hatt tradisjon med tidligere Råblokkene fra bruddet bearbeides videre til emner i steinsaga ved verkstedene Steinhuggerfaget er grunnstammen i NDRs bygghytte Steinhuggerne som de øvrige håndverksgruppene ved NDR er opptatt av å opprettholde og videreutvikle gamle håndverksmetoder Hver enkelt stein blir hugget til for hånd med samme type verktøy og metoder i dag som i middelalderen Oppslag og malverkstedet Steinhuggerne jobber som oftest etter en mal eller en gipsavstøpning originalstein På oppslaget blir de store og helhetlige planene lagt for at hver enkelt stein skal passe sammen til slutt Når mestermalene er ferdig utarbeidet på det store tegnegulvet på oppslaget blir de enkelte steinenes maler laget i sink Malmakeren er en svært viktig person i bygghytta om malen er feil blir steinen feil Murerverkstedet Murerne er sammen med steinhuggerne de mest sentrale aktørene i de store restaureringsprosjektene på Nidarosdomen Hovedoppgaven til murerverkstedet er å mure på plass de nyhugde steinene i de områdene hvor restaureringen pågår I dag bruker murerne i hovedsak egenprodusert kalkmørtel som blir brent og lesket i verkstedene Det investeres mye tid i å forske på å finne frem til de mest hensiktsmessige mørtlene Smia I smia utføres alt metallarbeid i bedriften som for eksempel produksjon av verktøy og spesialverktøy til de andre håndverksgruppene ved NDR Nyproduksjon restaurering og vedlikehold av hengsler og beslag til dører og vinduer eller hjelpekonstruksjoner i forbindelse med restaureringsarbeider er også sentrale oppgaver for smedene Glassverkstedet Hovedoppgaven til glassverkstedet er å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomens glassmalerier som i hovedsak er skapt av Gabriel Kielland i perioden 1908 1935 De aller fleste av Kiellands glassmalerier er satt inn i vindusåpningene på en slik måte at de får kraftige bulinger i forbindelse med temperaturskiftninger Vindusfelter som trenger vedlikehold blir demontert renset og remontert i nye blysprosser Ved ødeleggelser og hærverk blir nye glassbiter formet og malt som de ødelagte Gipsverkstedet Gipsmakerne tar avstøpninger av skulpturer og ornamentikk som steinhuggerne skal kopiere i forbindelse med restaureringsprosjekter Likeså er jobben med å dokumentere de ulike skulpturene på Nidarosdomen en viktig oppgave for verkstedet Denne jobben ble spesielt viktig etter at den opprinnelige gipssamlingen til NDR med ca 5000 avstøpninger gikk tapt da Erkebispegården brant i 1983 Som Trondheims eneste aktive gipsmakermiljø utfører vi også en rekke restaureringsoppgaver på byens eldre bebyggelse Snekkerverkstedet NDR har eget snekkerverksted som utfører innredning reparasjoner og vedlikehold på egne bygninger Snekkerne er også sentral opp i mot bygging av spesialstillaser forskalinger og understøttinger i forbindelse med de ulike restaureringsprosjektene Restaureringshistorien 1869 Etter lang tids planlegging starter restaureringen under ledelse av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer 1814 1887 1872 Chr Christie 1832 1906 domkirkearkitekt Restaureringen av oktogonen og koret påbegynnes 1890 Koret ferdig restaurert og tas på nytt i bruk

  Original URL path: http://www.nidarosdomen.no/nb-NO/ndr+restaurering/nasjonalt+kompetansesenter/ndr+som+kompetansesenter.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nidarosdomen | Kongeinngangen
  forventet at Kongeinngangen vil være ferdig restaurert i 2019 Forundersøkelser Kongeinngangen har gjennomgått hele tre tidligere restaureringer Kongeinngangen ble først restaurert på 1870 tallet men bruken av den dårlige klebersteinen fra Grytdal bruddet ga uventede problemer etter denne førte restaureringen På 1920 og 50 tallet ble inngangen på nytt restaurert hvor store mengder av den dårlige Grytdalsteinen ble byttet ut Under 1920 og 50 talls restaureringen ble det benyttet harde sementmørtler under restaureringen som viste seg å være lite fleksibel til å ta opp de naturlige bevegelsene i konstruksjonen I tillegg til dette vil ikke sementmørtel slippe ut vann som kommer inn i fugene ved nedbør og man får frostspreng som ødelegger stein og fuger I middelalderen brukte man kalkmørtel Dette er en mer fleksibel mørtel som både slipper inn og ut vann på en langt bedre måte enn sementmørtel Det er et stort fokus på å lage gode murertekniske løsninger under dagens restaurering og i den forbindelse har NDR utviklet sin egen kalkmørtel På denne måten fortsetter NDR med å opprettholde og videreutvikle gamle håndverksmetoder Demontering Kongeportalen blir plukket ned stein for stein noe som er en omstendelig prosess Skadeomfanget på steinene varierer sterkt alt fra småskader til større skader hvor steinene må hugges på nytt De mest detaljrike steinene som må nyhugges tar omtrent et årsverk å hugge For at man skal ha oversikt over de ulike steinene har hver enkelt stein fått sitt unike nummer Like så tegnes enkelte partier av Kongeinnganen opp i målestokk 1 1 for å ha kontroll på hva som skjer med de enkelte steinene når man retter opp konstruksjonen Gjenoppbygging I 2014 startet arbeidet med å bygge opp Kongeinngangen NDR henter i dag kleberstein fra Målselv en stein som er anvendelig for å gjenskape de sterkt forvitrede steinene fra Grytdal På de

  Original URL path: http://www.nidarosdomen.no/nb-NO/ndr+restaurering/prosjekter/kongeinngangen/kongeinngangen.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nidarosdomen | Årsrapporter
  Restaureringshistorien Nasjonalt kompetansesenter Prosjekter Oktogonen Steinhuggermerker Kongeinngangen Arkiv og magasiner Steinhuggerfestival Ledige stillinger Sommerjobb Årsrapporter Tildelingsbrev Fotograf Henning Grøtt NDR Årsrapporter Ønsker du mer informasjon om Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Her kan du laste ned våre årsrapporter for 2012 og 2013 Last ned årsrapport 2012 pdf Last ned årsrapport 2013 pdf Skriv ut Del Relaterte sider Følg Nidarosdomen Velkommen Åpningstider Omvisninger Kart oversikt Rullestol Dialog Gudstjenester Konserter Leie av lokaler Bønnekurv

  Original URL path: http://www.nidarosdomen.no/nb-NO/ndr+restaurering/arsrapporter/arsrapporter.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive