archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Isachsen-gruppen får viktig oppdrag av NOAH
  sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Isachsen gruppen får viktig oppdrag av NOAH Kontraktsignering Isachsen gruppen Deler av Nordbruddet på Langøya skal lukkes etter at farlig avfall er behandlet nøytralisert og deponert i form av en veldokumentert og miljøsikker gipsblanding I den forbindelse har Isachsen gruppen har fått oppdrag med kontraktsverdi på 25 5 mill kroner 19 november 2015 14 09 Isachsen gruppen uttrykker i en pressemelding glede over å samarbeide med NOAHs kompetansemiljø og å være med på å løse viktige miljøutfordringer Les pressemeldingen her Foto Isachsens distriktssjef for Sør Norge Ole Konrad Haug og NOAHs deponisjef Ann Cathrin Stridal gratulerer hverandre med samarbeidet Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/584/Isachsen-gruppen-far-viktig-oppdrag-av-NOAH (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Indiske og estiske miljøfagfolk på Langøya
  besøkte NOAHs behandlingsanlegg på Langøya 14 oktober da direktoratet hadde over 20 gjester fra ulike miljømyndigheter i India Hensikten var å vise den kompetanse Norge besitter innen miljøforsvarlig behandling av uorganisk farlig avfall Samme dag hadde vi også gjester fra Estland 14 oktober 2015 19 53 De indiske gjestene var kompetente innen miljøfag og viste stor interesse for NOAHs metoder Det ble stilt sjeldent mange og interesserte spørsmål Disse og interessen vitnet om at faget og NOAHs behandlingskonsept for uorganisk farlig avfall engasjerte de indiske fagfolkene på en positiv måte Med på besøket var også to høytstående representanter for Centre for Science and Environment CSE Dette er et stort ikke kommersielt kompetansemiljø med hovedkontor i New Dehli Senteret som gjennomfører en rekke miljøprogrammer ble etablert i 1980 og opererer som en think tank innen miljøspørsmål i India Deres aktivitet er tungt kunnskapsbasert og deres mål er bl a å fremme bærekraftige miljøgode løsninger NOAHs behandlingsanlegg på Langøya har gjennom mange år vært gjenstand for stor internasjonal interesse Vi setter pris på disse besøkende og ikke minst kunne dele den kompetansen NOAHs organisasjon besitter Nok et eksempel på at NOAH tiltrekker seg fagfolk også utenfor Norge skjedde samme dag som besøket fra India Da hadde Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB invitert Estonian Rescue Board til Langøya Dette er myndighet som forvalter lovverket i Estland tilsvarende den norske Storulykkesforskriften Myndighetene i Norge og i Estland utveksler informasjon om hvordan man arbeider med oppfølging av Seveso direktivet og det var i den forbindelse delegasjonen fra de estiske myndigheter var på besøk hos DSB Direktoratet ønsket å vise sine utenlandske gjester et anlegg som er underlagt nettopp dette direktivet Programmet for både de indiske og estiske besøkende besto av en generell presentasjon av NOAHs virksomhet våre behandlingsløsninger for uorganisk farlig avfall samt omvisning

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/583/Indiske-og-estiske-miljfagfolk-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Gode resultater ved tilsyn på NOAHs anlegg på Langøya
  bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall NFFA som NOAH er medlem av Om tilsyn og revisjoner Formålet med tilsyn og revisjonen er å vurdere om det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende Avvik Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov Anmerkning Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø men som ikke omfattes av definisjonen for avvik Når det avdekkes avvik kan det forbindes med noe svært negativt Det kan være tilfellet men ikke automatisk De fleste selskaper har en målsetting å identifisere mange lav potensial avvik og anmerkninger fordi det er en kilde til forbedringer men uten at forholdet har utviklet seg slik at det har vært en risiko for ansatte eller omgivelser Det vil si man jobber med forbedringene på et tidligst tidlig stadium før det får alvorlige konsekvenser NOAH utfører også en rekke interne revisjoner Dette er oversikt som viser offentlige tilsyn de siste årene 2015 Storulykketilsyn fra NSO mai 15 Under tilsynet ble det ikke registrert avvik eller anmerkninger 2014 Storulykketilsyn fra Miljødirektoratet mai 14 Miljødirektoratet avdekket ingen avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen 2013 Storulykketilsyn fra NSO mars 13 Under tilsynet ble det ikke registrert avvik men én anmerkning El tilsyn fra DSB mars 13 Under tilsynet ble det ikke registrert avvik men én anmerkning Revisjon fra Kystverket nov 13 Kystverket avdekket to avvik under revisjonen Avvikene påpekte manglende internrevisjoner ved havneanlegget og mangler i sikringsplanen I etterkant er det innført årlige revisjoner og sikringsplanen er oppdatert iht krav Avvikene er lukket Revisjon fra Miljødirektoratet okt 13 Miljødirektoratet avdekket fire avvik og fem anmerkninger under revisjonen Avvikene ble kategorisert som mindre alvorlige og hadde ingen direkte HMS konsekvenser Avvikene påpekte ikke konkrete brudd på utslipps eller sikkerhetsforhold men på mangler

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/582/Gode-resultater-ved-tilsyn-pa-NOAHs-anlegg-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Sterk NOAH-markering på Farlig avfallskonferansen 2015
  etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Sterk NOAH markering på Farlig avfallskonferansen 2015 NOAHs stand på Farlig avfall 2015 NOAH markerte seg sterkt på årets Farlig avfallskonferanse i Hamar Foruten en meget godt besøkt stand kunne de over 380 påmeldte lese om selskapet vårt i et seks sider bilag til fagbladet Kretsløpet I bladet som også inneholdt et portrettintervju med NOAHs administrerende direktør Carl Hartmann kan man lese om selskapets viktige rolle også i fremtidens behandling av farlig avfall 22 september 2015 13 54 NOAHs bilag til Kretsløpet kan du laste ned her Leder for NOAHs avdeling for teknologiutvikling Morten Breinholt Jensen holdt på konferansen foredrag under tittelen Ny behandlingsmetode for farlig avfall med Co2 rik røykgass Foredraget vekket stor interesse og viste den betydelige innsats NOAH nå gjør for å tilpasse seg den moderne sirkulære økonomien d v s hvor avfall bearbeides og fremstår som ressurs I sin presentasjon henviste også direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro til NOAH og selskapets viktige funksjon for å uskadeliggjøre farlig avfall Stor takk til alle kunder samarbeidspartnere myndigheter og andre interesserte som besøkte oss på vår stand For NOAH er det viktig å ha en felles møteplass slik denne konferansen er Vi gleder oss over å kunne dele våre erfaringer og vår kompetanse med andre Takk til våre konkurrenter og øvrige utstillere for den gode dialogen vi hadde under de to dagene på Hamar Vi tror at god og åpen dialog mellom alle som genererer og håndterer farlig avfall i Norge er en betingelse for at bransjen også fremover skal takle utfordringene men også mulighetene farlig avfall vil skape NOAH ser frem til neste års Farlig avfallskonferanse I Trondheim 15 og 16 september Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/581/Sterk-NOAH-markering-pa-Farlig-avfallskonferansen-2015 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Mottak 2.500 uten uhell!
  stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Mottak 2 500 uten uhell Mottak 2500 Kronos Svovelsyre fra Kronos Titan i Fredrikstad er viktig innsatsprodukt i miljøprosessen på Langøya Nylig ble mottak nr 2 500 registrert Alle uten uhell 31 august 2015 09 11 Avfallssyre fra Kronos Titan brukes i prosessen på Langøya for å uskadeliggjøre aske fra avfallsforbrenningsanlegg Mottaket fra Kronos Titan skjer regelmessig ukentlig via lekter som slepes fra fabrikkanlegget ved Fredrikstad Mottak nr 2 500 ble selvsagt behørig notert Samtlige lossinger på Langøya har skjedd uten uhell Antallet mottak representerer 3 750 000 kubikkmeter med 25 jernholdig svovelsyre For mange år siden var det tillatt å slippe denne syren ut i Glomma men Langøyas behandlingsprosess tilser i dag at miljøgiftene i syren stabiliseres og aldri kan forårsake skade Bildet øverst viser til høyre operatør på syrelektekteren Leif Eriksen sammen med produksjonssjef hos NOAH Andrè Dale Nederst Mottak 2 500 ble selvsagt ikke kun markert med kake men også en vakker vannkarafell med inskripsjon Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/580/Mottak-2500-uten-uhell (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Takk til 970 besøkende på Åpen dag!
  Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Takk til 970 besøkende på Åpen dag Knall sommervær god stemning og 970 interesserte hyggelige besøkende Det preget årets Åpne dag på Langøya Aldri tidligere har så mange besøkt oss under dette årvisse arrangementet 15 august 2015 13 17 Det hersker overhode ingen tvil om at NOAHs arbeid med å uskadeliggjøre farlig avfall og å gjenskape den idylliske Langøya vekker betydelig interesse Det fikk vi nok engang erfare da vi lørdag 15 august gjennomførte årets Åpen dag arrangement Ikke minst bidro Vestfoldmuseenes kåseri over de siste 1000 års avfallshandtering til å sette NOAHs moderne metoder i en betryggende kontrast NOAH takker alle våre gjester på lørdag Vi er glade over de mange hyggelige tilbakemeldinger vi fikk Om Åpen dag er verdsatt av våre besøkende er den like inspirerende for oss ansatte i vårt arbeid med å uskadeliggjøre farlig avfall bidra til et renere miljø og ikke minst gjenskape Langøya som naturperle Her er et utvalg bilder fra årets vellykkede arrangement Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/579/Takk-til-970-beskende-pa-Apen-dag (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norsk avfallsbransje i verdensklasse!
  For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Norsk avfallsbransje i verdensklasse NOAHs administrerende direktør Carl Hartmann har i Aftenposten kommentert avisens artikkelserie om avfallsbransjen På tross av forbedringspotensiale er bransjen verdensledende påpeker NOAHs leder 05 august 2015 16 42 Norsk avfallsbransje som industri og spesielt sektoren innen håndtering av farlig avfall er relativt ung og har forbedringsområder Norge er likevel langt fremme i forhold til mange andre land At håndteringen av farlig avfall utenfor Norges grenser er miserabel er dessverre intet nytt konstaterer Carl Hartmann Les hele Les hele artikkelen her Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/578/Norsk-avfallsbransje-i-verdensklasse (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv
  var selvsagt innom NOAHs informasjonsstand under årets Revetalsdager Gjennom et langt virke som ordfører i NOAHs vertskommune kjenner Hillestad Langøya svært godt både som industristed rekreasjonsområde naturidyll med rik flora og fauna samt som øy med en stolt historie Les mer Miljødirektoratet skal utrede nye lokaliteter for farlig avfallsdeponi 09 juni 2015 01 30 Klima og miljødepartementet har som ventet bedt Miljødirektoratet utrede mulige lokaliteter for deponi for farlig avfall som kan erstatte NOAHs behandlingsanlegg på Langøya Dette anlegget har kapasitet fram til ca 2022 for uorganisk farlig avfall og for forurensede masser og sedimenter fram til ca 2026 Klima og miljødepartementet har dermed fulgt opp Porsgrunn kommunes anmodning om at staten må ta et større ansvar for å sikre fremtidig deponikapasitet i Norge Les mer Celebert møte på Langøya 03 juni 2015 21 42 Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Frederic Hauge i Bellona og NOAH eier Bjørn Rune Gjelsten har vært på befaring på Langøya De tre fant hverandre i den ambisjonen som nå er i ferd med å bli realisert Langøya som naturperle i Oslofjorden Les mer Åpen dag på Langøya lørdag 15 august 21 mai 2015 09 12 Dette er tradisjonsrikt arrangement som årlig samler mange hundre besøkende i fjor over 900 Benytt sjansen til å se hvordan NOAH gjennom dokumenterte metoder behandler farlig avfall I år får arrangementet spesielt fokus på fremtidens Langøya Les mer Røråstoppen barneskole ryddet strendene på Langøya 11 mai 2015 18 29 For muligens 10 året på rad ryddet 6 klassingene på Røråstoppen barneskole i Re strendene nord på Langøya 21 elever og to lærere nedla et flott stykke arbeid som resulterte i et enda mer attraktivt friområde Les mer Upresist om avfallshåndtering 11 mai 2015 16 23 Mandag 11 mai hadde Dagens Industri en sak om Sveriges eksport av farlig uorganisk farlig

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/currentpage/2 (2016-01-13)
  Open archived version from archive •