archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utslippstall september 2014
  Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall september 2014 26 oktober 2014 11 56 I september ble det pumpet 58 446 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2014 er det pumpet 414 328 m 3 fra Langøya Nedbørsmengden i september var 53 mm som er 47 mm under normalen på 100 mm Dette gir 33 655 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram år og kg år av tillatt utslippsmengde Utslipp for 2014 akkumulert pr september vises i vedlagte grafer For parameterne PFOS PFOA og 6 2 FTS er det ikke påvist utslipp NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/542/Utslippstall-september-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall for august 2014
  Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for august 2014 26 oktober 2014 11 52 I august ble det pumpet 5 398 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2014 er det pumpet 355 882 m 3 fra Langøya Nedbørsmengden i august var 87 mm som er 1mm under normalen på 88 mm Dette gir 55 245 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram år og kg år av tillatt utslippsmengde Utslipp for 2014 akkumulert pr august vises i vedlagte grafer For parameterne PFOS PFOA og 6 2 FTS er det ikke påvist utslipp NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/541/Utslippstall-for-august-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for juli 2014
  Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for juli 2014 26 oktober 2014 11 42 I juli ble det pumpet 72 843 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2014 er det pumpet 350 484 m 3 fra Langøya Nedbørsmengden i juli var 41 mm som er 31 mm under normalen på 72 mm Dette gir 26 035 m3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til hav summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i henholdsvis gram år og kg år av tillatt utslippsmengde Utslipp for 2014 akkumulert pr juli vises i vedlagte grafer For parameterne PFOS PFOA og 6 2 FTS er det ikke påvist utslipp NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/540/Utslippstall-for-juli-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for juni 2014
  m 3 fra Langøya Nedbørsmengden i mai var 55 mm som er 4 mm under normalen på 59 mm Dette gir 34 925 m 3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for juni og akkumulert utslipp for 2014 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i juni molybden Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er lavt og ligger på 1 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av hva konsesjonen for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Akkumulert utslipp for 2014 viser at molybden er dominerende men utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For øvrige parameter

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/539/Utslippstall-for-juni-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Ingen uønskede effekter fra alunskifer og annet lavradioaktivt avfall
  2014 viser at NOAHs behandling av lav radioaktivt avfall på Langøya ikke medfører uønskede konsekvenser i form av forhøyede doser av radioaktivitet IFE dokumenterer at doseratene er lave og ufarlige og kan henføres til strålingen fra kalkstein med lavt innhold av naturlige radionuklider 26 august 2014 15 00 NOAH har ved to anledninger gjennomført radiologiske kartlegginger ved behandlingsanlegget på Langøya Kartleggingene har hatt som hensikt å dokumentere at behandlingen av såkalt NORM avfall ikke medfører uønskede konsekvenser for omgivelsene NORM avfall er i hovedsak alunskifer som NOAH mottar etter oppgraving i tomtegrunn Alunskifer lekker ut syre og må behandles kjemisk Videre inneholder alunskiferen naturlig radioaktivitet fra norsk grunnfjell I 2010 ble det foretatt doseratemålinger ved åtte punkter og fem prøver ble analysert for innhold av nuklidene 226 Ra 228 Ra og 210 Pb Undersøkelsen i 2010 ble brukt som referanse da ny undersøkelse ble gjennomført våren 2014 Den siste undersøkelsen var noe mer omfattende idet den omfattet 15 målepunkter Resultatene av denne utvidete undersøkelsen var de samme som i 2010 Videre foretar NOAH målinger av utslippsvannet fra Langøya hvert kvartal og resultatene viser nivåer langt under gitte utslippsgrenser fra Statens strålevern og flere tusen ganger lavere enn hva som måles naturlig andre steder i Norge Det foretas også målinger på utvalgt personell som har festet dosemålere på seg under arbeid Det har aldri vært påvist eksponering av personell på Langøya som har håndtert eller vært i nærheten av lav radioaktivt avfall Målingene startet i 2009 og pågår kontinuerlig NOAH har i en årrekke mottatt alunskifer til behandling Endringer i regelverket for ca 5 år siden medførte at NOAH nå har egen tillatelse fra Statens strålevern om mottak av slikt avfall Stråledosene fra avfall NOAH mottar er langt under de rammer myndighetene setter for kunstig stråling og er også under de

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/538/Ingen-unskede-effekter-fra-alunskifer-og-annet-lavradioaktivt-avfall (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Rekord på Åpen dag: 902 besøkende!
  Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Rekord på Åpen dag 902 besøkende Det falt rekorder under årets Åpen dag arrangement på Langøya 902 besøkende Og aldri tidligere har vi sett så mange barn og unge 16 august 2014 13 36 Så er det da også den oppvoksende generasjon som skal nyte godt av NOAHs rehabiliteringsarbeid på Langøya Dette arbeidet ble det behørig informert om under Åpen dag arrangementet I tillegg stod Vestfoldmuseene for informasjon om Langøyas over 100 år gamle og tradisjonsrike industrihistorie Dagens prosesser for behandling og nøytralisering av farlig avfall var selvsagt også NOAHs tema overfor de mange interesserte besøkende Vi håper våre gjester lørdag 16 august hadde en fin dag på vår flotte og samfunnsnyttige øye Her følger en liten billedkavalkade fra dagen Kavalkaden innledes med Johanne og Mikkel som hadde fiskelykken med seg fra kaia på Langøya Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/537/Rekord-pa-Apen-dag-902-beskende (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Ny tillatelse for NOAH på Langøya
  Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Ny tillatelse for NOAH på Langøya Miljødirektoratet har gitt NOAH nye vilkår i tillatelsen for deponering i Sydbruddet på Langøya Avslutning og etablering av friluftsområder på øya vil derved kunne skje raskere 11 juli 2014 10 24 Den nye tillatelsen kan leses her NOAH Langøya søkte om endret fyllingshøyde for farlig avfall og etablering av deponi for ordinært avfall i Sydbruddet Miljødirektoratet tillater dette samt at det brukes ordinært avfall til konstruksjon av veier demninger og lignende i deponiet for farlig avfall i Sydbruddet Både nordbruddet og sydbruddet skal etter hvert brukes til friluftsformål NOAH planlegger å etablere en småbåthavn på øyas vestside for å lette allmenhetens tilgang til framtidige friområder og servicetilbud Det foreslåtte tiltaket må også behandles av kommunen etter plan og bygningsloven Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/535/Ny-tillatelse-for-NOAH-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for mai 2014
  m 3 fra Langøya Nedbørsmengden i mai var 51 mm som er 13 mm under normalen på 64 mm Dette gir 32 385 m 3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for mai og akkumulert utslipp for 2014 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i mai molybden Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er lavt og ligger på 2 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i underkant av 1 av hva konsesjonen for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Akkumulert utslipp for 2014 viser at molybden er dominerende men utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For øvrige parameter

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/534/Utslippstall-for-mai-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive •