archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Brevik: Forslag til planprogram utarbeidet
  virksomhet Om NOAH Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Brevik Forslag til planprogram utarbeidet Norcem og NOAHs arbeid med å utvikle nytt anlegg for mottak og behandling av uorganisk farlig avfall i Brevik skrider frem Det varsles nå om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av planprogram for endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruver til avfallsbehandlingsanlegg og deponi 16 juni 2014 13 44 Dokumentet som nå er til behandling i kommunen kan leses her Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge satt inn Hakan Langøya 17

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/533/Brevik-Forslag-til-planprogram-utarbeidet (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall for april 2014
  m 3 fra Langøya Nedbørsmengden i april var 49 mm som er 5 mm over normalen på 44 mm Dette gir 31 115 m 3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for april og akkumulert utslipp for 2014 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i april molybden Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er lavt og ligger på 3 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av hva konsesjonen for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Akkumulert utslipp for 2014 viser at molybden er dominerende men utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For øvrige parameter

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/532/Utslippstall-for-april-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for januar 2014
  januar var 131 mm som er 65 mm over normalen på 66 mm Dette gir 83 185 m 3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for januar og akkumulert utslipp for 2014 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i januar molybden Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er lavt og ligger på 3 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Akkumulert utslipp for 2014 viser at molybden er dominerende men utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For øvrige parameter ligger utslippet godt under grenser satt

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/529/Utslippstall-for-januar-2014 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Mottak av avfall med naturlig lavradioaktivitet på Langøya
  fritt ute i naturen er utlaking av miljøgifter Slike miljøgifter behandles i kontrollerte former på Langøya slik at de ikke kan skade omgivelsene Håndtering av stråling fra massene er altså ikke primærgrunnen til at alunskiferen sendes til Langøya Ettersom NOAH i mange år har tatt imot og behandlet slikt lavradioaktivt avfall har vi tilsvarende kjennskap til det og rutinemessig målt etter radioaktivitet Institutt for energiteknikk IFE har utredet temaet for oss og konkludert med at det ikke forekommer stråling på rundt eller i utslipp fra Langøya Farlig stråling fra deponiene på Langøya er selvsagt ikke akseptabelt hverken for NOAH eller myndighetene NOAH har tatt imot slik avfall i mange år I 2009 fikk vi p g a Strålevernets endring i klassifiseringen en midlertidig tillatelse til fortsatt mottak av masser som omtalt ovenfor I 2011 søkte NOAH om permanent tillatelse Det er denne som nå er gitt og som Jarlsberg kommenterte sist tirsdag Endringen fra den midlertidige tillatelsen er primært at vi nå også får tillatelse til eventuelt å ta imot gruveavfall fra oppryddingen etter uttak av thorium i Telemark NOAH har ikke mottatt noen konkret anbudsforespørsel om dette p t Gruvemassene som eventuelt vil mottas er en annen type enn alunskifer men de samme utslippskravene vil gjelde Informasjonstiltak gjennomført i 2011 I forbindelse med søknad om permanent tillatelse i 2011 gjennomførte selskapet flere informasjonsmøter bl a i kontaktutvalget ordførere rådmenn miljørettet helsevern m fl med velforeninger båtforeningen og kommunens representanter Også Statens strålevern var til stede på noen av disse møtene Budskapet var at avfall med naturlig lavradioaktivitet vil ikke medføre negative konsekvenser hverken for arbeidsmiljøet de mange tusen som besøker Langøyas friområder hvert år eller for de fremtidige planene om etterbruk av Langøya Èn av de sammenligningene som ble vist og som er bekreftet av Institutt for energiteknikk IFE

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/528/Mottak-av-avfall-med-naturlig-lavradioaktivitet-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Færre biler gjennom Holmestrand i 2013
  Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Færre biler gjennom Holmestrand i 2013 NOAH arbeider målrettet for å redusere sin andel av tungbiltrafikken gjennom Holmestrand I fjor reduserte vi med nesten 600 biler 10 februar 2014 20 00 I hele i 2013 ankom tilsammen 7 388 biler NOAHs anlegg på Langøya For å komme dit må bilene naturlig nok gjennom gatesystemet i Holmestrand for deretter å ankomme fergeleiet på Hakan NOAH arbeider bevisst og kontinuerlig for å redusere denne biltrafikken d v s å overføre mest mulig av våre mottak til sjøveis transport Sammenlignet med året før klarte vi å redusere antallet biltransporter med 595 biler Logistikksjef Hans H Hanssen på Langøya kan fortelle at man ved hver eneste kontrakt vurderer om kunden kan bruke nærmeste havn for utskipning istedet for å benytte landeveis transport Dette er viktige vurderinger miljømessig Èn båttransport kan nemlig erstatte ca 62 billass Øker båtstørrelsen fra 2 000 til 3 400 tonn tilsvarer dette så mange som 106 billass Foto Logistikksjef Hans H Hanssen på Langøya Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/527/Frre-biler-gjennom-Holmestrand-i-2013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for desember 2013
  og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for desember 2013 09 januar 2014 16 09 I desember ble det pumpet 10 659 m 3 med renset vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2013 er det pumpet 582 537 m 3 fra Langøya Nedbørsmengden i desember var 158 mm som er 90 mm over normalen på 68 mm Totalt i 2013 har det falt 908 mm nedbør over Langøya Dette gir 578 580 m 3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for desember og akkumulert utslipp for 2013 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i desember molybden Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er lavt og ligger på 1 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i underkant av 1 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Akkumulert utslipp for 2013 viser at molybden er dominerende men utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For øvrige parameter ligger utslippet godt under grenser satt i NOAHs utslippstillatelse NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/526/Utslippstall-for-desember-2013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Detaljreguleringsplan for Nordbruddet vedtatt
  retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Detaljreguleringsplan for Nordbruddet vedtatt Planen omfatter 308 dekar og skal tilrettelegge for en miljøsikker avslutning av eksisterende avfallsdeponi samt sikre et terreng velegnet for friluftsformål 19 desember 2013 07 22 Gjennom hele planprosessen har NOAH vært opptatt av å få en hensiktsmessig sluttutforming av Nordbruddet Denne uformingen skal i størst mulig grad bidra til at øya også i fremtiden fremstår som et attraktivt besøkssted for befolkningen og båtfolket i Oslofjorden Terrengutformingen slik den nå fremstår legger til rette for varierte friliftsaktiviteter for både store og små Det er imidlertid valgt å beskrive tilretteleggingen i noe begrenset grad for derved i årene fremover å gi rom for innspill fra de ulike interessegruppene NOAH arbeider forøvrig med å få til en hurtigst mulig revegetering av øya Selskapet har samme ønske som publikum nemlig en hurtigst mulig grønn øy NOAH har forøvrig nedsatt en styringsgruppe som skal gi bidrag i den videre prosessen med utvikling og etterbruk av Langøya Styringsgruppen består av representanter fra Fylkesmannen Vestfold fylkeskommune Re kommune og NOAH Les rådmannen i Re sitt saksfremlegg og innstilling her Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/525/Detaljreguleringsplan-for-Nordbruddet-vedtatt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH gjennomfører viktig offensiv!
  i Sverige og Danmark er nettopp etablert Nyansettelser og nytenkning i produkttilbudet skal imøtekomme kundenes behov fremover 26 november 2013 07 48 NOAHs behandlingskapasitet på Langøya vil vare frem mot 2025 Vi har utført en stor innsats i å kartlegge nye mulige lokaliteter 125 nye lokaliteter er til nå registrert og utredet Det er brukt over 30 MNOK på arbeidet opp til nå De kapasiteter vil planlegger vil gi de samme kundefordelene Langøya er kjent for forteller NOAHs markedsdirektør Trond B Berg Han viser bl a til kostnadseffektiv logistikk og robusthet i form av mottaksfleksibilitet både i volum og kjemiske sammensetninger på avfallet Industrielt samarbeid Norcem og NOAH Midt i det mange vil betegne som industri Norges navle Grenland i Telemark har NOAH og sementprodusenten Norcem Heidelberg initiert et industrisamarbeid som kan få nasjonal viktighet og sterk miljøprofil Samarbeidet skal klarlegge om og hvordan Norcems gruver i Grenland kan utgjøre deponikapasitet for behandlet avfall Gruvegangene ligger ned til 340 meter under overflaten av Eidangerfjorden I tillegg til forsvarlig avfallsbehandling vil industrisamarbeidet kunne resultere i at de nedlagte gruvegangene blir gjenfylt og fjellgrunnen rehabilitert Velkjente prinsipper utprøves i nytt miljø Miljødirektoratet har gitt tillatelse til et testprosjekt som kan komme til å legge grunnlag for et behandlingstilbud for norske og europeiske avfallsprodusenter i mange tiår fremover Behandlingsprinsippene er de samme som på Langøya bl a med produksjon av NOAHs spesialgips Testprosjektet skal avdekke og løse problemstillinger som kan oppstå siden gruvene har en mer kompakt atmosfære enn dagbruddene Langøya Større kapasitet enn Langøya En testproduksjon vil bli fulgt opp av en vanlig søknadsrunde mot ulike myndigheter Norske miljø myndigheter er opptatt av at det etableres ny behandlingskapasitet for farlig uorganisk avfall Kapasiteten i Norcems gruver kan overskride de volumer som opprinnelig fantes på Langøya Den samlede behandlings og deponikapasitet NOAH vil

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/523/NOAH-gjennomfrer-viktig-offensiv (2016-01-13)
  Open archived version from archive