archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2008 Archive | Nyhetsarkiv
  for norsk næringsliv Administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH AS håper innretningen på denne pakken underbygger bærekraftige prosjekter som vil ha verdi også etter at norsk økonomi har stabilisert seg igjen Et slikt område er opprydding av de 2 300 eiendommene som er forurenset her i landet Les mer God vannkvalitet rundt Langøya 12 november 2008 14 28 En ny rapport fra Norsk institutt for vannforskning NIVA konkluderer med at vannkvaliteten i farvannet rundt Langøya stadig blir bedre NIVA har overvåket området siden 1996 og klassifiserer nå området som stort sett ubetydelig lite forurenset Les mer NIVA rapport offentliggjort God vannkvalitet rundt Langøya 05 november 2008 00 00 En rapport fra Norsk institutt for vannforskning NIVA dokumenterer at vannkvaliteten i farvannet rundt Langøya stadig blir bedre NIVA har overvåket området siden 1996 og klassifiserer nå området som stort sett ubetydelig lite forurenset Les mer Tillatelser fra myndighetene 03 november 2008 07 53 Her er NOAHs myndighetstillatelser vedrørende oppryddingen på Gilhus Tillatelse til tiltak for rehabilitering Tillatelse til tiltak i forurenset grunn Les mer Utslippstall for oktober 2008 01 november 2008 15 10 Det ble pumpet ut 83 134 m3 med renset vann fra Langøya i oktober Nedbørsmengden i denne måneden var ca 160 mm Normalen for Holmestrand er 117 mm Les mer Gilhus Nå starter NOAH oppryddingen i sjøen 26 oktober 2008 00 00 NOAH planlegger oppstart av mudringsarbeidet i Gilhusbukta siste halvdel av november Arbeidet vil etter planen pågå til like over nyttår Les mer NOAH gir bidrag til kommunen Prosjekt skal finne stedene for slagene på Re 18 oktober 2008 00 00 Gjennom eierselskapet Gjelsten Holding har NOAH bidratt med kr 300 000 til arbeidet med å finne stedene hvor slagene på Re sto Les mer Utslippstall for september 2008 01 oktober 2008 15 03 Det ble pumpet

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/year/2008 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • 2007 Archive | Nyhetsarkiv
  og pårørende håndtering Trussel mot skip kai i forhold til ISPS regelverk Les mer Gilhus Pilotprosjekt sjø har startet 08 november 2007 00 00 25 Oktober fikk Gilhus Invest AS tillatelse av SFT til å gjennomføre et pilotprosjekt med sugemudring langs kaifronten ved NCC tomta på Gilhus Dette arbeidet er nå startet opp Les mer Statusrapport analyser per 17 okt 2007 30 oktober 2007 08 04 Det er per medio oktober fjernet rundt 30 000 tonn forurensede masser fra eiendommen Arbeidene går etter planen og det er ikke oppstått situasjoner som ikke er forutsatt og ivaretatt i HMS planene for arbeidene Massene er i hovedsak fraktet til Langøya med båt Les mer Asfaltering på Hakan 28 oktober 2007 00 00 NOAHs avslag på å betale kr 480 000 for asfaltering har skapt reaksjoner i media Vi har en god begrunnelse for vårt standpunkt Avslaget er ikke et nei til å bidra til en god helhetlig løsning men et avslag på et tiltak som ikke løser hovedutfordringen hva med tungtrafikken gjennom Holmestrand og Hakans framtid Vi er klare til å diskutere en helhetsløsning med kommunen og venter på et utspill Les mer Områder på Gilhus er nå rene 10 10 07 10 oktober 2007 08 10 Avgravningskontrollen viser at områder kan friskmeldes og tilbakefylling med rene masser er i gang Les mer Gilhus Områder friskmeldes 10 oktober 2007 00 00 Utgravingskontrollen på Gilhustomta viser gode resultater Dette kan du lese om på informasjonssiden for Gilhus prosjektet link fra 1 siden av NOAHs hjemmeside Se i menyvalget til venstre på siden Les mer Videretvikling av Langøya 02 oktober 2007 00 00 Her følger innlegg NOAHs administrerende direktør Carl Hartmann har hatt i Tønsberg Blad Innlegget har som bakgrunn NOAHs arbeid med ny reguleringsplan for Langøya Les mer Det er gått vernerunder på

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/year/2007 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • 2006 Archive | Nyhetsarkiv
  20 desember 2006 00 00 Akzo Nobel Eka Chemical AB i Bohus nord for Gøteborg eide et problem En saneringsverdig klorfabrikk hvor bygninger prosessutstyr og tomt var forurenset av kvikksølv Eka Chemical valgte NOAH til å Les mer NOAH med på å skape ny attraktiv bydel i Oslo 23 november 2006 00 00 Brakk utilgjengelig grunn frigjøres til attraktivt boområde Milliardverdier skapes og samfunnsgoder tilgjengeliggjøres Hvilken rolle spiller NOAH i å gjøre det mulig Les mer Store planer på Lierstranda ved Drammen 23 november 2006 00 00 I media har det siden torsdag i forrige uke vært mye oppmerksomhet og dekning av Gjelsten Holdings planer for en stor utbygging av Lierstranda inklusiv en ny stadion for Strømsgodset Les mer Endret grense for utslipp av molybden 11 oktober 2006 00 00 I utslippstillatelsen fra SFT datert 04 06 03 er det satt grense for utslipp av molybden Mo Grensen er satt svært lavt og vesentlig under det nivået som kan forventes å gi miljøskade Nå søkes det om å øke grensen Les mer Status i planarbeidet for Nordbruddet 18 september 2006 00 00 I rehabiliteringsplanen for Langøya fra 2005 introduserte NOAH en løsning med oppfylling av Nordbruddet over havnivå bl a for å få kunne få til en mer variert utforming av terrenget over det oppfylte deponiet Oppfyllingen var basert på bruk av lett forurensede masser Planen har vært på høring i kommuner og hos fylkesmannen og er nå til siste runde hos SFT Les mer NOAH inntar energimarkedet 18 september 2006 00 00 NOAH har i samarbeid med Hydro og Rockwool arbeidet med en gjenvinningsløsning for katodeavfall fra aluminiumsindustrien Les mer NOAH med metode for stålgjenvinning 18 september 2006 00 00 Forurenset stål utgjør ikke bare en miljørisiko Dersom forurenset stål kan gjenvinnes og ny produksjon reduseres spares i tillegg

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/year/2006 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • User Log In
  Tillatelser Tillatelser Langøya Samfunnsansvar NOAH og nærmiljøet Åpen dag Ringvirkningsregnskap Sponsing Miljøansvar Miljøstyringsprogram Miljøsamarbeid Deponiovervåking Langøya Forskning og utvikling Vår virksomhet Om NOAH Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder

  Original URL path: http://www.noah.no/Login?returnurl=%2fNyhetsarkiv (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Kontakt > Lokaliteter
  Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Kontakt Lokaliteter Lokaliteter Holmestrand NOAHs forretningsadresse er i Holmestrand den idylliske havnebyen i Vestfold Her er prosjektkontor for flere av våre medarbeidere Langøya På denne kalksteinsøya med lang industrihistorie har NOAH sitt primære behandlingsanlegg Med NOAHs bilferge tar overfarten fra Holmestrand ca 10 minutter Lysaker Her sitter deler av NOAHs ledelse samt hele selskapets markedsavdeling og en del stabsfunksjoner Sverige NOAHs Sverigekontor

  Original URL path: http://www.noah.no/Kontakt/Lokaliteter (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • User Log In
  Tillatelser Tillatelser Langøya Samfunnsansvar NOAH og nærmiljøet Åpen dag Ringvirkningsregnskap Sponsing Miljøansvar Miljøstyringsprogram Miljøsamarbeid Deponiovervåking Langøya Forskning og utvikling Vår virksomhet Om NOAH Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder

  Original URL path: http://www.noah.no/Login?returnurl=%2fKontakt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH - Kompetanse til å overta ansvar
  og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt If you forgot your password you can create a new one by providing your User Name

  Original URL path: http://www.noah.no/Hjem/ctl/SendPassword?returnurl=http://www.noah.no/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAHs behandlingssteder
  virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Behandlingssteder Mottaks og behandlingssteder Det er viktig for NOAHs kunder at transport av farlig avfall og forurensede masser er mest mulig kostnadseffektiv Dette gir også store positive miljøkonsekvenser NOAHs mottaks og behandlingssteder i Norge er på Langøya Her er det enkel adkomst sjøveis hvilket gir betydelige reduksjoner både i kostnad og miljøbelastning sammenlignet med landveis transport I tillegg er nye behandlingssteder under planlegging I Danmark og Sverige har NOAH mottaks og mellomlagringsplasser i henholdsvis Horsens og Alingsås NOAH har god erfaring i å opprette prosjektbaserte mellomlagringssteder og utskipningsfasiliteter spesielt i nærheten av der forurenset jord skal graves opp Langøya NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Mottakssteder/Lang%C3%83%C2%B8ya (2016-01-13)
  Open archived version from archive •