archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOAHs samfunnsansvar
  Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Samfunnsansvar NOAHs samfunnsansvar Ved aktivt å behandle farlig avfall gjennom kjemiske og industrielle prosesser bidrar NOAH til at flere tusen tonn miljøgifter årlig tas ut av naturens kretsløp Selv om våre anlegg som all annen nærings og industrivirksomhet har utslipp er allikevel miljøregnskapet for vår virksomhet positivt Vi bidrar i betydelige større grad til et godt miljø enn hva vi forurenser det Vi har god kontroll og kontinuerlig overvåking av vår avfallsbehandling og vår miljøpåvirkning Dette skjer gjennom anerkjente metoder men ikke minst gjennom kompetente ansatte Våre ca 70 ansatte har god skolering bl a gjennom fagbrev ingeniør og sivilingeniørutdannelse samt annen relevant utdannelse på høyskole og universitetsnivå For tiden har NOAH tre ansatte med doktorgrad PhD i kjemi Farlig avfall inneholder ulike helse og miljøfarlige stoffer Det er et prioritert politisk mål å sikre at mest mulig farlig avfall leveres til forsvarlig behandling Dermed hindres skader på mennesker og miljø Årlig leveres i størrelsesorden 1 3 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling hos ulike aktører i Norge Dessverre går fortsatt om lag 70 000 tonn farlig avfall til ukjent behandling NOAH og nærmiljøet

  Original URL path: http://www.noah.no/Milj%C3%B8informasjon/NOAH-og-n%C3%83%C2%A6rmilj%C3%83%C2%B8et (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Lørdag 15. august: Velkommen til Åpen dag!
  15 august Velkommen til Åpen dag Folkehav Lørdag 15 august gjennomfører NOAH sin årelange tradisjon med Åpen dag på Langøya Nytt av året er at de besøkende kan høre et foredrag helt utenom det vanlige Håndtering av avfall i Norge gjennom de siste 1000 årene Et spektakulært tankevekkende og til tider pinlig tema 14 juli 2015 08 46 Det er konservator Arnfinn Malme fra Vestfoldmuseene som vil tilkjennegi tanker omhvordan samfunnet i et tusenårsperspektiv har betraktet og løst et faktum Mennesker produserer avfall Som kontrast til avfallsbehandlingen i tidligere tider får publikum innsyn i NOAHs moderne metoder I tillegg presenteres siste nytt i arbeidet med å bygge framtidens Langøya I nordenden vil gjestene se hvordan rehabiliteringen av landskapet skrider fram Mange vil nok bli overrasket over hvor store og flotte de nye rekreasjonsområdene blir Åpen dag i år gjennomføres innenfor tradisjonell ramme Det innebærer omvisning informasjon i parken både om NOAHs eksisterende virksomhet men ikke minst om framtidens Langøya Og selvsagt servering av pølser vafler mineralvann og is Nytt av året er imidlertid at det brukes busser under omvisningen Dette vil gjøre det enklere for de med litt dårlige ben samt gjøre de besøkende mindre påvirket av en regnbyge eller to Det er neppe noen Vestfoldbedrifter som har så lang tradisjon med Åpen dag arrangement som NOAH Arrangementet er ledd i selskapets ønske om åpenhet og dialog med publikum NOAHs oppgave er jo nettopp å tilse at storsamfunnets etterlatenskaper i form av farlig avfall uskadeliggjøres på trygg måte At NOAH omgjør avfallsprodukter til byggemateriale for rehabilitering av de store kratrene på øya er en del av den spennende historien selskapet vil fortelle under Åpen dag arrangementet Fergeavgangene skjer fra Hakan nedenfor Hydros fabrikkanlegg Første avgang er kl 0930 og deretter 1015 1100 1145 1230 1315 og 1400 Velkommen til alle

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/577/Lrdag-15-august-Velkommen-til-Apen-dag (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Danske miljømyndigheter: NOAHs behandling av alkalisk avfall er nyttiggjøring
  etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Danske miljømyndigheter NOAHs behandling av alkalisk avfall er nyttiggjøring Den danske Miljøstyrelsen tilsvarende Miljødirektoratet har vurdert NOAHs behandlingsprosess for alkalisk avfall på Langøya Den fullstendige vurderingen foreligger nå og konkluderer med at de danske myndighetene klassifiserer behandlingsprosessen som nyttiggjøring 08 juli 2015 13 27 I sin utredning poengterer de danske miljømyndighetene med at NOAHs behandlingsprosess muliggjør at alkalisk avfall som flyevaske kan benyttes som effektivt innsatsmiddel for nøytralisering av et annet avfall slik som avfallssyre Det alkaliske avfallet erstatter derved miljøbelastende bruk av jomfruelig kalkstein Nøytraliseringsprosessen på Langøya behandler årlig omlag 400 000 tonn alkaliske avfallsprodukter slik som flyveaske Dette er en restprodukt fra anlegg som forbrenner avfall og skaper energi Prinsippet i NOAHs prosess er svært miljøeffektivt Èn avfallstype brukes til å uskadeliggjøre en annen type avfall Sluttproduktet av denne veldokumenterte nøytraliseringsprosessen er en gipsblanding som binder tungmetallene i avfallet Gipsblandingen legges under havnivå i dagbruddene som er oppstått etter over 100 år med kalksteinuttak på Langøya og blir fundamentet for rehabiliteringen av øya Les Miljøstyrelens vurdering av nøytraliseringsprosessen på Langøya her Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/576/Danske-miljmyndigheter-NOAHs-behandling-av-alkalisk-avfall-er-nyttiggjring (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Ordføreren og flere med ham besøkte NOAH under Revetalsdagene
  Hillestad og Toril Roberg Ordfører Thorvald Hillestad i Re var selvsagt innom NOAHs informasjonsstand under årets Revetalsdager Gjennom et langt virke som ordfører i NOAHs vertskommune kjenner Hillestad Langøya svært godt både som industristed rekreasjonsområde naturidyll med rik flora og fauna samt som øy med en stolt historie 28 juni 2015 09 46 På bildet er Thorvald Hillestad i prat med NOAHs prosessjef Toril Roberg En entusiatisk og kunnskapsrik prosessjef fortalte villig vekk om NOAHs arbeid og ikke minst bidrag til å bringe miljøgifter ut av kretsløpet Hillestad lot seg oppdatere med aktuell informasjon og ga uttrykk for tilfredshet med å ha en virksomhet som NOAH innenfor sine kommunegrenser Ikke alle er klar over det men idylliske Langøya ligger nemlig i Re kommune Derved utgjør øya en stor del av denne innlandskommunens kyststripe NOAH er på sin side stolt av å ha ekspansive og stadig nytenkende Re som vertskommune Under Revetalsdagene og under en strålende sommersol var det flere som benyttet sjansen til å få informasjon om virksomheten vår Ikke minst tok mange til seg informasjon om arbeidet med å rehabilitere Langøya til en attraktiv destinasjon for både lokalbefolkning og tilreisende båtturister Vinneren av vår uhøytidelige Facebook konkurranse under Revetalsdagene

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/575/Ordfreren-og-flere-med-ham-beskte-NOAH-under-Revetalsdagene (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Miljødirektoratet skal utrede nye lokaliteter for farlig avfallsdeponi
  farlig avfallsdeponi Klima og miljødepartementet har som ventet bedt Miljødirektoratet utrede mulige lokaliteter for deponi for farlig avfall som kan erstatte NOAHs behandlingsanlegg på Langøya Dette anlegget har kapasitet fram til ca 2022 for uorganisk farlig avfall og for forurensede masser og sedimenter fram til ca 2026 Klima og miljødepartementet har dermed fulgt opp Porsgrunn kommunes anmodning om at staten må ta et større ansvar for å sikre fremtidig deponikapasitet i Norge 09 juni 2015 01 30 Med henvisning til NOAH og Norcems initiativ i Brevik påpeker klima og miljøminister Tine Sundtoft i en pressemelding at det har vist seg vanskelig å få de nødvendige lokale vedtak for å etablere et slikt deponi Ministeren understreker de miljømessige konsekvenser bortfall av behandlingskapasitet i Norge vil få Evnen til å behandle nasjonens eget farlige avfall vil bli sterkt redusert det samme vil Norges bidrag til fellesnordiske behandlingsløsninger Som en konsekvens vil mengden farlig avfall til eksport ut av Norge øke vesentlig påpekes det i Klima og miljødepartementets pressemelding Miljødirektoratet har fått frist til 1 mai 2016 med å oversende departementet sine vurderinger Adm dir Carl Hartmann i NOAH påpeker at selskapets behandlingsanlegg på Langøya for uorganisk farlig avfall har vært og er viktig for Norges evne til å nå miljømål innen avfallsområdet Selskapet har bygget opp kompetanse og teknologi anerkjent av miljømyndighetene i alle de nordiske landene For industri kommuner og andre aktører som genererer og skal avhende uorganisk farlig avfall på en trygg måte er denne kompetansen og teknologien viktig NOAHs ambisjon er å spille en sentral rolle i praktisk miljøarbeid også etter at kapasiteten på Langøya er utnyttet Hvordan denne rollen skal utformes vil avhenge av de konklusjoner miljømyndighetene fatter etter det grundige utredningsarbeidet som nå skal skje i statlig regi Les Klima og miljødepartementets brev til Miljødirektoratet her Les

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/573/Miljdirektoratet-skal-utrede-nye-lokaliteter-for-farlig-avfallsdeponi (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Celebert møte på Langøya!
  leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Celebert møte på Langøya Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen sammen med NOAH eier Bjørn Rune Gjelsten i parken på Langøya Foto Per Ståle Bugjerde Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Frederic Hauge i Bellona og NOAH eier Bjørn Rune Gjelsten har vært på befaring på Langøya De tre fant hverandre i den ambisjonen som nå er i ferd med å bli realisert Langøya som naturperle i Oslofjorden 03 juni 2015 21 42 Besøket ble omtalt over tre sider i Dagens Næringsliv som siterer Frederic Hauge Tenk hvilken perle dette blir for folket i Oslofjorden Også den tidligere miljøvernministeren uttrykte begeistring over det han fikk se Thorbjørn Berntsen har en sentral plass i norsk miljøpolitikk og var også den som var fødselshjelper da regjeringen i besluttet å etablere NOAH i 1991 Dagens Næringsliv skriver at det nå er over 20 år siden Frederic Hauge protesterte mot deponiet på Langøya ved å blokkere en av lekterne midtvinters I avisen uttaler Hauge bl a Nå er det blitt en profesjonell bedrift som det er givende å sparre med Les artikkelen på DN no betalbar tjeneste Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/571/Celebert-mte-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Åpen dag på Langøya lørdag 15. august!
  retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Åpen dag på Langøya lørdag 15 august På vei til Åpen dag Dette er tradisjonsrikt arrangement som årlig samler mange hundre besøkende i fjor over 900 Benytt sjansen til å se hvordan NOAH gjennom dokumenterte metoder behandler farlig avfall I år får arrangementet spesielt fokus på fremtidens Langøya 21 mai 2015 09 12 Spesielt gleder vi oss til å vise frem det rehabiliteringsarbeidet som er utført nord på Langøya Allerede neste år blir nye store arealer frigitt til rekreasjonsformål for allmenheten Under årets Åpen dag planlegger vi omvisning ved at det settes opp buss I parken på øya blir det informasjonstelt og ulike stands som orienterer både om Langøyas fortid nåtid og fremtid Her blir det dessuten servering av pølser is vafler kaffe og mineralvann Hillestad promenadeorkester vil sette en hyggelig musikalsk tone på dagen NOAHs bilferge M F Kalkøy vil gå fra Hakan fra kl 0930 og deretter kontinuerlig utover dagen Siste planlagte tur fra Hakan er kl 1400 Arrangementet annonseres i lokalavisene ett par dager før Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Langøya lørdag 15 august Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/569/Apen-dag-pa-Langya-lrdag-15-august (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Røråstoppen barneskole ryddet strendene på Langøya
  Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Røråstoppen barneskole ryddet strendene på Langøya Strandrydding1 For muligens 10 året på rad ryddet 6 klassingene på Røråstoppen barneskole i Re strendene nord på Langøya 21 elever og to lærere nedla et flott stykke arbeid som resulterte i et enda mer attraktivt friområde 11 mai 2015 18 29 Årets fangst besto av ett bilhjul på felg en stor plasttønne og hele 13 søppelsekker med diverse innhold som absolutt ikke hører hjemme i naturen Det er blitt en tradisjon at elevene i 6 klasse på Røråstoppen gjør en innsats på strendene nord på Langøya Røråstoppen barneskole ligger i Re som er vertskommune for NOAH Til mange sin overraskelse ligger Langøya innenfor grensene til denne landkommunen i Vestfold NOAH er svært tilfreds og takknemlig for den innsatsen elevene nedlegger på denne årlige dugnaden Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/568/Rrastoppen-barneskole-ryddet-strendene-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive •