archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utslippstall for februar 2013
  retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for februar 2013 07 mars 2013 18 47 Det ble pumpet 46 106 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i februar Nedbørsmengden i denne måneden var 19 mm Normalen for Holmestrand er 48 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for februar og akkumulert utslipp for 2013 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i februar av molybden Molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet på i overkant av 60 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er svært lavt og ligger på 2 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/500/Utslippstall-for-februar-2013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Åpen dag på Langøya lørdag 17. august!
  Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Åpen dag på Langøya lørdag 17 august Tradisjonen tro Allerede tidlig på året får NOAH spørsmål om når årets Åpen Dag arrangement gjennomføres Nå er dato besluttet 08 februar 2013 08 11 Lørdag 17 august gjennomføres Åpen Dag 2013 på Langøya Planleggingen er allerede så smått kommet i gang og vi lover et informativt program for dagen også i år Årlig har NOAH flere hundre besøkende på Langøya under dette arrangementet som er blitt en årviss hendelse Vi merker oss at de besøkende ikke kun kommer fra lokalmiljøet men både fra Buskerud Telemark og Oslo ja vi registerer stadig vekk besøk fra andre deler av landet og fra utlandet under Åpen Dag på Langøya Årets arrangement vil selvsagt informere om NOAHs industrielle prosess med uskadeliggjøring av miljøgifter men kanskje også fokusere spesielt på planene for fremtidens Langøya Vi kommer tilbake til programmet senere men notèr allerede nå datoen Lørdag 17 august Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/498/Apen-dag-pa-Langya-lrdag-17-august (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv
  som radioaktivt NOAH har mottatt slikt avfall i en årrekke Etter endringer i myndighetenes forskrifter er noe slikt avfall karakterisert som radioaktivt Derfor har NOAH søkt Statens Strålevern om tillatelse til fortsatt mottak av slikt avfall Les mer Utslippstall for juli 2011 01 september 2011 17 51 Les mer Utslippstall for juni 2011 11 juli 2011 20 59 Les mer Utslippstall for mai 2011 11 juli 2011 20 45 Les mer NOAH midler for 2011 er utdelt 01 juli 2011 14 01 NOAH kunngjorde tidligere iår sin støtteordning hvor lokale lag og foreninger kan søke om midler Nå er tildelingen skjedd og alle som har fått midler er gitt beskjed Les mer Stilfull og tradisjonell St Hans på Langøya 25 juni 2011 18 07 Full klaff for St Hans arrangementet på Langøya Omkring 400 store og små møtte opp til god gammeldags St Hans feiring for hele familien Les mer Markering for Kronos mottak nr 2000 24 juni 2011 14 20 Fredag 24 juni 2011 ble det gjort en enkel men også historisk markering på Langøya Last nummer 2 000 med avfallssyre fra Kronos Titan i Fredrikstad ankom Alle mottak er gjennomført uten noen form for uhell Les mer God gammeldags St Hans feiring for hele familien på Langøya 12 juni 2011 13 20 Holmestrand kulturfestival og NOAH slår i år et slag for den tradisjonelle St Hans feiringen Ingrediensene er øytur trekkspill bål grilling leker for barna og selvsagt dans Brødrene Bacchus kommer også Les mer Avfallskonferansen på Langøya 07 juni 2011 18 49 Nesten 100 delegater fra Avfall Norges avfallskonferanse 2011 har vært på befaring på NOAHs anlegg på Langøya Les mer Vanndamp kan kunne observeres på Langøya i juni 31 mai 2011 19 05 Vanndampen har ingen konsekvenser for nærmiljøet men kan tidvis observeres ikke minst av

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/currentpage/12 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH og Norcem i utviklingssamarbeid
  Norcems gruve i Brevik 05 februar 2013 17 16 Prosjektet vil gi økt kunnskap om mulig fremtidig bruk av gruva som deponi for uorganisk avfall i form av avfallsgips NOAH har i dag deponi på Langøya utenfor Holmestrand De gamle dagbruddene fra tidligere års kalksteinsutvinning blir nå fylt igjen med denne typen avfallsgips og øya rehabiliteres Selv om det ennå er betydelig deponikapasitet er det et faktum at Langøya en gang i fremtiden vil måtte avsluttes som deponi Under Eidangerfjorden ved Brevik har Norcem et omfattende nettverk av gruveganger som strekker seg helt ned til 340 meter under havoverflaten Veien opp fra bunnen blir stadig lenger og det kommer en dag da denne driften ikke lenger vil fortsette I den sammenhengen ser Norcem etter muligheter for en bærekraftig etterbruk av de store bergrommene som frigjøres når gruvevirksomheten avsluttes Derfor kan historien gjenta seg med etterbruk av et bergverk som trygt deponi for avfall stabillisert i NOAHs miljøgips Norcem og NOAH søker nå myndighetene om å gjennomføre et forsøk med håndtering og mellomlagring av en begrenset mengde avfallsgips i en nedlagt del av gruva Avfallsgipsen er av samme type som i dag deponeres ved NOAHs anlegg på Langøya Forsøket innebærer grundig

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/497/NOAH-og-Norcem-i-utviklingssamarbeid (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Tema: Rehabilitering av sår i landskapet - også endel av NOAHs funksjon for kunder og samfunn
  inn et lovpålagt kostandspåslag til dekning av avslutnings og etterdriftskostnader ofte kalt rehabiliteringskostnader I tillegg til at mottak og behandling for å stabilisere avfallet før deponering gir interessante arbeidsplasser og en lønnsom næring danner det grunnlaget for en rehabiliteringav landskapet som for lokalsamfunnet er kostnadsfri Denne oppskriften har NOAH fulgt på Langøya som langt på vei var en totalt ødelagt naturperle Etter nesten 100 år uttak av kalkstein til stod det igjen to store lite kratre på til sammen ca 10 mill m3 som ingen visste hva man skulle bruke til Løsningen ble igjenfylling med stabiliserte kontrollerte avfallsmasser Mens virksomheten har pågått har den gitt en solid næringsvirksomhet med mange gode arbeidsplasser og det har blitt satt av nødvendige midler til avslutning av deponiene og rehabilitering av landskapet slik at det kan leveres tilbake til lokalmiljøet dels som næringsområde dels som friluftsområde Transformeringen fra et terreng med store sår til et rehabilitert område vil skje i løpet av en periode på 40 50år Folk i lokalmiljøet er svært opptatt av Langøya og etterbruken av øya og har kommet med mange interessante innspill om etterbruken av Langøya Fremdeles er det ikke fastlagt i detalj hvordan øya skal utnyttes men en del hovedprinsipper er fastlagt i reguleringsplanen for området eksempelvis er arealdisponeringen fastlagt Av Langøyas totale areal på ca 1000 mål skal 158 mål benyttes til en eller annen form for næring mens det resterende arealet vil være disponert dels til friluftsformål dels som naturreservat Øya vil få småbåthavn turområder badeområder område lek og spill og områder som vil være mer urørt Noen steder vil det bli rik anledning til fordype seg i øyas unike geologi flora og fauna Mens selv om mye ennå ikke er fastlagt er alle enige om at miljøsikkerhet er det absolutt viktigste De fleste er ikke så

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/495/Tema-Rehabilitering-av-sar-i-landskapet--ogsa-endel-av-NOAHs-funksjon-for-kunder-og-samfunn (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for desember2012
  Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for desember2012 10 januar 2013 18 02 Det ble pumpet 31 177 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i desember Nedbørsmengden i denne måneden var 69 mm Normalen for Holmestrand er 68 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for desember og akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i desember av molybden Molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet på i overkant av 30 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er svært lavt og ligger på 13 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/494/Utslippstall-for-desember2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for november 2012
  retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for november 2012 17 desember 2012 19 49 Det ble pumpet 42 759 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i november Nedbørsmengden i denne måneden var 155 mm Normalen for Holmestrand er 97 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for november og akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i november av molybden Molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet på i overkant av 40 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er svært lavt og ligger på 7 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/493/Utslippstall-for-november-2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for oktober 2012
  ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for oktober 2012 27 november 2012 09 48 Det ble pumpet 12 303 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i oktober Nedbørsmengden i denne måneden var 145 mm Normalen for Holmestrand er 114 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for oktober og akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i oktober av kadmium og molybden Kadmium og molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet på i overkant av 10 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er svært lavt og ligger på 2 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet under 1 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/491/Utslippstall-for-oktober-2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive