archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Breviksprosjektet: Høringsprosess for planprogram avsluttet
  retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Breviksprosjektet Høringsprosess for planprogram avsluttet Forslag til planprogram for endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruver til avfallsbehandlingsanlegg og deponi har nå vært på høring 22 januar 2015 13 26 Høringsprosessen ga innspill som medførte enkelte mindre justeringer av programmet Programmet skal behandles i Porsgrunn bystyre 5 mars Les dokumentet her Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/550/Breviksprosjektet-Hringsprosess-for-planprogram-avsluttet (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall desember 2014
  NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall desember 2014 14 januar 2015 15 17 I desember ble det pumpet 66 018 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2014 er det pumpet 639 185 m3 Nedbørsmengden i desember var 27 mm som er 41 mm under normalen på 68 mm Dette gir 17 145 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram år og kg år av tillatt utslippsmengde Utslipp for 2014 akkumulert pr desember vises i vedlagte grafer For parameterne PFOS PFOA og 6 2 FTS er det ikke påvist utslipp NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/549/Utslippstall-desember-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH bidrar til etablering av ladestasjon for el-biler i Holmestrand
  at vi tenker på hvordan vi kan bidra i et bredere miljøperspektiv Klima er et av de viktigste temaene i vår tid 18 desember 2014 16 52 Det er derfor naturlig at NOAH også deltar til utbredelsen av offentlige ladestasjoner for el biler Fortsatt økning av el bilparken i Norge er helt avhengig av en god infrastruktur av ladestasjoner Derfor er NOAH nå aktivt med i etablering av en stasjon for hurtiglading av el biler sentralt plassert i Holmestrand Stasjonen er realisert gjennom samarbeid mellom Holmestrand kommune eRoute71 Bellona og Salto ladestasjoner AS Transnova og NOAH Stasjonen ligger i krysset Weidemannsgate Havnegaten sentralt plassert i Holmestrand Ladestasjonen er en såkalt fleksimodell med 4 uttak for Type 2 ladekabel som passer de fleste moderne el biler Ladeeffekten er opp til 22 kW Lading vil være gratis ved oppstart men det vil bli etablert betalingsløsning med sms RFID kort og mobilapp Betalingsløsning er et krav fra Transnova som er et organ etablert av Samferdselsdepartementet Transnova gir støtte til prosjekter som bidrar til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge NOAH er del av den hurtig voksende miljøindustrien i Norge Selskapet tilser årlig at betydelige mengder miljøgifter tas ut av kretsløpet gjennom veldokumenterte behandlingsmetoder Å tilrettelegge for bruk av el biler faller inn under NOAHs samfunnsfunksjon slik selskapets behandlingsprosesser for farlig avfall allerede gjør På samme måte som økt bruk av el biler bidrar NOAHs behandlingsprosesser også til reduserte CO2 utslipp NOAH håper ladestasjonen i Holmestrand blir hyppig brukt og er glad for samarbeidet med Holmestrand kommune og de andre partnerne i prosjektet Foto NOAHs økonomidirektør Alexander Wilhelm Gundersen t h var den første som tok ladestasjonen i bruk Helt til venstre Holmestrands ordfører Alf Johan Svele Foto Sang i vinterkulda markerte åpningen av Holmestrands første ladestasjon for el biler Foto Holmestrand kommune

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/548/NOAH-bidrar-til-etablering-av-ladestasjon-for-el-biler-i-Holmestrand (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH bidrar til ny løypemaskin
  til ny løypemaskin NOAH ønsker å være en bidragsyter til lokalsamfunnet innen kultur idrett og på andre områder Vi prioriterer områder som har bred oppslutning kommer folk flest til gode og som er med på å bygge et godt attraktivt miljø I tråd med denne ambisjonen har NOAH besluttet å støtte Botne Skiklubb IS Botneløyper økonomisk 17 desember 2014 19 47 NOAHs støttebeløp på 100 000 kroner over en to årsperiode vil være med på å finansiere innkjøp av ny løypemaskin Videre vil vi støtte med et mindre beløp i en del påfølgende år Botne Skiklubb IS Botneløyper har allerede besluttet at en gitt løype skal ha navnet NOAH runden Dette er den populære rundløypen som starter ved området for skilek og snur ved vannbassenget for kunstsnø Dåp vil finne sted straks skisesongen kan starte Skiløypene rundt Holmestrand er viktig del av friluftstilbudet til innbyggerne Det nedlegges imponerende frivillig arbeid med rydding av løyper produksjon av kunstsnø og løypekjøring Vi ser innsatsen til Botne Skiklubb som et svært godt bidrag til et aktivt godt og engasjert lokalsamfunn kommenterer adm dir Carl Hartmann i NOAH Foto Morten Mobråthen t h i Botne skiklubb takker adm dir Carl Hartmann i NOAH for

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/547/NOAH-bidrar-til-ny-lypemaskin (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Forskningsrådet støtter NOAH-prosjekt med mål om CO2-fangst
  Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Forskningsrådet støtter NOAH prosjekt med mål om CO2 fangst Forskningsrådet har gitt NOAH støttemidler til å utvikle prosess basert på karbonatisering av flyveaske med CO2 hentet fra Norcems avgass i Brevik 17 desember 2014 10 03 I forbindelse med planene for å etablere NOAHs behandlingsløsning i Brevik tester NOAH Brevik prosjektet ut nye prosessløsninger med CO2 gass i kombinasjon med flyveaske sistnevnte er avfallsprodukt NOAH mottar til behandling Prosessløsningen som det er jobbet med over tid er basert på karbonatisering av flyveaske med CO2 hentet fra NORCEMs avgass fra sementfabrikken i Brevik Resultatene så langt er lovende og indikerer at betydelige mengder CO2 kan fanges med en slik løsning For å avklare om en slik prosess er konkurransedyktig og robust for NOAH Brevik prosjektet er det søkt om støttemidler fra Forskningsrådet som nå har innvilget midler for å videreutvikle prosessen Arbeidene med å planlegge en større test neste år er nå godt i gang Testen starter opp like over påske og vil gi svar i forhold til kommersialisering av en CO2 prosess Er prosjektet vellykket vil NOAH bli en aktør som ytterligere er med på å løse samfunnsmessig utfordrende miljøutfordringer Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/545/Forskningsradet-sttter-NOAH-prosjekt-med-mal-om-CO2-fangst (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • EVRY signerer 5-årig driftsavtale med NOAH
  stoffer fra kretsløpet EVRY som et ledende IT selskap med sterk lokal tilstedeværelse ser på NOAH som en svært spennende kunde For EVRY er NOAH en kunde midt i blinken Vår satsning på leveranser til små og mellomstore bedrifter i regionen betyr at vi kan være med å gjøre en forskjell ved å bidra til lønnsomhet og vekst for regionale virksomheter ved å levere robuste og skalerbar IT drift sier Asle Kristian Fossberg Regiondirektør for EVRYs driftsløsninger i regionen Riktig håndtering av farlig avfall er ett område som er helt nødvendig i det moderne forbrukersamfunnet og blir stadig viktigere i takt med vekst og velstandsøkning I følge Statistisk Sentralbyrå har mengdene farlig avfall i Norge økt med 72 prosent de siste fem årene Dette setter krav til både industri og andre aktører som genererer farlig avfall NOAH er en pådriver for å utvikle nye kostnadseffektive behandlingsmetoder og er avhengig av å ha leverandører som bygger opp under dette IT er en viktig del av fremtidig effektiv og lønnsom drift ifølge Mads Søgstad som har ansvar for IT i NOAH Vi ønsker å bruke mest mulig tid på kjernevirksomheten vår for å utvikle mulighetene som ligger i bransjen vår fremover Derfor har vi valgt å sette ut IT driften til en profesjonell driftsleverandør som har gjennomføringsevne og kan skalere leveransene etter våre behov EVRY tilbyr en unik kombinasjon av lokal tilstedeværelse og full bredde i tjenestespekteret og vi er svært fornøyd med å utvide samarbeidet med selskapet sier Mads Søgstad Senior Controller i NOAH som er ansvarlig for IT i selskapet EVRY er et av Nordens ledende IT selskap med stort fokus på lokal nærhet til kunden I Region Sør har EVRY avdelinger i Sandefjord Tønsberg Kongsberg Porsgrunn og Kristiansand ifølge Asle Kristian Fossberg i EVRY Fra alle EVRYs lokasjoner har

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/546/EVRY-signerer-5-arig-driftsavtale-med-NOAH (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall november 2014
  NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall november 2014 13 desember 2014 17 13 I november ble det pumpet 73 474 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2014 er det pumpet 573 167 m 3 Nedbørsmengden i november var 123 mm som er 26 mm over normalen på 97 mm Dette gir 78 105 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram år og kg år av tillatt utslippsmengde Utslipp for 2014 akkumulert pr november vises i vedlagte grafer For parameterne PFOS PFOA og 6 2 FTS er det ikke påvist utslipp NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/544/Utslippstall-november-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall oktober 2014
  NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall oktober 2014 18 november 2014 08 47 I oktober ble det pumpet 85 365 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2014 er det pumpet 499 693 m 3 Nedbørsmengden i oktober var 225 mm som er 111 mm over normalen på 114 mm Dette gir 142 875 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram år og kg år av tillatt utslippsmengde Utslipp for 2014 akkumulert pr oktober vises i vedlagte grafer For parameterne PFOS PFOA og 6 2 FTS er det ikke påvist utslipp NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/543/Utslippstall-oktober-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive