archive-no.com » NO » N » NKS.NO

Total: 493

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bachelor i administrasjon og ledelse - Studer på nett hos NKS
  og gjennomfører KAM i en bedrift Les mer 7 5 10 075 Velg p 1107 Markedsføring og merkebygging 22 5 30 225 Velg 6237 Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps og konsumatferd Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker Les mer 7 5 10 075 Velg 6236 Digital markedsføring Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare og tjenestesamfunnets Les mer 7 5 10 075 Velg 6235 Merkevareledelse I denne studieenheten skal du få en innføring i hva merkevarer er og hvilke effekt effektiv merkevarebygging har for kunder og bedrifter Les mer 7 5 10 075 Velg p 1096 Prosjektledelse 30 40 250 Velg 6244 Prosjekt og strategi Kurset gir deg kunnskap og innsikt i hvordan prosjekter bidrar til å gjennomføre organisasjoners strategi og hvordan prosjekter formuleres og etableres fra et slikt ståsted Les mer 7 5 10 075 Velg 6234 Prosjektmetodikk Lean Six Kurset lærer deg hvordan metoder kan bidra til kvalitet og kontinuerlig forbedring i forretnings og utviklingsprosesser Les mer 7 5 10 075 Velg 6243 Prosjektledelse Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode og tilnærming i forhold til forskjellige prosjekttyper og prosjektorganisasjon Les mer 15 20 100 Velg p 1108 Strategi og ledelse 30 40 250 Velg 6270 Innføring i strategi Innføring i strategi skal gi deg kunnskap om ulike strategiske analysemetoder Disse vil gi deg verdifull informasjon med tanke på valg og implementering av den riktigste strategien for virksomheten Les mer 7 5 10 075 Velg 6284 HR strategi HR strategi ser på hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer som ligger inn under HR funksjonen og hvordan den kan utøves for å oppnå et konkurransefortrinn Les mer 7 5 10 075 Velg 6283 Forretningsstrategi Fordypning i forretningsstrategi gir deg kunnskapen du trenger for å utarbeide strategiske analyser i ulike situasjoner Les mer 15 20 100 Velg Bachelor Valgfag 44 Kurskode Kurs Lån Stp Pris a 6262 Personalledelse Personalledelse gir deg kunnskap om de mest sentrale lovene som gjelder for arbeidslivet Sentralt står også kommunikasjon på arbeidsplassen og reglene rundt endring av arbeidsforholdet Les mer 7 5 10 075 Velg 6270 Innføring i strategi Innføring i strategi skal gi deg kunnskap om ulike strategiske analysemetoder Disse vil gi deg verdifull informasjon med tanke på valg og implementering av den riktigste strategien for virksomheten Les mer 7 5 10 075 Velg 6091 Regnskapsføreryrket og re Kurset gir en grundig innføring i de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere Les mer 7 5 10 075 Velg 6090 Årsregnskap og god regnsk Emnet tar opp problemstillinger innen regnskapsfaget på et høyt nivå og gir dybdekunnskap i å utarbeide et årsregnskap i samsvar med norske regnskapsstandarder Les mer 7 5 10 075 Velg 6088 Finansregnskap og regnska Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor Les mer 15 20 100 Velg 6086 Foretaksrett Foretaksrett gir deg en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning Dette er regler som er vesentlige for at bedrifter praktiserer en lovlig virksomhet Les mer 10 13 400 Velg 6252 Internasjonal HRM IHRM gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene Les mer 7 5 10 075 Velg 6241 Forhandlinger og påvirkni Forhandlinger og påvirkning er et kurs der du blir kjent med ulike typer forhandlinger Du lærer hvordan forhandlinger kan ledes på en effektiv måte for å oppnå ønskede resultater Les mer 7 5 10 075 Velg 6242 Salgsledelse Kurset vil lære deg om sentrale deler av arbeidsoppgavene til salgsledere utvikling av salgsstrategi og å lede og evaluere en salgsstyrke Les mer 7 5 10 075 Velg 6008 Organisasjonsteori Organisasjonsteori gir innsikt i ulike teoriområder som gjør det lettere å forstå forklare og forbedre de valg og beslutninger som er fattet og som skal fattes i en organisasjon Les mer 7 5 10 075 Velg 6240 Key Account Management Kurset vil gi en forståelse av hvordan man best organiserer planlegger og gjennomfører KAM i en bedrift Les mer 7 5 10 075 Velg 6010 Arbeids og organisasjons I Arbeids og organisasjonspsykologi får du kunnskap om samspill mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen Les mer 7 5 10 075 Velg 6032 Arbeidsrett Arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til Les mer 7 5 10 075 Velg 6236 Digital markedsføring Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare og tjenestesamfunnets Les mer 7 5 10 075 Velg 6260 Endringsledelse I Endringsledelse 1 skal gi deg kunnskap om hva som hemmer og fremmer organisatoriske endringer på individ og organisasjonsnivå og hvordan mellommenneskelige prosesser kan utvikles i endringsprosjekter Les mer 7 5 10 075 Velg 6084 Finansregnskap I finansregnskap lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap Les mer 7 5 10 075 Velg 6237 Forbrukeratferd Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps og konsumatferd Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker Les mer 7 5 10 075 Velg 6087 Foretaksrett II Foretaksrett II er et videregående kurs innen fagområdet som gir deg kjennskap til utvalgte rettsområder som berører både private og offentlige virksomheter Les mer 5 6 750 Velg 6283 Forretningsstrategi Fordypning i forretningsstrategi gir deg kunnskapen du trenger for å utarbeide strategiske analyser i ulike situasjoner Les mer 15 20 100 Velg 6284 HR strategi HR strategi ser på hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer som ligger inn under HR funksjonen og hvordan den kan

  Original URL path: https://www.nks.no/bachelor-i-administrasjon-og-ledelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • GLSM for førskolelærere - 30 studiepoeng - studer på nett | NKS
  kan derfor betegnes som metodeleverandør Lukk Gjennomføring Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum veiledningstekster og øvingsoppgaver innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av én skriftlig eksamen etter fullført del 1 og del 2 Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider Fire ukers praksis inngår i studiet Praksis kan gjennomføres på egen arbeidplass etter nærmere avtale To semestre antatt tidsbruk 18 måneder tilgang til læringsportal Lukk Kursvalg 30 stp Studie Høyskole Studie 2 Kurskode Kurs Lån Stp Pris a p 1090 GLSM for førskole og barnehagelærere 30 31 700 Velg 5260 GLSM del 1 GLSM er for førskolelærere barnehagelærere som ønsker å undervise i småskolen Du får kunnskap om planlegging organisering gjennomføring og vurdering av undervisning på de fire første trinnene i grunnskolen Les mer 15 15 850 Velg 5261 GLSM del 2 GLSM er for førskolelærere barnehagelærere som ønsker å undervise i småskolen Du får kunnskap om planlegging organisering gjennomføring og vurdering av undervisning på de fire første trinnene i grunnskolen Les mer 15 15 850 Velg Inkludert i pris Veilederoppfølging Retting av innsendingsoppgaver Tilgang til klasserom på nett Eksamensavgift Alle kurs i studiet Kurs i studieteknikk Lukk Finansiering Du kan betale med faktura kort avdrag annen betaler skjema eller du kan søke om støtte hos Lånekassen Se mer info om Lånekassen her Lukk Opptak Opptakskrav Studiet bygger på fullført førskolelærerutdanning Studiet kan ikke innpasses som fordypning i førskolelærerutdanningen Søknadsfrist Hver dag hele året Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned Lukk Praksis I løpet av studiet skal studentene ha tilsvarende 4 uker veiledet praksis i 1 4 klassetrinn Arbeidet med grunnleggende lese skrive og matematikkopplæring skal være sentralt i 1 4 klasse og praksisperioden skal sikre at studentene får erfaring med aktuelle og varierte arbeidsmåte knyttet til GLSM Tverrfaglighet er vektlagt i dette studiet fordi det kan bidra til en helhetlig og bred tilnærming til det faglige innholdet og til arbeid på tvers av faggrenser Mål for praksisperioden er at studentene skal skaffe seg kunnskap og innsikt i egenarten ved skolens 1 4 klassetrinn og de utfordringer som møter læreren i sitt daglige arbeid tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å kunne kartlegge og vurdere lokale og individuelle forutsetninger og behov knyttet til grunnleggende lese skrive og matematikkopplæring utvikle og prøve ut egne ferdigheter knyttet til grunnleggende lese skrive og matematikkopplæring kunne vurdere ulike arbeidsmåter og gjennomføre en faglig forankret og variert opplæring i den forberedende den første og den videre skrive lese og matematikkopplæringen kunne anvende kunnskaper om barns begreps og skriftspråkutvikling til å gi støtte og respons ut fra enkeltelevers nivå forebygge lese skrive og matematikkvansker og til å fange

  Original URL path: https://www.nks.no/glsm-for-forskolelarere (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Prosjekt og strategi | Studier på nett | NKS Nettstudier
  for studiene og når du er ferdig vil du få karakterutskrift og eller vitnemål fra dem NKS sin rolle er å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett og kan derfor betegnes som metodeleverandør Lukk Gjennomføring Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum veiledningstekster øvingsoppgaver innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider Ca 210 timer antatt tidsbruk 18 måneder tilgang til læringsportal 2 innsendinger gjennom kursets varighet Lukk Kursvalg Kurs Kurskode Kurs Lån Stp Pris a 6244 Prosjekt og strategi Kurset gir deg kunnskap og innsikt i hvordan prosjekter bidrar til å gjennomføre organisasjoners strategi og hvordan prosjekter formuleres og etableres fra et slikt ståsted Les mer 7 5 10 075 Velg Kurset inngår i disse studiene Bachelor i kultur og samfunnsfag Prosjektledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i administrasjon og ledelse Autorisasjon for regnskapsførere Bachelor i administrasjon og ledelse Lukk Inkludert i pris Eksamensavgift Kurs i studieteknikk Retting av innsendingsoppgaver Veilederoppfølging Tilgang til klasserom på nett Medlemskap i Studentunionen ved Campus Kristiania Lukk Finansiering Du kan betale med faktura kort avdrag annen betaler skjema eller du kan søke om støtte hos Lånekassen Se mer info om Lånekassen her Betalt semesteravgift kr 330 gir rett til studentkort som blant annet kan gi rabatt på kollektivreiser Hvis du melder deg på flere kurs betaler du likevel bare én avgift per semester Ønsker du studentkort ta kontakt med NKS Servicesenter på service nks no Lukk Opptak Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Søknadsfrist Hver dag hele året Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned Oppstart Hver dag hele året Lukk Pensum Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset Pensumlisten til kurset ser du under Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett Kompendium Tittel Forfatter Strategic project leadership Toward a strategic approach to project management R D Management 34 5 Shenhar Aaron J 2004 Kompendiet kan kjøpes hos Akademika bokhandel i Kirkegata 24 26 Dersom du ikke bor i Oslo kan du kjøpe det ved å sende en e post til Akademika Det blir da sendt deg per post Porto blir lagt til i prisen Hvis du ikke får tak i bøkene i Norge kan de bestilles fra amazon com Bøkene fra Project Management Institute PMI kan i tillegg kjøpes direkte fra dem Vær oppmerksom på at det kan ta noen uker å bestille bøker fra utlandet så da gjelder det å være tidlig ute før oppgaveinnlevering eller eksamen Pensumliste med forbehold

  Original URL path: https://www.nks.no/prosjekt-og-strategi (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Journalistikk årsstudium - studer journalistikk ved NKS Nettstudier
  med de tekniske og journalistiske vilkårene som gjelder for digitale medier samt opparbeider en bevissthet om de kildekritiske problemer som er knyttet til Internett Lukk Jobbmuligheter Studiet kvalifiserer for arbeide innen journalistikkens verden For eksempel kan du jobbe som journalist i en avis tidskrifter magasiner nettaviser eller som skrivende redaksjonell medarbeider med ansvar for organisasjoners og bedrifters hjemmesider Du kan også jobbe i en bedrifts markeds eller informasjonsavdeling Lukk Samarbeidspartner Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA samarbeider med NKS Nettstudier om å tilby kurs og studier innen journalistikk kultur samfunn og kommunikasjon på nett HiOA er faglig ansvarlig for studiene og du får derfor karakterutskrift og eller vitnemål fra dem når du er ferdig NKS sin rolle er å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett og kan derfor betegnes som metodeleverandør Lukk Gjennomføring Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum veiledningstekster øvingsoppgaver innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider 18 måneder tilgang til læringsportal Lukk Kursvalg Kursene bør gjennomføres i rekkefølgen presentert under 60 stp Studie Høyskole Studie 4 Kurskode Kurs Lån Stp Pris a p 1094 Journalistikk årsstudium del 1 30 41 000 Velg 7001 Journalistikk 1 Grunnleg Kurset gir deg en innføring i de grunnleggende arbeidsmåtene i nyhetsjournalistikken Les mer 15 20 500 Velg 7002 Journalistikk 2 De journ Kurset gir deg en innføring i flere av nyhetsjournalistikkens sjangere Les mer 15 20 500 Velg p 1095 Journalistikk årsstudium del 2 30 41 000 Velg 7003 Journalistikk 3 Journali Kurset gir deg en innføring i metoder språk stil og andre virkemidler i nyhetsjournalistikken Les mer 15 20 500 Velg 7004 Journalistikk 4 Journali Kurset gir deg en innføring i kommentarjournalistikk og det vil bli gitt en klarere forståelse av journalistens plass i samfunnet Les mer 15 20 500 Velg Inkludert i pris Kurs i studieteknikk Eksamensavgift Veilederoppfølging Retting av innsendingsoppgaver Tilgang til klasserom på nett Lukk Finansiering Du kan betale med faktura kort avdrag annen betaler skjema eller du kan søke om støtte hos Lånekassen Se mer info om Lånekassen her Semesteravgift er kr 580 betales direkte til Høgskolen i Oslo og Akershus Semesteravgiften må betales for at du skal kunne gå opp til eksamen I tillegg får du rett til studentkort som blant annet kan gi rabatt på kollektivreiser Lukk Opptak Innsending av dokumentasjon Dokumentasjonen du sender inn må være rett kopi stemplet og sendes per post til NKS Servicesenter Postboks 1155 0107 OSLO Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Søknadsfrist Hver dag hele året Oppstart Hver dag hele året Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert

  Original URL path: https://www.nks.no/journalistikk-arsstudium (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Webmarkedsføring - nettstudier i hvordan drive online markedsføring
  grunnleggende kunnskap om webmarkedsføring Du lærer grunnleggende om kommunikasjonskanalene på nett søkemotorer søkemotoroptimalisering søkemotormarkedsføring nettanalyse sosiale medier og strategier for å utnytte nettet til markedsføring på en optimal måte Lukk Jobbmuligheter Å ha kunnskap om hvordan man effektiv bedriver markedsføring på nett blir viktigere og viktigere i alle typer bedrifter Ved å ta dette kurset vil du kunne jobbe som webmarkedsfører i ulike typer bedrifter som er eller ønsker å bli mer synlige og aktive i markedsføring på nett Lukk Samarbeidspartner NKS Nettstudier NKS Nettstudier tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett Majoriteten av studietilbudet tilbys i samarbeid med høyskoler og universiteter som er faglig ansvarlig for studiene mens NKS sin rolle er å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett Det finnes alikevel studier som NKS Nettstudier selv er faglig ansvarlig for og disse er utviklet i tett samarbeid med faglige ressurser innen de ulike fagområdene Kvaliteten er derfor på samme nivå som når studiene er i samarbeid med andre samarbeidspartnere Lukk Gjennomføring Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum veiledningstekster øvingsoppgaver og innsending av obligatoriske oppgaver Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider Ca 200 timer antatt tidsbruk 18 måneder tilgang til læringsportal 3 innsendinger gjennom kursets varighet Lukk Kursvalg Kurs Kurskode Kurs Pris a 1332 Webmarkedsføring Webmarkedsføring er et praktisk rettet kurs for deg som ønsker å lære om hvordan du skal planlegge og gjennomføre markedsføringsaktiviteter på nett Les mer 9 500 Velg Inkludert i pris Retting av innsendingsoppgaver Kurs

  Original URL path: https://www.nks.no/webmarkedsforing (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Internasjonal og komparativ politikk | Studier på nett | NKS Nettstudier
  internasjonal politikk Globaliseringsprosessen og hvordan den innvirker på samarbeid og konflikt i internasjonal politikk De deskriptive aspektene ved komparativ politikk hvordan ulike politiske systemer er konstituert Hvordan hvorfor hva og i hvilken grad vi kan sammenlikne politiske systemer Lukk Læringsmål Formålet med kurset er å gi en innføring i internasjonal og komparativ politikk Den sentrale målsettingen er at studenten skal være i stand til å fortolke hendelser på den internasjonale arena kritisk og analytisk Lukk Samarbeidspartner Høgskolen i Molde HiM Høgskolen i Molde HiMolde samarbeider med NKS Nettstudier om å tilby samfunnsvitenskapelige kurs og studier på nett HiMolde er faglig ansvarlig for studiene og når du er ferdig vil du få karakterutskrift og eller vitnemål fra dem NKS sin rolle er å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett og kan derfor betegnes som metodeleverandør Lukk Gjennomføring Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum veiledningstekster øvingsoppgaver innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider Ca 420 timer antatt tidsbruk 18 måneder tilgang til læringsportal 5 innsendinger gjennom kursets varighet Lukk Kursvalg Kurs Kurskode Kurs Lån Stp Pris a 5290 Internasjonal og komparat Internasjonal og komparativ politikk handler om å trekke ut generelle lærdommer fra det mangfold av begivenheter som finnes på den internasjonale arena Les mer 15 18 700 Velg Kurset inngår i disse studiene Statsvitenskap Bachelor i kultur og samfunnsfag Lukk Inkludert i pris Kurs i studieteknikk Eksamensavgift Retting av innsendingsoppgaver Veilederoppfølging Tilgang til klasserom på nett Lukk Finansiering Du kan betale med faktura kort avdrag annen betaler skjema eller du kan søke om støtte hos Lånekassen Se mer info om Lånekassen her Lukk Opptak Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Søknadsfrist Hver dag hele året Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned Oppstart Hver dag hele året Lukk Pensum Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset Pensumlisten til kurset ser du under Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett Pensumliste med forbehold om endringer endelig pensumoversikt finner du i læringsportalen som du får tilgang til som student Tittel Forfatter ISBN Lenke EU Dag Harald Claes Tor Egil Førland 9788205396722 Stat nasjon klasse Stein Rokkan 9788200025337 Hundre år med folkeavstemninger Tor Bjørklund 9788215006505 Demokrati og ansvar Hanne Marthe Narud Henry Valen 9788204130068 Norske velgere Bernt Aardal Red 9788204130075 Essentials of International Relations Karen A Mingst Ivan M Arreguin Toft 9780393937107 Anarki makt og normer Jon Hovi og Raino Malmnes 9788279353171 Statsvitenskap Innføring i politisk analyse Øyvind Østerud 9788215022819 Politikk i

  Original URL path: https://www.nks.no/internasjonal-og-komparativ-politikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Det norske politiske og administrative system | Studier på nett | NKS Nettstudier
  er å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett og kan derfor betegnes som metodeleverandør Lukk Gjennomføring Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum veiledningstekster øvingsoppgaver innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider Ca 420 timer antatt tidsbruk 18 måneder tilgang til læringsportal 5 innsendinger gjennom kursets varighet Lukk Kursvalg Kurs Kurskode Kurs Lån Stp Pris a 5289 Det norske politiske og a Kurset gir deg en innføring i hvordan det politiske og administrative systemet i Norge er bygd opp og fungerer Les mer 15 18 700 Velg Kurset inngår i disse studiene Statsvitenskap Bachelor i kultur og samfunnsfag Lukk Inkludert i pris Kurs i studieteknikk Eksamensavgift Retting av innsendingsoppgaver Veilederoppfølging Tilgang til klasserom på nett Lukk Finansiering Du kan betale med faktura kort avdrag annen betaler skjema eller du kan søke om støtte hos Lånekassen Se mer info om Lånekassen her Lukk Opptak Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Søknadsfrist Hver dag hele året Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned Oppstart Hver dag hele året Lukk Pensum Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset Pensumlisten til kurset ser du under Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett Pensumliste med forbehold om endringer endelig pensumoversikt finner du i læringsportalen

  Original URL path: https://www.nks.no/det-norske-politiske-og-administrative-system (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Politisk teori | Studier på nett | NKS Nettstudier
  å tilby samfunnsvitenskapelige kurs og studier på nett HiMolde er faglig ansvarlig for studiene og når du er ferdig vil du få karakterutskrift og eller vitnemål fra dem NKS sin rolle er å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett og kan derfor betegnes som metodeleverandør Lukk Gjennomføring Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum veiledningstekster øvingsoppgaver innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider Ca 420 timer antatt tidsbruk 18 måneder tilgang til læringsportal 3 innsendinger gjennom kursets varighet Lukk Kursvalg Kurs Kurskode Kurs Lån Stp Pris a 5288 Politisk teori Kurset vil gi deg en innføring i politisk filosofi i samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og vil si noe om hvorfor politikk er viktig og hvordan det angår oss alle Les mer 15 18 700 Velg Kurset inngår i disse studiene Statsvitenskap Bachelor i kultur og samfunnsfag Lukk Inkludert i pris Kurs i studieteknikk Eksamensavgift Retting av innsendingsoppgaver Tilgang til klasserom på nett Veilederoppfølging Lukk Finansiering Du kan betale med faktura kort avdrag annen betaler skjema eller du kan søke om støtte hos Lånekassen Se mer info om Lånekassen her Lukk Opptak Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Søknadsfrist Hver dag hele året Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned Oppstart Hver dag hele året Lukk Pensum Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset Pensumlisten til kurset ser du under Du står

  Original URL path: https://www.nks.no/politisk-teori (2015-09-15)
  Open archived version from archive