archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utslippstall for oktober 2013
  vann til Holmestrandsfjorden Akkumulert for 2013 er det pumpet 518 124 m 3 fra Langøya Nedbørsmengden i oktober var 106 mm som er 8 mm under normalen på 114 mm Totalt i 2013 har det falt 697 mm nedbør over Langøya Dette gir 442 786 m 3 oppsamlet vann på NOAHs industriområde som inngår i den totale vannmengden som håndteres gjennom vannrenseanlegget Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for oktober og akkumulert utslipp for 2013 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i oktober molybden Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er lavt og ligger på 11 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/522/Utslippstall-for-oktober-2013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Langøya uaktuell for destruksjon av Syria-våpen
  retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Langøya uaktuell for destruksjon av Syria våpen NOAHs behandlingsanlegg på Langøya er uaktuelt for destruksjon av kjemiske våpen fra Syria 22 oktober 2013 10 33 Det er administrerende direktør Carl Hartmann som kommenterer dette overfor NRK Han understreker at selskapet ikke har fått henvendelser fra norske myndigheter Langøya har ingen behandlingsmetoder for denne typen kjemisk avfall Derfor vil det være uaktuelt å behandle dette på Langøya sier Hartmann Han understreker overfor NRK at hans kunnskap om saken er basert på medieomtale av Norges eventuelle rolle i forbindelse med destruksjon av kjemiske våpen fra Syria At Langøya er uaktuell i sammenhengen skyldes både nærheten til bebyggelse samt at NOAHs behandlingsanlegg og kompetanse er relatert til helt andre problemstillinger enn kjemiske våpen Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/521/Langya-uaktuell-for-destruksjon-av-Syria-vapen (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for september 2013
  september Nedbørsmengden i denne måneden var 116 mm Normalen for Holmestrand er 100 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for september og akkumulert utslipp for 2013 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i september nitrogen Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er lavt og ligger på 11 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/520/Utslippstall-for-september-2013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH styrker tilstedeværelsen i Sverige og Danmark
  forbrenningsanleggene Et eget fukteanlegg for slikt røykgassavfall er allerede i drift i havnen i Horsens Anlegget gir store økonomiske og miljømessige besparelser bl a ved at 100 lastebiltransporter tur retur Danmark Norge kan erstattes med èn båtlast Nå satses det videre med eget Danmarkskontor Her er sivilingeniør innen kjemi Pelle Funder Michelsen 33 ansatt som regionsjef Hans erfaringsbakgrunn er bl a som Key Account Manager på Dong Energys forbrenningsanlegg Her har han spesielt arbeidet med behandling av restprodukter Sterk posisjon i Skandinavia I Sverige er Kristian Peders 42 ansatt som NOAHs regionsjef Peders har magistereksamen i miljøvitenskap fra Gøteborgs universitet og yrkesbakgrunn fra Ragnsells AB og RGS90 AS Virksomheten i Sverige er organisert i nyetablerte NOAH Sverige AB På samme måte som i Danmark har NOAH for lengst markert seg i det svenske markedet og gjennomført flere prestisjeoppdrag bl a innen forurenset jord slik som i gigantprosjektet BanaVäg Her ble 200 000 tonn forurenset masse gravd ut og sendt til Langøya for å kunne bygge motorvei og dobbeltsporet jernbane mellom Gøteborg og Trollhättan Svenske forbrenningsanlegg er også på kundelisten og NOAH håndterer en betydelig del av de godt over 100 000 tonn aske disse anleggene produserer årlig NOAH har stor aksept i det svenske markedet også hos Naturvårdsverket som har besøkt vårt anlegg på Langøya flere ganger kommenterer Kristian Peders og tillegger at NOAHs behandlingsprosess for aske har R status recovery i notifiseringssystemet til de skandinaviske miljømyndighetene Det innebærer at transport over landegrensene er uproblematisk Internasjonal konkurranse viktig Tilstedeværelse i Sverige og Danmark i form av innfødt personell med nettverk og lokalkunnskap vil tilføre vårt samarbeid med kunder og forbindelser nye kvaliteter mener Kristian Peders og får støtte av NOAHs markedsdirektør Trond B Berg Vi har bevisst utviklet et markedstilbud som er attraktivt på Skandinavisk basis Dette underbygges av NOAHs

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/518/NOAH-styrker-tilstedevrelsen-i-Sverige-og-Danmark (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Tidenes rekord: 804 besøkende på Åpen dag!
  Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Tidenes rekord 804 besøkende på Åpen dag Vi i NOAH takker våre hyggelige gjester under Åpen dag arrangementet på Langøya lørdag 17 august 804 besøkende er desidert en ny solid rekord 17 august 2013 20 09 Allerede etter at de første fergeavgangene fra Hakan var tilbakelagt ante vi at dette kunne bli rekord Folk strømmet til mens sol varme lite vind og speilblank sjø skapte en flott ramme om årets Åpen dag på Langøya Med totalt 804 besøkende som syntes å nyte arrangementet på øya ble den solide nye rekord uomtvistelig satt Vi registrerte stort vitebegjær hos våre gjester og vi håper alle fikk et godt innblikk i hvordan NOAHs industrielle prosesser uskadeliggjør farlig avfall Visning av animasjonsfilmen om mulighetene som framtidens Langøya byr på vekket spesiell interesse hos mange Vår honnør til Olav Nordstrøm Langøya pensjonistforenings tidligere formann Han hadde tatt med en flott blomsterbukett som han nedla på monumentet Sliter n Monumentet skal minne om de arbeidsfolk som i over 100 år ofte med rå muskelkraft brøt ut kalkstein på Langøya Vi starter derfor vår bildekavalkade med nettopp Olav Nordstrøm foran monumentet hvor han nedla sin blomsterbukett Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/515/Tidenes-rekord-804-beskende-pa-Apen-dag (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for juni 2013
  juni Nedbørsmengden i denne måneden var 129 mm Normalen for Holmestrand er 59 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for juni og akkumulert utslipp for 2013 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i juni nitrogen Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er lavt og ligger på 9 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/513/Utslippstall-for-juni-2013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Søknaden om tørr avslutning av Sydbruddet ut på høring
  leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Søknaden om tørr avslutning av Sydbruddet ut på høring I uke 28 sendte Miljødirektoratet tidligere KLIF NOAHs søknad om tørr avslutning av Sydbruddet ut på høring 16 juli 2013 08 01 Det var i mars i år NOAH søkte om tillatelse til tørr avslutning av Sydbruddet Miljødirektoratet har nå gjennomgått søknaden og funnet at den er tilstrekkelig dekkende til å kunne sendes på høring til ulike høringsparter Høringen blir kunngjort i Norsk Lysningsblad og lokale avviser og legges også ut Miljødirektoratets hjemmeside Høringsfristen er satt til 1 september Du kan lese mer om tørr løsning av Sydbruddet på andre sider på dette nettstedet samt se animasjonsfilmen som viser fremtidens Langøya slik den kan se ut Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/512/Sknaden-om-trr-avslutning-av-Sydbruddet-ut-pa-hring (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for mai 2013
  Nedbørsmengden i denne måneden var 140 mm Normalen for Holmestrand er 64 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for mai og akkumulert utslipp for 2013 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i mai nitrogen Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er svært lavt og ligger på 2 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/511/Utslippstall-for-mai-2013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive