archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOAH - Kompetanse til å overta ansvar
  Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Kompetanse til å overta ansvar NOAH har et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall NOAHs samfunnsansvar Våre behandlingsmetoder bidrar til et renere miljø NOAH og nærmiljøet NOAH er en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet NOAH og nærmiljøet Hva mottas Uorganisk farlig avfall og forurenset jord Hva mottas Ny behandlingskapasitet Behandlingskapasitet som sikrer behovene i dag og i fremtiden Ny behandlingskapasitet Verdier og etikk Våre verdier hjelper oss og motiverer oss til innsats og gode prestasjoner Verdier og etikk Langøya Med industrielle prosesser gjøres uorganisk farlig avfall om til stabilt og miljøtrygt byggemateriale Langøya NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge satt inn

  Original URL path: http://www.noah.no/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NOAH > For kunder > Hva mottas hos NOAH
  NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Hva mottas hos NOAH Hva mottas NOAH er pionèrbedrift innen behandling av farlig avfall og forurensede masser Vår dokumenterte kompetanse og trygge kjemisktekniske behandlingsløsninger er utviklet gjennom mer enn 25 år Metodene gjør avfallsproduktene ufarlige for mennesker og miljø Eksempler er sink kvikksølv arsèn bly metallhydroksid og reaktive metaller I dag er NOAH en ledende aktør i Europa Våre planer er å befeste denne posisjonen ytterligere i tiårene framover Våre løsninger er moderne blir kontinuerlig videreutviklet basert på våre kunders behov ny kunnskap samt gjeldene lovverk NOAHs behandlingsmetoder er effektive for en rekke miljøgifter som industri næringsliv og myndigheter trenger å fjerne på trygg måte NOAH prosess resulterer i en gipsmatrix som binder og stabiliserer miljøgiftene De jernrike forbindelsene i gipsproduktet gir stabil pH faktor gjør det tungtløselig og skaper kjemisk buffrende effekt Resultatet er absorbering og stabilisering av metallene under reduktive kjemiske forhold Miljøgifter behandlet i NOAHs gipsmatrix er derfor isolert og fremstår uten skadelig miljøpåvirkning Energi Industri Sanering Offshore Ufordrende avfallsfraksjoner Hvordan levere NOAH AS Et av Europas mest anerkjente

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Hva-mottas-hos-noah (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Hva mottas hos NOAH > Ufordrende avfallsfraksjoner
  luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Hva mottas hos NOAH Ufordrende avfallsfraksjoner Utfordrende avfallsfraksjoner Har du en nøtt å knekke NOAH kan knekke de fleste Robuste behandlingsløsninger samt kjemifaglig og industriell kompetanse setter oss i stand til løse også uforutsette utfordringer med bortskaffelse av problemavfall Representerer ditt avfall en spesiell utfordring har vi egne dedikerte medarbeidere som utarbeider løsningen I dette arbeidet er vårt eget velutstyrte laboratorium en viktig ressurs I de tilfeller NOAH selv ikke kan tilse behandling bruker vi vårt nasjonale og internasjonale nettverk for å finne beste løsning Det kan være god økonomi i tilpassede behandlingsløsninger La oss regne på det sammen og kanskje knekke noen nøtter Trond B Berg Markedsdirektør Tlf 928 33 843 Send e post NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Hva-mottas-hos-NOAH/Ufordrende-avfallsfraksjoner (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Hva mottas hos NOAH > Hvordan levere
  kontakt med en av våre kontaktpersoner innenfor det aktuelle segment Nedenfor finner du informasjon som er relevant vedrørende leveransen Dokumentasjonsgrunnlag og basiskarakterisering Avfallsbesitter er ansvarlig for å dokumentere avfalleti form av analyser miljørapporter eller andre kjemiske undersøkelser NOAH har også et eget laboratorium som kan bistå i dette arbeidet I tillegg til dokumentasjon settes det krav til et basiskarakteriseringsskjema som kunden er ansvarlig for å fylle ut Dette skjemaet fås etter henvendelse til NOAHs markedsavdeling Denne informasjonen må sendes til NOAH for en forhåndsvurdering Logistikkløsninger For mindre leveranser som kommer med bil til Langøya sørger kunden selv for frakt av massene Kunden eller transportør ringer selv til NOAHs mottak for å bestille plass på fergen over til Langøya når mottaksavtalen er på plass For større prosjekt kan NOAH ta ansvaret for å frakte massene på båt fra aktuell lokalitet Ta kontakt med markedsavdelingen for å få mer informasjon om alternativene for frakt av masser til Langøya Tilbud priser og leveringsbetingelser Pris på behandling og frakt og eventuelle offentlige gebyrer innhentes fra markedsavdelingen Saksbehandlingen på en henvendelse avhenger av avfallets kompleksitet og mottatt informasjon For en hurtigere saksbehandling oppfordres kundene til å oversende det som er av tilgjengelig informasjon Mottaksavtale Før leveranse kan skje må det foreligge en mottaksavtale Mottaksavtalen inneholder et eller flere G nummer som er referansen på avfallet som skal leveres Øvrig informasjon som pris og betalingsbetingelser er også beskrevet i mottaksavtalen G nummeret oppgis ved bestilling av plass på ferge eller ved bestilling av båt Deklarering og leveringsdokumentasjon All farlig avfall og NORM avfall som kommer inn til Langøya må deklareres Deklarasjonsskjema Felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og NORM avfall kan bestilles fra NORSAS Deklarasjonsskjema må følge leveransen fra lokaliteten og fungerer derfor også som transportdokument for farlig gods For ordinært avfall er det ikke behov for

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Hva-mottas-hos-NOAH/Hvordan-levere (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Kvalitetspolitikk
  Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Kvalitetspolitikk Kvalitetspolitikk og styringssystem NOAH har utarbeidet etiske retningslinjer både for selskapets ansatte og våre leverandører Vi anser våre etiske retningslinjer som en forutsetning for at våre omgivelser skal ha tillit til oss og for at alle som har med vår virksomhet å gjøre skal være reflekterte på de kvaliteter NOAH skal stå for i all vår fremferd og i

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Kvalitetspolitikk (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Kvalitetspolitikk > Etiske retningslinjer leverandører
  inkludert nattarbeid Barn under 15 år eller i skolepliktig alder skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning DISKRIMINERING Leverandøren skal forby direkte og indirekte diskriminering basert på etnisk tilhørighet religion alder uførhet kjønn ekteskapsstatus seksuell orientering fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet og skal fremme likestilling i ansettelsesforhold Leverandøren skal forby og nekte å tolerere all form for seksuelt påtrengende truende fornærmende eller utnyttende atferd og unngå diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag ANSETTELSESFORHOLD Leverandøren skal gi godtgjørelser som møter enhver nasjonal lovmessig standard for minimumslønn Lønnen skal være skriftlig avtalefestet og overføres til de ansatte til avtalt tid Leverandøren skal sikre at arbeidstiden ikke er uforholdsmessig lang og at den som et minimum er innenfor rammer satt i relevante nasjonale lover Leverandøren skal respektere den individuelle ansattes behov for restitusjon og sikre at alle ansatte har rett til tilfredsstillende ferie med lønn HELSE ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET Leverandøren skal sikre at alle ansatte har et sunt og sikkert arbeidsmiljø Leverandøren skal kontrollere yrkes risiko og etablere tiltak for å forhindre ulykker og yrkesmessige sykdommer herunder tegne alle lovpålagte forsikringer Ved behov skal ansatte bli utstyrt med hensiktsmessig personlig sikker hetsutstyr og læres opp i bruken av dette NOAH har et rusfritt arbeidsmiljø og tar avstand fra sammenblanding av rus og arbeid Vi stiller de samme kravene til våre leverandører Leverandøren skal tilby regelmessig opplæring for å sikre at de ansatte har tilfredsstillende kompetanse knyttet til helse og sikkerhetsspørsmål Alle leverandører som skal utføre arbeid på Langøya skal gjennomgå sikkerhetskurs før arbeidet starter Sikkerhetskurset gir innføring i regler og rutiner i forhold til sikkerhet og beredskap Det er krav til at de som arbeider på Langøya må gjøre seg forstått på norsk eller engelsk ULOVLIGE FORRETNINGSMETODER KORRUPSJON OG ANDRE ULOVLIGE FORRETNINGSMETODER Leverandøren skal overholde lover og regler knyttet til bestikkelser korrupsjon bedrageri og all annen ulovlig forretningsvirksomhet Leverandøren skal ikke tilby love eller gi noen form for utilbørlig fordel tjeneste eller insentiver til offentlige tjenestemenn internasjonale organisasjoner eller andre tredjeparter i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler Dette gjelder uansett om denne fordelen blir tilbudt direkte eller indirekte gjennom en mellom mann GAVER OG HØFLIGHETSGESTER Leverandøren skal ikke direkte eller indirekte tilby gaver til NOAHs ansatte representanter for NOAH eller noen nært relatert til disse med mindre gaven er av svært beskjeden verdi Det skal under ingen omstendigheter gis pengegaver Høflighetsgester som sosiale begivenheter måltider eller underholdning kan tilbys hvis det er et forretningsmessig aspekt involvert og kostnaden holdes på et beskjedent nivå Utgifter til reise og opphold for NOAHs representanter skal betales av NOAH HVITVASKING Leverandøren skal ta avstand fra alle former for hvitvasking og skal etablere tiltak for å unngå at virksomhetens finansielle transaksjoner benyttes til hvitvasking KONKURRANSE Leverandøren skal ikke forårsake eller være en del av brudd på konkurranselovgivning som for eksempel ulovlig samarbeid om prising ulovlig markedssamarbeid eller annen form for atferd som medfører brudd på konkurranselovgivningen FORHOLDET TIL UNDERLEVERANDØRER Dersom leverandør bruker underleverandører er leverandør forpliktet til å videreføre og bidra

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Kvalitetspolitikk/Etiske-retningslinjer-for-leverand%C3%B8rer (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > For kunder > Kvalitetspolitikk > Etiske retningslinjer ansatte
  ARBEIDSFORM Vi fatter våre vedtak på et solid faglig grunnlag og på rett nivå Vi fatter vedtak basert på solide faglige vurderinger og analyser av faktiske forhold Ethvert vedtak fattes på riktig nivå i samsvar med gjeldende fullmaktsregler Vi gjør oss kjent med gjeldende fullmakter i NOAH og opptrer i samsvar med disse Vi setter NOAHs interesser først NOAH respekterer den enkelte ansattes rett til privatliv og private interesser og krever åpenhet og lojalitet i forhold til NOAHs interesser Vi setter oss ikke i en posisjon hvor vi kan komme i en interessekonflikt med NOAH Vi bruker ikke konfidensiell informasjon til å oppnå personlige fordeler Vi avklarer eksterne verv med våre overordnede hvis det er potensiale for konflikt Vi respekterer at informasjon er taushetsbelagt Vi gir ikke taushetsbelagte opplysninger til tredjepart uten skriftlig samtykke fra den som er beskyttet eller hvor dette er hjemlet i lov eller forskrift Taushetsplikten er ikke til hinder for varsling om kritikkverdige forhold Vi forvalter informasjon og IT systemer på en ansvarlig måte NOAH behandler og bruker informasjon IT systemer og internett tjenester på en ansvarlig og profesjonell måte Elektroniske data som er lagret i NOAHs IT systemer er konsernets eiendom Vi har god intern kontroll som sikrer korrekt regnskapsinformasjon og kvalitet i prosessene Vi sørger for god internkontroll i de prosessene vi er involvert i ved at vi gjennomfører kontroll tiltak i henhold til dokumenterte retningslinjer Vi har nulltoleranse for misligheter korrupsjon smøring og hvitvasking NOAH arbeider aktivt for å motarbeide korrupsjon smøring og mislighold Dette betyr at vi ikke tilbyr eller mottar pengegaver eller andre økonomiske godtgjørelser i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler for oss selv eller andre I NOAH tar vi avstand fra alle former for hvitvasking av penger og vi sikrer at finansielle transaksjoner hvor NOAH er part ikke blir benyttet av andre til å hvitvaske penger Konkurranse rettslige forhold NOAH har en sterk posisjon i markedet Dette krever at vi spesielt må hensynta konkurranserettslige forhold slik at vi ikke misbruker vår posisjon eller på annen måte hindrer normal konkurranse Vi er forsiktige med gaver og andre fordeler Vi er varsomme i forhold til å motta eller gi gaver eller høflighetsgester Vi tar ikke imot gaver eller annen form for godtgjørelser hvis det er grunn til å tro at hensikten er å påvirke forretningsmessige beslutninger Gaver eller fordeler med en anslått verdi under kr 500 er normalt akseptabelt Reiser og opphold skal alltid betales av NOAH Dersom vi er i tvil vedrørende gaver og fordeler skal vi konferere med vår nærmeste overordnede eller med personalavdelingen DEL 3 VÅRT ARBEIDSMILJØ Vi har et spesielt fokus på helse arbeidsmiljø og sikkerhet HMS NOAH skal være en sikker arbeidsplass HMS sikres blant annet gjennom løpende forebyggende tiltak og effektiv internkontroll NOAH skal tilfredsstille nasjonale standarder innenfor helse arbeidsmiljø og sikkerhet Vi er alle ansvarlige for å bidra til å oppnå disse målsettingene Vi fremmer likestilling og mangfold NOAH er et selskap som kjennetegnes ved respekt og like muligheter for alle gjennom

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Kvalitetspolitikk/Etiske-retningslinjer-for-ansatte (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Varsling om kritikkverdige forhold
  virksomhet eller brudd på NOAHs etiske retningslinjer og styrende dokumenter skal tas alvorlig og bli forsvarlig undersøkt NOAH aksepterer ikke noen form for represalier som f eks oppsigelse kritikk eller lignende overfor den som i god tro har meldt om mulige misligheter eller andre brudd på NOAHs retningslinjer Melding om kritikkverdige forhold vil bli behandlet konfidensielt og den som melder fra skal beskyttes iht norsk lovgivning Ansatte kan benytte kanalen for å melde fra om kritikkverdige forhold som av ulike grunner ikke egner seg for registrering i selskapets avvikssystem Eksempler på dette er brudd på lovkrav NOAHs etiske retningslinjer eller styrende dokumenter inkludert korrupsjon og økonomiske misligheter fare for skade eller at liv kan gå tapt uansvarlige arbeidsforhold eller forhold som ikke er etisk akseptabelt Alle kritikkverdige forhold som rapporteres vil bli tatt på alvor og den ansatte som melder vil bli ivaretatt bl a ved at vedkommendes identitet behandles strengt konfidensialitet Saker kan rapporteres anonymt ved å benytte skjemaet eller på følgende e postadresse compliance noah no Alternativt per post til Compliance ansvarlig i NOAH Lysaker torg 25 1366 Lysaker Hvorfor melde fra om kritikkverdige forhold NOAH er et selskap som fyller en svært viktig samfunnsmessig og miljømessig rolle og vi tar vårt samfunnsansvar svært alvorlig Medarbeidere eller andre som melder fra er derfor en viktig ressurs for selskapet Våre etiske retningslinjer er behandlet av konsernstyret og signert av alle ansatte og vi stiller tilsvarende krav til våre leverandører og samarbeidspartnere Opprettelsen av kanal for melding om kritikkverdige forhold er ledd i et omfattende arbeid for forsvarlig utøvelse av vårt samfunnsansvar og skal sikre etterlevelse av våre etiske retningslinjer Ansatte og eksterne kan melde anonymt men vi ønsker å gjøre oppmerksom på at videre innhenting av saksinformasjon da blir vanskelig Av den grunn ber vi om at det ved

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Kvalitetspolitikk/Varsling (2016-01-13)
  Open archived version from archive •