archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Miljødirektoratet har svart Klima- og miljødepartementet i deponisaken
  mars i år i saken om et framtidig farlig avfallsanlegg Slik vi leser brevet er dette en naturlig oppfølging av vedtaket i Porsgrunn kommune 23 mars 2015 15 01 Hovedpunkter er Brevik kommunestyre vedtok 5 mars enstemmig å be staten ta ansvar for å etablere en nasjonal plan for behandling av farlig uorganisk avfall og plassering av et framtidig anlegg Klima og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet vurdere behovet for et nytt behandlingsanlegg Vurderingen er oversendt departementet i dag og kan leses her Direktoratet fastslår at det skal være behandlingskapasitet for farlig avfall når Langøya er full og at det haster med å komme i gang med planlegging av et nytt anlegg Direktoratet mener det er behov for deponikapasitet selv om målet i miljøpolitikken er økt resirkulering Direktoratet ber departementet avgjøre om de skal gjennomføre en egen undersøkelse av mulige lokaliseringssteder for et nytt behandlingsanlegg Direktoratet vurderer med den den kunnskapen de i dag har at kalksteinsgruver er godt egnet for deponi Direktoratet påpeker overfor departementet at egnetheten til nettopp slike gruver i Brevik ville blitt utredet i en konsekvensutredning Direktoratet åpner for at statlig reguleringsplan kan være nødvendig for å få etablert et nytt anlegg på egnet sted Direktoratet understreker

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/559/Miljdirektoratet-har-svart-Klima-og-miljdepartementet-i-deponisaken (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Spektakulært NOAH-innslag på NRKs "Schrødingers katt"
  behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Spektakulært NOAH innslag på NRKs Schrødingers katt NOAH har viktig oppgave i Miljø Norge Det kom klart frem i det populærvitenskapelige NRK programmet Schrødingers katt forleden 20 mars 2015 07 27 Gjennomgående tema for dette avsnittet i det populære NRK programmet var miljøgifter Ulike aspekter med temaet ble belyst alt fra hvordan samfunnet bør redusere bruk av kjemikalier som skaper miljøgifter til illegal eksport av miljøgifter til helseskadelig behandling i u land Ett av innslagene var imidlertid Norges metode for behandling miljøgifter i uorganisk farlig avfall NOAHs behandlingsløsning på Langøya utenfor Holmestrand En entusiastisk programleder Eldrid Borgan ledsaget av de mest spektakulære bildene vi noensinne har sett av Langøya rapporterte om NOAHs behandlingsmetode som ender opp med miljøtrygg gips En gips som skal være med på å rehabilitere Langøya NOAHs administerende direktør Carl Hartmann var guide på øya som egentlig var totalt ødelagt etter 100 år med kalksteinuttak men nå har en spennende fremtid som naturidyll i Oslofjorden Se innslaget i NRK programmet Schrødingers katt her Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/558/Spektakulrt-NOAH-innslag-pa-NRKs-Schrdingers-katt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • CO2-fangst: Store miljøgevinster mål for nytt NOAH-prosjekt
  Ved vellykket forsøk er det NOAHs ambisjon å kommersialisere løsningen Forsøk så langt indikerer at et fullskalaanlegg med kapasitet på 500 000 tonn flyveaske vil kunne fange størrelsesorden 50 000 tonn CO2 16 mars 2015 16 51 Prosjektet i Brevik støttes av Forskningsrådet Gassnova via CLIMIT programmet Prosjektet gjennomføres på industriområdet til Norcems sementfabrikk i Brevik Plasseringen her gir tilgjengelighet til CO2 rik røykgass fra Norcem samt at man kan bruke Akers testrigg som allerede står på området Denne riggen er del av et større forskningsprosjekt i regi av Norcem Norcem CO2 Capture Project som i korthet går ut på å teste ut ulike teknologier for CO2 fangst fra røykgass Forarbeidene til NOAHs testprosjekt har vært gjenmomført i de to siste årene ved selskapets behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand Forarbeidene har vist meget gode resultater gjennom å utvikle en prosess som benytter CO2 gass til å behandle og stabilisere flyveaske farlig avfall Analyser laboratorieforsøk og pilotforsøk så langt viser at flyveaske kan oppta betydelige mengder CO2 pr tonn flyveaske Forsøkene på Langøya har vært i liten skala hvor en 90 liters reaktor ble benyttet til å blande CO2 gass med flyveaske Reaktoren ga meget god kontakt mellom gass og aske Søknad om tillatelse til gjennomføring er sendt Miljødirektoratet og behandles ferdig i løpet av mars april Forsøket har forøvrig ingen sammenheng med den prosessen NOAH og Norcem har hatt i forbindelse med etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi Den stabilisterte flyevasken med fanget CO2 vil etter behandlingen i Brevik bli faktet tilbake til Langøya og deponert der Det er gjennomført HMS analyser som viser at testen i Brevik ikke vil gi utslipp hverken til luft sjø eller grunn Det er heller ikke avdekket andre negative miljøkonsekvenser Testperioden vil vare fra 13 april 2015 til

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/557/CO2-fangst-Store-miljgevinster-mal-for-nytt-NOAH-prosjekt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Etter brokollapsen på E-18: NOAH gjør skoleelevene mer synlige
  Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Etter brokollapsen på E 18 NOAH gjør skoleelevene mer synlige Tusen takk for alle synlighetsvestene vi fikk Nå er det mye tryggere å komme seg til skolen for alle 13 mars 2015 07 18 Dette skriver elevrådet ved Botne skole til NOAH etter at 700 synlighetsvester er overlevert samtlige elever og lærere ved Botne og Ekeberg skoler Det er NOAH som sammen med Mesta tok initiativet til at elever og lærere ved de to skolene blir mer synligere i trafikkbildet Stengningen av deler av E 18 etter kollapsen av Skjeggestadbroa har medført betydelig økt trafikk langs skoleveien Foto Arne Vidar Stølan Jarlsberg Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/556/Etter-brokollapsen-pa-E-18-NOAH-gjr-skoleelevene-mer-synlige (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for februar 2015
  ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for februar 2015 10 mars 2015 16 34 I februar ble det pumpet 65 690 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2015 er det pumpet 145 447 m3 Nedbørsmengden i februar var 31 mm som er 17 mm under normalen på 48 mm Dette gir 19 685 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram år og kg år av tillatt utslippsmengde Utslipp for 2015 akkumulert pr februar vises i vedlagte grafer NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/555/Utslippstall-for-februar-2015 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for januar 2015
  ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for januar 2015 09 februar 2015 09 58 I januar ble det pumpet 79 757 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2015 er det pumpet 79 757 m3 Nedbørsmengden i januar var 98 mm som er 32 mm over normalen på 66 mm Dette gir 62 230 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram år og kg år av tillatt utslippsmengde Utslipp for 2015 akkumulert pr januar vises i vedlagte grafer NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/554/Utslippstall-for-januar-2015 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norsk Industri er for konsekvensutredning
  Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Norsk Industri er for konsekvensutredning Leder i Norsk Industri adm dir Stein Lier Hansen støtter at beslutningen om avfallsdeponiet i Brevik må skje på faktaunderlag og ikke bare følelser 06 februar 2015 18 24 Lier Hansen støtter derfor også at det gjennomføres en konsekvensutredning og uttaler seg om dette i et innslag i NRK Telemarkssendingen fredag 6 februar Hør innslaget her http www nrk no telemark vil utrede giftdeponi i brevik 1 12193910 Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge satt inn Hakan

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/552/Norsk-Industri-er-for-konsekvensutredning (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nytt nettsted for Brevik-prosjektet
  Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Nytt nettsted for Brevik prosjektet Langøya Her kommer beskrivelse Foto Vidar Markussen NOAH og Norcem har i samarbeid opprettet nytt nettsted med adresse www deponifakta no Ambisjonen med nettstedet er å gi lokale og andre interessegrupper faktainformasjon i forbindelse med selskapenes felles prosjekt for å etablere deponi for behandlet farlig avfall i Brevik 06 februar 2015 10 12 I tillegg til faktabasert bakgrunnsinformasjon vil NOAH og Norcem tilstrebe løpende å bringe oppdatert informasjon om fremdriften i prosjektet på nettstedet På denne måten håper selskapene at lokale interessegrupper skal få best mulig innsikt i prosjekt og på dette grunnlaget danne seg holdninger til om prosjektet bør gjennomføres eller ikke I tillegg til nettstedet er det også opprettet en Facebook profil for prosjektet Fakta om behandlingsanlegg og deponi i Brevik Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/8/Nytt-nettsted-for-Brevik-prosjektet (2016-01-13)
  Open archived version from archive