archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Naturens kjemi som industriell prosess
  etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Naturens kjemi som industriell prosess Grunnprinsippene i NOAHs behandlingskonsept for farlig avfall baserer seg på naturgitte kjemiske prosesser Sluttproduktet av behandlingsprosessen er gips 25 november 2012 19 29 NOAHs gips er medium for nøytralisering av uorganisk farlig avfall i form av industriavfall aske fra forbrenningsanlegg offshoreavfall forurenset jord og sedimenter samt bygg og anleggsavfall Naturlig kjemi Gipsen er formulert for å inneholde overskudd av jernrike forbindelser Dette gir gipsproduktet stabil pH faktor gjør det tungtløselig og skaper kjemisk buffrende effekt Jernhydroksidens egenskaper som bindingsmiddel for tungmetallerresulterer i absorbering og stabilisering av metallene under reduktive kjemiske forhold Miljøgifter behandlet i NOAHs gipsmatrix er derfor isolert og fremstår uten skadelig miljøpåvirkning Skaper fundament for nytt landskap Gipsen har geokjemiske egenskaper som gjør den til ideelt materiale for rehabilitering etter betydelige naturinngrep i fjellgrunn Gipsen skaper et solid fundament for gjenfylling og senere arrondering av nytt landskap Foto Sluttproduktet av behandlingsprosessen på Langøya er et stabilt gipsprodukt På Langøya benyttes dette produktet til å rehabilitere øya etter over 100 år med kalksteinsuttak Gipsen blir det nye grunnfjellet Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/490/Naturens-kjemi-som-industriell-prosess (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NOAH samarbeider med Natur og Ungdom
  lære og tilegne seg nye synspunkter som ellers ikke hadde vært tilgjengelig 13 september 2012 07 32 NOAH driver en virksomhet på Langøya der ca 800 000 tonn uorganisk avfall årlig mottas og behandles Cirka halvparten er farlig avfall Selskapet har også startet et omfattende prosjektarbeid med å utvikle nye behandlingsanlegg andre steder enn på Langøya I den forbindelse vil det være behov for mye kontakt med det offentlige og også miljøbevegelsen Dette er bakgrunnen for at NOAH har diskutert med Natur og Ungdom NU og blitt enige om et samarbeid Formålet med samarbeidet er å informere hverandre og gi tilbakemeldinger slik at begge kan lære og tilegne seg nye synspunkter som ellers ikke hadde vært så tilgjengelig Avtalen innebærer at Natur og Ungdom og NOAH skal gjennomføre regelmessige kontaktmøter For å bidra til å kompensere for de ressurser Natur og Ungdom bruker i forbindelse med kontakten med NOAH vil selskapet støtte Natur og Ungdom med kr 35 000 ut 2012 Gjensidig nytteverdi av samarbeidet vil bli evaluert på nyåret 2013 Dersom begge parter vurderer samarbeidet verdifullt er partene innstilt på å inngå et samarbeid over ytterligere ca tre år Både Natur og Ungdom samt NOAH understreker at samarbeidet ikke

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/488/NOAH-samarbeider-med-Natur-og-Ungdom (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for august 2012
  Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for august 2012 06 september 2012 07 32 Det ble ikke pumpet vann til sjø fra Langøya i august på grunn av oppgradering i vårt vannrenseanlegg Nedbørsmengden i denne måneden var 139 mm Normalen for Holmestrand er 88 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon i 2012 er av molybden barium og tinn Molybden barium og tinn er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet i underkant av 40 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret på grunn av vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er svært lavt og ligger på 3 av hva konsesjonen for året tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for året tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/487/Utslippstall-for-august-2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for juli 2012
  juli 2012 24 august 2012 17 57 Det ble pumpet 14 455 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i juli Nedbørsmengden i denne måneden var 92 mm Normalen for Holmestrand er 72 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for juli og akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i juli av molybden og kadmium Molybden og kadmium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet på i underkant av 30 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er svært lavt og ligger på 2 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet under 1 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Dette er månedsmiddel for verdier målt i juli 2012 Dette er akkumulert andel av årskvoten pr juli

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/486/Utslippstall-for-juli-2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv
  Re også i år ryddet i strandsonen nord på Langøya Les mer Utslippstall for april 2011 24 mai 2011 06 50 Les mer Folkemøte om reguleringsplanen gjennomført 14 april 2011 07 13 I underkant av 40 interesserte og engasjerte innbyggere stilte på folkemøtet om ny reguleringsplan for Langøya Les mer Utslippstall for mars 2011 13 april 2011 13 45 Les mer Utslipsstall for februar 2011 18 mars 2011 07 40 Les mer Utslippstall for januar 2011 09 februar 2011 07 14 Les mer NOAH med å rydde i Hommelvik 06 februar 2011 09 47 Kreosotholdig væske i strandkanten og oljeaktig hinne på sjøen Det var noen av indikasjonene på at en tidligere industrieiendom ved Nygården i Hommelvik innerst i Trondheimsfjorden var sterkt forurenset I løpet av februar starter NOAH i samarbeid med lokal entreprenør oppryddingsarbeidet som skal gjøre arealet til et attraktivt landbruks natur og friluftsområde Les mer Biltransport til Langøya NOAH sikrer transport i tråd med norsk lov 29 januar 2011 17 11 Det har kommet spørsmål om asketransport til Langøya med en gitt transportør er lovlig iht regler om kabotasje Inntil spørsmålet er avklart har NOAH i samarbeid med transportør og kunde fått leiet inn en annen norsk transportør Les mer Utslippstall for desember 2010 17 januar 2011 12 09 Det ble pumpet ut 47900 m3 med renset vann fra Langøya i desember Nedbørsmengden i denne måneden var 30 mm Normalen for Holmestrand er 68 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen Les mer Carls blogg Skaper mediene sine egne virkeligheter 09 januar 2011 10 20 Et oppslag i Tønsbergs Blad har gitt meg grunn til å reflektere over NOAHs informasjonsoppgave og medienes funksjon ansvar og deres bevisste eller ubevisste evne til å skape sine egne virkeligheter skriver NOAHs adm dir Carl Hartmann på sin blogg Les

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/currentpage/13 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for juni 2012
  Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for juni 2012 11 juli 2012 13 19 Det ble pumpet 36 423 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i juni Nedbørsmengden i denne måneden var 99 mm Normalen for Holmestrand er 59 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for juni og akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i juni av kadmium molybden og nitrogen Kadmium og molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet på i overkant av 70 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er svært lavt og ligger på 2 av hva konsesjonen for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/485/Utslippstall-for-juni-2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH med i unikt miljøprosjekt i Grenlandsfjordene
  industrien spesielt magnesiumfabrikken på Herøya som i mange år har sluppet miljøgifter ut i fjordene Det er nå gått over 10 år siden fabrikken ble nedlagt men dioksinnivået i fisk og skalldyr fra fjordene er fortsatt høyt Det sentrale spørsmålet Det spørsmålet prosjektet først og fremst skulle besvare var om det er mulig å tildekke forurenset sjøbunn slik at forurensningen stenges inne og ikke kommer i kontakt med levende organismer Og ikke minst Vil sjøvannet over de forurensede sedimentene bli friskt Svovel og karbon 80 tonn finknust kalkstein fra Langøya ble som del av forskningsprosjektet lagt ut i et definert felt Overvåkingen skjedde over en to årsperiode Den aktive delen av kalksteinen besto av svovel og karboninnholdet i steinen Flere tildekkingsmedier testet Norges Geoteknisk Institutt NGI har ledet studien Espen Eek som har vært prosjektleder og hans kollega Morten Schaanning fra Norsk institutt for vannforskning NIVA har ledet et delprosjekt De oppsummerer prosjektet sitt slik Vi kan slå fast at tildekking ved hjelp av tynne mineraliske masser på havbunnen reduserer konsentrasjonen av dioksiner i fjordene Vi har vist at det er mulig å dekke til havbunnen hvis vi vil Ingen har prøvd dette før Dette er derfor et viktig resultat Forskerne har sett at lagtykkelsen har betydning Jo tykkere lag jo mer effektivt I tillegg til kalksteinen fra Langøya er en rekke andre materialer prøvd ut Vi finner at leire både er tilgjengelig og lett å legge ut på sjøbunnen Vi har også sett at man kan bruke grovkornede masser Negative effekter av å tilføre masser med en annen partikkelstørrelse enn i det opprinnelige sedimentet er ikke så store som vi trodde på forhånd forteller Eek og Schaanning Konklusjonene Prosjektet har vist at bruk av aktivt kull som tildekking gir bedre og mer effektivt tynnsjikt tildekking enn de andre massene

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/483/NOAH-med-i-unikt-miljprosjekt-i-Grenlandsfjordene (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for mai 2012
  ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for mai 2012 11 juni 2012 20 21 Det ble pumpet 49 776 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i mai Nedbørsmengden i denne måneden var 72 mm Normalen for Holmestrand er 64 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for mai og akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i mai av barium molybden og nitrogen Barium og molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet på 100 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner er svært lavt og ligger på 2 av hva konsesjon for måneden tillater Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/482/Utslippstall-for-mai-2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive